แจ้งเตือน x
ขั้นตอนใบรับตัวอย่าง x
การจัดการ x
e-Service ตรวจสอบดินเพื่อการเกษตร
ลงทะเบียนสำหรับผู้ส่งตัวอย่าง และเจ้าหน้าที่ (Test Kit)
สำหรับผู้ส่งตัวอย่าง สำหรับเจ้าหน้าที่ (Test Kit)

กรมพัฒนาที่ดิน ให้บริการตรวจสอบดินเพื่อการเกษตร

 

          ลงทะเบียนยื่นคำขอใช้ระบบแบบออนไลน์ และส่งตัวอย่างดิน น้ำ พืช ปุ๋ย และสิ่งปรับปรุงดิน เพื่อทำการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ สามารถติดตามตรวจสอบสถานะของตัวอย่างดินและรับรายงานผลวิเคราะห์ พร้อมทั้งคำแนะนำการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ผ่านระบบออนไลน์ โดยท่านสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง ทุกที่ ทุกเวลา หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ เบอร์โทร 02 561 4179

 

ทำไมเราถึงต้องทำการวิเคราะห์ดินก่อนการเพาะปลูก

 

          เพื่อให้ทราบถึงความอุดมสมบูรณ์ และปัญหาของดินในแปลงปลูกพืช พร้อมกับคำแนะนำในการแก้ไขปรับปรุงบำรุงดิน เช่น การใช้ปุ๋ย การใช้ปูน ปรับปรุงดินกรด รวมทั้งการใช้วัสดุหรือสิ่งปรับปรุงดินอย่างอื่น ตามความจำเป็นเพื่อให้การปลูกพืชให้ได้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้น และมีคุณภาพดีขึ้น

 

ขั้นตอนการใช้งาน

ข้อมูลติดต่อสอบถาม

กรมพัฒนาที่ดิน

2003/61 ถ. พหลโยธิน แขวง ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ติดต่อสอบถาม 02 561 4179

 
Loading...