แจ้งเตือน x
ขั้นตอนใบรับตัวอย่าง x
การจัดการ x
ยื่นใบส่งตัวอย่างออนไลน์
สามารถลงทะเบียนได้ฟรีตามลิงค์ด้านล่าง
สำหรับผู้ส่งตัวอย่าง สำหรับเจ้าหน้าที่ (Test Kit)

กรมพัฒนาที่ดิน ให้บริการวิเคราะห์ดินตามปกติ

 

          ให้บริการการส่งตัวอย่างดิน น้ำ พืช ปุ๋ย และสิ่งปรับปรุงดิน แบบออนไลน์ เพื่อทำการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ แต่เนื่องจากในสถานการณ์โควิด 19 ระบาด จึงได้ปรับการให้บริการการส่งตัวอย่าง แบบเว้นระยะห่าง โดยท่านสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามที่ได้ 02 561 4179

 

ทำไมเราถึงต้องทำการวิเคราะห์ดินก่อนการเพาะปลูก

 

          เพื่อให้ทราบถึงความอุดมสมบูรณ์ และปัญหาของดินในแปลงปลูกพืช พร้อมกับคำแนะนำในการแก้ไขปรับปรุงบำรุงดิน เช่น การใช้ปุ๋ย การใช้ปูน ปรับปรุงดินกรด รวมทั้งการใช้วัสดุหรือสิ่งปรับปรุงดินอย่างอื่น ตามความจำเป็นเพื่อให้การปลูกพืชให้ได้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้น และมีคุณภาพดีขึ้น

 

ขั้นตอนการใช้งาน

ข้อมูลติดต่อสอบถาม

กรมพัฒนาที่ดิน

2003/61 ถ. พหลโยธิน แขวง ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ติดต่อสอบถาม 02 561 4179

 
Loading...

ในภาวะปุ๋ยเคมีแพง

         กรมพัฒนาที่ดินตระหนัก และเข้าใจในความทุกข์ยากของเกษตรกรเป็นอย่างยิ่ง เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของเกษตรกร กรมฯ มีระบบการให้คำแนะนำปุ๋ย ที่สามารถเลือกใช้ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก หรือ อื่น ๆ เพื่อเป็นทางเลือกในการเลือกใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในการปรับปรุงบำรุงดิน เพื่อลดภาระลดการพึ่งพาปุ๋ยเคมี ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ เพียงแต่เกษตรกรมีผลการวิเคราะห์ดินจากห้องแลป หรือจากTest Kit สามารถใช้งานระบบคำนวณปริมาณปุ่ยได้โดยมีขั้นตอนการใช้งานง่าย ๆ ดังนี้

1.เลือกเมนู คำนวณปริมาณปุ๋ย   

2.เลือกพืชที่ต้องการ และกรอกผลวิเคราะห์

   ผลวิเคราะห์เป็นตัวเลขให้กรอกที่ช่อง "ปริมาณธาตุที่วิเคราะห์"  กรอกเป็นตัวเลขได้

   ผลวิเคราะห์เป็นช่วง กรอกที่ "ผลวิเคราะห์ธาตุอาหาร" กรอกเป็นช่วง เช่น สูง, ต่ำ

3. เลื่อนไปด้านล่างที่ ปุ๋ยที่ใช้ ให้เลือกปุ๋ยที่ต้องการ

    ปุ๋ยไนโตรเจน  เลือกเป็นปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก ปุ๋ยเคมีได้  

    ปุ๋ยฟอสฟอรัส เลือกเป็นปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก ปุ๋ยเคมีได้

    ปุ๋ยโพแทสเซียม เลือกเป็นปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก ปุ๋ยเคมีได้

    วิธีการเลือกปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก ให้เลือกปุ๋ยตัวใดตัวหนึ่ง เช่น เลือกในปุ๋ยไนโตรเจน  และปุ๋ยฟอสฟอรัส  เลือกเป็นแม่ปุ๋ยเคมี ส่วนปุ๋ยโพแทสเซียม เป็นมูลไก่ 

    กรณีที่เลือกปุ๋ยหมักปริมาณไม่ตรงตามความต้อง ระบบจะคิดปุ๋ยเสริมเป็นแม่ปุ๋ยเคมีให้อัตโนมัติ

4.กด "ค้นหา" ระบบจะแสดงปุ๋ยต่าง ๆ พร้อมคำแนะนำการใช้ปุ๋ย ดังรูปตัวอย่างด้านล่างนี้

กรณีมีข้อสงสัย หรือจะสอบถามเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ 1760 ต่อ 3120 หรือ 3102