แจ้งเตือน x
ขั้นตอนใบรับตัวอย่าง x
การจัดการ x
e-Service ตรวจสอบดินเพื่อการเกษตร
ลงทะเบียนสำหรับผู้ส่งตัวอย่าง และเจ้าหน้าที่ (Test Kit)
สำหรับผู้ส่งตัวอย่าง สำหรับเจ้าหน้าที่ (Test Kit)

กรมพัฒนาที่ดิน ให้บริการตรวจสอบดินเพื่อการเกษตร

 

          ลงทะเบียนยื่นคำขอใช้ระบบแบบออนไลน์ และส่งตัวอย่างดิน น้ำ พืช ปุ๋ย และสิ่งปรับปรุงดิน เพื่อทำการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ สามารถติดตามตรวจสอบสถานะของตัวอย่างดินและรับรายงานผลวิเคราะห์ พร้อมทั้งคำแนะนำการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ผ่านระบบออนไลน์ โดยท่านสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง ทุกที่ ทุกเวลา หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ เบอร์โทร 02 561 4179

 

บริการวิเคราะห์ดิน น้ำ พืช ปุ๋ย และสิ่งปรับปรุงดิน

ความสำคัญของการตรวจวิเคราะห์ดิน ก่อนปลูกพืช ยังช่วยลดต้นทุนในการใส่ปุ๋ย การใช้ปุ๋ยให้คุ้มค่า ใส่ปุ๋ยให้เหมาะสมกับดินและตรงตามความต้องการของพืช และมีบริการให้คำแนะนำการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน  เกษตรกรหรือประชาชนทั่วไป สามารถขอรับบริการวิเคราะห์ดินเพื่อหาค่า pH, OM, P, K เป็นต้น โดยดำเนินการดังนี้

1. การเก็บตัวอย่างดิน

2. สำหรับสมาชิกใหม่ ลงทะเบียนเพื่อใช้งานระบบ โดยใช้เลขบัตรประชาชน

3. เมื่อสมัครสมาชิกแล้ว ก็สามารถเข้าสู่ระบบ เพื่อกรอกรายละเอียดของท่านเอง เช่น ที่อยู่ อีเมล์ ไลน์ และอื่น ๆ

4. สร้างใบส่งตัวอย่าง มีห้องแล็บให้เลือกส่งตัวอย่าง 13 แห่ง โดยดำเนินการตามขั้นตอนจนแล้วเสร็จ กรณีเลือกประเภทสมาชิกเป็นเกษตรกร/ประชาชนทั่วไป จะมีรายการวิเคราะห์ให้เลือกจำกัด ซึ่งจะเป็นการให้บริการฟรี หากต้องการรายการวิเคราะห์ที่มากกว่านี้ สามารถเลือกประเภทสมาชิกเป็น เอกชน ได้ ซึ่งจะมีรายการให้เลือกที่มากกว่า แต่จะมีค่าธรรมเนียมในการวิเคราะห์ การชำระค่าธรรมเนียมสามารถชำระผ่านออนไลน์ได้ แบบฟอร์มรายละเอียดตัวอย่าง

5.เมื่อสร้างใบส่งแล้ว รอเจ้าหน้าที่ยืนยันเพื่อให้ท่านส่งตัวอย่างไปหน่วยงานวิเคราะห์ที่ท่านเลือกในระบบ

6.หลังจากที่ส่งตัวอย่างแล้ว ท่านสามารถติดตามสถานะของใบส่งของท่านได้ตลอดเวลาผ่านระบบ จนกระทั่งรับรายงานผลวิเคราะห์

ห้องแล็บวิเคราะห์ดินให้บริการ 13 แห่ง

ห้องแล็บกลาง ที่ตั้งกรุงเทพฯ และห้องแล็บต่างจังหวัดดังนี้ จ.เชียงใหม่  จ.น่าน  จ.ร้อยเอ็ด จ.ขอนแก่น จ.นครราชสีมา จ.นครสวรรค์ จ.พิษณุโลก จ.ปทุมธานี จ.ฉะเชิงเทรา จ.ราชบุรี จ.สุราษฎร์ธานี จ.นราธิวาส      

การคำนวณปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน

กรณีที่ท่านมีผลวิเคราะห์ดิน เช่น OM, P, K ท่านสามารถใช้ระบบคำนวณสูตรปุ๋ยได้ที่นี่ โดยเลือกพืชที่ต้องการปลูก และกรอกค่าวิเคราะห์ที่เป็นตัวเลข หรือ กรอกเป็นช่วง ก็ได้ เพื่อให้ระบบคำนวณปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินได้  

ขั้นตอนการใช้งาน

ข้อมูลติดต่อสอบถาม

กรมพัฒนาที่ดิน

2003/61 ถ. พหลโยธิน แขวง ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ติดต่อสอบถาม 02 561 4179

 
Loading...