ระบบบริหารจัดการผลวิเคราะห์ดิน V.4.0/2561(Land Development Management System)

1,820 Example อยู่ระหว่างรอวิเคราะห์

กลุ่มวิจัยเคมีดิน

คลิ๊กดูรายละเอียด

226 Example อยู่ระหว่างรอวิเคราะห์

กลุ่มวิจัยกายภาพดิน

คลิ๊กดูรายละเอียด

1,674 Example อยู่ระหว่างรอวิเคราะห์

กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน

คลิ๊กดูรายละเอียด

41 Example อยู่ระหว่างรอวิเคราะห์

กลุ่มวิจัยแร่และจุลสัณฐานดิน

คลิ๊กดูรายละเอียด

2,655 Example อยู่ระหว่างรอวิเคราะห์

กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน

คลิ๊กดูรายละเอียด

496 Example อยู่ระหว่างรอวิเคราะห์

กลุ่มวิทยบริการ

คลิ๊กดูรายละเอียด

285 Example New Document

กลุ่มมาตรฐานและพัฒนาระบบงานวิเคราะห์ดิน

คลิ๊กดูรายละเอียด

285 Example New Document

สำหรับ..ผู้ส่งตัวอย่างดิน,ปุ๋ยฯ

สำหรับ..เกษตรกรส่งตัวอย่างดิน
All Department Summary
รายงานสรุปจำนวนตัวอย่างดิน,ปุ๋ยฯ ของเกษตรกร (ปีงบประมาณ 2561) ที่พึ่งได้รับ (เอกสารใหม่) รวมทั้งสิ้น 5,385 ตัวอย่าง
538.5 % Increase in 365 Days     คลิ๊กดูรายละเอียด
รายงานสรุปจำนวนตัวอย่างดิน,ปุ๋ยฯ ของเกษตรกร (ปีงบประมาณ 2561) (ซึ่งได้ยกเลิกเอกสารไปแล้ว) รวมทั้งสิ้น 369 ตัวอย่าง
36.9 % Increase in 365 Days     คลิ๊กดูรายละเอียด
รายงานสรุปจำนวนตัวอย่างดิน,ปุ๋ยฯ ของเกษตรกร (ปีงบประมาณ 2561) ซึ่งทางกรมได้ทำการวิเคราะห์อยู่ หรือ (อยู่ระหว่างรอวิเคราะห์) รวมทั้งสิ้น 6,912 ตัวอย่าง
691.2 % Increase in 365 Days     คลิ๊กดูรายละเอียด
รายงานสรุปจำนวนตัวอย่างดิน,ปุ๋ยฯ ของเกษตรกร (ปีงบประมาณ 2561) ที่ทางสำนักได้ทำการส่งผลวิเคราะห์ให้เกษตรกรไปแล้ว (ที่วิเคราะห์เสร็จแล้ว) รวมทั้งสิ้น 23,344 ตัวอย่าง
2334.4 % Increase in 365 Days     คลิ๊กดูรายละเอียด

บัญชีตัวอย่างดิน,ปุ๋ย สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน
(สถานะ:=ที่วิเคราะห์เสร็จแล้ว)

