รายงานผลวิเคราะห์ที่ส่งผลวิเคราะห์ให้กับผู้รับบริการไปแล้ว ประจำปี 2561

เงื่อนไขขอดูผลวิเคราะห์: เลขรับตัวอย่างดิน: ปี
ลำดับ เลขรับที่ เลขที่ปฎิบัติการ วันที่รับดิน วันที่รับดินไปบด วันที่ดินบดเสร็จ วันที่รับดินไปวิเคราะห์ ชนิดตัวอย่าง หน่วยงาน ผู้รับตย. ตย. จังหวัด Status List
1 61-2008 61020498-61020505 14 มีนาคม 2561 13 มีนาคม 2561 13 มีนาคม 2561 29 มิถุนายน 2561 โดโลไมท์ กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน 8 พังงา
2 61-1979 61019827-61019839 7 มีนาคม 2561 6 มีนาคม 2561 6 มีนาคม 2561 19 มิถุนายน 2561 ปูนมาร์ล กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน สถานีพัฒนาที่ดินระยอง 13 ระยอง
3 61-1055 61011729-61011729 8 ธันวาคม 2560 8 ธันวาคม 2560 8 ธันวาคม 2560 16 มกราคม 2561 กากตะกอนจากระบบบำบัด กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน JSR BST Elastomer Co., Ltd. 1 ระยอง
4 61-2548 61025063-61025063 1 มกราคม 2443 3 พฤษภาคม 2561 21 พฤษภาคม 2561 13 พฤษภาคม 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ กรกานต์ ปิ่นสุวรรณ 1 กระบี่
5 61-0038 61000104-61000132 3 สิงหาคม 2560 3 สิงหาคม 2560 3 สิงหาคม 2560 28 สิงหาคม 2560 ดิน กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน กลุ่มวิเคราะห์ดิน สพข.1 29 สระบุรี
6 61-0039 61000133-61000139 3 สิงหาคม 2560 3 สิงหาคม 2560 3 สิงหาคม 2560 23 สิงหาคม 2560 น้ำ กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน กลุ่มวิเคราะห์ดิน สพข.1 7 สระบุรี
7 61-0172 61003301-61003301 18 สิงหาคม 2560 18 สิงหาคม 2560 18 สิงหาคม 2560 5 กันยายน 2560 น้ำหมักชีวภาพ กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน กลุ่มวิเคราะห์ดิน สพข.1 1 สิงห์บุรี
8 61-0369 61005116-61005116 19 กันยายน 2560 19 กันยายน 2560 19 กันยายน 2560 4 ตุลาคม 2560 ขี้เถ้าแกลบ กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน กลุ่มวิเคราะห์ดิน สพข.1 1 ลพบุรี
9 61-0371 61005119-61005119 19 กันยายน 2560 19 กันยายน 2560 19 กันยายน 2560 17 ตุลาคม 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน กลุ่มวิเคราะห์ดิน สพข.1 1 กาญจนบุรี
10 61-0372 61005120-61005121 19 กันยายน 2560 19 กันยายน 2560 27 กันยายน 2560 12 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน กลุ่มวิเคราะห์ดิน สพข.1 2 สุพรรณบุรี
11 61-0370 61005117-61005118 19 กันยายน 2560 19 กันยายน 2560 19 กันยายน 2560 17 ตุลาคม 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน กลุ่มวิเคราะห์ดิน สพข.1 2 สิงห์บุรี
12 61-1737 61017738-61017794 8 กุมภาพันธ์ 2561 8 กุมภาพันธ์ 2561 16 กุมภาพันธ์ 2561 18 เมษายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน กลุ่มสำรวจและทำแผนที่ สพข.2 57 ตราด
13 61-1403 61014571-61014572 17 มกราคม 2561 16 มกราคม 2561 16 มกราคม 2561 2 เมษายน 2561 น้ำหมักชีวภาพ กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน คุณฉัตรชัย ค้างาม (ปลัดอำเภอปราณบุรี) 2 ประจวบคีรีขันธ์
14 61-1789 61018089-61018090 13 กุมภาพันธ์ 2561 12 กุมภาพันธ์ 2561 12 กุมภาพันธ์ 2561 25 พฤษภาคม 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน คุณชูสุรางค์ กฤษฤานนท์ 2 นครปฐม
15 61-2452 61023756-61023756 20 เมษายน 2561 20 เมษายน 2561 3 พฤษภาคม 2561 17 มิถุนายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน คุณฐนกวรรณ อุดมเดชชัยรัตน์ 1 กำแพงเพชร
16 61-0874 61010050-61010050 29 พฤศจิกายน 2560 21 พฤศจิกายน 2560 28 พฤศจิกายน 2560 26 ธันวาคม 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ คุณธีพร บรรจงเปลี่ยน 1 ปราจีนบุรี
17 61-2286 61022454-61022454 5 เมษายน 2561 4 เมษายน 2561 4 เมษายน 2561 10 กรกฎาคม 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน คุณนฤมล ป้อมสา 1 ราชบุรี
