กิจกรรมการประกวด “LDD’s Got Talent” และ “ขวัญใจชาวดิน”

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ได้รับรางวัลชนะเลิศ กิจกรรมการประกวด “LDD’s Got Talent” และ “ขวัญใจชาวดิน” โดยเป็นกิจกรรมกิจกรรมที่สร้างความรักความสามัคคีและความสัมพันธ์ของบุคลากร ความคิดสร้างสรรค์ สำหรับการแสดง นำเสนอภายใต้หัวข้อ “เกษตรรื่นรมย์ น้ำอุดม ดินดี” ประกอบด้วยหน่วยงาน สวด. กทช. กนผ.สพข.2 (ชลบุรี) สพข.4 (อุบลราชธานี) และ สพข.11(สุราษฎร์ธานี) ในหัวข้อ รักษ์ดินรักษ์โลก เนื่องในโอกาสครบรอบ 56 ปี ในหัวข้อ “ฟื้นฟูปฐพี 56 ปี กรมพัฒนาที่ดิน”

          

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *