กิจกรรม เปิดตัวโครงการบัตรดินดี (ID Din Dee)

กิจกรรม เปิดตัวโครงการบัตรดินดี (ID Din Dee) เฉลิมพระเกียรติฯ ระหว่างวันที่ 27-28 เมษายน 2562 ณ ศูนย์ CESRA ศูนย์อนุรักษ์ดินและน้ำปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โดยนกิจกรรม มีการแนะนำให้รู้จักบัตรดินดีคืออะไร มีประโยชน์อย่างไร แนะนำวิธีการใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลแปลงเกษตรกร ข้อมูลชุดดิน และข้อมูลคลังความรู้ของกรมพัผฒนาที่ดิน พร้อมมอบบัตรดินดีให้แก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาที่ให้ข้อมูลพื้นที่แปลงเกษตรกรลงในแบบฟอร์มสุขภาพดินของฉัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *