แจ้งเตือน x
ขั้นตอนใบรับตัวอย่าง x
การจัดการ x

ลงทะเบียนใหม่

 

สำหรับผู้ส่งตัวอย่าง หมายถึง เกษตร เอกชน งานวิจัยหน่วยงานกรมฯฯลฯ ที่มีความประสงค์ต้องการส่งตัวอย่างดิน น้ำ พืช ปุ๋ย และสิ่งปรับปรุงดิน

สำหรับเจ้าหน้าที่ (Test Kit) หมายถึง เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลให้กับบุคคลที่ต้องการบริการ

 
Loading...