พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

ผู้อำนวยการสำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 วันจันทร์ที่ 22 กรกฏาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน 801 ชั้น 8 อาคาร 8 ชั้น            

Read More

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการประเมินความอุดมสมบูรณ์ของดินการปรับปรุงบำรุงดินและการใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปรับปรุงบำรุงดิน ภายใต้กรอบความร่วมมือ ACMECS ปี 2562         

Read More

โครงการบัตรดินดี (มอบบัตรดินดี)

วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 13:00 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมกับ ผอ. สพข.7 ผอ. สพข.9 ผชช. เขต9 ผชช. เขต10 ผอ. กสด. ผอ. กวจ. ผอ. สวด. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาที่ดิน เครือข่ายหมอดินอาสา และเกษตรผู้สนใจ เข้าร่วมการเสวนาและระดมความคิดเห็น เรื่องระบบหญ้าแฝกและโครงการบัตรดินดี …

Read More

มหกรรมเครือข่ายคนรักษ์แฝก ณ กรมพัฒนาที่ดิน

สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน  ออกบูธ โครงการบัตรดินดี  ในพิธีมอบรางวัลการประกวดการพัฒนาและรณรงค์หญ้าแฝก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2561 – 2562 มหกรรมเครือข่ายคนรักษ์แฝก  ณ  กรมพัฒนาที่ดิน  วันที่ 17-20 มิถุนายน 2562  พร้อมชมนิทรรศการ เลือกซื้อ ผลิตผล ผลิตภัณฑ์ อนุรักษ์ดินและน้ำโดยใช้หญ้าแฝก

Read More

โครงการบัตรดินดี (ID Din Dee)

กรมพัฒนาที่ดิน โดยสำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน ได้ร่วมจัดนิทรรศการให้คำแนะนำโครงการบัตรดินดี (ID Din Dee) พร้อมให้ข้อมูลความสำคัญของบัตร และประโยชน์ที่เกษตรกรจะได้รับ ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับประเทศ เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 5-7 มิถุนายน 2562 ณ กรมการข้าว จตุจักร กรุงเทพฯ    

Read More

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และการสร้างการทำงานเป็นทีม

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดินเข้าร่วมกิจกรรมและได้รับรางวัลชนะเลิศ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และการสร้างการทำงานเป็นทีม โดยมีกลุ่มกองเชียร์ สวด. เข้าร่วมกิจกรรม เนื่องในโอกาสครบรอบ 56 ปี ในหัวข้อ “ฟื้นฟูปฐพี 56 ปี กรมพัฒนาที่ดิน”        

Read More

กิจกรรมเปิดบ้านแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เยือนเหย้าชาวดิน”

วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน ร่วมกิจกรรมเปิดบ้านแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เยือนเหย้าชาวดิน” เนื่องในโอกาสครบรอบ 56 ปี ในหัวข้อ “ฟื้นฟูปฐพี 56 ปี กรมพัฒนาที่ดิน” เพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงานต่างๆ 14 หน่วยงานในสำนักส่วนกลาง เพื่อบริการให้ความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวกับระเบียบและข้อปฏิบัติต่างๆ แก่เจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาที่ดินที่ปฏิบัติงานอยู่ในส่วนภูมิภาค มีกิจกรรมเล่นเกมส์สอยดาวตอบคำถาม กิจกรรมภายใน สวด. โดยมีของที่ระลึกเป็นพวงกุญแจ ที่ทำจาก เรซิ่นดิน รวมถึงของรางวัลต่างๆมากมาย สนุกสนาน และรู้จักบ้าน สวด.มากยิ่งขึ้น …

Read More

ผลงานวิชาการภาคบรรยาย สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

วันที่ 23 พฤษภาคม ๒๕๖๒ นายสุทธิ์เดชา ขุนทอง นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน รับรางวัลชนะเลิศ ผลงานวิชาการภาคบรรยาย สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวลด้อม เรื่อง สหสัมพันธ์ระหว่างการหาปริมาณอินทรีย์คาร์บอนในดินด้วยวิธี Walkley & Black กับวิธีใช้เครื่องวิเคราะห์คาร์บอนอัตโนมัติ ในการประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2561 “วิชาการพัฒนาที่ดินก้าวไกล ไทยยั่งยืน” ในวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 56 ปี # ฟื้นฟูปฐพี 56 …

Read More

กิจกรรมการประกวด “LDD’s Got Talent” และ “ขวัญใจชาวดิน”

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ได้รับรางวัลชนะเลิศ กิจกรรมการประกวด “LDD’s Got Talent” และ “ขวัญใจชาวดิน” โดยเป็นกิจกรรมกิจกรรมที่สร้างความรักความสามัคคีและความสัมพันธ์ของบุคลากร ความคิดสร้างสรรค์ สำหรับการแสดง นำเสนอภายใต้หัวข้อ “เกษตรรื่นรมย์ น้ำอุดม ดินดี” ประกอบด้วยหน่วยงาน สวด. กทช. กนผ.สพข.2 (ชลบุรี) สพข.4 (อุบลราชธานี) และ สพข.11(สุราษฎร์ธานี) ในหัวข้อ รักษ์ดินรักษ์โลก เนื่องในโอกาสครบรอบ …

Read More