ระบบบริหารจัดการผลวิเคราะห์ดิน V.4.0/2561(Land Development Management System)
หน่วยงาน: กลุ่มวิทยบริการ  วิเคราะห์ไปแล้วทั้งสิ้น: 2,862 iTems

หน่วยงาน: กลุ่มวิทยบริการ

รายงานสรุปจำนวนตัวอย่างดิน,ปุ๋ยฯ ของเกษตรกร (ประจำปีงบประมาณ 2561) (เอกสารใหม่) 145 iTems
14.5 % Increase in 365 Days     คลิ๊กดูรายละเอียด
รายงานสรุปจำนวนตัวอย่างดิน,ปุ๋ยฯ ของเกษตรกร (ประจำปีงบประมาณ 2561) (ซึ่งได้ยกเลิกเอกสารไปแล้ว) 89 iTems
8.9 % Increase in 365 Days     คลิ๊กดูรายละเอียด
รายงานสรุปจำนวนตัวอย่างดิน,ปุ๋ยฯ ของเกษตรกร (ประจำปีงบประมาณ 2561) (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 496 iTems
49.6 % Increase in 365 Days     คลิ๊กดูรายละเอียด
รายงานสรุปจำนวนตัวอย่างดิน,ปุ๋ยฯ ของเกษตรกร (ประจำปีงบประมาณ 2561) (เสร็จเรียบร้อยแล้ว) 2,586 iTems
258.6 % Increase in 365 Days     คลิ๊กดูรายละเอียด

Pie Chart

(สถานะ:=อยู่ระหว่างดำเนินการ)


Group By... ชนิดตัวอย่าง ดิน,ปุ๋ยฯ

ลำดับเลขรับที่เลขปฎิบัติการวันที่รับดินวันที่รับดินไปบดวันที่บดเสร็จวันที่วิเคราะห์ชนิดตัวอย่างชื่อเจ้าของตัวอย่าง ตย.จังหวัด
1 61-2555 61025248-61025288 21 พ.ค. 2561 03 พ.ค. 2561 21 พ.ค. 2561 19 ก.ค. 2561 ดิน ดร.รวมพรมูลจันทร์ 41 กรุงเทพฯ
2 61-2558 61025371-61025425 21 พ.ค. 2561 03 พ.ค. 2561 21 พ.ค. 2561 21 พ.ค. 2561 ดิน ดร.รวมพรมูลจันทร์ 55 กรุงเทพฯ
3 61-2870 61029050-61029087 05 มิ.ย. 2561 05 มิ.ย. 2561 05 มิ.ย. 2561 19 ก.ค. 2561 ดิน ดร.รวมพรมูลจันทร์ 38 เพชรบุรี
4 61-3016 61030444-61030445 04 ก.ค. 2561 14 มิ.ย. 2561 14 มิ.ย. 2561 16 ก.ค. 2561 ดิน ดร.แม้นแซ่โง้ว 2 ตาก
5 61-3017 61030446-61030447 04 ก.ค. 2561 14 มิ.ย. 2561 14 มิ.ย. 2561 16 ก.ค. 2561 ดิน โรงเรียนเนืองอุทัยทอง 2 ตาก
6 61-3018 61030448-61030448 04 ก.ค. 2561 14 มิ.ย. 2561 14 มิ.ย. 2561 16 ก.ค. 2561 ดิน นางประเชิญจงบรรจบ 1 ตาก
7 61-3019 61030449-61030449 04 ก.ค. 2561 14 มิ.ย. 2561 14 มิ.ย. 2561 16 ก.ค. 2561 ดิน โรงเรียนแม้นจันทร์แจ่ม 1 ตาก
8 61-3021 61030456-61030456 04 ก.ค. 2561 14 มิ.ย. 2561 14 มิ.ย. 2561 16 ก.ค. 2561 ดิน นส.ทองพรรณกิ่งทอง 1 ตาก
9 61-3027 61030533-61030548 04 ก.ค. 2561 14 มิ.ย. 2561 14 มิ.ย. 2561 05 ก.ค. 2561 ดิน ดร.รวมพรมูลจันทร์ 16 ลำปาง
10 61-3028 61030549-61030564 04 ก.ค. 2561 14 มิ.ย. 2561 14 มิ.ย. 2561 14 มิ.ย. 2561 ดิน ดร.รวมพรมูลจันทร์ 16 ลำปาง
11 61-3030 61030566-61030569 22 มิ.ย. 2561 14 มิ.ย. 2561 14 มิ.ย. 2561 14 มิ.ย. 2561 ดิน ดร.จุฑามาศไกรเพิ่ม 4 กรุงเทพฯ
12 61-3068 61030683-61030701 04 ก.ค. 2561 15 มิ.ย. 2561 15 มิ.ย. 2561 21 มิ.ย. 2561 ดิน ดร.รวมพรมูลจันทร์ 19 บึงกาฬ
13 61-3069 61030702-61030720 04 ก.ค. 2561 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 ดิน นส.รวมพรมูลจันทร์ 19 กาฬสินธุ์
14 61-3092 61031172-61031173 04 ก.ค. 2561 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 16 ก.ค. 2561 ดิน นางวรพจน์ลาภเพิ่มพูนทรัพย์ 2 สมุทรสาคร
15 61-3116 61032005-61032005 04 ก.ค. 2561 01 ม.ค. 2513 05 ก.ค. 2561 16 ก.ค. 2561 ดิน ดร.เสาวภาคย์โลหะพันธกิจ 1 นครศรีธรรมราช
16 61-3120 61032064-61032064 04 ก.ค. 2561 25 มิ.ย. 2561 25 มิ.ย. 2561 16 ก.ค. 2561 ดิน นางประสิทธิ์สิงห์ทอง 1 หนองคาย
17 61-3121 61032065-61032065 04 ก.ค. 2561 25 มิ.ย. 2561 25 มิ.ย. 2561 16 ก.ค. 2561 ดิน นางประสิทธิ์สิงห์ทอง 1 หนองคาย
18 61-3122 61032066-61032066 04 ก.ค. 2561 25 มิ.ย. 2561 25 มิ.ย. 2561 16 ก.ค. 2561 ดิน นางชรินทร์ทองโส 1 หนองคาย
19 61-3123 61032067-61032067 11 ก.ค. 2561 25 มิ.ย. 2561 25 มิ.ย. 2561 16 ก.ค. 2561 ดิน นางชรินทร์ทองโส 1 หนองคาย
20 61-3124 61032068-61032068 11 ก.ค. 2561 25 มิ.ย. 2561 25 มิ.ย. 2561 16 ก.ค. 2561 ดิน นางชรินทร์ทองโส 1 หนองคาย
21 61-3125 61032069-61032069 04 ก.ค. 2561 25 มิ.ย. 2561 25 มิ.ย. 2561 16 ก.ค. 2561 ดิน นส.เจียรนัยเพียรงาน 1 ฉะเชิงเทรา
22 61-3126 61032070-61032070 04 ก.ค. 2561 25 มิ.ย. 2561 25 มิ.ย. 2561 16 ก.ค. 2561 ดิน นางจำลองแสงสาร 1 ฉะเชิงเทรา
23 61-3127 61032071-61032071 04 ก.ค. 2561 25 มิ.ย. 2561 25 มิ.ย. 2561 16 ก.ค. 2561 ดิน นางวินัยมูลสงวน 1 ฉะเชิงเทรา
24 61-3128 61032072-61032072 04 ก.ค. 2561 25 มิ.ย. 2561 05 ก.ค. 2561 16 ก.ค. 2561 ดิน นส.ดวงใจมหิธรพิทักษ์ 1 ฉะเชิงเทรา
25 61-3134 61032110-61032110 18 ก.ค. 2561 26 มิ.ย. 2561 26 มิ.ย. 2561 26 มิ.ย. 2561 ดิน นางพรชัยพรบันลือลาภ 1 ตาก
26 61-3135 61032111-61032119 04 ก.ค. 2561 27 มิ.ย. 2561 27 มิ.ย. 2561 11 ก.ค. 2561 ดิน มรว.ณรงค์ชินบุตร 9 อุทัยธานี
27 61-3140 61032279-61032294 12 ก.ค. 2561 27 มิ.ย. 2561 27 มิ.ย. 2561 12 ก.ค. 2561 ดิน ดร.ธัญญกานต์ เซ้งเครือ 16 ราชบุรี
28 61-3144 61032304-61032324 12 ก.ค. 2561 28 มิ.ย. 2561 28 มิ.ย. 2561 12 ก.ค. 2561 ดิน นางถวิลหน่อคำ 21 นครสวรรค์
29 61-3145 61032325-61032345 12 ก.ค. 2561 28 มิ.ย. 2561 28 มิ.ย. 2561 12 ก.ค. 2561 ดิน นางถวิลหน่อคำ 21 นครสวรรค์
30 61-3193 61032900-61032900 18 ก.ค. 2561 13 ก.ค. 2561 13 ก.ค. 2561 06 ก.ค. 2561 ดิน นางบุญชูทองเกิด 1 ลพบุรี
31 61-3215 61033275-61033304 12 ก.ค. 2561 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 12 ก.ค. 2561 ดิน บจก.มาตรฐานและพัฒนาระบบการวิเคราะห์ดิน- 30 ขอนแก่น
32 61-3216 61033305-61033334 12 ก.ค. 2561 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 12 ก.ค. 2561 ดิน บจก.มาตรฐานและพัฒนาระบบการวิเคราะห์ดิน- 30 ขอนแก่น
33 61-3217 61033335-61033364 12 ก.ค. 2561 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 13 ก.ค. 2561 ดิน บจก.กลุ่มมาตรฐานและพัฒนาระบบการวิเคราะห์ดิน- 30 ขอนแก่น
34 61-3218 61033365-61033394 12 ก.ค. 2561 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 13 ก.ค. 2561 ดิน บจก.มาตรฐานและพัฒนาระบบการวิเคราะห์ดิน- 30 ขอนแก่น
35 61-3223 61033631-61033631 18 ก.ค. 2561 06 ก.ค. 2561 06 ก.ค. 2561 11 ก.ค. 2561 ดิน นางกิตติธัชตระหง่าน 1 ชุมพร
36 61-3240 61033707-61033738 18 ก.ค. 2561 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 ดิน กรมศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ(โครงการตัวชี้วัด)- 32 สกลนคร
37 61-3290 61034541-61034543 18 ก.ค. 2561 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 ดิน นางนันทภพชลเขตต์ 3 จันทบุรี
38 61-3316 61034679-61034684 18 ก.ค. 2561 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 ดิน นางนันทภพชลเขตต์ 6 จันทบุรี
ลำดับเลขรับที่เลขปฎิบัติการวันที่รับดินวันที่รับดินไปบดวันที่บดเสร็จวันที่วิเคราะห์ชนิดตัวอย่างชื่อเจ้าของตัวอย่าง ตย.จังหวัด
SELECT * FROM prefix,MasterAccount where prefix.prefix=MasterAccount.prefix and MasterAccount.dep_id=5 and MasterAccount.status=2 and defyear=2561 order by MasterAccount.Dep_id,MasterAccount.exampleID,MasterAccount.Groupid

รายงานสรุปจำนวนตัวอย่างดิน,ปุ๋ยฯ ที่เป็น..อยู่ระหว่างดำเนินการ [status=2]

Summary Report Group by..ชนิดตัวอย่าง( กลุ่มวิทยบริการ)
สรุปจำนวนตัวอย่างดิน,ปุ๋ยฯ แยกตาม..ชนิดตัวอย่าง (ปีงบประมาณ 2561)
Pie Chart Group by..ชนิดตัวอย่าง( กลุ่มวิทยบริการ)
Summary Report Group by..จังหวัดผู้ส่งตัวอย่าง( กลุ่มวิทยบริการ)
สรุปจำนวนตัวอย่างดิน,ปุ๋ยฯ แยกตาม..จังหวัดผู้ส่งตัวอย่าง (ปีงบประมาณ 2561)
Pie Chart Group by..จังหวัดผู้ส่งตัวอย่าง( กลุ่มวิทยบริการ)
Summary Report Group by..แหล่งนำส่งตัวอย่าง( กลุ่มวิทยบริการ)
สรุปจำนวนตัวอย่างดิน,ปุ๋ยฯ แยกตาม..แหล่งนำส่งตัวอย่าง (ปีงบประมาณ 2561)
Pie Chart Group by..แหล่งนำส่งตัวอย่าง( กลุ่มวิทยบริการ)
Summary Report Group by..หน่วยงานผู้นำส่งตัวอย่าง( กลุ่มวิทยบริการ)
สรุปจำนวนตัวอย่างดิน,ปุ๋ยฯ แยกตาม..หน่วยงานผู้นำส่งตัวอย่าง (ปีงบประมาณ 2561)
Pie Chart Group by..หน่วยงานผู้นำส่งตัวอย่าง( กลุ่มวิทยบริการ)
Summary Report Group by..นำไปใช้ประโยชน์ด้าน( กลุ่มวิทยบริการ)
สรุปจำนวนตัวอย่างดิน,ปุ๋ยฯ แยกตาม..นำไปใช้ประโยชน์ด้าน (ปีงบประมาณ 2561)
Pie Chart Group by..นำไปใช้ประโยชน์ด้าน( กลุ่มวิทยบริการ)
Copyright © 2016-2018 สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน ตั้งอยู่ที่:2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์. 0-2561-4179,โทรสาร. 0-2561-4179 Email:fingroup@fisheries.go.th,fingroup.fn@gmail.com, E-mail :Chaisofts@Gmail.com,Jirawut.w@ldd.mail.go.th @All rights reserved.