News

25 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

Download ขั้นตอนการเข้าร่วมโปรแกรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดิน

ขั้นตอนการเข้าร่วมโปรแกรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดิน

Read More
25 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

Download คู่มือการใช้งาน website การทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ

คู่มือการใช้งาน website การทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ

Read More
23 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

Proficiency Testing Program 2020 (TSLAN) NOW OPEN !!!!

แผนทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดิน เครือข่ายห้องปฏิบัติการดินแห่งประเทศไทย (TSLAN) >> http://osd101.ldd.go.th/pt << ในกรณีที่มีปัญหาหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับแผนงานฯ สามารถติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานทดสอบความชํานาญได้โดยตรง กับผู้ป

Read More
2 ตุลาคม พ.ศ. 2562

Download แผนทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดิน

แผนทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดิน

Read More
หน้า จาก 1 ( 4 ข้อมูล )
แสดงจำนวน ข้อมูลต่อแถว
1
 
Loading...