แจ้งเตือน x
ขั้นตอนใบรับตัวอย่าง x
การจัดการ x

วิธีการชำระเงิน

วิธีการชำระเงิน  

         e-Service การตรวจสอบดินเพื่อการเกษตร ได้พัฒนาระบบการชำระเงิน e-Payment ที่มีการเชื่อมต่อกับระบบการชำระเงินกรมบัญชีกลาง เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ โดยผู้ใช้บริการที่ต้องชำระเงินสามารถนำ bill payment ไปชำระเงินตามช่องทางที่กำหนด เช่น mobile banking, เคาน์เตอร์เซอร์วิส และสามารถดาวน์โหลดใบเสร็จรับเงินได้

         กรณีผู้ส่งตัวอย่างเป็นหน่วยเอกชน หรือ หน่วยงานรัฐอื่น หรือ สถานบันการศึกษา ที่ต้องการจะส่งตัวอย่างวิเคราะห์ สามารถดำเนินการชำระเงินได้ด้วยตนเองผ่านระบบ โดยดาวน์โหลด bill payment ไปชำระเงิน หรือจะชำระผ่าน mobile banking ด้วย QR-Code ก็สามารถดำเนินการได้

         กรณีชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถดาวน์โหลดใบเสร็จในวันถัดไปได้

     

 
Loading...