Group By... ชนิดตัวอย่าง ดิน,ปุ๋ยฯ

SELECT * FROM prefix,MasterAccount where prefix.prefix=MasterAccount.prefix and MasterAccount.status=3 and defyear=2561 order by MasterAccount.Dep_id,MasterAccount.exampleID,MasterAccount.Groupid
ลำดับเลขรับที่เลขปฎิบัติการวันที่รับดินวันที่รับดินไปบดวันที่บดเสร็จวันที่วิเคราะห์ชนิดตัวอย่างชื่อเจ้าของตัวอย่าง ตย.จังหวัด
1 61-0148 61002713-61002759 27 ธ.ค. 2560 26 เม.ย. 2560 02 ต.ค. 2560 24 ธ.ค. 2560 ดิน นางพัลลภหงษ์เจริญไทย 47 แม่ฮ่องสอน
2 61-0149 61002760-61002806 26 เม.ย. 2560 26 เม.ย. 2560 02 ต.ค. 2560 27 พ.ย. 2560 ดิน นางพัลลภหงษ์เจริญไทย 47 แม่ฮ่องสอน
3 61-0042 61000150-61000158 03 ส.ค. 2560 03 ส.ค. 2560 03 ส.ค. 2560 12 ต.ค. 2560 ดิน ดร.นิอรงามฮุย 9 ฉะเชิงเทรา
4 61-0043 61000159-61000178 03 ส.ค. 2560 03 ส.ค. 2560 03 ส.ค. 2560 13 พ.ย. 2560 ดิน ดร.วรรยาสุธรรมชัย 20 บุรีรัมย์
5 61-0054 61000346-61000406 04 ส.ค. 2560 04 ส.ค. 2560 30 ส.ค. 2560 18 พ.ย. 2560 ดิน นางกฤษณะรามสูตร 61 สกลนคร
6 61-0055 61000407-61000467 04 ส.ค. 2560 04 ส.ค. 2560 30 ส.ค. 2560 13 พ.ย. 2560 ดิน นางกฤษณะรามสูตร 61 สกลนคร
7 61-0057 61000529-61000587 04 ส.ค. 2560 04 ส.ค. 2560 04 ส.ค. 2560 03 พ.ย. 2560 ดิน นางดนัยแสนจันทอง 59 อ่างทอง
8 61-0058 61000588-61000646 04 ส.ค. 2560 04 ส.ค. 2560 04 ส.ค. 2560 13 พ.ย. 2560 ดิน นางดนัยแสนจันทอง 59 อ่างทอง
9 61-0095 61001403-61001445 10 ส.ค. 2560 08 ส.ค. 2560 30 ส.ค. 2560 13 พ.ย. 2560 ดิน ดร.กมลาภาวัฒนประพัฒน์ 43 สกลนคร
10 61-0105 61001667-61001699 15 ส.ค. 2560 10 ส.ค. 2560 10 ส.ค. 2560 27 พ.ย. 2560 ดิน ดร.ผ่องพรรณวงค์เขียว 33 ระยอง
11 61-0106 61001700-61001732 27 ธ.ค. 2560 10 ส.ค. 2560 10 ส.ค. 2560 20 ธ.ค. 2560 ดิน ดร.ผ่องพรรณวงค์เขียว 33 ระยอง
12 61-0113 61001786-61001788 15 ส.ค. 2560 11 ส.ค. 2560 04 ก.ย. 2560 18 พ.ย. 2560 ดิน นางนันทภพชลเขตต์ 3 กาญจนบุรี
13 61-0118 61001795-61001817 15 ส.ค. 2560 11 ส.ค. 2560 11 ส.ค. 2560 22 พ.ย. 2560 ดิน นางภาสกรกาวิชัย 23 กรุงเทพฯ
14 61-0120 61001841-61001958 15 ส.ค. 2560 11 ส.ค. 2560 22 ก.ย. 2560 22 พ.ย. 2560 ดิน นางดนัยแสนจันทอง 118 อ่างทอง
15 61-0121 61001959-61002076 15 ส.ค. 2560 11 ส.ค. 2560 22 ก.ย. 2560 27 พ.ย. 2560 ดิน นางดนัยแสนจันทอง 118 อ่างทอง
16 61-0123 61002195-61002220 15 ส.ค. 2560 11 ส.ค. 2560 11 ส.ค. 2560 20 ธ.ค. 2560 ดิน ดร.ยุพเยาว์หัสจรรย์ 26 เลย
17 61-0126 61002266-61002305 15 ส.ค. 2560 11 ส.ค. 2560 04 ก.ย. 2560 19 พ.ย. 2560 ดิน นางวุฒิชัยจันทรสมบัติ 40 บุรีรัมย์
18 61-0128 61002317-61002335 27 ธ.ค. 2560 15 ส.ค. 2560 22 ก.ย. 2560 20 ธ.ค. 2560 ดิน นางวัฒนาวัฒนถาวร 19 อุตรดิตถ์
19 61-0129 61002336-61002354 16 ส.ค. 2560 15 ส.ค. 2560 22 ก.ย. 2560 04 ธ.ค. 2560 ดิน นางวัฒนาวัฒนถาวร 19 อุตรดิตถ์
20 61-0141 61002428-61002445 05 ก.ย. 2560 15 ส.ค. 2560 05 ก.ย. 2560 18 พ.ย. 2560 ดิน ดร.ปานิสราทองท้วม 18 กาญจนบุรี
21 61-0142 61002446-61002523 16 ส.ค. 2560 15 ส.ค. 2560 05 ก.ย. 2560 18 พ.ย. 2560 ดิน นางกฤษณะรามสูตร 78 อ่างทอง
22 61-0143 61002524-61002601 05 ก.ย. 2560 15 ส.ค. 2560 05 ก.ย. 2560 19 พ.ย. 2560 ดิน นางกฤษณะรามสูตร 78 อ่างทอง
23 61-0155 61003007-61003048 17 ส.ค. 2560 17 ส.ค. 2560 22 ก.ย. 2560 27 พ.ย. 2560 ดิน นางวุฒิชัยจันทรสมบัติ 42 อยุธยา
24 61-0156 61003049-61003051 17 ส.ค. 2560 17 ส.ค. 2560 04 ก.ย. 2560 13 พ.ย. 2560 ดิน ดร.ดารารัตน์โฮตาก้า 3 สมุทรสาคร
25 61-0158 61003083-61003113 17 ส.ค. 2560 17 ส.ค. 2560 02 ต.ค. 2560 29 พ.ย. 2560 ดิน ดร.วิภาวรรณ อินทร์สมบูรณ์ 31 ระยอง
26 61-0159 61003114-61003148 01 ม.ค. 2513 17 ส.ค. 2560 17 ส.ค. 2560 30 พ.ย. 2560 ดิน ดร.วิชิตาอินทรศรี 35 ศรีสะเกษ
27 61-0166 61003223-61003225 18 ส.ค. 2560 18 ส.ค. 2560 02 ต.ค. 2560 23 พ.ย. 2560 ดิน นางอัศวินเนตรถนอมศักดิ์ 3 บุรีรัมย์
28 61-0168 61003227-61003234 18 ส.ค. 2560 18 ส.ค. 2560 02 ต.ค. 2560 24 พ.ย. 2560 ดิน ดร.บุญสมโพธิ์อุ่น 8 อุดรธานี
29 61-0180 61003311-61003313 21 ส.ค. 2560 21 ส.ค. 2560 05 ก.ย. 2560 16 ต.ค. 2560 ดิน นางพงศกรตรุษทิม 3 นครพนม
30 61-0184 61003319-61003342 21 ส.ค. 2560 21 ส.ค. 2560 02 ต.ค. 2560 29 พ.ย. 2560 ดิน นส.รติกรณ ลำปาง 24 เลย
31 61-0230 61003815-61003815 25 ส.ค. 2560 25 ส.ค. 2560 22 ก.ย. 2560 14 ธ.ค. 2560 ดิน ดร.ปัทมพรรณอุดปวง 1 กาฬสินธุ์
32 61-0241 61003877-61003894 29 ส.ค. 2560 29 ส.ค. 2560 29 ส.ค. 2560 04 ธ.ค. 2560 ดิน ดร.วนิดางามเงิน 18 สมุทรสงคราม
33 61-0245 61003904-61003927 29 ส.ค. 2560 29 ส.ค. 2560 29 ส.ค. 2560 19 พ.ย. 2560 ดิน ดร.พิมพ์ธิดาเรืองไพศาล 24 บุรีรัมย์
34 61-0250 61004069-61004069 29 ส.ค. 2560 29 ส.ค. 2560 22 ก.ย. 2560 16 ต.ค. 2560 ดิน ดร.สายใยถนอมชาติ 1 อุทัยธานี
35 61-0254 61004077-61004079 30 ส.ค. 2560 30 ส.ค. 2560 05 ก.ย. 2560 05 ต.ค. 2560 ดิน นางพงศกรตรุษทิม 3 นครพนม
36 61-0255 61004080-61004081 31 ส.ค. 2560 31 ส.ค. 2560 22 ก.ย. 2560 12 ต.ค. 2560 ดิน นางบุญชูคามี 2 สงขลา
37 61-0256 61004082-61004153 31 ส.ค. 2560 31 ส.ค. 2560 31 ส.ค. 2560 19 พ.ย. 2560 ดิน ดร.อรอนงค์โฉมศิริ 72 กาฬสินธุ์
38 61-0264 61004178-61004201 01 ก.ย. 2560 01 ก.ย. 2560 04 ต.ค. 2560 14 ธ.ค. 2560 ดิน นางบวรบัวขาว 24 ศรีสะเกษ
39 61-0267 61004213-61004242 04 ก.ย. 2560 04 ก.ย. 2560 04 ต.ค. 2560 11 ม.ค. 2561 ดิน ดร.ทัศพรเขื่อนเพชร 30 เชียงราย
40 61-0285 61004456-61004473 06 ก.ย. 2560 06 ก.ย. 2560 09 ต.ค. 2560 18 ธ.ค. 2560 ดิน ดร.ปานิสราทองท้วม 18 กาญจนบุรี
41 61-0298 61004572-61004607 11 ก.ย. 2560 11 ก.ย. 2560 09 ต.ค. 2560 18 ม.ค. 2561 ดิน ดร.เกษมศรีมานิมนต์ 36 กาญจนบุรี
42 61-0327 61004773-61004812 11 ต.ค. 2560 12 ก.ย. 2560 12 ก.ย. 2560 18 ม.ค. 2561 ดิน ดร.กฤษณะประทุมสิริ 40 แม่ฮ่องสอน
43 61-0354 61004882-61004953 15 ก.ย. 2560 15 ก.ย. 2560 15 ก.ย. 2560 21 ก.ย. 2560 ดิน ดร.อรอนงค์โฉมศิริ 72 สตูล
44 61-0360 61004984-61005031 15 ก.ย. 2560 15 ก.ย. 2560 27 ก.ย. 2560 21 ม.ค. 2561 ดิน ดร.พิมพ์คุณัชตั้งตระการพงษ์ 48 สงขลา
45 61-0366 61005086-61005109 18 ก.ย. 2560 18 ก.ย. 2560 09 ต.ค. 2560 29 ธ.ค. 2560 ดิน ดร.รติกรณ ลำปาง 24 เลย
46 61-0384 61005404-61005487 11 ต.ค. 2560 22 ก.ย. 2560 22 ก.ย. 2560 16 ธ.ค. 2560 ดิน ดร.อิสริยามีสิงห์ 84 มหาสารคาม
47 61-0394 61005569-61005574 25 ก.ย. 2560 25 ก.ย. 2560 12 ต.ค. 2560 29 ธ.ค. 2560 ดิน ดร.ปานิสราทองท้วม 6 กาญจนบุรี
48 61-0396 61005599-61005613 25 ก.ย. 2560 25 ก.ย. 2560 02 ต.ค. 2560 18 ธ.ค. 2560 ดิน ดร.ฎานุภาอยู่อุ่นพะเนา 15 บุรีรัมย์
49 61-0397 61005614-61005640 25 ก.ย. 2560 25 ก.ย. 2560 02 ต.ค. 2560 30 พ.ย. 2560 ดิน ดร.มนต์ระวีพีราวัชร 27 นครสวรรค์
50 61-0401 61005674-61005694 25 ก.ย. 2560 25 ก.ย. 2560 12 ต.ค. 2560 29 ธ.ค. 2560 ดิน นางพรชัยสระทอง 21 ศรีสะเกษ
51 61-0404 61005764-61005803 27 ก.ย. 2560 27 ก.ย. 2560 12 ต.ค. 2560 21 ม.ค. 2561 ดิน ดร.วาสนาพรมนิล 40 เชียงราย
52 61-0412 61005921-61005947 29 ก.ย. 2560 29 ก.ย. 2560 12 ต.ค. 2560 27 ธ.ค. 2560 ดิน ดร.วิชิตาอินทรศรี 27 ศรีสะเกษ
53 61-0418 61006005-61006012 02 ต.ค. 2560 02 ต.ค. 2560 04 ต.ค. 2560 27 ธ.ค. 2560 ดิน นส.นวลจันทร์ชะบา 8 นครศรีธรรมราช
54 61-0422 61006058-61006061 03 ต.ค. 2560 03 ต.ค. 2560 17 ต.ค. 2560 26 ธ.ค. 2560 ดิน ดร.ศิริกาญจน์เกิดพร 4 อำนาจเจริญ
55 61-0428 61006151-61006174 11 ต.ค. 2560 04 ต.ค. 2560 04 ต.ค. 2560 26 ธ.ค. 2560 ดิน ดร.พิมพ์ธิดาเรืองไพศาล 24 กรุงเทพฯ
56 61-0430 61006187-61006207 11 ต.ค. 2560 05 ต.ค. 2560 05 ต.ค. 2560 29 ธ.ค. 2560 ดิน ดร.พนิดาปรีเปรมโมทย์ 21 บุรีรัมย์
57 61-0436 61006248-61006263 05 ต.ค. 2560 05 ต.ค. 2560 17 ต.ค. 2560 26 ธ.ค. 2560 ดิน นางอัศวินเนตรถนอมศักดิ์ 16 กาญจนบุรี
58 61-0445 61006298-61006342 05 ต.ค. 2560 05 ต.ค. 2560 17 ต.ค. 2560 08 ม.ค. 2561 ดิน ดร.ภรภัทรนพมาลัย 45 อุทัยธานี
59 61-0449 61006394-61006420 06 ต.ค. 2560 06 ต.ค. 2560 17 ต.ค. 2560 08 ม.ค. 2561 ดิน นส.อโนชาเทพสุภรณ์กุล 27 กาญจนบุรี
60 61-0462 61006494-61006523 09 ต.ค. 2560 09 ต.ค. 2560 12 ต.ค. 2560 27 ธ.ค. 2560 ดิน นางวุฒิชัยจันทรสมบัติ 30 บุรีรัมย์
61 61-0464 61006532-61006532 09 ต.ค. 2560 09 ต.ค. 2560 27 ต.ค. 2560 20 ม.ค. 2561 ดิน ดร.นิโลบลสุจสินทร์ 1 ยโสธร
62 61-0528 61006837-61006860 10 ต.ค. 2560 10 ต.ค. 2560 27 ต.ค. 2560 19 พ.ย. 2560 ดิน นางวันชัยวงษา 24 สมุทรสาคร
63 61-0537 61007003-61007012 11 ต.ค. 2560 11 ต.ค. 2560 27 ต.ค. 2560 08 ม.ค. 2561 ดิน นางอัธยะพินจงสกุลดิษฐ์ 10 บุรีรัมย์
64 61-0548 61007060-61007075 12 ต.ค. 2560 12 ต.ค. 2560 27 ต.ค. 2560 09 ม.ค. 2561 ดิน นางอัศวินเนตรถนอมศักดิ์ 16 กาญจนบุรี
65 61-0552 61007098-61007110 16 ต.ค. 2560 16 ต.ค. 2560 31 ต.ค. 2560 16 พ.ย. 2560 ดิน นางวิวัฒน์สวยสม 13 สมุทรสาคร
66 61-0557 61007167-61007182 16 ต.ค. 2560 16 ต.ค. 2560 31 ต.ค. 2560 09 ม.ค. 2561 ดิน นางอัธยะพินจงสกุลดิษฐ์ 16 บุรีรัมย์
67 61-0559 61007199-61007222 16 ต.ค. 2560 16 ต.ค. 2560 31 ต.ค. 2560 21 ม.ค. 2561 ดิน นางเชฏฐรุจจันทร์แปลง 24 ศรีสะเกษ
68 61-0587 61007660-61007660 19 ต.ค. 2560 19 ต.ค. 2560 31 ต.ค. 2560 21 ม.ค. 2561 ดิน ดร.พนิดาปรีเปรมโมทย์ 1 สระแก้ว
69 61-0588 61007661-61007690 19 ต.ค. 2560 19 ต.ค. 2560 24 ต.ค. 2560 10 ม.ค. 2561 ดิน ดร.พนิดาปรีเปรมโมทย์ 30 บุรีรัมย์
70 61-0600 61007767-61007790 20 ต.ค. 2560 20 ต.ค. 2560 24 ต.ค. 2560 10 ม.ค. 2561 ดิน ดร.พิมพ์ธิดาเรืองไพศาล 24 สุราษฎร์ธานี
71 61-0601 61007791-61007814 20 ต.ค. 2560 20 ต.ค. 2560 31 ต.ค. 2560 22 ม.ค. 2561 ดิน นางพรชัยสระทอง 24 สุราษฎร์ธานี
72 61-0603 61007839-61007854 20 ต.ค. 2560 20 ต.ค. 2560 27 ต.ค. 2560 10 ม.ค. 2561 ดิน ดร.กานต์มณีจันทร์ขาว 16 อุดรธานี
73 61-0609 61007933-61007956 25 ต.ค. 2560 25 ต.ค. 2560 31 ต.ค. 2560 22 ม.ค. 2561 ดิน ดร.พิมพ์ธิดาเรืองไพศาล 24 สุราษฎร์ธานี
74 61-0618 61007995-61008026 30 ต.ค. 2560 30 ต.ค. 2560 02 พ.ย. 2560 22 ม.ค. 2561 ดิน ดร.พิมพิลัยนวลละออง 32 สระแก้ว
75 61-0624 61008088-61008095 31 ต.ค. 2560 31 ต.ค. 2560 07 พ.ย. 2560 22 ม.ค. 2561 ดิน ดร.วรรยาสุธรรมชัย 8 บุรีรัมย์
76 61-0631 61008213-61008236 01 พ.ย. 2560 01 พ.ย. 2560 07 พ.ย. 2560 22 ม.ค. 2561 ดิน นางวินัยชมบุตร 24 บุรีรัมย์
77 61-0634 61008265-61008288 03 พ.ย. 2560 03 พ.ย. 2560 07 พ.ย. 2560 22 ม.ค. 2561 ดิน ดร.พิมพ์ธิดาเรืองไพศาล 24 สุราษฎร์ธานี
78 61-0639 61008301-61008301 03 พ.ย. 2560 03 พ.ย. 2560 13 พ.ย. 2560 22 ม.ค. 2561 ดิน โรงเรียนโครงการแปลงสาธิตการทำนาในที่ดินของมูลนิธิชัยพัฒนา 1 นครนายก
79 61-0701 61009074-61009109 10 พ.ย. 2560 08 พ.ย. 2560 10 พ.ย. 2560 23 ม.ค. 2561 ดิน ดร.พิมพ์ธิดาเรืองไพศาล 36 กรุงเทพฯ
80 61-0729 61009236-61009262 09 พ.ย. 2560 09 พ.ย. 2560 13 พ.ย. 2560 23 ม.ค. 2561 ดิน ดร.สมจินต์วานิชเสถียร 27 อุตรดิตถ์
81 61-0762 61009453-61009482 01 ม.ค. 2513 14 พ.ย. 2560 24 พ.ย. 2560 25 ม.ค. 2561 ดิน นางนันทภพชลเขตต์ 30 กาญจนบุรี
82 61-0763 61009483-61009512 01 ม.ค. 2513 15 พ.ย. 2560 24 พ.ย. 2560 26 ม.ค. 2561 ดิน นางนันทภพชลเขตต์ 30 กาญจนบุรี
83 61-0789 61009688-61009710 16 พ.ย. 2560 16 พ.ย. 2560 23 พ.ย. 2560 26 ม.ค. 2561 ดิน ดร.รติกรณ ลำปาง 23 อำนาจเจริญ
84 61-0865 61010006-61010007 20 พ.ย. 2560 20 พ.ย. 2560 23 พ.ย. 2560 26 ม.ค. 2561 ดิน นส.จันจิราแสงสีเหลือง 2 ขอนแก่น
85 61-0876 61010054-61010098 22 พ.ย. 2560 22 พ.ย. 2560 01 ธ.ค. 2560 08 ก.พ. 2561 ดิน นางดนัยแสนจันทอง 45 สระบุรี
86 61-0877 61010099-61010143 22 พ.ย. 2560 22 พ.ย. 2560 01 ธ.ค. 2560 09 ก.พ. 2561 ดิน นางดนัยแสนจันทอง 45 สระบุรี
87 61-0885 61010197-61010220 23 พ.ย. 2560 23 พ.ย. 2560 28 พ.ย. 2560 02 ก.พ. 2561 ดิน นางบวรบัวขาว 24 ศรีสะเกษ
88 61-0886 61010221-61010244 23 พ.ย. 2560 23 พ.ย. 2560 28 พ.ย. 2560 12 ก.พ. 2561 ดิน นางบวรบัวขาว 24 ศรีสะเกษ
89 61-0904 61010546-61010556 28 พ.ย. 2560 28 พ.ย. 2560 04 ธ.ค. 2560 20 ม.ค. 2561 ดิน ดร.นฤกมลจันทร์จิราวุฒิกุล 11 สกลนคร
90 61-0972 61010905-61010919 30 พ.ย. 2560 30 พ.ย. 2560 30 พ.ย. 2560 12 ก.พ. 2561 ดิน นางโสฬสแซ่ลิ้ม 15 นครสวรรค์
91 61-1023 61011118-61011198 07 ธ.ค. 2560 07 ธ.ค. 2560 12 ธ.ค. 2560 13 ธ.ค. 2560 ดิน นส.จันจิราแสงสีเหลือง 81 ขอนแก่น
92 61-1045 61011424-61011430 07 ธ.ค. 2560 07 ธ.ค. 2560 14 ธ.ค. 2560 04 ม.ค. 2561 ดิน หจก.เอ็นเทคโพลิเมอร์จำกัด 7 แพร่
93 61-1088 61012080-61012085 14 ธ.ค. 2560 14 ธ.ค. 2560 27 ธ.ค. 2560 08 ก.พ. 2561 ดิน นางอัศวินเนตรถนอมศักดิ์ 6 บุรีรัมย์
94 61-1145 61012280-61012303 22 ธ.ค. 2560 20 ธ.ค. 2560 22 ธ.ค. 2560 13 ก.พ. 2561 ดิน นส.พิกุลเกตุชาญวิทย์ 24 หนองบัวลำภู
95 61-1146 61012304-61012339 22 ธ.ค. 2560 20 ธ.ค. 2560 22 ธ.ค. 2560 13 ก.พ. 2561 ดิน นส.พิกุลเกตุชาญวิทย์ 36 กรุงเทพฯ
96 61-1151 61012352-61012359 22 ธ.ค. 2560 20 ธ.ค. 2560 22 ธ.ค. 2560 13 ก.พ. 2561 ดิน นส.สุนีย์รัตน์โลหะโชติ 8 ภูเก็ต
97 61-1161 61012427-61012447 21 ธ.ค. 2560 21 ธ.ค. 2560 25 ธ.ค. 2560 24 ม.ค. 2561 ดิน นส.แฉล้มพริ้มจรัส 21 สมุทรสงคราม
98 61-1164 61012452-61012454 21 ธ.ค. 2560 21 ธ.ค. 2560 25 ธ.ค. 2560 20 ก.พ. 2561 ดิน ดร.ดารารัตน์โฮตาก้า 3 ฉะเชิงเทรา
99 61-1168 61012519-61012527 22 ธ.ค. 2560 22 ธ.ค. 2560 03 ม.ค. 2561 20 ก.พ. 2561 ดิน นางวันชัยวงษา 9 สมุทรสาคร
100 61-1185 61012782-61012802 26 ธ.ค. 2560 26 ธ.ค. 2560 26 ธ.ค. 2560 21 ก.พ. 2561 ดิน ดร.พนิดาปรีเปรมโมทย์ 21 บุรีรัมย์
101 61-1186 61012803-61012803 26 ธ.ค. 2560 26 ธ.ค. 2560 03 ม.ค. 2561 20 ก.พ. 2561 ดิน นส.จันจิราแสงสีเหลือง 1 ขอนแก่น
102 61-1189 61012807-61012808 28 ธ.ค. 2560 28 ธ.ค. 2560 05 ม.ค. 2561 08 ก.พ. 2561 ดิน หจก.ดี.เอ.รีเซิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัด 2 สตูล
103 61-1194 61012860-61012898 16 มี.ค. 2561 16 มี.ค. 2561 05 ม.ค. 2561 16 มี.ค. 2561 ดิน นส.แฉล้มพรื้มจรัส 39 สมุทรสาคร
104 61-1273 61013542-61013591 08 ม.ค. 2561 08 ม.ค. 2561 26 ม.ค. 2561 02 มี.ค. 2561 ดิน นางดนัยแสนจันทอง 50 สระบุรี
105 61-1274 61013592-61013641 08 ม.ค. 2561 08 ม.ค. 2561 26 ม.ค. 2561 02 มี.ค. 2561 ดิน นางดนัยแสนจันทอง 50 สระบุรี
106 61-1375 61013992-61014033 12 ม.ค. 2561 12 ม.ค. 2561 26 ม.ค. 2561 07 มี.ค. 2561 ดิน ดร.วิภาวรรณ อินทร์สมบูรณ์ 42 สระบุรี
107 61-1376 61014034-61014093 12 ม.ค. 2561 12 ม.ค. 2561 26 ม.ค. 2561 02 มี.ค. 2561 ดิน นางภาสกรกาวิชัย 60 ภูเก็ต
108 61-1377 61014094-61014147 12 ม.ค. 2561 12 ม.ค. 2561 26 ม.ค. 2561 06 มี.ค. 2561 ดิน นางภาสกรกาวิชัย 54 ภูเก็ต
109 61-1378 61014148-61014207 12 ม.ค. 2561 12 ม.ค. 2561 26 ม.ค. 2561 07 มี.ค. 2561 ดิน นางภาสกรกาวิชัย 60 ภูเก็ต
110 61-1379 61014208-61014261 12 ม.ค. 2561 12 ม.ค. 2561 26 ม.ค. 2561 07 มี.ค. 2561 ดิน นางภาสกรกาวิชัย 54 ภูเก็ต
111 61-1384 61014411-61014470 15 ม.ค. 2561 15 ม.ค. 2561 26 ม.ค. 2561 02 มี.ค. 2561 ดิน ดร.ฎานุภาอยู่อุ่นพะเนา 60 บุรีรัมย์
112 61-1407 61014580-61014580 17 ม.ค. 2561 17 ม.ค. 2561 17 ม.ค. 2561 08 ก.พ. 2561 ดิน นางปราโมทย์ปุ่มเพ็ชร 1 สุราษฎร์ธานี
113 61-1411 61014673-61014684 17 ม.ค. 2561 17 ม.ค. 2561 26 ม.ค. 2561 01 พ.ค. 2561 ดิน นางวิวัฒน์สวยสม 12 บุรีรัมย์
114 61-1414 61014709-61014744 18 ม.ค. 2561 18 ม.ค. 2561 30 ม.ค. 2561 12 มี.ค. 2561 ดิน นางณัฐพงศ์นิลคุปต์ 36 เพชรบุรี
115 61-1426 61014853-61014865 19 ม.ค. 2561 19 ม.ค. 2561 26 ม.ค. 2561 12 มี.ค. 2561 ดิน ดร.ปิยพรโรงคำแท้ 13 กาญจนบุรี
116 61-1436 61014988-61014988 19 ม.ค. 2561 19 ม.ค. 2561 26 ม.ค. 2561 23 ก.พ. 2561 ดิน ดร.สิรภัทรวีระถาวร 1 กรุงเทพฯ
117 61-1445 61015176-61015196 19 ม.ค. 2561 19 ม.ค. 2561 06 ก.พ. 2561 01 เม.ย. 2561 ดิน ดร.ศิริกาญจน์เกิดพร 21 อำนาจเจริญ
118 61-1446 61015197-61015226 22 ม.ค. 2561 22 ม.ค. 2561 22 ม.ค. 2561 24 ม.ค. 2561 ดิน นางสุรชัยพัฒนพิบูล 30 อุดรธานี
119 61-1447 61015227-61015256 22 ม.ค. 2561 22 ม.ค. 2561 22 ม.ค. 2561 24 ม.ค. 2561 ดิน นางสุรชัยพัฒนพิบูล 30 อุดรธานี
120 61-1476 61015358-61015381 23 ม.ค. 2561 23 ม.ค. 2561 30 ม.ค. 2561 19 มี.ค. 2561 ดิน นางวุฒิชัยจันทรสมบัติ 24 บุรีรัมย์
121 61-1477 61015382-61015453 23 ม.ค. 2561 23 ม.ค. 2561 26 ม.ค. 2561 26 ม.ค. 2561 ดิน นางวุฒิชัยจันทรสมบัติ 72 บุรีรัมย์
122 61-1504 61015781-61015804 24 ม.ค. 2561 24 ม.ค. 2561 30 ม.ค. 2561 30 มี.ค. 2561 ดิน ดร.พิมพ์ธิดาเรืองไพศาล 24 บุรีรัมย์
123 61-1505 61015805-61015805 24 ม.ค. 2561 24 ม.ค. 2561 30 ม.ค. 2561 05 เม.ย. 2561 ดิน นส.นวลจันทร์ชะบา 1 กาฬสินธุ์
124 61-1506 61015806-61015806 24 ม.ค. 2561 24 ม.ค. 2561 30 ม.ค. 2561 27 มี.ค. 2561 ดิน นส.นวลจันทร์ชะบา 1 บุรีรัมย์
125 61-1560 61016344-61016349 29 ม.ค. 2561 29 ม.ค. 2561 07 ก.พ. 2561 20 ก.พ. 2561 ดิน นางวิรงค์จันทร 6 กรุงเทพฯ
126 61-1561 61016350-61016367 29 ม.ค. 2561 29 ม.ค. 2561 29 ม.ค. 2561 22 เม.ย. 2561 ดิน นางวิวัฒน์สวยสม 18 นครปฐม
127 61-1562 61016368-61016376 29 ม.ค. 2561 29 ม.ค. 2561 29 ม.ค. 2561 23 เม.ย. 2561 ดิน นางวิวัฒน์สวยสม 9 นครปฐม
128 61-1594 61016471-61016495 31 ม.ค. 2561 31 ม.ค. 2561 15 ก.พ. 2561 05 เม.ย. 2561 ดิน ดร.ชนิดาจรัญวรพรรณ 25 นครนายก
129 61-1609 61016591-61016598 02 ก.พ. 2561 02 ก.พ. 2561 15 ก.พ. 2561 05 เม.ย. 2561 ดิน นางพัลลภหงษ์เจริญไทย 8 สระบุรี
130 61-1610 61016599-61016606 02 ก.พ. 2561 02 ก.พ. 2561 15 ก.พ. 2561 05 เม.ย. 2561 ดิน นางพัลลภหงษ์เจริญไทย 8 สระบุรี
131 61-1616 61016702-61016762 02 ก.พ. 2561 02 ก.พ. 2561 21 ก.พ. 2561 27 เม.ย. 2561 ดิน นางดนัยแสนจันทอง 61 อุดรธานี
132 61-1617 61016763-61016823 02 ก.พ. 2561 02 ก.พ. 2561 21 ก.พ. 2561 05 มิ.ย. 2561 ดิน นางดนัยแสนจันทอง 61 อุดรธานี
133 61-1643 61016963-61016986 02 ก.พ. 2561 02 ก.พ. 2561 13 ก.พ. 2561 23 มี.ค. 2561 ดิน ดร.พนิดาปรีเปรมโมทย์ 24 กรุงเทพฯ
134 61-1653 61017160-61017204 05 ก.พ. 2561 05 ก.พ. 2561 15 ก.พ. 2561 05 เม.ย. 2561 ดิน ดร.ภรภัทรนพมาลัย 45 อุทัยธานี
135 61-1680 61017374-61017383 07 ก.พ. 2561 07 ก.พ. 2561 15 ก.พ. 2561 08 มี.ค. 2561 ดิน นส.แฉล้มพริ้มจรัส 10 กระบี่
136 61-1682 61017394-61017425 07 ก.พ. 2561 07 ก.พ. 2561 06 มี.ค. 2561 04 พ.ค. 2561 ดิน ดร.วิภาวรรณ อินทร์สมบูรณ์ 32 สระบุรี
137 61-1683 61017426-61017457 07 ก.พ. 2561 07 ก.พ. 2561 06 มี.ค. 2561 08 พ.ค. 2561 ดิน ดร.วิภาวรรณ อินทร์สมบูรณ์ 32 สระบุรี
138 61-1684 61017458-61017497 07 ก.พ. 2561 07 ก.พ. 2561 06 มี.ค. 2561 04 พ.ค. 2561 ดิน ดร.วิภาวรรณ อินทร์สมบูรณ์ 40 สระบุรี
139 61-1685 61017498-61017537 07 ก.พ. 2561 07 ก.พ. 2561 06 มี.ค. 2561 10 พ.ค. 2561 ดิน ดร.วิภาวรรณ อินทร์สมบูรณ์ 40 สระบุรี
140 61-1734 61017682-61017706 08 ก.พ. 2561 08 ก.พ. 2561 21 ก.พ. 2561 27 เม.ย. 2561 ดิน ดร.ชนิดาจรัญวรพรรณ 25 เพชรบุรี
141 61-1735 61017707-61017722 08 ก.พ. 2561 08 ก.พ. 2561 21 ก.พ. 2561 29 เม.ย. 2561 ดิน ดร.จารุภรณ์โต๊ะแสง 16 กาญจนบุรี
142 61-1737 61017738-61017794 08 ก.พ. 2561 08 ก.พ. 2561 16 ก.พ. 2561 18 เม.ย. 2561 ดิน mrสำรวจและทำแผนที่ สพข.2 57 ยโสธร
143 61-1740 61017801-61017802 08 ก.พ. 2561 08 ก.พ. 2561 15 ก.พ. 2561 09 เม.ย. 2561 ดิน นางวิวัฒน์สวยสม 2 ตรัง
144 61-1741 61017803-61017804 08 ก.พ. 2561 08 ก.พ. 2561 15 ก.พ. 2561 08 มี.ค. 2561 ดิน นางวิวัฒน์สวยสม 2 ภูเก็ต
145 61-1780 61017969-61017998 09 ก.พ. 2561 09 ก.พ. 2561 15 ก.พ. 2561 09 เม.ย. 2561 ดิน นางนันทภพชลเขตต์ 30 กาญจนบุรี
146 61-1781 61017999-61017999 09 ก.พ. 2561 09 ก.พ. 2561 21 ก.พ. 2561 19 มี.ค. 2561 ดิน ดร.ออมสินคำปาน 1 เพชรบุรี
147 61-1785 61018003-61018026 09 ก.พ. 2561 09 ก.พ. 2561 21 ก.พ. 2561 03 พ.ค. 2561 ดิน ดร.วรรยาสุธรรมชัย 24 บุรีรัมย์
148 61-1786 61018027-61018028 12 ก.พ. 2561 12 ก.พ. 2561 15 ก.พ. 2561 09 เม.ย. 2561 ดิน นส.จันจิราแสงสีเหลือง 2 ขอนแก่น
149 61-1787 61018029-61018058 12 ก.พ. 2561 12 ก.พ. 2561 14 ก.พ. 2561 03 พ.ค. 2561 ดิน mrมาตรฐานและพัฒนาระบบการวิเคราะห์ดิน 30 อุดรธานี
150 61-1788 61018059-61018088 12 ก.พ. 2561 12 ก.พ. 2561 14 ก.พ. 2561 09 เม.ย. 2561 ดิน mrมาตรฐานและพัฒนาระบบการวิเคราะห์ดิน 30 อุดรธานี
151 61-1792 61018152-61018179 12 ก.พ. 2561 12 ก.พ. 2561 15 ก.พ. 2561 09 เม.ย. 2561 ดิน ดร.ธัญญกานต์ เซ้งเครือ 28 นครสวรรค์
152 61-1793 61018180-61018209 13 ก.พ. 2561 13 ก.พ. 2561 15 ก.พ. 2561 10 เม.ย. 2561 ดิน นางนันทภพชลเขตต์ 30 กาญจนบุรี
153 61-1817 61018382-61018383 14 ก.พ. 2561 14 ก.พ. 2561 21 ก.พ. 2561 29 เม.ย. 2561 ดิน ดร.ฎานุภาอยู่อุ่นพะเนา 2 บุรีรัมย์
154 61-1818 61018384-61018410 14 ก.พ. 2561 14 ก.พ. 2561 21 ก.พ. 2561 04 พ.ค. 2561 ดิน ดร.ฎานุภาอยู่อุ่นพะเนา 27 บุรีรัมย์
155 61-1851 61018532-61018555 15 ก.พ. 2561 15 ก.พ. 2561 21 ก.พ. 2561 04 พ.ค. 2561 ดิน ดร.ถนอมขวัญทิพวงศ์ 24 บุรีรัมย์
156 61-1852 61018556-61018619 15 ก.พ. 2561 15 ก.พ. 2561 21 ก.พ. 2561 04 พ.ค. 2561 ดิน ดร.ถนอมขวัญทิพวงศ์ 64 บุรีรัมย์
157 61-1853 61018620-61018683 15 ก.พ. 2561 15 ก.พ. 2561 21 ก.พ. 2561 04 พ.ค. 2561 ดิน ดร.ถนอมขวัญทิพวงศ์ 64 บุรีรัมย์
158 61-1858 61018786-61018810 15 ก.พ. 2561 15 ก.พ. 2561 28 ก.พ. 2561 20 พ.ค. 2561 ดิน ดร.ชนิดาจรัญวรพรรณ 25 อุบลราชธานี
159 61-1861 61018819-61018842 16 ก.พ. 2561 16 ก.พ. 2561 23 ก.พ. 2561 05 มิ.ย. 2561 ดิน ดร.ธัญญกานต์ เซ้งเครือ 24 นครสวรรค์
160 61-1887 61018965-61019022 20 ก.พ. 2561 20 ก.พ. 2561 06 มี.ค. 2561 10 พ.ค. 2561 ดิน นางดนัยแสนจันทอง 58 แพร่
161 61-1888 61019023-61019080 20 ก.พ. 2561 20 ก.พ. 2561 06 มี.ค. 2561 05 มิ.ย. 2561 ดิน นางดนัยแสนจันทอง 58 แพร่
162 61-1902 61019122-61019126 22 ก.พ. 2561 22 ก.พ. 2561 06 มี.ค. 2561 05 มิ.ย. 2561 ดิน ดร.วาสนาพรมนิล 5 เชียงราย
163 61-1906 61019190-61019237 22 ก.พ. 2561 22 ก.พ. 2561 23 ก.พ. 2561 22 พ.ค. 2561 ดิน ดร.ถนอมขวัญทิพวงศ์ 48 บุรีรัมย์
164 61-1916 61019282-61019307 23 ก.พ. 2561 23 ก.พ. 2561 12 มี.ค. 2561 05 มิ.ย. 2561 ดิน ดร.ชนิดาจรัญวรพรรณ 26 อุบลราชธานี
165 61-1921 61019444-61019444 26 ก.พ. 2561 26 ก.พ. 2561 28 ก.พ. 2561 10 พ.ค. 2561 ดิน ดร.สริมาเนียมประดิษฐ์ 1 ชัยนาท
166 61-1929 61019464-61019493 27 ก.พ. 2561 27 ก.พ. 2561 28 ก.พ. 2561 22 พ.ค. 2561 ดิน โรงเรียนกลุ่มมาตรฐานและพัฒนาระบบการวิเคราะห์ดิน 30 อุดรธานี
167 61-1930 61019494-61019523 27 ก.พ. 2561 27 ก.พ. 2561 28 ก.พ. 2561 22 พ.ค. 2561 ดิน โรงเรียนกลุ่มมาตรฐานและพัฒนาระบบการวิเคราะห์ดิน 30 อุดรธานี
168 61-1973 61019716-61019772 05 มี.ค. 2561 05 มี.ค. 2561 12 มี.ค. 2561 18 เม.ย. 2561 ดิน นส.แฉล้มพริ้มจรัส 57 สมุทรสงคราม
169 61-1974 61019773-61019796 06 มี.ค. 2561 06 มี.ค. 2561 13 มี.ค. 2561 22 มิ.ย. 2561 ดิน นางวินัยชมบุตร 24 บุรีรัมย์
170 61-1975 61019797-61019820 06 มี.ค. 2561 06 มี.ค. 2561 13 มี.ค. 2561 17 เม.ย. 2561 ดิน นางวินัยชมบุตร 24 บุรีรัมย์
171 61-1978 61019824-61019826 06 มี.ค. 2561 06 มี.ค. 2561 13 มี.ค. 2561 03 มิ.ย. 2561 ดิน ดร.รติกรณ ลำปาง 3 หนองบัวลำภู
172 61-1990 61020066-61020092 14 มี.ค. 2561 07 มี.ค. 2561 14 มี.ค. 2561 03 พ.ค. 2561 ดิน ดร.สมจินต์วานิชเสถียร 27 อุตรดิตถ์
173 61-1994 61020103-61020105 12 มี.ค. 2561 12 มี.ค. 2561 14 มี.ค. 2561 03 มิ.ย. 2561 ดิน ดร.พิมพ์ธิดาเรืองไพศาล 3 สุราษฎร์ธานี
174 61-1995 61020106-61020132 12 มี.ค. 2561 12 มี.ค. 2561 14 มี.ค. 2561 03 มิ.ย. 2561 ดิน นส.จันจิราแสงสีเหลือง 27 ขอนแก่น
175 61-2010 61020509-61020511 13 มี.ค. 2561 13 มี.ค. 2561 13 มี.ค. 2561 23 เม.ย. 2561 ดิน หจก.ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์จำกัด (มหาชน) 3 เพชรบุรี
176 61-2033 61020593-61020593 13 มี.ค. 2561 13 มี.ค. 2561 19 มี.ค. 2561 03 มิ.ย. 2561 ดิน ดร.กานต์มณีจันทร์ขาว 1 เชียงราย
177 61-2034 61020594-61020594 13 มี.ค. 2561 13 มี.ค. 2561 19 มี.ค. 2561 05 มิ.ย. 2561 ดิน ดร.กานต์มณีจันทร์ขาว 1 เชียงราย
178 61-2035 61020595-61020612 13 มี.ค. 2561 13 มี.ค. 2561 13 มี.ค. 2561 06 มิ.ย. 2561 ดิน นางสัญชัยแซ่เจียง 18 บุรีรัมย์
179 61-2036 61020613-61020672 13 มี.ค. 2561 13 มี.ค. 2561 13 มี.ค. 2561 06 มิ.ย. 2561 ดิน นางภาสกรกาวิชัย 60 ภูเก็ต
180 61-2048 61020813-61020813 14 มี.ค. 2561 14 มี.ค. 2561 14 มี.ค. 2561 25 เม.ย. 2561 ดิน ดร.กิติมาภรณ์ก้านบัวแก้ว 1 กาญจนบุรี
181 61-2058 61020860-61020880 14 มี.ค. 2561 14 มี.ค. 2561 19 มี.ค. 2561 03 มิ.ย. 2561 ดิน นส.พิกุลเกตุชาญวิทย์ 21 ฉะเชิงเทรา
182 61-2082 61020976-61021034 19 มี.ค. 2561 19 มี.ค. 2561 19 มี.ค. 2561 19 มิ.ย. 2561 ดิน ดร.วิภาวรรณ อินทร์สมบูรณ์ 59 ปราจีนบุรี
183 61-2083 61021035-61021043 19 มี.ค. 2561 19 มี.ค. 2561 19 มี.ค. 2561 23 มิ.ย. 2561 ดิน ดร.วิภาวรรณ อินทร์สมบูรณ์ 9 ปราจีนบุรี
184 61-2084 61021044-61021102 19 มี.ค. 2561 19 มี.ค. 2561 19 มี.ค. 2561 10 พ.ค. 2561 ดิน ดร.วิภาวรรณ อินทร์สมบูรณ์ 59 ปราจีนบุรี
185 61-2085 61021103-61021111 19 มี.ค. 2561 19 มี.ค. 2561 19 มี.ค. 2561 18 พ.ค. 2561 ดิน ดร.วิภาวรรณ อินทร์สมบูรณ์ 9 ปราจีนบุรี
186 61-2086 61021112-61021131 19 มี.ค. 2561 19 มี.ค. 2561 19 มี.ค. 2561 03 มิ.ย. 2561 ดิน ดร.วิภาวรรณ อินทร์สมบูรณ์ 20 ปราจีนบุรี
187 61-2087 61021132-61021151 19 มี.ค. 2561 19 มี.ค. 2561 19 มี.ค. 2561 19 มิ.ย. 2561 ดิน ดร.วิภาวรรณ อินทร์สมบูรณ์ 20 ปราจีนบุรี
188 61-2099 61021206-61021215 21 มี.ค. 2561 21 มี.ค. 2561 10 เม.ย. 2561 23 มิ.ย. 2561 ดิน ดร.อิสริยามีสิงห์ 10 กรุงเทพฯ
189 61-2100 61021216-61021239 21 มี.ค. 2561 21 มี.ค. 2561 09 เม.ย. 2561 19 มิ.ย. 2561 ดิน ดร.อิสริยามีสิงห์ 24 กรุงเทพฯ
190 61-2101 61021240-61021299 21 มี.ค. 2561 21 มี.ค. 2561 09 เม.ย. 2561 03 ก.ค. 2561 ดิน ดร.อิสริยามีสิงห์ 60 กรุงเทพฯ
191 61-2108 61021439-61021493 23 มี.ค. 2561 23 มี.ค. 2561 10 เม.ย. 2561 23 มิ.ย. 2561 ดิน นางดนัยแสนจันทอง 55 กรุงเทพฯ
192 61-2109 61021494-61021501 23 มี.ค. 2561 23 มี.ค. 2561 09 เม.ย. 2561 23 มิ.ย. 2561 ดิน นางพัลลภหงษ์เจริญไทย 8 กรุงเทพฯ
193 61-2141 61021610-61021611 26 มี.ค. 2561 26 มี.ค. 2561 26 มี.ค. 2561 10 พ.ค. 2561 ดิน ดร.คชามาศต่ายหัวดง 2 กรุงเทพฯ
194 61-2171 61021698-61021727 27 มี.ค. 2561 27 มี.ค. 2561 09 เม.ย. 2561 19 มิ.ย. 2561 ดิน mrมาตรฐานและพัฒนาระบบการวิเคราะห์ดิน 30 อุดรธานี
195 61-2172 61021728-61021757 27 มี.ค. 2561 27 มี.ค. 2561 09 เม.ย. 2561 19 มิ.ย. 2561 ดิน mrมาตรฐานและพัฒนาระบบการวิเคราะห์ดิน 30 อุดรธานี
196 61-2173 61021758-61021787 27 มี.ค. 2561 27 มี.ค. 2561 09 เม.ย. 2561 23 มิ.ย. 2561 ดิน mrมาตรฐานและพัฒนาระบบการวิเคราะห์ดิน 30 อุดรธานี
197 61-2174 61021788-61021817 27 มี.ค. 2561 27 มี.ค. 2561 09 เม.ย. 2561 23 มิ.ย. 2561 ดิน mrมาตรฐานและพัฒนาระบบการวิเคราะห์ดิน 30 อุดรธานี
198 61-2178 61021823-61021884 28 มี.ค. 2561 28 มี.ค. 2561 09 เม.ย. 2561 17 พ.ค. 2561 ดิน ดร.อรพิษาวรภักดี 62 สุราษฎร์ธานี
199 61-2277 61022416-61022433 30 มี.ค. 2561 30 มี.ค. 2561 23 เม.ย. 2561 03 ก.ค. 2561 ดิน ดร.วิชิตาอินทรศรี 18 กาฬสินธุ์
200 61-2293 61022472-61022473 05 เม.ย. 2561 05 เม.ย. 2561 23 เม.ย. 2561 24 มิ.ย. 2561 ดิน รองผู้อำนวยการอรทัยศุกรียพงศ์ 2 กรุงเทพฯ
201 61-2305 61022525-61022551 07 เม.ย. 2561 07 เม.ย. 2561 23 เม.ย. 2561 03 ก.ค. 2561 ดิน นางโสฬสแซ่ลิ้ม 27 กรุงเทพฯ
202 61-2308 61022554-61022554 09 เม.ย. 2561 09 เม.ย. 2561 23 เม.ย. 2561 10 พ.ค. 2561 ดิน นส.นวลจันทร์ชะบา 1 นครสวรรค์
203 61-2361 61022716-61022780 09 เม.ย. 2561 09 เม.ย. 2561 26 เม.ย. 2561 26 เม.ย. 2561 ดิน โรงเรียนMagot Neyret 65 ร้อยเอ็ด
204 61-2407 61023051-61023070 10 เม.ย. 2561 10 เม.ย. 2561 23 เม.ย. 2561 03 ก.ค. 2561 ดิน นางภาสกรกาวิชัย 20 ภูเก็ต
205 61-2408 61023071-61023093 10 เม.ย. 2561 10 เม.ย. 2561 23 เม.ย. 2561 06 ก.ค. 2561 ดิน นางสัญชัยแซ่เจียง 23 บุรีรัมย์
206 61-2411 61023133-61023144 17 เม.ย. 2561 10 เม.ย. 2561 10 เม.ย. 2561 29 เม.ย. 2561 ดิน นางนันทภพชลเขตต์ 12 หนองบัวลำภู
207 61-2426 61023269-61023328 18 เม.ย. 2561 18 เม.ย. 2561 03 พ.ค. 2561 21 มิ.ย. 2561 ดิน ดร.วิภาวรรณอินทร์สมบูรณ์ 60 อุดรธานี
208 61-2425 61023209-61023268 18 เม.ย. 2561 18 เม.ย. 2561 03 พ.ค. 2561 12 ก.ค. 2561 ดิน ดร.วิภาวรรณอินทร์สมบูรณ์ 60 อุดรธานี
209 61-2452 61023756-61023756 20 เม.ย. 2561 20 เม.ย. 2561 03 พ.ค. 2561 17 มิ.ย. 2561 ดิน หจก.เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด 1 เลย
210 61-2463 61023952-61023964 23 เม.ย. 2561 23 เม.ย. 2561 23 เม.ย. 2561 12 ก.ค. 2561 ดิน ดร.คชามาศต่ายหัวดง 13 กรุงเทพฯ
211 61-2467 61023973-61023986 23 เม.ย. 2561 23 เม.ย. 2561 03 พ.ค. 2561 21 มิ.ย. 2561 ดิน โรงเรียนยุพเยาว์หัสจรรย์ 14 กรุงเทพฯ
212 61-2468 61023987-61024032 23 เม.ย. 2561 23 เม.ย. 2561 03 พ.ค. 2561 03 มิ.ย. 2561 ดิน โรงเรียนยุพเยาว์หัสจรรย์ 46 กรุงเทพฯ
213 61-2495 61024160-61024165 24 เม.ย. 2561 24 เม.ย. 2561 10 พ.ค. 2561 04 มิ.ย. 2561 ดิน อธิบดีแอลฟ่าจีโอเทค 6 กรุงเทพฯ
214 61-2499 61024197-61024198 24 เม.ย. 2561 24 เม.ย. 2561 03 พ.ค. 2561 20 พ.ค. 2561 ดิน นางชัยนามดิสถาพร 2 กรุงเทพฯ
215 61-2527 61024455-61024459 26 เม.ย. 2561 26 เม.ย. 2561 26 เม.ย. 2561 05 ก.ค. 2561 ดิน นางธนาสมบัติทัฬห 5 ภูเก็ต
216 61-2533 61024607-61024666 30 เม.ย. 2561 30 เม.ย. 2561 03 พ.ค. 2561 12 ก.ค. 2561 ดิน ดร.นิสามีแสง 60 อุดรธานี
217 61-2537 61024679-61024681 30 เม.ย. 2561 30 เม.ย. 2561 03 พ.ค. 2561 28 มิ.ย. 2561 ดิน นส.จันจิราแสงสีเหลือง 3 ชลบุรี
218 61-2544 61024969-61024975 02 พ.ค. 2561 02 พ.ค. 2561 21 พ.ค. 2561 13 ก.ค. 2561 ดิน นางพัลลภหงษ์เจริญไทย 7 แม่ฮ่องสอน
219 61-2627 61026613-61026613 09 พ.ค. 2561 09 พ.ค. 2561 09 พ.ค. 2561 27 มิ.ย. 2561 ดิน หจก.นิธิณัฐกร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 1 นครศรีธรรมราช
220 61-2687 61027079-61027085 18 พ.ค. 2561 18 พ.ค. 2561 28 พ.ค. 2561 28 มิ.ย. 2561 ดิน หจก.GIZ Office Bangkok 7
221 61-2689 61027093-61027094 18 พ.ค. 2561 18 พ.ค. 2561 31 พ.ค. 2561 28 มิ.ย. 2561 ดิน หจก.GIZ Office Bangkok 2 กรุงเทพฯ
222 61-2924 61029587-61029598 08 มิ.ย. 2561 08 มิ.ย. 2561 08 มิ.ย. 2561 06 ก.ค. 2561 ดิน ดร.วรรณพรพลแสง 12 ชุมพร
223 61-0435 61006246-61006247 05 ต.ค. 2560 05 ต.ค. 2560 05 ต.ค. 2560 20 ม.ค. 2561 ถ่าน นางวิวัฒน์สวยสม 2 กรุงเทพฯ
224 61-2029 61020566-61020566 13 มี.ค. 2561 13 มี.ค. 2561 13 มี.ค. 2561 04 พ.ค. 2561 ถ่าน นางวิวัฒน์สวยสม 1 พะเยา
225 61-0591 61007751-61007751 19 ต.ค. 2560 19 ต.ค. 2560 31 ต.ค. 2560 04 ม.ค. 2561 ดินก่อนปลูกแปลงบวบสาธิต (Control) หจก.ดี.เอ.รีเซิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัด 1 สตูล
226 61-0592 61007752-61007752 19 ต.ค. 2560 19 ต.ค. 2560 31 ต.ค. 2560 04 ม.ค. 2561 ดินแปลง สวทช. หจก.ดี.เอ.รีเซิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัด 1 สตูล
227 61-0007 61000016-61000017 02 ส.ค. 2560 02 ส.ค. 2560 02 ส.ค. 2560 15 พ.ย. 2560 ดิน นส.จันจิราแสงสีเหลือง 2 ขอนแก่น
228 61-0040 61000140-61000148 03 ส.ค. 2560 03 ส.ค. 2560 03 ส.ค. 2560 16 ก.ย. 2560 ดิน ดร.นิอรงามฮุย 9 ฉะเชิงเทรา
229 61-0044 61000179-61000198 03 ส.ค. 2560 03 ส.ค. 2560 03 ส.ค. 2560 25 ธ.ค. 2560 ดิน ดร.วรรยาสุธรรมชัย 20 บุรีรัมย์
230 61-0056 61000468-61000528 04 ส.ค. 2560 04 ส.ค. 2560 30 ส.ค. 2560 19 ก.พ. 2561 ดิน นางกฤษณะรามสูตร 61 สกลนคร
231 61-0059 61000647-61000705 04 ส.ค. 2560 04 ส.ค. 2560 04 ส.ค. 2560 26 ก.พ. 2561 ดิน นางดนัยแสนจันทอง 59 อ่างทอง
232 61-0062 61000743-61000778 07 ส.ค. 2560 04 ส.ค. 2560 30 ส.ค. 2560 13 มี.ค. 2561 ดิน นางอัธยะพินจงสกุลดิษฐ์ 36 ร้อยเอ็ด
233 61-0090 61001200-61001249 10 ส.ค. 2560 08 ส.ค. 2560 04 ก.ย. 2560 26 ก.พ. 2561 ดิน ดร.สุลาวัลย์สุทธิวรวงศ์ 50 สตูล
234 61-0093 61001350-61001399 08 ส.ค. 2560 08 ส.ค. 2560 08 ส.ค. 2560 25 ธ.ค. 2560 ดิน ดร.สุลาวัลย์สุทธิวรวงศ์ 50 สตูล
235 61-0096 61001446-61001489 08 ส.ค. 2560 08 ส.ค. 2560 08 ส.ค. 2560 25 ธ.ค. 2560 ดิน ดร.กมลาภาวัฒนประพัฒน์ 44 สกลนคร
236 61-0097 61001490-61001549 10 ส.ค. 2560 09 ส.ค. 2560 30 ส.ค. 2560 26 ธ.ค. 2560 ดิน ดร.ชนิดาจรัญวรพรรณ 60
237 61-0098 61001550-61001609 09 ส.ค. 2560 09 ส.ค. 2560 09 ส.ค. 2560 26 ธ.ค. 2560 ดิน ดร.ชนิดาจรัญวรพรรณ 60
238 61-0099 61001610-61001657 09 ส.ค. 2560 09 ส.ค. 2560 09 ส.ค. 2560 26 ธ.ค. 2560 ดิน ดร.ชนิดาจรัญวรพรรณ 48
239 61-0107 61001733-61001765 15 ส.ค. 2560 10 ส.ค. 2560 10 ส.ค. 2560 26 ก.พ. 2561 ดิน นส.ผ่องพรรณวงค์เขียว 33 เชียงราย
240 61-0108 61001766-61001780 10 ส.ค. 2560 10 ส.ค. 2560 10 ส.ค. 2560 27 พ.ย. 2560 ดิน ดร.ผ่องพรรณวงค์เขียว 15 ระยอง
241 61-0119 61001818-61001840 15 ส.ค. 2560 11 ส.ค. 2560 11 ส.ค. 2560 07 ธ.ค. 2560 ดิน นางภาสกรกาวิชัย 23 กรุงเทพฯ
