กิจกรรมการแข่งขันโต้วาทีเชิงวิชาการที่สอดแทรกความสนุกสนาน

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ดร.ณัฐพร ประคองเก็บ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ กลุ่มวิจัยแร่และจุลสัณฐานของดิน ร่วมกิจกรรมการแข่งขันโต้วาทีเชิงวิชาการที่สอดแทรกความสนุกสนาน ในหัวข้อ “ชีวิต 4.0 ดีกว่า 0.4 จริงหรือไม่” เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 56 ปี # ฟื้นฟูปฐพี 56 ปี กรมพัฒนาที่ดิน

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *