โครงการบัตรดินดี (มอบบัตรดินดี)

วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 13:00 น.

นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมกับ ผอ. สพข.7 ผอ. สพข.9 ผชช. เขต9 ผชช. เขต10 ผอ. กสด. ผอ. กวจ. ผอ. สวด. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาที่ดิน เครือข่ายหมอดินอาสา และเกษตรผู้สนใจ เข้าร่วมการเสวนาและระดมความคิดเห็น เรื่องระบบหญ้าแฝกและโครงการบัตรดินดี ณ ห้องโถง สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน

                  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *