โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการประเมินความอุดมสมบูรณ์ของดินการปรับปรุงบำรุงดินและการใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปรับปรุงบำรุงดิน ภายใต้กรอบความร่วมมือ ACMECS ปี 2562

        

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *