ระบบบริหารจัดการผลวิเคราะห์ดิน V.4.0/2561(Land Development Management System)
หน่วยงาน: กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน  วิเคราะห์ไปแล้วทั้งสิ้น: 7,388 iTems

หน่วยงาน: กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน

รายงานสรุปจำนวนตัวอย่างดิน,ปุ๋ยฯ ของเกษตรกร (ประจำปีงบประมาณ 2561) (เอกสารใหม่) 1,849 iTems
184.9 % Increase in 365 Days     คลิ๊กดูรายละเอียด
รายงานสรุปจำนวนตัวอย่างดิน,ปุ๋ยฯ ของเกษตรกร (ประจำปีงบประมาณ 2561) (ซึ่งได้ยกเลิกเอกสารไปแล้ว) 36 iTems
3.6 % Increase in 365 Days     คลิ๊กดูรายละเอียด
รายงานสรุปจำนวนตัวอย่างดิน,ปุ๋ยฯ ของเกษตรกร (ประจำปีงบประมาณ 2561) (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 1,674 iTems
167.4 % Increase in 365 Days     คลิ๊กดูรายละเอียด
รายงานสรุปจำนวนตัวอย่างดิน,ปุ๋ยฯ ของเกษตรกร (ประจำปีงบประมาณ 2561) (เสร็จเรียบร้อยแล้ว) 3,384 iTems
338.4 % Increase in 365 Days     คลิ๊กดูรายละเอียด

Pie Chart

(สถานะ:=อยู่ระหว่างดำเนินการ)


Group By... ชนิดตัวอย่าง ดิน,ปุ๋ยฯ

ลำดับเลขรับที่เลขปฎิบัติการวันที่รับดินวันที่รับดินไปบดวันที่บดเสร็จวันที่วิเคราะห์ชนิดตัวอย่างชื่อเจ้าของตัวอย่าง ตย.จังหวัด
1 61-0204 61003670-61003690 22 ส.ค. 2560 22 ส.ค. 2560 22 ส.ค. 2560 31 ส.ค. 2560 ดิน นส.อรอนงค์โฉมศิริ 21 สตูล
2 61-1600 61016561-61016566 01 ก.พ. 2561 01 ก.พ. 2561 01 ก.พ. 2561 21 มี.ค. 2561 ดิน ดร.วรรณพรพลแสง 6 ตราด
3 61-1681 61017384-61017393 07 ก.พ. 2561 07 ก.พ. 2561 15 ก.พ. 2561 27 มี.ค. 2561 ดิน นส.แฉล้มพริ้มจรัส 10 กระบี่
4 61-1783 61018001-61018001 09 ก.พ. 2561 09 ก.พ. 2561 21 ก.พ. 2561 06 มิ.ย. 2561 ดิน ดร.ออมสินคำปาน 1 เพชรบุรี
5 61-1982 61019956-61020013 06 มี.ค. 2561 06 มี.ค. 2561 13 มี.ค. 2561 16 ก.ค. 2561 ดิน นส.รวมพรมูลจันทร์ 58 กำแพงเพชร
6 61-2181 61022003-61022061 29 มี.ค. 2561 29 มี.ค. 2561 10 เม.ย. 2561 29 มี.ค. 2561 ดิน ดร.รวมพรมูลจันทร์ 59 กรุงเทพฯ
7 61-2382 61022834-61022863 10 เม.ย. 2561 10 เม.ย. 2561 23 เม.ย. 2561 10 เม.ย. 2561 ดิน ดร.ทัศพรเขื่อนเพชร 30 เชียงราย
8 61-2539 61024683-61024856 30 เม.ย. 2561 30 เม.ย. 2561 21 พ.ค. 2561 19 พ.ค. 2561 ดิน โรงเรียนศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 174 กาฬสินธุ์
9 61-2540 61024857-61024948 30 เม.ย. 2561 30 เม.ย. 2561 10 พ.ค. 2561 09 พ.ค. 2561 ดิน โรงเรียนศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 92 กาฬสินธุ์
10 61-2542 61024951-61024960 30 เม.ย. 2561 30 เม.ย. 2561 10 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2561 ดิน โรงเรียนศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 10 กาฬสินธุ์
11 61-2543 61024961-61024968 30 เม.ย. 2561 30 เม.ย. 2561 10 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2561 ดิน โรงเรียนศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 8 กาฬสินธุ์
12 61-2551 61025096-61025125 03 พ.ค. 2561 03 พ.ค. 2561 03 พ.ค. 2561 21 มิ.ย. 2561 ดิน ดร.วรรณาสุวรรณวิจิตร 30 พิษณุโลก
13 61-2557 61025330-61025370 03 พ.ค. 2561 03 พ.ค. 2561 21 พ.ค. 2561 03 พ.ค. 2561 ดิน ดร.รวมพรมูลจันทร์ 41 กรุงเทพฯ
14 61-2560 61025481-61025535 03 พ.ค. 2561 03 พ.ค. 2561 21 พ.ค. 2561 03 พ.ค. 2561 ดิน ดร.รวมพรมูลจันทร์ 55 กรุงเทพฯ
15 61-2562 61025552-61025577 03 พ.ค. 2561 03 พ.ค. 2561 21 พ.ค. 2561 03 พ.ค. 2561 ดิน โรงเรียนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงอินทนนท์ 26 กาฬสินธุ์
16 61-2563 61025578-61025615 03 พ.ค. 2561 03 พ.ค. 2561 22 พ.ค. 2561 03 พ.ค. 2561 ดิน โรงเรียนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง 38 กาฬสินธุ์
17 61-2564 61025616-61025640 03 พ.ค. 2561 03 พ.ค. 2561 22 พ.ค. 2561 03 พ.ค. 2561 ดิน โรงเรียนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยโป่ง 25 กาฬสินธุ์
18 61-2565 61025641-61025650 03 พ.ค. 2561 03 พ.ค. 2561 21 พ.ค. 2561 03 พ.ค. 2561 ดิน นส.นุชสุพรกฤษฎาธาร 10 กาฬสินธุ์
19 61-2606 61026198-61026201 08 พ.ค. 2561 08 พ.ค. 2561 22 พ.ค. 2561 08 พ.ค. 2561 ดิน โรงเรียนศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 4 กาฬสินธุ์
20 61-2607 61026202-61026213 08 พ.ค. 2561 08 พ.ค. 2561 28 พ.ค. 2561 08 พ.ค. 2561 ดิน โรงเรียนศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 12 กาฬสินธุ์
21 61-2608 61026214-61026225 08 พ.ค. 2561 08 พ.ค. 2561 28 พ.ค. 2561 08 พ.ค. 2561 ดิน โรงเรียนศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 12 กาฬสินธุ์
22 61-2609 61026226-61026229 08 พ.ค. 2561 08 พ.ค. 2561 22 พ.ค. 2561 08 พ.ค. 2561 ดิน โรงเรียนศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 4 กาฬสินธุ์
23 61-2610 61026230-61026231 08 พ.ค. 2561 08 พ.ค. 2561 22 พ.ค. 2561 08 พ.ค. 2561 ดิน โรงเรียนศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 2 กาฬสินธุ์
24 61-2611 61026232-61026233 08 พ.ค. 2561 08 พ.ค. 2561 22 พ.ค. 2561 08 พ.ค. 2561 ดิน โรงเรียนศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 2 กาฬสินธุ์
25 61-2612 61026234-61026235 08 พ.ค. 2561 08 พ.ค. 2561 22 พ.ค. 2561 08 พ.ค. 2561 ดิน โรงเรียนศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 2 กาฬสินธุ์
26 61-2613 61026236-61026236 08 พ.ค. 2561 08 พ.ค. 2561 22 พ.ค. 2561 08 พ.ค. 2561 ดิน โรงเรียนศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 1 กาฬสินธุ์
27 61-2614 61026237-61026249 08 พ.ค. 2561 08 พ.ค. 2561 28 พ.ค. 2561 08 พ.ค. 2561 ดิน โรงเรียนศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 13 กาฬสินธุ์
28 61-2615 61026250-61026258 08 พ.ค. 2561 08 พ.ค. 2561 22 พ.ค. 2561 08 พ.ค. 2561 ดิน โรงเรียนศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 9 กาฬสินธุ์
29 61-2616 61026259-61026271 08 พ.ค. 2561 08 พ.ค. 2561 28 พ.ค. 2561 08 พ.ค. 2561 ดิน โรงเรียนศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 13 กาฬสินธุ์
30 61-2617 61026272-61026284 08 พ.ค. 2561 08 พ.ค. 2561 21 พ.ค. 2561 08 พ.ค. 2561 ดิน โรงเรียนศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 13 กาฬสินธุ์
31 61-2618 61026285-61026325 08 พ.ค. 2561 08 พ.ค. 2561 21 พ.ค. 2561 08 พ.ค. 2561 ดิน โรงเรียนศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 41 กาฬสินธุ์
32 61-2685 61027048-61027077 11 พ.ค. 2561 11 พ.ค. 2561 31 พ.ค. 2561 11 พ.ค. 2561 ดิน นส.สุกัญญาทวีกิจ 30 อุดรธานี
33 61-2688 61027086-61027092 18 พ.ค. 2561 18 พ.ค. 2561 28 พ.ค. 2561 28 มิ.ย. 2561 ดิน หจก.GIZ Office Bangkok 7 กรุงเทพฯ
34 61-2842 61028514-61028545 28 พ.ค. 2561 28 พ.ค. 2561 28 พ.ค. 2561 09 ก.ค. 2561 ดิน ดร.ทิพวรรณพรมชาติ 32 หนองคาย
35 61-2871 61029088-61029125 05 มิ.ย. 2561 05 มิ.ย. 2561 05 มิ.ย. 2561 15 มิ.ย. 2561 ดิน ดร.รวมพรมูลจันทร์ 38 เพชรบุรี
36 61-1201 61013040-61013041 03 ม.ค. 2561 03 ม.ค. 2561 03 ม.ค. 2561 24 มี.ค. 2561 น้ำ นางประภัสสรทรัพย์นิยม 2 บุรีรัมย์
37 61-1953 61019630-61019632 02 มี.ค. 2561 02 มี.ค. 2561 02 มี.ค. 2561 17 เม.ย. 2561 น้ำ นางชนะรัศมีเดือน 3 สกลนคร
38 61-2525 61024453-61024453 26 เม.ย. 2561 26 เม.ย. 2561 26 เม.ย. 2561 01 พ.ค. 2561 น้ำ นางชัยนามดิสถาพร 1 กรุงเทพฯ
39 61-2603 61025992-61026015 07 พ.ค. 2561 07 พ.ค. 2561 07 พ.ค. 2561 06 ก.ค. 2561 น้ำ โรงเรียนศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 24 กาฬสินธุ์
40 61-2764 61027997-61027997 24 พ.ค. 2561 24 พ.ค. 2561 24 พ.ค. 2561 04 มิ.ย. 2561 น้ำ นางบวรบัวขาว 1 บุรีรัมย์
41 61-2767 61028002-61028002 24 พ.ค. 2561 24 พ.ค. 2561 24 พ.ค. 2561 04 มิ.ย. 2561 น้ำ นางเฉลิมอินทรชิต 1 สระแก้ว
42 61-2828 61028431-61028431 24 พ.ค. 2561 24 พ.ค. 2561 24 พ.ค. 2561 04 มิ.ย. 2561 น้ำ โรงเรียนพรนัชชาวัยวุฒิภิญโญ 1 ระนอง
43 61-2877 61029214-61029214 06 มิ.ย. 2561 06 มิ.ย. 2561 06 มิ.ย. 2561 21 มิ.ย. 2561 น้ำ นส.พิภาดาเสรีวิริยะกุล 1 กรุงเทพฯ
44 61-2405 61023030-61023049 10 เม.ย. 2561 10 เม.ย. 2561 10 เม.ย. 2561 18 เม.ย. 2561 พืช มรว.อรประภาเทพศิลปะวิสุทธิ์ 20 นครศรีธรรมราช
45 61-2550 61025066-61025095 03 พ.ค. 2561 03 พ.ค. 2561 03 พ.ค. 2561 15 มิ.ย. 2561 พืช ดร.วรรณาสุวรรณวิจิตร 30 พิษณุโลก
46 61-0650 61008324-61008326 07 พ.ย. 2560 07 พ.ย. 2560 07 พ.ย. 2560 24 มี.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางสำรวยคงเพ็ชร 3 สมุทรสงคราม
47 61-1181 61012594-61012596 26 ธ.ค. 2560 26 ธ.ค. 2560 26 ธ.ค. 2560 09 มี.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางสมพนธ์ไทยบุนรอด 3 สมุทรสงคราม
48 61-1299 61013722-61013724 09 ม.ค. 2561 09 ม.ค. 2561 09 ม.ค. 2561 06 มี.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางกอหนีเหตุฉูนุ้ย 3 ปทุมธานี
49 61-1301 61013728-61013730 09 ม.ค. 2561 09 ม.ค. 2561 09 ม.ค. 2561 06 มี.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางคมกริชโตอุ่นเพ็ชร 3 ปทุมธานี
50 61-1303 61013734-61013736 09 ม.ค. 2561 09 ม.ค. 2561 09 ม.ค. 2561 06 มี.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางอาแมนสาแล๊ะ 3 ปทุมธานี
51 61-1305 61013740-61013742 09 ม.ค. 2561 09 ม.ค. 2561 09 ม.ค. 2561 06 มี.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางเล็กพรรณศรี 3 อยุธยา
52 61-1307 61013746-61013748 09 ม.ค. 2561 09 ม.ค. 2561 09 ม.ค. 2561 06 มี.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางนิยมดำแก้ว 3 อยุธยา
53 61-1309 61013752-61013754 09 ม.ค. 2561 09 ม.ค. 2561 09 ม.ค. 2561 06 มี.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางบุญฤทธิ์ละอองวิจิตร 3 ปทุมธานี
54 61-1311 61013758-61013760 09 ม.ค. 2561 09 ม.ค. 2561 09 ม.ค. 2561 06 มี.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางเอกสัมภาทพันธมาศ 3 อยุธยา
55 61-1313 61013764-61013766 09 ม.ค. 2561 09 ม.ค. 2561 09 ม.ค. 2561 06 มี.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางประกิจจิตรใจภักดิ์ 3 มุกดาหาร
56 61-1315 61013770-61013772 09 ม.ค. 2561 09 ม.ค. 2561 09 ม.ค. 2561 06 มี.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางทรงวุฒิอินทร์มาก 3 ปทุมธานี
57 61-1317 61013776-61013778 09 ม.ค. 2561 09 ม.ค. 2561 09 ม.ค. 2561 06 มี.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางพิมลรัตนประดิษฐ์ 3 ปทุมธานี
58 61-1319 61013782-61013784 09 ม.ค. 2561 09 ม.ค. 2561 09 ม.ค. 2561 06 มี.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางสมหมายบรรณา 3 ปทุมธานี
59 61-1321 61013788-61013790 09 ม.ค. 2561 09 ม.ค. 2561 09 ม.ค. 2561 06 มี.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางสมยศเวชสิทธิ์ 3 ปทุมธานี
60 61-1326 61013839-61013841 10 ม.ค. 2561 10 ม.ค. 2561 10 ม.ค. 2561 06 มี.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางเดชาแดงอุ่น 3 ร้อยเอ็ด
61 61-1328 61013845-61013847 10 ม.ค. 2561 10 ม.ค. 2561 10 ม.ค. 2561 06 มี.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางพิชิตชัยสมศักดิ์ 3 ร้อยเอ็ด
62 61-1336 61013869-61013871 10 ม.ค. 2561 10 ม.ค. 2561 10 ม.ค. 2561 06 มี.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางณรงค์แปงคำ 3 ร้อยเอ็ด
63 61-1338 61013875-61013877 10 ม.ค. 2561 10 ม.ค. 2561 10 ม.ค. 2561 06 มี.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางธงศักดิ์อ้ายสุข 3 ร้อยเอ็ด
64 61-1340 61013881-61013883 10 ม.ค. 2561 10 ม.ค. 2561 10 ม.ค. 2561 08 มี.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางบุญรัตน์แปงคำ 3 ร้อยเอ็ด
65 61-1344 61013893-61013895 10 ม.ค. 2561 10 ม.ค. 2561 10 ม.ค. 2561 06 มี.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางประพันธ์ศรียอด 3 ร้อยเอ็ด
66 61-1394 61014544-61014546 16 ม.ค. 2561 16 ม.ค. 2561 16 ม.ค. 2561 08 มี.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางทองมิตรคำมงคล 3 กระบี่
67 61-1396 61014550-61014552 16 ม.ค. 2561 16 ม.ค. 2561 16 ม.ค. 2561 06 มี.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) ดร.ศิรดาคำไชย 3 กาฬสินธุ์
68 61-1398 61014556-61014558 16 ม.ค. 2561 16 ม.ค. 2561 16 ม.ค. 2561 06 มี.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางทวีศักดิ์พรหมทัศน์ 3 กาฬสินธุ์
69 61-1400 61014562-61014564 16 ม.ค. 2561 16 ม.ค. 2561 16 ม.ค. 2561 06 มี.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางเสาร์แก้วพะดุ 3 กาฬสินธุ์
70 61-1419 61014832-61014834 18 ม.ค. 2561 18 ม.ค. 2561 18 ม.ค. 2561 06 มี.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) ดร.สัณห์มนัสสีหะวงษ์ 3 ลพบุรี
71 61-1503 61015778-61015780 24 ม.ค. 2561 24 ม.ค. 2561 24 ม.ค. 2561 30 มี.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางอดิศักดิ์แสนแก้ว 3 อำนาจเจริญ
72 61-1606 61016582-61016584 01 ก.พ. 2561 01 ก.พ. 2561 01 ก.พ. 2561 30 มี.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) ดร.อัมพรกลิ่นเอี่ยม 3 ชุมพร
73 61-1691 61017553-61017555 08 ก.พ. 2561 08 ก.พ. 2561 08 ก.พ. 2561 30 มี.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางเหมเพ็ชรหมื่นไวย 3 บุรีรัมย์
74 61-1693 61017559-61017561 08 ก.พ. 2561 08 ก.พ. 2561 08 ก.พ. 2561 30 มี.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางเจริญดีสูงเนิน 3 บุรีรัมย์
75 61-1695 61017565-61017567 08 ก.พ. 2561 08 ก.พ. 2561 08 ก.พ. 2561 03 เม.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางชาตรีสันกลาง 3 บุรีรัมย์
76 61-1697 61017571-61017573 08 ก.พ. 2561 08 ก.พ. 2561 08 ก.พ. 2561 30 มี.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางประสิทธิ์เบื้องกลาง 3 บุรีรัมย์
77 61-1699 61017577-61017579 08 ก.พ. 2561 08 ก.พ. 2561 08 ก.พ. 2561 30 มี.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางประสิทธิ์เบื้องกลาง 3 บุรีรัมย์
78 61-1701 61017583-61017585 08 ก.พ. 2561 08 ก.พ. 2561 08 ก.พ. 2561 30 มี.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางสุทศชนสูงเนิน 3 บุรีรัมย์
79 61-1703 61017589-61017591 08 ก.พ. 2561 08 ก.พ. 2561 08 ก.พ. 2561 30 มี.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางประมวลแสงรัศมีเพ็ญ 3 บุรีรัมย์
80 61-1705 61017595-61017597 08 ก.พ. 2561 08 ก.พ. 2561 08 ก.พ. 2561 30 มี.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นส.ลำดวนชาวทองหลาง 3 บุรีรัมย์
81 61-1707 61017601-61017603 08 ก.พ. 2561 08 ก.พ. 2561 08 ก.พ. 2561 30 มี.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางหล่าสนสูงเนิน 3 บุรีรัมย์
82 61-1709 61017607-61017609 08 ก.พ. 2561 08 ก.พ. 2561 08 ก.พ. 2561 30 มี.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นส.บานเย็นจงสูงเนิน 3 บุรีรัมย์
83 61-1711 61017613-61017615 08 ก.พ. 2561 08 ก.พ. 2561 08 ก.พ. 2561 30 มี.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางแผ้วถองกระโทก 3 บุรีรัมย์
84 61-1713 61017619-61017621 08 ก.พ. 2561 08 ก.พ. 2561 08 ก.พ. 2561 30 มี.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นส.กิ่งแก้วจ้อยพุดชา 3 บุรีรัมย์
85 61-1715 61017625-61017627 08 ก.พ. 2561 08 ก.พ. 2561 08 ก.พ. 2561 30 มี.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นส.ศรีจันทร์แก้วคำ 3 บุรีรัมย์
86 61-1717 61017631-61017633 08 ก.พ. 2561 08 ก.พ. 2561 08 ก.พ. 2561 30 มี.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางราตรีแม้นขุนทด 3 บุรีรัมย์
87 61-1719 61017637-61017639 08 ก.พ. 2561 08 ก.พ. 2561 08 ก.พ. 2561 03 เม.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางสันติสกุลศิริวัฒน์ 3 บุรีรัมย์
88 61-1721 61017643-61017645 08 ก.พ. 2561 08 ก.พ. 2561 08 ก.พ. 2561 03 เม.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางเฉลียวทอดสูงเนิน 3 บุรีรัมย์
89 61-1723 61017649-61017651 08 ก.พ. 2561 08 ก.พ. 2561 08 ก.พ. 2561 03 เม.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางประพันธ์เอี่ยมสูงเนิน 3 บุรีรัมย์
90 61-1725 61017655-61017657 08 ก.พ. 2561 08 ก.พ. 2561 08 ก.พ. 2561 03 เม.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางพงศกรดอกสันเทียะ 3 บุรีรัมย์
91 61-1727 61017661-61017663 08 ก.พ. 2561 08 ก.พ. 2561 08 ก.พ. 2561 03 เม.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางอรุณขันโคกสูง 3 บุรีรัมย์
92 61-1729 61017667-61017669 08 ก.พ. 2561 08 ก.พ. 2561 08 ก.พ. 2561 03 เม.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางชนิดจงสูงเนิน 3 บุรีรัมย์
93 61-1731 61017673-61017675 08 ก.พ. 2561 08 ก.พ. 2561 08 ก.พ. 2561 03 เม.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) ดร.ภัทราพรตังวีระสิงห์ 3 บุรีรัมย์
94 61-1733 61017679-61017681 08 ก.พ. 2561 08 ก.พ. 2561 08 ก.พ. 2561 03 เม.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางพุธหนันละหาน 3 บุรีรัมย์
95 61-1739 61017798-61017800 08 ก.พ. 2561 08 ก.พ. 2561 08 ก.พ. 2561 03 เม.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางเทอดพงษ์ดารารัตนโรจน์ 3 นครพนม
96 61-1743 61017808-61017810 08 ก.พ. 2561 08 ก.พ. 2561 08 ก.พ. 2561 03 เม.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางสมเดชสวยดี 3 ชุมพร
97 61-1745 61017814-61017816 08 ก.พ. 2561 08 ก.พ. 2561 08 ก.พ. 2561 03 เม.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางสมเดชสวยดี 3 ชุมพร
98 61-1749 61017826-61017828 08 ก.พ. 2561 08 ก.พ. 2561 08 ก.พ. 2561 03 เม.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) ดร.กัญจนาประทุมแมน 3 ชุมพร
99 61-1753 61017838-61017840 08 ก.พ. 2561 08 ก.พ. 2561 08 ก.พ. 2561 03 เม.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางสมัครเหลืองแดง 3 ตราด
100 61-1758 61017871-61017873 09 ก.พ. 2561 09 ก.พ. 2561 09 ก.พ. 2561 03 เม.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางเกรียงศักดิ์พระเขียนทอง 3 ศรีสะเกษ
101 61-1760 61017877-61017879 09 ก.พ. 2561 09 ก.พ. 2561 09 ก.พ. 2561 03 เม.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางประกอบศรีวะรมย์ 3 อุบลราชธานี
102 61-1762 61017883-61017885 09 ก.พ. 2561 09 ก.พ. 2561 09 ก.พ. 2561 03 เม.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางประยูรศรีโพธิ์ทอง 3 สมุทรสาคร
103 61-1764 61017889-61017891 09 ก.พ. 2561 09 ก.พ. 2561 09 ก.พ. 2561 03 เม.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางประยูรศรีโพธิ์ทอง 3 สมุทรสาคร
104 61-1823 61018450-61018452 15 ก.พ. 2561 15 ก.พ. 2561 15 ก.พ. 2561 24 เม.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางเต้าการเก่ง 3 ชัยนาท
105 61-1825 61018456-61018458 15 ก.พ. 2561 15 ก.พ. 2561 15 ก.พ. 2561 17 เม.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางคำสุขตั้งเพียร 3 ชัยนาท
106 61-1827 61018462-61018464 15 ก.พ. 2561 15 ก.พ. 2561 15 ก.พ. 2561 17 เม.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นส.ฟองคำลาภมาก 3 ชัยนาท
107 61-1829 61018468-61018470 15 ก.พ. 2561 15 ก.พ. 2561 15 ก.พ. 2561 17 เม.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นส.มาลีสุมาด 3 ชัยนาท
108 61-1831 61018474-61018476 15 ก.พ. 2561 15 ก.พ. 2561 15 ก.พ. 2561 17 เม.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางอเนกประสม 3 ชัยนาท
109 61-1833 61018480-61018482 15 ก.พ. 2561 15 ก.พ. 2561 15 ก.พ. 2561 17 เม.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางประเวกมียันต์ 3 ชัยนาท
110 61-1835 61018486-61018488 15 ก.พ. 2561 15 ก.พ. 2561 15 ก.พ. 2561 17 เม.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางประเวกมียันต์ 3 ชัยนาท
111 61-1837 61018492-61018494 15 ก.พ. 2561 15 ก.พ. 2561 15 ก.พ. 2561 17 เม.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางวรชัยอุตรสัก 3 ชัยนาท
112 61-1839 61018498-61018500 15 ก.พ. 2561 15 ก.พ. 2561 15 ก.พ. 2561 17 เม.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นส.ขันแก้วปลุกเสก 3 ชัยนาท
113 61-1841 61018504-61018506 15 ก.พ. 2561 15 ก.พ. 2561 15 ก.พ. 2561 17 เม.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นส.วิภาจันทร์ศรี 3 ชัยนาท
114 61-1843 61018510-61018512 15 ก.พ. 2561 15 ก.พ. 2561 15 ก.พ. 2561 17 เม.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นส.แสงเทียนจิตใหญ่ 3 ชัยนาท
115 61-1845 61018516-61018518 15 ก.พ. 2561 15 ก.พ. 2561 15 ก.พ. 2561 17 เม.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นส.แสงเทียนจิตใหญ่ 3 ชัยนาท
116 61-1847 61018522-61018524 15 ก.พ. 2561 15 ก.พ. 2561 15 ก.พ. 2561 17 เม.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางประทวนปู่ย่า 3 ชัยนาท
117 61-1849 61018528-61018530 15 ก.พ. 2561 15 ก.พ. 2561 15 ก.พ. 2561 17 เม.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางเพ็ชรศรีวิชัย 3 น่านน่าน
118 61-1943 61019600-61019602 02 มี.ค. 2561 02 มี.ค. 2561 02 มี.ค. 2561 17 เม.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางแสวงสุสมบูรณ์ 3 สกลนคร
119 61-1945 61019606-61019608 02 มี.ค. 2561 02 มี.ค. 2561 02 มี.ค. 2561 24 มี.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางประสาทกุลพิมาย 3 สกลนคร
120 61-1947 61019612-61019614 02 มี.ค. 2561 02 มี.ค. 2561 02 มี.ค. 2561 17 เม.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางเส็งนามตะ 3 สกลนคร
121 61-1949 61019618-61019620 02 มี.ค. 2561 02 มี.ค. 2561 02 มี.ค. 2561 17 เม.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางสมมาตรสูญศรี 3 สกลนคร
122 61-1951 61019624-61019626 02 มี.ค. 2561 02 มี.ค. 2561 02 มี.ค. 2561 17 เม.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางมารุตเชิดสกุล 3 สกลนคร
123 61-1955 61019636-61019638 02 มี.ค. 2561 02 มี.ค. 2561 02 มี.ค. 2561 17 เม.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางนาวีไชยมี 3 บุรีรัมย์
124 61-1957 61019642-61019644 02 มี.ค. 2561 02 มี.ค. 2561 02 มี.ค. 2561 17 เม.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางนาวีไชยมี 3 บุรีรัมย์
125 61-2012 61020515-61020517 13 มี.ค. 2561 13 มี.ค. 2561 13 มี.ค. 2561 22 มิ.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางหวลเล็กประดิษฐ์ 3 ชุมพร
126 61-2014 61020521-61020523 13 มี.ค. 2561 13 มี.ค. 2561 13 มี.ค. 2561 21 มิ.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางหวลเล็กประดิษฐ์ 3 ชุมพร
127 61-2016 61020527-61020529 13 มี.ค. 2561 13 มี.ค. 2561 13 มี.ค. 2561 25 มี.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นส.ฉวีวรรณอยู่ป้อม 3 ชุมพร
128 61-2020 61020539-61020541 13 มี.ค. 2561 13 มี.ค. 2561 13 มี.ค. 2561 21 มิ.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นส.มันฑนากลิ่นนิ่มนวล 3 ชุมพร
129 61-2022 61020545-61020547 13 มี.ค. 2561 13 มี.ค. 2561 13 มี.ค. 2561 21 มิ.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางธวัชชัยสุดวัน 3 ชุมพร
130 61-2024 61020551-61020553 13 มี.ค. 2561 13 มี.ค. 2561 13 มี.ค. 2561 21 มิ.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางวชิระรุ่งเจิดฟ้า 3 ชุมพร
131 61-2026 61020557-61020559 13 มี.ค. 2561 13 มี.ค. 2561 13 มี.ค. 2561 21 มิ.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางสฤษดิ์มารศรี 3 บุรีรัมย์
132 61-2040 61020790-61020792 13 มี.ค. 2561 13 มี.ค. 2561 13 มี.ค. 2561 21 มิ.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางสมบุญอุดมศรี 3 กระบี่
133 61-2060 61020884-61020886 14 มี.ค. 2561 14 มี.ค. 2561 14 มี.ค. 2561 21 มิ.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นส.สาครวิทยาเวช 3 บึงกาฬ
134 61-3001 61030399-61030401 14 มิ.ย. 2561 14 มิ.ย. 2561 14 มิ.ย. 2561 20 มิ.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางแสงเลิศกงซุย 3 กระบี่
135 61-3202 61033020-61033022 04 ก.ค. 2561 04 ก.ค. 2561 04 ก.ค. 2561 16 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางคนึงจันดา 3 ชุมพร
136 61-3294 61034574-61034576 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 12 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางเทวัณพรหมลา 3 สระแก้ว
137 61-2151 61021639-61021641 26 มี.ค. 2561 26 มี.ค. 2561 26 มี.ค. 2561 15 มิ.ย. 2561 สารสกัดอินทรีย์ (Q) นางประวิทย์ศรีอนุวัติพงศ์ 3 ระนอง
138 61-2153 61021645-61021647 26 มี.ค. 2561 26 มี.ค. 2561 26 มี.ค. 2561 15 มิ.ย. 2561 สารสกัดอินทรีย์ (Q) นางประวิทย์ศรีอนุวัติพงศ์ 3 ระนอง
139 61-2790 61028120-61028122 24 พ.ค. 2561 24 พ.ค. 2561 24 พ.ค. 2561 26 มิ.ย. 2561 สารสกัดอินทรีย์ (Q) นส.ศรีสังวาลชิ้นปิ่นเกลียว 3 ขอนแก่น
140 61-2832 61028438-61028445 25 พ.ค. 2561 25 พ.ค. 2561 25 พ.ค. 2561 15 มิ.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ โรงเรียนศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม 8 นครศรีธรรมราช
141 61-2833 61028446-61028446 25 พ.ค. 2561 25 พ.ค. 2561 25 พ.ค. 2561 15 มิ.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ คุณชัยชนะเกษตร 90 หมู่5 ต.นิคมลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 1 อุทัยธานี
142 61-1573 61016403-61016405 30 ม.ค. 2561 30 ม.ค. 2561 30 ม.ค. 2561 02 มี.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ(Q) นางสมจิตรเพ็ชรวิเศษ 3 อุดรธานี
143 61-1575 61016409-61016411 30 ม.ค. 2561 30 ม.ค. 2561 30 ม.ค. 2561 02 มี.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ(Q) นางสมจิตรเพ็ชรวิเศษ 3 อุดรธานี
144 61-1577 61016415-61016417 30 ม.ค. 2561 30 ม.ค. 2561 30 ม.ค. 2561 06 มี.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ(Q) นางดาวเรืองวัดเวียงคำ 3 อุดรธานี
145 61-1579 61016421-61016423 30 ม.ค. 2561 30 ม.ค. 2561 30 ม.ค. 2561 02 มี.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ(Q) นางดาวเรืองวัดเวียงคำ 3 อุดรธานี
146 61-2249 61022334-61022336 30 มี.ค. 2561 30 มี.ค. 2561 30 มี.ค. 2561 19 มิ.ย. 2561 น้ำหมักชีวภาพ(Q) นางสมประสงค์อัครผล 3 แม่ฮ่องสอน
147 61-2350 61022675-61022677 09 เม.ย. 2561 09 เม.ย. 2561 09 เม.ย. 2561 20 มิ.ย. 2561 น้ำหมักชีวภาพ(Q) ดร.ทิพวรรณพรมชาติ 3 หนองคาย
148 61-2352 61022681-61022683 09 เม.ย. 2561 09 เม.ย. 2561 09 เม.ย. 2561 20 มิ.ย. 2561 น้ำหมักชีวภาพ(Q) ดร.ทิพวรรณพรมชาติ 3 หนองคาย
149 61-2377 61022823-61022825 09 เม.ย. 2561 09 เม.ย. 2561 09 เม.ย. 2561 20 มิ.ย. 2561 น้ำหมักชีวภาพ(Q) นางเคนนัยนิตย์ 3 ลพบุรี
150 61-2472 61024038-61024040 24 เม.ย. 2561 24 เม.ย. 2561 24 เม.ย. 2561 20 มิ.ย. 2561 น้ำหมักชีวภาพ(Q) นางอดิศักดิ์ สีเทพ 3 ภูเก็ต
151 61-2474 61024044-61024046 24 เม.ย. 2561 24 เม.ย. 2561 24 เม.ย. 2561 21 มิ.ย. 2561 น้ำหมักชีวภาพ(Q) นางอดิศักดิ์ สีเทพ 3 ภูเก็ต
152 61-2480 61024062-61024064 24 เม.ย. 2561 24 เม.ย. 2561 24 เม.ย. 2561 21 มิ.ย. 2561 น้ำหมักชีวภาพ(Q) นางชาติน้อยอินต๊ะ 3 ภูเก็ต
153 61-2482 61024068-61024070 24 เม.ย. 2561 24 เม.ย. 2561 24 เม.ย. 2561 21 มิ.ย. 2561 น้ำหมักชีวภาพ(Q) นางชาติน้อยอินต๊ะ 3 ภูเก็ต
154 61-2486 61024080-61024082 24 เม.ย. 2561 24 เม.ย. 2561 24 เม.ย. 2561 21 มิ.ย. 2561 น้ำหมักชีวภาพ(Q) นางวิโรจน์พอสม 3 ลำพูน
155 61-2488 61024086-61024088 24 เม.ย. 2561 24 เม.ย. 2561 24 เม.ย. 2561 21 มิ.ย. 2561 น้ำหมักชีวภาพ(Q) นางวิโรจน์พอสม 3 ลำพูน
156 61-2490 61024092-61024094 24 เม.ย. 2561 24 เม.ย. 2561 24 เม.ย. 2561 21 มิ.ย. 2561 น้ำหมักชีวภาพ(Q) นส.ภัณฑิราแก้วนวล 3 ร้อยเอ็ด
157 61-2492 61024098-61024100 24 เม.ย. 2561 24 เม.ย. 2561 24 เม.ย. 2561 21 มิ.ย. 2561 น้ำหมักชีวภาพ(Q) นส.ภัณฑิราแก้วนวล 3 ร้อยเอ็ด
158 61-2586 61025791-61025793 07 พ.ค. 2561 07 พ.ค. 2561 07 พ.ค. 2561 21 มิ.ย. 2561 น้ำหมักชีวภาพ(Q) นส.เสงี่ยมเพียแก่นแก้ว 3 อุดรธานี
159 61-2727 61027419-61027421 21 พ.ค. 2561 21 พ.ค. 2561 21 พ.ค. 2561 04 ก.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ(Q) ดร.ปัทมาพรรณอุดปวง 3 ชัยนาท
160 61-1563 61016377-61016379 30 ม.ค. 2561 30 ม.ค. 2561 30 ม.ค. 2561 03 เม.ย. 2561 น้ำหมักชีวภาพ อธิบดีซิมพลี เนเจอรัล ( ไทยแลนด์ ) 3 นครพนม
161 61-2571 61025752-61025752 04 พ.ค. 2561 04 พ.ค. 2561 04 พ.ค. 2561 22 พ.ค. 2561 กากตะกอน หจก.ไบรท์รีโนเวชั่นจำกัด 1 สุโขทัย
162 61-2155 61021651-61021653 26 มี.ค. 2561 26 มี.ค. 2561 26 มี.ค. 2561 15 มิ.ย. 2561 ยิปซัม (Q) นางธนพลภักดีภูมิ 3 กรุงเทพฯ
163 61-2314 61022567-61022569 09 เม.ย. 2561 09 เม.ย. 2561 09 เม.ย. 2561 19 มิ.ย. 2561 ยิปซัม (Q) นางธนพลภักดีภูมิ 3 กรุงเทพฯ
164 61-2316 61022573-61022575 09 เม.ย. 2561 09 เม.ย. 2561 09 เม.ย. 2561 15 มิ.ย. 2561 ยิปซัม (Q) ดร.ริสาเลิศวีระวัฒน์ 3 ระนอง
165 61-2318 61022579-61022581 09 เม.ย. 2561 09 เม.ย. 2561 09 เม.ย. 2561 15 มิ.ย. 2561 ยิปซัม (Q) ดร.ริสาเลิศวีระวัฒน์ 3 ระนอง
166 61-2320 61022585-61022587 09 เม.ย. 2561 09 เม.ย. 2561 09 เม.ย. 2561 15 มิ.ย. 2561 ยิปซัม (Q) ดร.ริสาเลิศวีระวัฒน์ 3 ระนอง
167 61-2322 61022591-61022593 09 เม.ย. 2561 09 เม.ย. 2561 09 เม.ย. 2561 15 มิ.ย. 2561 ยิปซัม (Q) ดร.ริสาเลิศวีระวัฒน์ 3 ระนอง
168 61-1172 61012539-61012539 25 ธ.ค. 2560 25 ธ.ค. 2560 25 ธ.ค. 2560 13 มี.ค. 2561 สิ่งปรับปรุงดิน นางวิวัฒน์สวยสม 1 มหาสารคาม
169 61-2574 61025756-61025757 07 พ.ค. 2561 07 พ.ค. 2561 07 พ.ค. 2561 04 มิ.ย. 2561 สิ่งปรับปรุงดิน หจก.สยาม ควอลิตี้ สตาร์ชจำกัด 2 สกลนคร
170 61-2857 61028736-61028736 31 พ.ค. 2561 31 พ.ค. 2561 31 พ.ค. 2561 26 มิ.ย. 2561 สิ่งปรับปรุงดิน นส.เพ็ญศรีเจริญมีชัยกุล 1 สิงห์บุรี
171 61-1158 61012423-61012424 20 ธ.ค. 2560 20 ธ.ค. 2560 20 ธ.ค. 2560 21 มี.ค. 2561 วัสดุอินทรีย์ ดร.ชฎาพิศาลพงศ์ 2 กรุงเทพฯ
172 61-2310 61022556-61022557 09 เม.ย. 2561 09 เม.ย. 2561 09 เม.ย. 2561 24 เม.ย. 2561 กากสมุนไพร โรงเรียนผชช.เสียงแจ๋วพิชัยพฤต์ 2 กรุงเทพฯ
173 61-2831 61028436-61028437 25 พ.ค. 2561 25 พ.ค. 2561 25 พ.ค. 2561 15 มิ.ย. 2561 กากสมุนไพร โรงเรียนองค์การเภสัชกรรม 75/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 2 กรุงเทพฯ
174 61-0031 61000083-61000085 01 ม.ค. 2513 03 ส.ค. 2560 03 ส.ค. 2560 09 ก.พ. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางสมประสงค์อัครผล 3 แม่ฮ่องสอน
175 61-1035 61011300-61011302 07 ธ.ค. 2560 07 ธ.ค. 2560 07 ธ.ค. 2560 22 ก.พ. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางปฐมพงศ์ขาวกลิบ 3 สมุทรสงคราม
176 61-1118 61012162-61012164 18 ธ.ค. 2560 18 ธ.ค. 2560 18 ธ.ค. 2560 02 มี.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางถินสีท้าว 3 กำแพงเพชร
177 61-1120 61012168-61012170 18 ธ.ค. 2560 18 ธ.ค. 2560 18 ธ.ค. 2560 02 มี.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางถินสีท้าว 3 กำแพงเพชร
178 61-1122 61012174-61012176 18 ธ.ค. 2560 18 ธ.ค. 2560 18 ธ.ค. 2560 02 มี.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางทองสัยโสไกสี 3 กำแพงเพชร
179 61-1128 61012192-61012194 18 ธ.ค. 2560 18 ธ.ค. 2560 18 ธ.ค. 2560 02 มี.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางประเสริฐนาชำ 3 ระยอง
180 61-1132 61012204-61012206 18 ธ.ค. 2560 18 ธ.ค. 2560 18 ธ.ค. 2560 09 มี.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางประเสริฐนาชำ 3 ระยอง
181 61-1134 61012210-61012212 18 ธ.ค. 2560 18 ธ.ค. 2560 18 ธ.ค. 2560 02 มี.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางประเสริฐนาชำ 3 ระยอง
182 61-1207 61013064-61013066 05 ม.ค. 2561 05 ม.ค. 2561 05 ม.ค. 2561 02 มี.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางสมชายสุรสรยุทธ 3 กรุงเทพฯ
183 61-1211 61013076-61013078 05 ม.ค. 2561 05 ม.ค. 2561 05 ม.ค. 2561 02 มี.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางสมชายสุรสรยุทธ 3 กรุงเทพฯ
184 61-1330 61013851-61013853 10 ม.ค. 2561 10 ม.ค. 2561 10 ม.ค. 2561 09 มี.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางพิชิตชัยสมศักดิ์ 3 ร้อยเอ็ด
185 61-1332 61013857-61013859 10 ม.ค. 2561 10 ม.ค. 2561 10 ม.ค. 2561 02 มี.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางพิชิตชัยสมศักดิ์ 3 ร้อยเอ็ด
186 61-1334 61013863-61013865 10 ม.ค. 2561 10 ม.ค. 2561 10 ม.ค. 2561 02 มี.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางพิชิตชัยสมศักดิ์ 3 ร้อยเอ็ด
187 61-1342 61013887-61013889 10 ม.ค. 2561 10 ม.ค. 2561 10 ม.ค. 2561 02 มี.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางบุญรัตน์แปงคำ 3 ร้อยเอ็ด
188 61-1346 61013899-61013901 10 ม.ค. 2561 10 ม.ค. 2561 10 ม.ค. 2561 02 มี.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางประพันธ์ศรียอด 3 ร้อยเอ็ด
189 61-1348 61013905-61013907 10 ม.ค. 2561 10 ม.ค. 2561 10 ม.ค. 2561 02 มี.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางประพันธ์ศรียอด 3 ร้อยเอ็ด
190 61-1402 61014568-61014570 16 ม.ค. 2561 16 ม.ค. 2561 16 ม.ค. 2561 02 มี.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางอัครเดชบังคมเนตร 3 กาฬสินธุ์
191 61-1428 61014869-61014871 19 ม.ค. 2561 19 ม.ค. 2561 19 ม.ค. 2561 06 มี.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางธยศสุรภาพ 3 สุโขทัย
192 61-1463 61015319-61015321 23 ม.ค. 2561 23 ม.ค. 2561 23 ม.ค. 2561 05 มี.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางธีระศักดิ์ศรีอภัย 3 บุรีรัมย์
193 61-1465 61015325-61015327 23 ม.ค. 2561 23 ม.ค. 2561 23 ม.ค. 2561 06 มี.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางไมล์พลไร่ 3 บุรีรัมย์
194 61-1467 61015331-61015333 23 ม.ค. 2561 23 ม.ค. 2561 23 ม.ค. 2561 02 มี.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางทวีบุดดี 3 บุรีรัมย์
195 61-1471 61015343-61015345 23 ม.ค. 2561 23 ม.ค. 2561 23 ม.ค. 2561 05 มี.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางสุบรรอันทินทา 3 บุรีรัมย์
196 61-1475 61015355-61015357 23 ม.ค. 2561 23 ม.ค. 2561 23 ม.ค. 2561 05 มี.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางคำภีภูมินา 3 บุรีรัมย์
197 61-1529 61016042-61016044 26 ม.ค. 2561 26 ม.ค. 2561 26 ม.ค. 2561 05 มี.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางแก้วมูลยะตา 3 ปัตตานี
198 61-1531 61016048-61016050 26 ม.ค. 2561 26 ม.ค. 2561 26 ม.ค. 2561 05 มี.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางแก้วมูลยะตา 3 ปัตตานี
199 61-1533 61016054-61016056 26 ม.ค. 2561 26 ม.ค. 2561 26 ม.ค. 2561 05 มี.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางแก้วมูลยะตา 3 ปัตตานี
200 61-1535 61016060-61016062 26 ม.ค. 2561 26 ม.ค. 2561 26 ม.ค. 2561 05 มี.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นส.จุฬานักหล่อ 3 ปัตตานี
201 61-1541 61016078-61016080 26 ม.ค. 2561 26 ม.ค. 2561 26 ม.ค. 2561 05 มี.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางเต้าเครือมา 3 ปัตตานี
202 61-1571 61016397-61016399 30 ม.ค. 2561 30 ม.ค. 2561 30 ม.ค. 2561 02 มี.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางสมจิตรเพ็ชรวิเศษ 3 อุดรธานี
203 61-1584 61016443-61016445 31 ม.ค. 2561 31 ม.ค. 2561 31 ม.ค. 2561 06 มี.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางคมกิจสหพาณิชย์ 3 สมุทรสาคร
204 61-1586 61016449-61016451 31 ม.ค. 2561 31 ม.ค. 2561 31 ม.ค. 2561 02 มี.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางคมกิจสหพาณิชย์ 3 สมุทรสาคร
205 61-1588 61016455-61016457 31 ม.ค. 2561 31 ม.ค. 2561 31 ม.ค. 2561 02 มี.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางคมกิจสหพาณิชย์ 3 สมุทรสาคร
206 61-1590 61016461-61016463 31 ม.ค. 2561 31 ม.ค. 2561 31 ม.ค. 2561 02 มี.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นส.ใกล้รุ่งแก้วเจริญ 3 สมุทรสาคร
207 61-1868 61018883-61018885 19 ก.พ. 2561 19 ก.พ. 2561 19 ก.พ. 2561 03 เม.ย. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางสัญชัยช่องวารินทร์ 3 พิษณุโลก
208 61-1870 61018889-61018891 19 ก.พ. 2561 19 ก.พ. 2561 19 ก.พ. 2561 03 เม.ย. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางสัญชัยช่องวารินทร์ 3 พิษณุโลก
209 61-1878 61018913-61018915 19 ก.พ. 2561 19 ก.พ. 2561 19 ก.พ. 2561 03 เม.ย. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) ดร.ธนาพรพันธ์ครู 3
210 61-1890 61019084-61019086 21 ก.พ. 2561 21 ก.พ. 2561 21 ก.พ. 2561 03 เม.ย. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางดาวเรืองวัดเวียงคำ 3 อุดรธานี
211 61-1892 61019090-61019092 21 ก.พ. 2561 21 ก.พ. 2561 21 ก.พ. 2561 03 เม.ย. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางดาวเรืองวัดเวียงคำ 3 อุดรธานี
212 61-1900 61019114-61019116 21 ก.พ. 2561 21 ก.พ. 2561 21 ก.พ. 2561 03 เม.ย. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางไพศาลรัตน์วิสัย 3 บึงกาฬ
213 61-1959 61019648-61019650 02 มี.ค. 2561 02 มี.ค. 2561 02 มี.ค. 2561 19 มิ.ย. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางนาวีไชยมี 3 บุรีรัมย์
214 61-1961 61019654-61019656 02 มี.ค. 2561 02 มี.ค. 2561 02 มี.ค. 2561 19 มิ.ย. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางอนุวัฒน์ปาริเวสัง 3 บุรีรัมย์
