มหกรรมเครือข่ายคนรักษ์แฝก ณ กรมพัฒนาที่ดิน

สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน  ออกบูธ โครงการบัตรดินดี  ในพิธีมอบรางวัลการประกวดการพัฒนาและรณรงค์หญ้าแฝก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2561 – 2562 มหกรรมเครือข่ายคนรักษ์แฝก  ณ  กรมพัฒนาที่ดิน  วันที่ 17-20 มิถุนายน 2562  พร้อมชมนิทรรศการ เลือกซื้อ ผลิตผล ผลิตภัณฑ์ อนุรักษ์ดินและน้ำโดยใช้หญ้าแฝก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *