แจ้งเตือน x
ขั้นตอนใบรับตัวอย่าง x
การจัดการ x

What's new

V.1.1.0

 25 มีนาคม พ.ศ. 2565

 

เพิ่มเติม

 

 1. เพิ่มการนำเข้าข้อมูล import & export
 2. แก้ไขสีของปุ่มเพื่อให้เด่นชัด
 3. เพิ่ม Popup แจ้งเตือน และประกาศข่าวสาร

V.1.1.0

 8 มีนาคม พ.ศ. 2565

 

เพิ่มเติม

 

 1. เพิ่มให้สมาชิกสามารถสร้างใบแจ้งหนี้ชำระเงินผ่านทางออนไลน์หรือทางธนาคารได้กรณีต้องชำระเงินโดยไม่ต้องมาชำระที่หน่วยงาน
 2. เพิ่มคำแนะนำการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินในรายงานผลทดสอบแบบ Test Kit
 3. เพิ่มคอลัมน์รหัสตัวอย่างต่อจากเลขปฏิบัติการในใบรายงานผลวิเคราะห์แบบนักวิจัย

 

V.1.0.0

 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

 

เพิ่มเติม

 

 1.  เพิ่มการแจ้งเตื่อนผ่านทางแอพพลิเคชัน LINE  ทั้งส่วนของสมาชิกทั่วไปและของเจ้าหน้าที่ 

   

  เมื่อเข้าระบบแล้วสามารถเห็นลิงค์แจ้งเตื่อนได้ที่เมนูด้านซ้าย หรือกดการจัดการบนด้านขวาบนสุด ตามรูป

 

 

ปรังปรุง

 

 1. ฟอร์มข้อมูลที่อยู่ต่างๆ  สามารถกรอกแค่รหัสไปรษณีย์ ระบบจะทำการดึงข้อมูลจังหวัด อำเภอ และตำบลให้อัตโนมัติ เพื่อความสะดวกสบายมากขึ้น
 2. ปรับปรุงระบบคำนวนปริมาณปุ๋ยให้มีความแม่นยำมากขึ้น
 3. ปรับปรุง Dashboard เลือกรายงานเป็นรายการ หรือจำนวนตัวอย่าง

 

 
Loading...