18 61-1969 61019677-61019680 6 มีนาคม 2561 5 มีนาคม 2561 5 มีนาคม 2561 19 มิถุนายน 2561 ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน คุณพรพรหม แรมนิล 4 นนทบุรี
19 61-2493 61024101-61024158 24 เมษายน 2561 24 เมษายน 2561 24 เมษายน 2561 22 พฤษภาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน คุณยุพเยาว์ หัสจรรย์ 58 กรุงเทพฯ
20 61-2194 61022125-61022181 29 มีนาคม 2561 29 มีนาคม 2561 29 มีนาคม 2561 5 พฤษภาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน คุณยุพเยาว์ หัสจรรย์ 57 กรุงเทพฯ
21 61-2465 61023966-61023966 26 เมษายน 2561 23 เมษายน 2561 23 เมษายน 2561 13 กรกฎาคม 2561 โดโลไมท์ กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน คุณวราภรณ์ ชื่นเจริญ 1 กาญจนบุรี
22 61-2182 61022062-61022063 3 เมษายน 2561 29 มีนาคม 2561 9 เมษายน 2561 23 เมษายน 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ คุณสฤต รังคสิริ 2 ปราจีนบุรี
23 61-0174 61003303-61003303 21 สิงหาคม 2560 18 สิงหาคม 2560 18 สิงหาคม 2560 13 ธันวาคม 2560 สิ่งปรับปรุงดิน 2 กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน คุณสุภลักษณ์ พงษ์ภัทระวิทย์ 1 สุพรรณบุรี
24 61-0173 61003302-61003302 21 สิงหาคม 2560 18 สิงหาคม 2560 18 สิงหาคม 2560 13 ธันวาคม 2560 สิ่งปรับปรุงดิน 1 กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน คุณสุภลักษณ์ พงษ์ภัทระวิทย์ 1 สุพรรณบุรี
25 61-0112 61001785-61001785 13 กันยายน 2560 10 สิงหาคม 2560 13 กันยายน 2560 15 กันยายน 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ คุณสุมน ตรัยสรณะพงศ์ 1 อยุธยา
26 61-2287 61022455-61022455 18 เมษายน 2561 5 เมษายน 2561 23 เมษายน 2561 3 พฤษภาคม 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ คุณสุรพล จันเนตร 1 นครนายก
27 61-2307 61022553-61022553 9 เมษายน 2561 8 เมษายน 2561 8 เมษายน 2561 13 กรกฎาคม 2561 Fly ash กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน คุณหทัยชนก เรียงสันเทียะ 1 สมุทรปราการ
28 61-2734 61027512-61027513 11 มิถุนายน 2561 21 พฤษภาคม 2561 21 พฤษภาคม 2561 25 มิถุนายน 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ คุณอภิรดี เอกรัตน์ 2 กาญจนบุรี
29 61-1452 61015285-61015294 22 มกราคม 2561 22 มกราคม 2561 22 มกราคม 2561 2 เมษายน 2561 วัตถุดิบขยะอินทรีย์อบแห้ง กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน คุณอิสระ พรหมเดชบุญ 10 ร้อยเอ็ด
30 61-1450 61015265-61015274 22 มกราคม 2561 22 มกราคม 2561 22 มกราคม 2561 2 เมษายน 2561 วัตถุดิบผสม กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน คุณอิสระ พรหมเดชบุญ 10 ร้อยเอ็ด
31 61-1451 61015275-61015284 22 มกราคม 2561 22 มกราคม 2561 22 มกราคม 2561 2 เมษายน 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน คุณอิสระ พรหมเดชบุญ 10 ร้อยเอ็ด
32 61-2203 61022198-61022198 18 เมษายน 2561 30 มีนาคม 2561 23 เมษายน 2561 2 เมษายน 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ ดร.ณรงค์ศักดิ์ ตัณฑพานิช /นายพิศักดิ์ ตัณฑพานิช 1 สระบุรี
33 61-0168 61003227-61003234 18 สิงหาคม 2560 18 สิงหาคม 2560 2 ตุลาคม 2560 24 พฤศจิกายน 2560 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.กมลทิพย์ ศศิธร 8 ขอนแก่น
34 61-0169 61003235-61003280 21 สิงหาคม 2560 18 สิงหาคม 2560 18 สิงหาคม 2560 14 ตุลาคม 2560 สิ่งปรับปรุงดิน กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน น.ส.กมลทิพย์ ศศิธร 46 ขอนแก่น
35 61-0171 61003297-61003300 21 สิงหาคม 2560 18 สิงหาคม 2560 18 สิงหาคม 2560 14 ตุลาคม 2560 สิ่งปรับปรุงดิน กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน น.ส.กมลทิพย์ ศศิธร 4 ขอนแก่น
36 61-0170 61003281-61003296 21 สิงหาคม 2560 18 สิงหาคม 2560 18 สิงหาคม 2560 14 ตุลาคม 2560 สิ่งปรับปรุงดิน กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน น.ส.กมลทิพย์ ศศิธร 16 ขอนแก่น
