ลำดับจังหวัดจำนวน
1 กระบี่ 33
2 กรุงเทพฯ 5
3 ขอนแก่น 1
4 เลย 6
5 อุดรธานี 4
6 หนองบัวลำภู 1
7 หนองคาย 2
8 สกลนคร 1
9 มหาสารคาม 1
10 ร้อยเอ็ด 3
11 กาฬสินธุ์ 6
12 ศรีสะเกษ 2
13 สุรินทร์ 4
14 บุรีรัมย์ 7
15 นครราชสีมา 5
16 ระนอง 1
17 ภูเก็ต 3
18 พัทลุง 1
19 สงขลา 1
20 นครศรีธรรมราช 6
21 สุราษฎร์ธานี 2
22 เชียงใหม่ 2
23 แม่ฮ่องสอน 2
24 ตาก 6
25 ลำปาง 7
26 กำแพงเพชร 3
27 แพร่ 6
28 น่านน่าน 16
29 เพชรบูรณ์ 1
30 พิษณุโลก 4
31 นครสวรรค์ 9
32 อุทัยธานี 2
33 ลพบุรี 2
34 อ่างทอง 3
35 ปทุมธานี 1
36 นนทบุรี 3
37 สุพรรณบุรี 1
38 กาญจนบุรี 4
39 เพชรบุรี 1
40 นครปฐม 4
41 สมุทรสงคราม 3
42 ปราจีนบุรี 1
43 นครนายก 4
44 สระแก้ว 1
45 ชลบุรี 2
46 ระยอง 2
47 จันทบุรี 3
48 ตราด 3
49 1
ลำดับจังหวัดจำนวน