กิจกรรมประกวดคลิปวีดีโอสั้นในหัวข้อ “Stop Soil Erosion, Save our Future”

สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ กิจกรรมประกวดคลิปวีดีโอสั้นในหัวข้อ “Stop Soil Erosion, Save our Future” เนื่องในวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดินครบรอบ 56 ปี ๒๓-๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *