หน้าแรก ระบบรับรองมาตรฐานสินค้า
ลงทะเบียนผู้ยื่นขอรับรองมาตรฐานสินค้า
รหัสเข้าใช้ระบบ
 
 • เพื่อความรวดเร็วและถูกต้องของข้อมูลในการสมัครสมาชิกกรุณาตรวจสอบ ชื่อผู้ใช้จากระบบก่อนว่ามีคนอื่นใช้แล้วหรือยัง? นะคะ

 • สำหรับผู้ประกอบการ หรือ เกษตรกร ที่เคยสมัครยื่นขอผ่านระบบแล้ว ถ้าท่านลืมรหัสผ่านกรุณาสอบถามระบบ คลิก!!
  หรือ โทรสอบถามเจ้าหน้าที่ดูแลระบบจากข้อมูลเดิมที่ท่านเคยลงทะเบียนไว้ก่อนนะคะ
  เพราะ ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านใหม่ ที่ได้ระบบจะมองชื่อผู้ใช้ระบบของท่านเป็น ผู้ประกอบการหรือ เกษตรกร รายใหม่
 • * ชื่อผู้ใช้ระบบ  
  * รหัสผ่าน   ( กรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน ความยาว 6-12 หลัก ตัวภาษาอังกฤษ , ตัวเลข ,#, _ เท่านั้น )
  * ยืนยันรหัสผ่าน  
  * คำถามกันลืมรหัสผ่าน  
  * คำตอบ  
   
  ข้อมูลที่ตั้งสถานประกอบการฯ หรือ สถานที่ผลิตหลัก
   
  ถ้าเป็นเกษตรกรให้ระบุ ข้อมูลของเกษตรกรแทนข้อมูล บริษัท / กลุ่มฯ
  * เลขทะเบียนบริษัท   ไม่มีให้ระบุ -
  * ชื่อเกษตรกร / ชื่อบริษัท / ชื่อกลุ่มฯ  
  * วันที่ก่อตั้ง  
  * ประเภทโรงปุ๋ย   โรงปุ๋ยงบ CEO โรงปุ๋ยงบอื่นๆ โปรดระบุ
  * เนื้อที่สถานที่ประกอบการ  
  * รายละเอียดบริษัท / กลุ่มฯ  
  * ที่อยู่  
  ( กรุณากรอกที่อยู่ บ้านเลขที่ รหัสไปรษณีย์ให้สมบูรณ์ด้วยค่ะ เพื่อการจัดส่งเอกสาร)
  * จังหวัด  
  พิกัดที่ตั้งโรงงาน ( x,y,z )  
  แผนที่สถานที่ผลิต  
  เอกสารสำเนาหลักฐานการประกอบกิจการ  
  * เบอร์โทรศัพท์  
  เบอร์แฟกซ์  
  เว็บไซด์ บริษัท / กลุ่มฯ  
  Email  
   
  ข้อมูลส่วนตัวของเจ้าของผู้ประกอบการฯ หรือ ผู้มีบทบาทหลักในกลุ่มฯ
   
  * รหัสบัตรประชาชน  
  * คำนำหน้าตัว  
  * ชื่อจริง  
  * ชื่อสกุล  
  * วันเกิด  
  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  
  ทะเบียนบ้านของผู้ประกอบการ  
  * ที่อยู่ตามบัตรประชาชน  
  * จังหวัด  
  เบอร์โทรศัพท์พื้นฐาน  
      ที่อยู่ปัจจุบันตามที่อยู่ตามภูมิลำเนา
  * ที่อยู่ปัจจุบัน  
  * จังหวัด  
  * เบอร์โทรศัพท์  
  * เบอร์โทรศัพท์มือถือ  
  * ประเภทผู้ยื่นขอ  
   
  กรุณากรอกให้ครบทุกช่องที่มีเครื่องหมาย * ก่อนนะคะ
  กรณี อัฟโหลดไฟล์ ข้อมูลต้องมีขนาดไม่เกิน 2 mb ชนิดไฟล์ .jpg .gif .png เท่านั้น

  ข้อมูลท่านในระบบฯ เราถือเป็นความลับทางราชการและส่วนบุคคลใช้เฉพาะในระบบรับรองมาตรฐานสินค้าฯ ไม่พึงเปิดเผยแก่บุคคลทั่วไป