ลำดับจังหวัดจำนวน
1 กระบี่ 20
2 กรุงเทพฯ 5
3 ขอนแก่น 1
4 เลย 6
5 อุดรธานี 4
6 หนองบัวลำภู 1
7 หนองคาย 2
8 สกลนคร 1
9 มหาสารคาม 1
10 ร้อยเอ็ด 3
11 กาฬสินธุ์ 6
12 ศรีสะเกษ 2
13 สุรินทร์ 4
14 บุรีรัมย์ 7
15 นครราชสีมา 3
16 ระนอง 1
17 ภูเก็ต 3
18 พัทลุง 1
19 สงขลา 1
20 นครศรีธรรมราช 6
21 สุราษฎร์ธานี 2
22 เชียงใหม่ 2
23 แม่ฮ่องสอน 2
24 ตาก 4
25 ลำปาง 7
26 กำแพงเพชร 3
27 แพร่ 2
28 น่านน่าน 16
29 พิษณุโลก 2
30 นครสวรรค์ 3
31 อุทัยธานี 2
32 ลพบุรี 2
33 อ่างทอง 3
34 ปทุมธานี 1
35 นนทบุรี 2
36 สุพรรณบุรี 1
37 กาญจนบุรี 4
38 เพชรบุรี 1
39 นครปฐม 3
40 สมุทรสงคราม 3
41 ปราจีนบุรี 1
42 นครนายก 4
43 สระแก้ว 1
44 ชลบุรี 2
45 ระยอง 1
46 จันทบุรี 3
47 ตราด 1
48 1
ลำดับจังหวัดจำนวน