ระบบบริหารจัดการผลวิเคราะห์ดิน V.4.0/2561(Land Development Management System)
หน่วยงาน: กลุ่มวิจัยแร่และจุลสัณฐานดิน  วิเคราะห์ไปแล้วทั้งสิ้น: 882 iTems

หน่วยงาน: กลุ่มวิจัยแร่และจุลสัณฐานดิน

รายงานสรุปจำนวนตัวอย่างดิน,ปุ๋ยฯ ของเกษตรกร (ประจำปีงบประมาณ 2561) (เอกสารใหม่) 252 iTems
25.2 % Increase in 365 Days     คลิ๊กดูรายละเอียด
รายงานสรุปจำนวนตัวอย่างดิน,ปุ๋ยฯ ของเกษตรกร (ประจำปีงบประมาณ 2561) (ซึ่งได้ยกเลิกเอกสารไปแล้ว) 0 iTems
0 % Increase in 365 Days     คลิ๊กดูรายละเอียด
รายงานสรุปจำนวนตัวอย่างดิน,ปุ๋ยฯ ของเกษตรกร (ประจำปีงบประมาณ 2561) (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 41 iTems
4.1 % Increase in 365 Days     คลิ๊กดูรายละเอียด
รายงานสรุปจำนวนตัวอย่างดิน,ปุ๋ยฯ ของเกษตรกร (ประจำปีงบประมาณ 2561) (เสร็จเรียบร้อยแล้ว) 160 iTems
16 % Increase in 365 Days     คลิ๊กดูรายละเอียด

Pie Chart

(สถานะ:=อยู่ระหว่างดำเนินการ)


Group By... ชนิดตัวอย่าง ดิน,ปุ๋ยฯ

ลำดับเลขรับที่เลขปฎิบัติการวันที่รับดินวันที่รับดินไปบดวันที่บดเสร็จวันที่วิเคราะห์ชนิดตัวอย่างชื่อเจ้าของตัวอย่าง ตย.จังหวัด
1 61-0194 61003428-61003437 21 ส.ค. 2560 21 ส.ค. 2560 21 ส.ค. 2560 28 มี.ค. 2561 ดิน ดร.วิภาวรรณ อินทร์สมบูรณ์ 10 สุรินทร์
2 61-1673 61017341-61017344 06 ก.พ. 2561 06 ก.พ. 2561 06 ก.พ. 2561 13 มี.ค. 2561 ดิน นางพัลลภหงษ์เจริญไทย 4 สระบุรี
3 61-1674 61017345-61017348 06 ก.พ. 2561 06 ก.พ. 2561 06 ก.พ. 2561 27 ก.พ. 2561 ดิน นางพัลลภหงษ์เจริญไทย 4 สระบุรี
4 61-1675 61017349-61017351 06 ก.พ. 2561 06 ก.พ. 2561 06 ก.พ. 2561 27 ก.พ. 2561 ดิน นางพัลลภหงษ์เจริญไทย 3 เพชรบุรี
5 61-1676 61017352-61017354 06 ก.พ. 2561 06 ก.พ. 2561 06 ก.พ. 2561 13 มี.ค. 2561 ดิน นางพัลลภหงษ์เจริญไทย 3 เพชรบุรี
6 61-2052 61020836-61020836 14 มี.ค. 2561 14 มี.ค. 2561 14 มี.ค. 2561 15 มี.ค. 2561 ดิน ดร.บุษยรัตน์หมอกมัว 1 สระบุรี
7 61-2110 61021502-61021505 23 มี.ค. 2561 23 มี.ค. 2561 23 มี.ค. 2561 29 มี.ค. 2561 ดิน นางพัลลภหงษ์เจริญไทย 4 กรุงเทพฯ
8 61-2950 61030022-61030033 11 มิ.ย. 2561 11 มิ.ย. 2561 11 มิ.ย. 2561 21 มิ.ย. 2561 ดิน ดร.นิศราจงหวัง 12 สงขลา
ลำดับเลขรับที่เลขปฎิบัติการวันที่รับดินวันที่รับดินไปบดวันที่บดเสร็จวันที่วิเคราะห์ชนิดตัวอย่างชื่อเจ้าของตัวอย่าง ตย.จังหวัด
SELECT * FROM prefix,MasterAccount where prefix.prefix=MasterAccount.prefix and MasterAccount.dep_id=3 and MasterAccount.status=2 and defyear=2561 order by MasterAccount.Dep_id,MasterAccount.exampleID,MasterAccount.Groupid

รายงานสรุปจำนวนตัวอย่างดิน,ปุ๋ยฯ ที่เป็น..อยู่ระหว่างดำเนินการ [status=2]

Summary Report Group by..ชนิดตัวอย่าง( กลุ่มวิจัยแร่และจุลสัณฐานดิน)
สรุปจำนวนตัวอย่างดิน,ปุ๋ยฯ แยกตาม..ชนิดตัวอย่าง (ปีงบประมาณ 2561)
Pie Chart Group by..ชนิดตัวอย่าง( กลุ่มวิจัยแร่และจุลสัณฐานดิน)
Summary Report Group by..จังหวัดผู้ส่งตัวอย่าง( กลุ่มวิจัยแร่และจุลสัณฐานดิน)
สรุปจำนวนตัวอย่างดิน,ปุ๋ยฯ แยกตาม..จังหวัดผู้ส่งตัวอย่าง (ปีงบประมาณ 2561)
Pie Chart Group by..จังหวัดผู้ส่งตัวอย่าง( กลุ่มวิจัยแร่และจุลสัณฐานดิน)
Summary Report Group by..แหล่งนำส่งตัวอย่าง( กลุ่มวิจัยแร่และจุลสัณฐานดิน)
สรุปจำนวนตัวอย่างดิน,ปุ๋ยฯ แยกตาม..แหล่งนำส่งตัวอย่าง (ปีงบประมาณ 2561)
Pie Chart Group by..แหล่งนำส่งตัวอย่าง( กลุ่มวิจัยแร่และจุลสัณฐานดิน)
Summary Report Group by..หน่วยงานผู้นำส่งตัวอย่าง( กลุ่มวิจัยแร่และจุลสัณฐานดิน)
สรุปจำนวนตัวอย่างดิน,ปุ๋ยฯ แยกตาม..หน่วยงานผู้นำส่งตัวอย่าง (ปีงบประมาณ 2561)
Pie Chart Group by..หน่วยงานผู้นำส่งตัวอย่าง( กลุ่มวิจัยแร่และจุลสัณฐานดิน)
Summary Report Group by..นำไปใช้ประโยชน์ด้าน( กลุ่มวิจัยแร่และจุลสัณฐานดิน)
สรุปจำนวนตัวอย่างดิน,ปุ๋ยฯ แยกตาม..นำไปใช้ประโยชน์ด้าน (ปีงบประมาณ 2561)
Pie Chart Group by..นำไปใช้ประโยชน์ด้าน( กลุ่มวิจัยแร่และจุลสัณฐานดิน)
Copyright © 2016-2018 สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน ตั้งอยู่ที่:2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์. 0-2561-4179,โทรสาร. 0-2561-4179 Email:fingroup@fisheries.go.th,fingroup.fn@gmail.com, E-mail :Chaisofts@Gmail.com,Jirawut.w@ldd.mail.go.th @All rights reserved.