ลำดับจังหวัดจำนวน
1 กระบี่ 70
2 กรุงเทพฯ 7
3 ขอนแก่น 1
4 เลย 6
5 อุดรธานี 4
6 หนองบัวลำภู 1
7 หนองคาย 11
8 สกลนคร 1
9 มหาสารคาม 4
10 ร้อยเอ็ด 3
11 กาฬสินธุ์ 10
12 ยโสธร 1
13 อำนาจเจริญ 1
14 อุบลราชธานี 1
15 ศรีสะเกษ 2
16 สุรินทร์ 5
17 บุรีรัมย์ 8
18 นครราชสีมา 9
19 ระนอง 1
20 ภูเก็ต 4
21 พัทลุง 1
22 สงขลา 1
23 นครศรีธรรมราช 7
24 สุราษฎร์ธานี 2
25 เชียงใหม่ 2
26 แม่ฮ่องสอน 3
27 ตาก 7
28 ลำปาง 8
29 กำแพงเพชร 3
30 แพร่ 6
31 น่านน่าน 16
32 เพชรบูรณ์ 2
33 พิษณุโลก 6
34 สุโขทัย 1
35 นครสวรรค์ 9
36 อุทัยธานี 3
37 สระบุรี 4
38 ลพบุรี 2
39 อ่างทอง 3
40 ปทุมธานี 1
41 นนทบุรี 5
42 สุพรรณบุรี 1
43 ประจวบคีรีขันธ์ 1
44 กาญจนบุรี 6
45 เพชรบุรี 2
46 นครปฐม 8
47 ราชบุรี 4
48 สมุทรสงคราม 3
49 ฉะเชิงเทรา 4
50 ปราจีนบุรี 2
51 นครนายก 4
52 สระแก้ว 3
53 ชลบุรี 3
54 ระยอง 3
55 จันทบุรี 3
56 ตราด 4
57 1
ลำดับจังหวัดจำนวน