กิจกรรมเปิดบ้านแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เยือนเหย้าชาวดิน”

วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน ร่วมกิจกรรมเปิดบ้านแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เยือนเหย้าชาวดิน” เนื่องในโอกาสครบรอบ 56 ปี ในหัวข้อ “ฟื้นฟูปฐพี 56 ปี กรมพัฒนาที่ดิน” เพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงานต่างๆ 14 หน่วยงานในสำนักส่วนกลาง เพื่อบริการให้ความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวกับระเบียบและข้อปฏิบัติต่างๆ แก่เจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาที่ดินที่ปฏิบัติงานอยู่ในส่วนภูมิภาค มีกิจกรรมเล่นเกมส์สอยดาวตอบคำถาม กิจกรรมภายใน สวด. โดยมีของที่ระลึกเป็นพวงกุญแจ ที่ทำจาก เรซิ่นดิน รวมถึงของรางวัลต่างๆมากมาย สนุกสนาน และรู้จักบ้าน สวด.มากยิ่งขึ้น

        

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *