คณะอนุกรรมการตรวจประเมินคัดเลือกหน่วยงานที่ดำเนินกิจกรรม 5 ส ดีเด่น ของกรมพัฒนาที่ดิน


คณะอนุกรรมการตรวจประเมินคัดเลือกหน่วยงานที่ดำเนินกิจกรรม 5 ส ดีเด่น ของกรมพัฒนาที่ดิน วันที่ 29 เมษายน 2553 เวลา 11.00-12.00 น.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *