ลำดับประเภทแหล่งนำส่งตัวอย่างจำนวน
1 เพื่อเกษตรกร 49
2 เอกชน 12
3 เพื่องานจัดทรัพยากรดิน 5
4 โครงการพระราชดำริ/เร่งด่วน 2
5 สนับสนุนกิจกรรม สพข. ต่างๆ 8
6 หน่วยราชการอื่น ๆ 4
7 ค้นคว้าวิจัย 48
8 อื่นๆ 29
ลำดับประเภทแหล่งนำส่งตัวอย่างจำนวน