ระบบบริหารจัดการผลวิเคราะห์ดิน V.4.0/2561(Land Development Management System)
หน่วยงาน: กลุ่มวิจัยกายภาพดิน  วิเคราะห์ไปแล้วทั้งสิ้น: 1,961 iTems

หน่วยงาน: กลุ่มวิจัยกายภาพดิน

รายงานสรุปจำนวนตัวอย่างดิน,ปุ๋ยฯ ของเกษตรกร (ประจำปีงบประมาณ 2561) (เอกสารใหม่) 885 iTems
88.5 % Increase in 365 Days     คลิ๊กดูรายละเอียด
รายงานสรุปจำนวนตัวอย่างดิน,ปุ๋ยฯ ของเกษตรกร (ประจำปีงบประมาณ 2561) (ซึ่งได้ยกเลิกเอกสารไปแล้ว) 0 iTems
0 % Increase in 365 Days     คลิ๊กดูรายละเอียด
รายงานสรุปจำนวนตัวอย่างดิน,ปุ๋ยฯ ของเกษตรกร (ประจำปีงบประมาณ 2561) (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 226 iTems
22.6 % Increase in 365 Days     คลิ๊กดูรายละเอียด
รายงานสรุปจำนวนตัวอย่างดิน,ปุ๋ยฯ ของเกษตรกร (ประจำปีงบประมาณ 2561) (เสร็จเรียบร้อยแล้ว) 6,134 iTems
613.4 % Increase in 365 Days     คลิ๊กดูรายละเอียด

Pie Chart

(สถานะ:=อยู่ระหว่างดำเนินการ)


Group By... ชนิดตัวอย่าง ดิน,ปุ๋ยฯ

ลำดับเลขรับที่เลขปฎิบัติการวันที่รับดินวันที่รับดินไปบดวันที่บดเสร็จวันที่วิเคราะห์ชนิดตัวอย่างชื่อเจ้าของตัวอย่าง ตย.จังหวัด
1 61-2075 61020929-61020943 14 มี.ค. 2561 14 มี.ค. 2561 26 มี.ค. 2561 14 มี.ค. 2561 ดิน นางจำนงค์ปันชัย 15 กาฬสินธุ์
2 61-2454 61023760-61023801 23 เม.ย. 2561 23 เม.ย. 2561 23 เม.ย. 2561 20 มิ.ย. 2561 ดิน ดร.ประไพพิศศรีมาวงษ์ 42 กรุงเทพฯ
3 61-2455 61023802-61023841 23 เม.ย. 2561 23 เม.ย. 2561 23 เม.ย. 2561 20 มิ.ย. 2561 ดิน ดร.ประไพพิศศรีมาวงษ์ 40 กรุงเทพฯ
4 61-2861 61028744-61028801 01 ม.ค. 2513 04 มิ.ย. 2561 04 มิ.ย. 2561 18 มิ.ย. 2561 ดิน นางธนัชกฤต กลิ่นหวล 58 หนองคาย
5 61-3083 61030914-61030961 19 มิ.ย. 2561 19 มิ.ย. 2561 19 มิ.ย. 2561 21 มิ.ย. 2561 ดิน นางสัญชัยแซ่เจียง 48 บุรีรัมย์
6 61-3118 61032021-61032043 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 05 ก.ค. 2561 ดิน นางสัญชัยแซ่เจียง 23 บุรีรัมย์
ลำดับเลขรับที่เลขปฎิบัติการวันที่รับดินวันที่รับดินไปบดวันที่บดเสร็จวันที่วิเคราะห์ชนิดตัวอย่างชื่อเจ้าของตัวอย่าง ตย.จังหวัด
SELECT * FROM prefix,MasterAccount where prefix.prefix=MasterAccount.prefix and MasterAccount.dep_id=1 and MasterAccount.status=2 and defyear=2561 order by MasterAccount.Dep_id,MasterAccount.exampleID,MasterAccount.Groupid

รายงานสรุปจำนวนตัวอย่างดิน,ปุ๋ยฯ ที่เป็น..อยู่ระหว่างดำเนินการ [status=2]

Summary Report Group by..ชนิดตัวอย่าง( กลุ่มวิจัยกายภาพดิน)
สรุปจำนวนตัวอย่างดิน,ปุ๋ยฯ แยกตาม..ชนิดตัวอย่าง (ปีงบประมาณ 2561)
Pie Chart Group by..ชนิดตัวอย่าง( กลุ่มวิจัยกายภาพดิน)
Summary Report Group by..จังหวัดผู้ส่งตัวอย่าง( กลุ่มวิจัยกายภาพดิน)
สรุปจำนวนตัวอย่างดิน,ปุ๋ยฯ แยกตาม..จังหวัดผู้ส่งตัวอย่าง (ปีงบประมาณ 2561)
Pie Chart Group by..จังหวัดผู้ส่งตัวอย่าง( กลุ่มวิจัยกายภาพดิน)
Summary Report Group by..แหล่งนำส่งตัวอย่าง( กลุ่มวิจัยกายภาพดิน)
สรุปจำนวนตัวอย่างดิน,ปุ๋ยฯ แยกตาม..แหล่งนำส่งตัวอย่าง (ปีงบประมาณ 2561)
Pie Chart Group by..แหล่งนำส่งตัวอย่าง( กลุ่มวิจัยกายภาพดิน)
Summary Report Group by..หน่วยงานผู้นำส่งตัวอย่าง( กลุ่มวิจัยกายภาพดิน)
สรุปจำนวนตัวอย่างดิน,ปุ๋ยฯ แยกตาม..หน่วยงานผู้นำส่งตัวอย่าง (ปีงบประมาณ 2561)
Pie Chart Group by..หน่วยงานผู้นำส่งตัวอย่าง( กลุ่มวิจัยกายภาพดิน)
Summary Report Group by..นำไปใช้ประโยชน์ด้าน( กลุ่มวิจัยกายภาพดิน)
สรุปจำนวนตัวอย่างดิน,ปุ๋ยฯ แยกตาม..นำไปใช้ประโยชน์ด้าน (ปีงบประมาณ 2561)
Pie Chart Group by..นำไปใช้ประโยชน์ด้าน( กลุ่มวิจัยกายภาพดิน)
Copyright © 2016-2018 สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน ตั้งอยู่ที่:2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์. 0-2561-4179,โทรสาร. 0-2561-4179 Email:fingroup@fisheries.go.th,fingroup.fn@gmail.com, E-mail :Chaisofts@Gmail.com,Jirawut.w@ldd.mail.go.th @All rights reserved.