แจ้งเตือน x
ขั้นตอนใบรับตัวอย่าง x
การจัดการ x

ลงทะเบียนยื่นขอใช้ระบบเจ้าหน้าที่

ชื่อ-นามสกุล (ไทย)*
ประเภท*
รหัสไปรษณีย์*
จังหวัด*
อำเภอ*
ตำบล*
กำหนดพิกัด
(พื้นที่ดูแล)
เบอร์โทร*
รูป profile*
บัตรประจำตัวบัตรประชาชน*
Username*
รหัสผ่าน*
ยืนยันรหัสผ่าน*
กรุณากรอกที่มีเครื่องหมายดอกจัน (*) ให้ครบถ้วนด้วย

ลักษณะของรูปโปรไฟล์ที่ดี

  • รูปถ่ายหน้าตรง ใบหน้าชัดเจน
  • ไม่มีบุคคล สัตว์ และ/หรือสิ่งของอยู่ในพื้นหลัง
  • ไม่สวมเครื่องประดับบดบังใบหน้า (หมวก, แว่นกันแดด)
  • แต่งกายเหมาะสม
  • เป็นรูปสีไม่เกิน 6 เดือน

 

บัตรประจำตัวประชาชนที่ถูกต้อง ควรมีลักษณะดังต่อไปนี้

  • บัตรประจำตัวประชาชนอยู่ในสภาพสมบูรณ์และไม่หมดอายุ
  • ไม่แก้ไขและตกแต่งรูป
  • เห็นข้อมูลชัดเจนและครบถ้วน
 
Loading...