แจ้งเตือน x
ขั้นตอนใบรับตัวอย่าง x
การจัดการ x

วิธีการเก็บและเตรียมตัวอย่างก่อนส่งวิเคราะห์

วิธีเก็บตัวอย่างดิน และเตรียมตัวอย่างดินก่อนส่งวิเคราะห์

      

  1. เก็บตัวอย่างตามรูปด้านบนที่ความลึก 0-30 ซม. ในแปลงที่ต้องการวิเคราะห์โดยเก็บสุ่มรวมกันประมาณ 2-3 กิโลกรัม
  2. นำดินจากข้อ. 1 ตากลมในร่มให้แห้ง (ห้ามตากแดด) ให้หาแผ่นไม้หรือแผ่นพลาสติกรองในขณะตาก โดยตากกระจายเป็นวงกลม เมื่อดินแห้งให้แบ่งใส่ถุง 1 ใน 4 ของวงกลม ให้ได้น้ำหนัก 0.5-1.0  กิโลกรัม
  3. กรอกยื่นใบส่งตัวอย่างในระบบ E-Service เมื่อกรอกเสร็จ รอยืนยันใบส่งตัวอย่างจากเจ้าหน้าที่ เมื่อเจ้าหน้าที่ยืนยันระบบจะแจ้งที่อยู่ในการจัดส่งตัวอย่าง
  4. ให้เขียนเลขรับที่บนถุงตัวอย่างข้อ. 2 กรณีมี 2-3  ตัวอย่างให้เขียนลำดับตัวอย่างด้วย เช่น ถุงที่ 1 (เลขรับที่ 61-0136), ถุงที่ 2 , ถุงที่ 3 
  5. นำตัวอย่างใส่กล่องรวมกันเพื่อส่งไปรษณีย์ หรือขนส่งไปยังที่อยู่ที่แจ้งในระบบ
  6. ติดตามสถานะได้ผ่านระบบมีการแจ้งเตือนผ่านอีเมล หรือไลน์ เมื่อได้รับผลแล้ว กรุณาให้คะแนนความพึงพอใจด้วย ขอบคุณค่ะ
 
Loading...