37 61-0096 61001446-61001489 8 สิงหาคม 2560 8 สิงหาคม 2560 8 สิงหาคม 2560 25 ธันวาคม 2560 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน น.ส.กมลาภา วัฒนประพัฒน์ 44 ชัยภูมิ
38 61-0095 61001403-61001445 10 สิงหาคม 2560 8 สิงหาคม 2560 30 สิงหาคม 2560 13 พฤศจิกายน 2560 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.กมลาภา วัฒนประพัฒน์ 43 ชัยภูมิ
39 61-0139 61002414-61002425 21 สิงหาคม 2560 15 สิงหาคม 2560 15 สิงหาคม 2560 14 ตุลาคม 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน น.ส.กฤษลดา ประทุมสิริ 12 เพชรบูรณ์
40 61-2088 61021152-61021161 21 มีนาคม 2561 19 มีนาคม 2561 19 มีนาคม 2561 4 กรกฎาคม 2561 โดโลไมท์ กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน น.ส.กฤษลดา ประทุมสิริ 10 พิจิตร
41 61-2090 61021165-61021166 21 มีนาคม 2561 19 มีนาคม 2561 19 มีนาคม 2561 4 กรกฎาคม 2561 สิ่งปรับปรุงดิน กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน น.ส.กฤษลดา ประทุมสิริ 2 พิษณุโลก
42 61-0008 61000018-61000018 4 สิงหาคม 2560 2 สิงหาคม 2560 2 สิงหาคม 2560 14 ตุลาคม 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน น.ส.กฤษลดา ประทุมสิริ 1 พิจิตร
43 61-1901 61019117-61019121 23 กุมภาพันธ์ 2561 22 กุมภาพันธ์ 2561 22 กุมภาพันธ์ 2561 25 พฤษภาคม 2561 โดโลไมท์ กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน น.ส.กฤษลดา ประทุมสิริ 5 อุตรดิตถ์
44 61-2089 61021162-61021164 21 มีนาคม 2561 19 มีนาคม 2561 19 มีนาคม 2561 4 กรกฎาคม 2561 โดโลไมท์ กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน น.ส.กฤษลดา ประทุมสิริ 3 อุตรดิตถ์
45 61-0271 61004246-61004260 5 กันยายน 2560 4 กันยายน 2560 4 กันยายน 2560 13 ธันวาคม 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน น.ส.กฤษลดา ประทุมสิริ 15 พิษณุโลก
46 61-2160 61021666-61021667 28 มีนาคม 2561 26 มีนาคม 2561 26 มีนาคม 2561 5 กรกฎาคม 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน น.ส.กฤษลดา ประทุมสิริ 2 พิจิตร
47 61-1755 61017851-61017858 12 กุมภาพันธ์ 2561 8 กุมภาพันธ์ 2561 8 กุมภาพันธ์ 2561 21 พฤษภาคม 2561 โดโลไมท์ กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน น.ส.กฤษลดา ประทุมสิริ 8 เพชรบูรณ์
48 61-1754 61017841-61017850 12 กุมภาพันธ์ 2561 8 กุมภาพันธ์ 2561 8 กุมภาพันธ์ 2561 21 พฤษภาคม 2561 โดโลไมท์ กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน น.ส.กฤษลดา ประทุมสิริ 10 พิษณุโลก
49 61-1756 61017859-61017867 12 กุมภาพันธ์ 2561 8 กุมภาพันธ์ 2561 8 กุมภาพันธ์ 2561 21 พฤษภาคม 2561 โดโลไมท์ กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน น.ส.กฤษลดา ประทุมสิริ 9 เลย
50 61-3131 61032095-61032100 26 มิถุนายน 2561 26 มิถุนายน 2561 26 มิถุนายน 2561 5 กรกฎาคม 2561 สารละลายเหลือทิ้งจาก OM กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน น.ส.กัญจนรัตน์ ลชิตาวงศ์ 6 ปทุมธานี
51 61-1156 61012395-61012413 20 ธันวาคม 2560 20 ธันวาคม 2560 20 ธันวาคม 2560 31 มกราคม 2561 วัสดุอินทรีย์ กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน น.ส.กัญจนรัตน์ ลชิตาวงศ์ 19 สิงห์บุรี

Total : 2236 Records. Page 1 (All Page 45)

| Next > | Last >>

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] Create and Designed & Hosted by : Chaisoftnet Web Application Development ระบบนี้พัฒนาขึ้นเมื่อปี 2552 เริ่มที่ Version 1.0 | ผู้เป็นเจ้าของงานคือ: กรมพัฒนาที่ดิน |  Write by..mr.sucherdchai phukham     

 แก้ไขปรับปรุงเป็น Version 2.0 Year: 2012 เริ่มเมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2552-2555 (ปรับเป็น Version 3.0 ปี 2560) For..Land Development Department in thailand. All rights reserved