215 61-2028 61020563-61020565 13 มี.ค. 2561 13 มี.ค. 2561 13 มี.ค. 2561 19 มิ.ย. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางสฤษดิ์มารศรี 3 บุรีรัมย์
216 61-2066 61020902-61020904 14 มี.ค. 2561 14 มี.ค. 2561 14 มี.ค. 2561 19 มิ.ย. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) ดร.ปิยพรแดนสีแก้ว 3 บึงกาฬ
217 61-2074 61020926-61020928 14 มี.ค. 2561 14 มี.ค. 2561 14 มี.ค. 2561 19 มิ.ย. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางหนูพรดิษพันลำ 3 อุดรธานี
218 61-2209 61022214-61022216 30 มี.ค. 2561 30 มี.ค. 2561 30 มี.ค. 2561 19 มิ.ย. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางองอาจชุมมาด 3 เชียงราย
219 61-2211 61022220-61022222 30 มี.ค. 2561 30 มี.ค. 2561 30 มี.ค. 2561 19 มิ.ย. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางองอาจชุมมาด 3 เชียงราย
220 61-2213 61022226-61022228 30 มี.ค. 2561 30 มี.ค. 2561 30 มี.ค. 2561 03 เม.ย. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางองอาจชุมมาด 3 เชียงราย
221 61-2215 61022232-61022234 30 มี.ค. 2561 30 มี.ค. 2561 30 มี.ค. 2561 19 มิ.ย. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางองอาจชุมมาด 3 เชียงราย
222 61-2217 61022238-61022240 30 มี.ค. 2561 30 มี.ค. 2561 30 มี.ค. 2561 19 มิ.ย. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางองอาจชุมมาด 3 เชียงราย
223 61-2219 61022244-61022246 30 มี.ค. 2561 30 มี.ค. 2561 30 มี.ค. 2561 19 มิ.ย. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางองอาจชุมมาด 3 เชียงราย
224 61-2221 61022250-61022252 30 มี.ค. 2561 30 มี.ค. 2561 30 มี.ค. 2561 19 มิ.ย. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางองอาจชุมมาด 3 เชียงราย
225 61-2223 61022256-61022258 30 มี.ค. 2561 30 มี.ค. 2561 30 มี.ค. 2561 19 มิ.ย. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นส.สีนวลทูลจินดา 3 เชียงราย
226 61-2227 61022268-61022270 30 มี.ค. 2561 30 มี.ค. 2561 30 มี.ค. 2561 19 มิ.ย. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นส.สีนวลทูลจินดา 3 เชียงราย
227 61-2229 61022274-61022276 30 มี.ค. 2561 30 มี.ค. 2561 30 มี.ค. 2561 19 มิ.ย. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางคำมนันมิสกรถา 3 เชียงราย
228 61-2231 61022280-61022282 30 มี.ค. 2561 30 มี.ค. 2561 30 มี.ค. 2561 19 มิ.ย. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางคำมนันมิสกรถา 3 เชียงราย
229 61-2233 61022286-61022288 30 มี.ค. 2561 30 มี.ค. 2561 30 มี.ค. 2561 19 มิ.ย. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางคำมนันมิสกรถา 3 เชียงราย
230 61-2245 61022322-61022324 30 มี.ค. 2561 30 มี.ค. 2561 30 มี.ค. 2561 19 มิ.ย. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางสมประสงค์อัครผล 3 แม่ฮ่องสอน
231 61-2247 61022328-61022330 30 มี.ค. 2561 30 มี.ค. 2561 30 มี.ค. 2561 19 มิ.ย. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางสมประสงค์อัครผล 3 แม่ฮ่องสอน
232 61-2251 61022340-61022342 30 มี.ค. 2561 30 มี.ค. 2561 30 มี.ค. 2561 19 มิ.ย. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางสมประสงค์อัครผล 3 แม่ฮ่องสอน
233 61-2253 61022346-61022348 30 มี.ค. 2561 30 มี.ค. 2561 30 มี.ค. 2561 19 มิ.ย. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางสมประสงค์อัครผล 3 แม่ฮ่องสอน
234 61-2255 61022352-61022354 30 มี.ค. 2561 30 มี.ค. 2561 30 มี.ค. 2561 19 มิ.ย. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางสมประสงค์อัครผล 3 แม่ฮ่องสอน
235 61-2257 61022358-61022360 30 มี.ค. 2561 30 มี.ค. 2561 30 มี.ค. 2561 19 มิ.ย. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางสมประสงค์อัครผล 3 แม่ฮ่องสอน
236 61-2259 61022364-61022366 30 มี.ค. 2561 30 มี.ค. 2561 30 มี.ค. 2561 19 มิ.ย. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางสมประสงค์อัครผล 3 แม่ฮ่องสอน
237 61-2263 61022376-61022378 30 มี.ค. 2561 30 มี.ค. 2561 30 มี.ค. 2561 19 มิ.ย. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางวัฒน์ชัยอินทร์อารีย์ 3 เชียงราย
238 61-2265 61022382-61022384 30 มี.ค. 2561 30 มี.ค. 2561 30 มี.ค. 2561 19 มิ.ย. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางบุญตาเทียมเพ็ง 3 ลำปาง
239 61-2267 61022388-61022390 30 มี.ค. 2561 30 มี.ค. 2561 30 มี.ค. 2561 19 มิ.ย. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางบุญตาเทียมเพ็ง 3 ลำปาง
240 61-2269 61022394-61022396 30 มี.ค. 2561 30 มี.ค. 2561 30 มี.ค. 2561 20 มิ.ย. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางบุญตาเทียมเพ็ง 3 ลำปาง
241 61-2271 61022400-61022402 30 มี.ค. 2561 30 มี.ค. 2561 30 มี.ค. 2561 20 มิ.ย. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางบุญตาเทียมเพ็ง 3 ลำปาง
242 61-2273 61022406-61022408 30 มี.ค. 2561 30 มี.ค. 2561 30 มี.ค. 2561 20 มิ.ย. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางบุญตาเทียมเพ็ง 3 ลำปาง
243 61-2281 61022439-61022441 30 มี.ค. 2561 30 มี.ค. 2561 30 มี.ค. 2561 20 มิ.ย. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางวุฒิไกรวินิจชีวิต 3 บุรีรัมย์
244 61-2283 61022445-61022447 30 มี.ค. 2561 30 มี.ค. 2561 30 มี.ค. 2561 20 มิ.ย. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางวุฒิไกรวินิจชีวิต 3 บุรีรัมย์
245 61-2328 61022609-61022611 09 เม.ย. 2561 09 เม.ย. 2561 09 เม.ย. 2561 20 มิ.ย. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นส.ระวีพลอยบุญชูสมบูรณ์ 3 หนองคาย
246 61-2330 61022615-61022617 09 เม.ย. 2561 09 เม.ย. 2561 09 เม.ย. 2561 20 มิ.ย. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นส.ระวีพลอยบุญชูสมบูรณ์ 3 หนองคาย
247 61-2332 61022621-61022623 09 เม.ย. 2561 09 เม.ย. 2561 09 เม.ย. 2561 20 มิ.ย. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นส.ระวีพลอยบุญชูสมบูรณ์ 3 หนองคาย
248 61-2334 61022627-61022629 09 เม.ย. 2561 09 เม.ย. 2561 09 เม.ย. 2561 20 มิ.ย. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นส.ระวีพลอยบุญชูสมบูรณ์ 3 หนองคาย
249 61-2336 61022633-61022635 09 เม.ย. 2561 09 เม.ย. 2561 09 เม.ย. 2561 20 มิ.ย. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นส.ระวีพลอยบุญชูสมบูรณ์ 3 หนองคาย
250 61-2338 61022639-61022641 09 เม.ย. 2561 09 เม.ย. 2561 09 เม.ย. 2561 20 มิ.ย. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นส.ระวีพลอยบุญชูสมบูรณ์ 3 หนองคาย
251 61-2340 61022645-61022647 09 เม.ย. 2561 09 เม.ย. 2561 09 เม.ย. 2561 20 มิ.ย. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นส.ระวีพลอยบุญชูสมบูรณ์ 3 หนองคาย
252 61-2342 61022651-61022653 09 เม.ย. 2561 09 เม.ย. 2561 09 เม.ย. 2561 20 มิ.ย. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นส.ระวีพลอยบุญชูสมบูรณ์ 3 หนองคาย
253 61-2344 61022657-61022659 09 เม.ย. 2561 09 เม.ย. 2561 09 เม.ย. 2561 20 มิ.ย. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นส.ระวีพลอยบุญชูสมบูรณ์ 3 หนองคาย
254 61-2346 61022663-61022665 09 เม.ย. 2561 09 เม.ย. 2561 09 เม.ย. 2561 20 มิ.ย. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) ดร.ทิพวรรณพรมชาติ 3 หนองคาย
255 61-2348 61022669-61022671 09 เม.ย. 2561 09 เม.ย. 2561 09 เม.ย. 2561 20 มิ.ย. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) ดร.ทิพวรรณพรมชาติ 3 หนองคาย
256 61-2354 61022687-61022689 09 เม.ย. 2561 09 เม.ย. 2561 09 เม.ย. 2561 20 มิ.ย. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) ดร.ทิพวรรณพรมชาติ 3 หนองคาย
257 61-2356 61022693-61022695 09 เม.ย. 2561 09 เม.ย. 2561 09 เม.ย. 2561 20 มิ.ย. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) ดร.ทิพวรรณพรมชาติ 3 หนองคาย
258 61-2358 61022699-61022701 09 เม.ย. 2561 09 เม.ย. 2561 09 เม.ย. 2561 20 มิ.ย. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางธยศสุรภาพ 3 สุโขทัย
259 61-2375 61022817-61022819 09 เม.ย. 2561 09 เม.ย. 2561 09 เม.ย. 2561 20 มิ.ย. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางเคนนัยนิตย์ 3 ลพบุรี
260 61-2398 61023013-61023015 10 เม.ย. 2561 10 เม.ย. 2561 10 เม.ย. 2561 20 มิ.ย. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางสายชลเหล่าภักดี 3 อ่างทอง
261 61-2400 61023019-61023021 10 เม.ย. 2561 10 เม.ย. 2561 10 เม.ย. 2561 20 มิ.ย. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางสายชลเหล่าภักดี 3 อ่างทอง
262 61-2402 61023025-61023027 10 เม.ย. 2561 10 เม.ย. 2561 10 เม.ย. 2561 20 มิ.ย. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางสายชลเหล่าภักดี 3 อ่างทอง
263 61-2476 61024050-61024052 24 เม.ย. 2561 24 เม.ย. 2561 24 เม.ย. 2561 21 มิ.ย. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางอดิศักดิ์ สีเทพ 3 ภูเก็ต
264 61-2584 61025785-61025787 07 พ.ค. 2561 07 พ.ค. 2561 07 พ.ค. 2561 21 มิ.ย. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นส.เสงี่ยมเพียแก่นแก้ว 3 อุดรธานี
265 61-2588 61025797-61025799 07 พ.ค. 2561 07 พ.ค. 2561 07 พ.ค. 2561 21 มิ.ย. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นส.ทองบุพานิกร 3 กำแพงเพชร
266 61-2602 61025989-61025991 07 พ.ค. 2561 07 พ.ค. 2561 07 พ.ค. 2561 21 มิ.ย. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางกิตติศักดิ์สิงห์คำ 3 ลพบุรี
267 61-2057 61020859-61020859 14 มี.ค. 2561 14 มี.ค. 2561 14 มี.ค. 2561 19 มิ.ย. 2561 น้ำหมักชีวภาพ อันเดอร์ซี นางนาวินบุญเสรฐ 1 เชียงราย
268 61-2192 61022115-61022115 29 มี.ค. 2561 29 มี.ค. 2561 29 มี.ค. 2561 15 มิ.ย. 2561 สิ่งปรับปรุงดิน ตรา สินเกษตร อธิบดีสินเกษตร กรุ๊ป 1 สงขลา
269 61-2717 61027308-61027308 18 พ.ค. 2561 18 พ.ค. 2561 18 พ.ค. 2561 15 มิ.ย. 2561 กากถั่วลิสงแผ่น หจก.ธนาดูลจำกัด 1 กรุงเทพฯ
270 61-3024 61030515-61030515 14 มิ.ย. 2561 14 มิ.ย. 2561 14 มิ.ย. 2561 19 มิ.ย. 2561 สารฝนหลวงเกลือแป้ง แบบ4/2 สำนักฝนหลวงและการบินเกษตร 1 ชุมพร
ลำดับเลขรับที่เลขปฎิบัติการวันที่รับดินวันที่รับดินไปบดวันที่บดเสร็จวันที่วิเคราะห์ชนิดตัวอย่างชื่อเจ้าของตัวอย่าง ตย.จังหวัด
SELECT * FROM prefix,MasterAccount where prefix.prefix=MasterAccount.prefix and MasterAccount.dep_id=2 and MasterAccount.status=2 and defyear=2561 order by MasterAccount.Dep_id,MasterAccount.exampleID,MasterAccount.Groupid

รายงานสรุปจำนวนตัวอย่างดิน,ปุ๋ยฯ ที่เป็น..อยู่ระหว่างดำเนินการ [status=2]

Summary Report Group by..ชนิดตัวอย่าง( กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน)
สรุปจำนวนตัวอย่างดิน,ปุ๋ยฯ แยกตาม..ชนิดตัวอย่าง (ปีงบประมาณ 2561)
Pie Chart Group by..ชนิดตัวอย่าง( กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน)
Summary Report Group by..จังหวัดผู้ส่งตัวอย่าง( กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน)
สรุปจำนวนตัวอย่างดิน,ปุ๋ยฯ แยกตาม..จังหวัดผู้ส่งตัวอย่าง (ปีงบประมาณ 2561)
Pie Chart Group by..จังหวัดผู้ส่งตัวอย่าง( กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน)
Summary Report Group by..แหล่งนำส่งตัวอย่าง( กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน)
สรุปจำนวนตัวอย่างดิน,ปุ๋ยฯ แยกตาม..แหล่งนำส่งตัวอย่าง (ปีงบประมาณ 2561)
Pie Chart Group by..แหล่งนำส่งตัวอย่าง( กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน)
Summary Report Group by..หน่วยงานผู้นำส่งตัวอย่าง( กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน)
สรุปจำนวนตัวอย่างดิน,ปุ๋ยฯ แยกตาม..หน่วยงานผู้นำส่งตัวอย่าง (ปีงบประมาณ 2561)
Pie Chart Group by..หน่วยงานผู้นำส่งตัวอย่าง( กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน)
Summary Report Group by..นำไปใช้ประโยชน์ด้าน( กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน)
สรุปจำนวนตัวอย่างดิน,ปุ๋ยฯ แยกตาม..นำไปใช้ประโยชน์ด้าน (ปีงบประมาณ 2561)
Pie Chart Group by..นำไปใช้ประโยชน์ด้าน( กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน)
Copyright © 2016-2018 สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน ตั้งอยู่ที่:2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์. 0-2561-4179,โทรสาร. 0-2561-4179 Email:fingroup@fisheries.go.th,fingroup.fn@gmail.com, E-mail :Chaisofts@Gmail.com,Jirawut.w@ldd.mail.go.th @All rights reserved.