กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และการสร้างการทำงานเป็นทีม

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดินเข้าร่วมกิจกรรมและได้รับรางวัลชนะเลิศ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และการสร้างการทำงานเป็นทีม โดยมีกลุ่มกองเชียร์ สวด. เข้าร่วมกิจกรรม เนื่องในโอกาสครบรอบ 56 ปี ในหัวข้อ “ฟื้นฟูปฐพี 56 ปี กรมพัฒนาที่ดิน”

       

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *