แจ้งเตือน x
ขั้นตอนใบรับตัวอย่าง x
การจัดการ x
ยื่นใบส่งตัวอย่างออนไลน์
สามารถลงทะเบียนได้ฟรีตามลิงค์ด้านล่าง
สำหรับผู้ส่งตัวอย่าง สำหรับเจ้าหน้าที่ (Test Kit)

กรมพัฒนาที่ดิน ให้บริการวิเคราะห์ดินตามปกติ

 

          ให้บริการการส่งตัวอย่างดิน น้ำ พืช ปุ๋ย และสิ่งปรับปรุงดิน แบบออนไลน์ เพื่อทำการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ แต่เนื่องจากในสถานการณ์โควิด 19 ระบาด จึงได้ปรับการให้บริการการส่งตัวอย่าง แบบเว้นระยะห่าง โดยท่านสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามที่ได้ 02 941 2784

 

ทำไมเราถึงต้องทำการวิเคราะห์ดินก่อนการเพาะปลูก

 

          เพื่อให้ทราบถึงความอุดมสมบูรณ์ และปัญหาของดินในแปลงปลูกพืช พร้อมกับคำแนะนำในการแก้ไขปรับปรุงบำรุงดิน เช่น การใช้ปุ๋ย การใช้ปูน ปรับปรุงดินกรด รวมทั้งการใช้วัสดุหรือสิ่งปรับปรุงดินอย่างอื่น ตามความจำเป็นเพื่อให้การปลูกพืชให้ได้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้น และมีคุณภาพดีขึ้น

 

ขั้นตอนการใช้งาน

ข้อมูลติดต่อสอบถาม

กรมพัฒนาที่ดิน

2003/61 ถ. พหลโยธิน แขวง ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ติดต่อสอบถาม 02 941 2784

 
Loading...