รายงานผลวิเคราะห์ที่ส่งผลวิเคราะห์ให้กับผู้รับบริการไปแล้ว ประจำปี 2562

เงื่อนไขขอดูผลวิเคราะห์: ชื่อผู้นำส่งตย.:
ลำดับ เลขรับที่ เลขที่ปฎิบัติการ วันที่รับดิน วันที่รับดินไปบด วันที่ดินบดเสร็จ วันที่รับดินไปวิเคราะห์ ชนิดตัวอย่าง หน่วยงาน ผู้รับตย. ตย. จังหวัด Status List
1 54-0716 54009575-54009575 9 ธันวาคม 2553 9 ธันวาคม 2553 9 ธันวาคม 2553 9 ธันวาคม 2553 ปุ๋ยหมัก กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค 1 กรุงเทพฯ
2 54-2098 54038482-54038482 31 พฤษภาคม 2554 31 พฤษภาคม 2554 31 พฤษภาคม 2554 31 พฤษภาคม 2554 ดิน กลุ่มวิทยบริการ ชาตรี จันทนราช 1 กรุงเทพฯ
3 54-2265 54040934-54040934 28 มิถุนายน 2554 28 มิถุนายน 2554 28 มิถุนายน 2554 28 มิถุนายน 2554 ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายณัฐการ นราทร 1 ตรัง
4 54-2266 54040935-54040935 28 มิถุนายน 2554 28 มิถุนายน 2554 28 มิถุนายน 2554 28 มิถุนายน 2554 ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายณัฐการ นราทร 1 นครปฐม
5 54-2267 54040936-54040936 27 มิถุนายน 2554 27 มิถุนายน 2554 27 มิถุนายน 2554 27 มิถุนายน 2554 ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายณัฐการ นราทร 1 สระแก้ว
6 54-2268 54040937-54040937 27 มิถุนายน 2554 27 มิถุนายน 2554 27 มิถุนายน 2554 27 มิถุนายน 2554 ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายณัฐการ นราทร 1 หนองบัวลำภู
7 54-2269 54040938-54040938 27 มิถุนายน 2554 27 มิถุนายน 2554 27 มิถุนายน 2554 27 มิถุนายน 2554 ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายณัฐการ นราทร 1 กรุงเทพฯ
8 54-2270 54040939-54040939 27 มิถุนายน 2554 27 มิถุนายน 2554 27 มิถุนายน 2554 27 มิถุนายน 2554 ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายณัฐการ นราทร 1 กรุงเทพฯ
9 54-2271 54040940-54040940 27 มิถุนายน 2554 27 มิถุนายน 2554 27 มิถุนายน 2554 27 มิถุนายน 2554 ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายณัฐการ นราทร 1 แพร่
10 54-2272 54040941-54040941 27 มิถุนายน 2554 27 มิถุนายน 2554 27 มิถุนายน 2554 27 มิถุนายน 2554 ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายณัฐการ นราทร 1 แพร่
11 54-2273 54040942-54040942 27 มิถุนายน 2554 27 มิถุนายน 2554 27 มิถุนายน 2554 27 มิถุนายน 2554 ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายณัฐการ นราทร 1 สมุทรสงคราม
12 54-2274 54040943-54040943 27 มิถุนายน 2554 27 มิถุนายน 2554 27 มิถุนายน 2554 27 มิถุนายน 2554 ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายณัฐการ นราทร 1 ระนอง
13 54-2275 54040944-54040944 27 มิถุนายน 2554 27 มิถุนายน 2554 27 มิถุนายน 2554 27 มิถุนายน 2554 ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายณัฐการ นราทร 1 ชลบุรี
14 54-2276 54040945-54040945 27 มิถุนายน 2554 27 มิถุนายน 2554 27 มิถุนายน 2554 27 มิถุนายน 2554 ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายณัฐการ นราทร 1 สตูล
15 54-2277 54040946-54040946 27 มิถุนายน 2554 27 มิถุนายน 2554 27 มิถุนายน 2554 27 มิถุนายน 2554 ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายณัฐการ นราทร 1 ชลบุรี
16 54-2278 54040947-54040947 27 มิถุนายน 2554 27 มิถุนายน 2554 27 มิถุนายน 2554 27 มิถุนายน 2554 ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายณัฐการ นราทร 1 กระบี่
17 54-2279 54040948-54040948 27 มิถุนายน 2554 27 มิถุนายน 2554 27 มิถุนายน 2554 27 มิถุนายน 2554 ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายณัฐการ นราทร 1 สมุทรปราการ
18 54-2280 54040949-54040949 27 มิถุนายน 2554 27 มิถุนายน 2554 27 มิถุนายน 2554 27 มิถุนายน 2554 ปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายณัฐการ นราทร 1 ระยอง
19 54-2491 54043387-54043387 22 กรกฎาคม 2554 22 กรกฎาคม 2554 22 กรกฎาคม 2554 7 เมษายน 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นส.นราวดี วนิชวัฒนะ 1 กรุงเทพฯ
20 60-3208 60037046-60037046 17 กรกฎาคม 2560 13 กรกฎาคม 2560 13 กรกฎาคม 2560 12 กันยายน 2560 ขี้เถ้า กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายนรากร ไชยสา 1 ระยอง
21 61-1369 61013986-61013986 12 มกราคม 2561 11 มกราคม 2561 11 มกราคม 2561 28 มีนาคม 2561 สารปรับปรุงดิน กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายนรากร ไชยลา 1 ระยอง

Total : 21 Records. Page 1 (All Page 1)[1] Create and Designed & Hosted by : Chaisoftnet Web Application Development ระบบนี้พัฒนาขึ้นเมื่อปี 2552 เริ่มที่ Version 1.0 | ผู้เป็นเจ้าของงานคือ: กรมพัฒนาที่ดิน |  Write by..mr.sucherdchai phukham     

 แก้ไขปรับปรุงเป็น Version 2.0 Year: 2012 เริ่มเมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2552-2555 (ปรับเป็น Version 3.0 ปี 2560) For..Land Development Department in thailand. All rights reserved