242 61-0122 61002077-61002194 01 ม.ค. 2513 11 ส.ค. 2560 22 ก.ย. 2560 10 เม.ย. 2561 ดิน นางดนัยแสนจันทอง 118 อ่างทอง
243 61-0124 61002221-61002246 15 ส.ค. 2560 11 ส.ค. 2560 11 ส.ค. 2560 13 มี.ค. 2561 ดิน ดร.ยุพเยาว์หัสจรรย์ 26 เลย
244 61-0125 61002247-61002265 11 ส.ค. 2560 11 ส.ค. 2560 11 ส.ค. 2560 27 พ.ย. 2560 ดิน ดร.ยุพเยาว์หัสจรรย์ 19 เลย
245 61-0130 61002355-61002373 16 ส.ค. 2560 15 ส.ค. 2560 22 ก.ย. 2560 13 มี.ค. 2561 ดิน นางวัฒนาวัฒนถาวร 19 อุตรดิตถ์
246 61-0144 61002602-61002679 05 ก.ย. 2560 15 ส.ค. 2560 05 ก.ย. 2560 17 พ.ค. 2561 ดิน นางกฤษณะรามสูตร 78 อ่างทอง
247 61-0146 61002695-61002700 16 ส.ค. 2560 16 ส.ค. 2560 22 ก.ย. 2560 26 ธ.ค. 2560 ดิน มรว.อรทัยศุกรียพงศ์ 6 อุดรธานี
248 61-0147 61002701-61002712 16 ส.ค. 2560 16 ส.ค. 2560 16 ส.ค. 2560 26 ธ.ค. 2560 ดิน มรว.อรทัยศุกรียพงศ์ 12 อุดรธานี
249 61-0150 61002807-61002853 16 ส.ค. 2560 16 ส.ค. 2560 02 ต.ค. 2560 26 มี.ค. 2561 ดิน นางพัลลภหงษ์เจริญไทย 47 แม่ฮ่องสอน
250 61-0151 61002854-61002898 17 ส.ค. 2560 17 ส.ค. 2560 17 ส.ค. 2560 27 ม.ค. 2561 ดิน นางพัลลภหงษ์เจริญไทย 45 แม่ฮ่องสอน
251 61-0152 61002899-61002943 17 ส.ค. 2560 17 ส.ค. 2560 17 ส.ค. 2560 11 ม.ค. 2561 ดิน นางพัลลภหงษ์เจริญไทย 45 แม่ฮ่องสอน
252 61-0153 61002944-61002994 17 ส.ค. 2560 17 ส.ค. 2560 17 ส.ค. 2560 11 ม.ค. 2561 ดิน นางพัลลภหงษ์เจริญไทย 51 แม่ฮ่องสอน
253 61-0162 61003168-61003215 01 ม.ค. 2513 18 ส.ค. 2560 18 ส.ค. 2560 08 ม.ค. 2561 ดิน ดร.ชนิดาจรัญวรพรรณ 48
254 61-0179 61003308-61003310 21 ส.ค. 2560 21 ส.ค. 2560 05 ก.ย. 2560 12 ก.ย. 2560 ดิน นางพงศกรตรุษทิม 3 นครพนม
255 61-0231 61003816-61003816 25 ส.ค. 2560 25 ส.ค. 2560 22 ก.ย. 2560 15 พ.ย. 2560 ดิน ดร.ปัทมพรรณอุดปวง 1 กาฬสินธุ์
256 61-0246 61003928-61003947 29 ส.ค. 2560 29 ส.ค. 2560 29 ส.ค. 2560 11 ม.ค. 2561 ดิน นางอัธยะพินจงสกุลดิษฐ์ 20 บุรีรัมย์
257 61-0251 61004070-61004070 29 ส.ค. 2560 29 ส.ค. 2560 22 ก.ย. 2560 10 ต.ค. 2560 ดิน ดร.สายใยถนอมชาติ 1 อุทัยธานี
258 61-0262 61004172-61004174 01 ก.ย. 2560 01 ก.ย. 2560 22 ก.ย. 2560 07 ธ.ค. 2560 ดิน นางบวรบัวขาว 3 ศรีสะเกษ
259 61-0265 61004202-61004204 01 ก.ย. 2560 01 ก.ย. 2560 01 ก.ย. 2560 11 ม.ค. 2561 ดิน นางบวรบัวขาว 3 ศรีสะเกษ
260 61-0273 61004262-61004320 05 ก.ย. 2560 04 ก.ย. 2560 04 ก.ย. 2560 22 พ.ค. 2561 ดิน นางดนัยแสนจันทอง 59 อ่างทอง
261 61-0286 61004474-61004497 07 ก.ย. 2560 07 ก.ย. 2560 09 ต.ค. 2560 13 มี.ค. 2561 ดิน ดร.บุษยรัตน์หมอกมัว 24 ภูเก็ต
262 61-0299 61004608-61004643 11 ก.ย. 2560 11 ก.ย. 2560 09 ต.ค. 2560 11 ม.ค. 2561 ดิน นส.เกษมศรีมานิมนต์ 36 กาญจนบุรี
263 61-0300 61004644-61004679 11 ก.ย. 2560 11 ก.ย. 2560 11 ก.ย. 2560 11 ม.ค. 2561 ดิน ดร.เกษมศรีมานิมนต์ 36 กาญจนบุรี
264 61-0332 61004829-61004830 12 ก.ย. 2560 12 ก.ย. 2560 09 ต.ค. 2560 12 ม.ค. 2561 ดิน นางวิโรจน์แจ่มใจ 2 สมุทรสาคร
265 61-0361 61005032-61005079 15 ก.ย. 2560 15 ก.ย. 2560 27 ก.ย. 2560 14 มี.ค. 2561 ดิน ดร.พิมพ์คุณัชตั้งตระการพงษ์ 48 สงขลา
266 61-0372 61005120-61005121 19 ก.ย. 2560 19 ก.ย. 2560 27 ก.ย. 2560 12 ม.ค. 2561 ดิน นางวิโรจน์แจ่มใจ 2 สมุทรสาคร
267 61-0374 61005176-61005205 20 ก.ย. 2560 20 ก.ย. 2560 20 ก.ย. 2560 12 ม.ค. 2561 ดิน นางอัธยะพินจงสกุลดิษฐ์ 30 กระบี่
268 61-0375 61005206-61005235 20 ก.ย. 2560 20 ก.ย. 2560 20 ก.ย. 2560 12 ม.ค. 2561 ดิน นางอัธยะพินจงสกุลดิษฐ์ 30 กระบี่
269 61-0376 61005236-61005265 20 ก.ย. 2560 20 ก.ย. 2560 20 ก.ย. 2560 12 ม.ค. 2561 ดิน นางอัธยะพินจงสกุลดิษฐ์ 30 กระบี่
270 61-0377 61005266-61005311 20 ก.ย. 2560 20 ก.ย. 2560 20 ก.ย. 2560 10 เม.ย. 2561 ดิน ดร.อรอนงค์โฉมศิริ 46 สตูล
271 61-0382 61005320-61005361 22 ก.ย. 2560 22 ก.ย. 2560 22 ก.ย. 2560 12 ม.ค. 2561 ดิน ดร.อิสริยามีสิงห์ 42 มหาสารคาม
272 61-0383 61005362-61005403 22 ก.ย. 2560 22 ก.ย. 2560 22 ก.ย. 2560 12 ม.ค. 2561 ดิน ดร.อิสริยามีสิงห์ 42 มหาสารคาม
273 61-0387 61005520-61005550 22 ก.ย. 2560 22 ก.ย. 2560 22 ก.ย. 2560 12 ม.ค. 2561 ดิน ดร.อิสริยามีสิงห์ 31 อยุธยา
274 61-0395 61005575-61005598 25 ก.ย. 2560 25 ก.ย. 2560 25 ก.ย. 2560 17 ม.ค. 2561 ดิน ดร.ปานิสราทองท้วม 24 กาญจนบุรี
275 61-0402 61005695-61005715 25 ก.ย. 2560 25 ก.ย. 2560 12 ต.ค. 2560 14 มี.ค. 2561 ดิน นางพรชัยสระทอง 21 ศรีสะเกษ
276 61-0403 61005716-61005763 26 ก.ย. 2560 26 ก.ย. 2560 26 ก.ย. 2560 17 ม.ค. 2561 ดิน นางเกษมสุขศรีแย้ม 48 สุราษฎร์ธานี
277 61-0407 61005811-61005846 29 ก.ย. 2560 29 ก.ย. 2560 29 ก.ย. 2560 18 ม.ค. 2561 ดิน ดร.จุไรพรแก้วทิพย์ 36 สิงห์บุรี
278 61-0408 61005847-61005882 29 ก.ย. 2560 29 ก.ย. 2560 29 ก.ย. 2560 17 ม.ค. 2561 ดิน ดร.จุไรพรแก้วทิพย์ 36 สิงห์บุรี
279 61-0409 61005883-61005918 29 ก.ย. 2560 29 ก.ย. 2560 29 ก.ย. 2560 17 ม.ค. 2561 ดิน ดร.จุไรพรแก้วทิพย์ 36 สิงห์บุรี
280 61-0413 61005948-61005974 02 ต.ค. 2560 29 ก.ย. 2560 12 ต.ค. 2560 27 มี.ค. 2561 ดิน ดร.วิชิตาอินทรศรี 27 ศรีสะเกษ
281 61-0414 61005975-61006001 29 ก.ย. 2560 29 ก.ย. 2560 29 ก.ย. 2560 17 ม.ค. 2561 ดิน ดร.วิชิตาอินทรศรี 27 ศรีสะเกษ
282 61-0419 61006013-61006020 02 ต.ค. 2560 02 ต.ค. 2560 02 ต.ค. 2560 17 ม.ค. 2561 ดิน นางอัธยะพินจงสกุลดิษฐ์ 8 บุรีรัมย์
283 61-0425 61006091-61006114 04 ต.ค. 2560 04 ต.ค. 2560 04 ต.ค. 2560 19 ม.ค. 2561 ดิน นางบวรบัวขาว 24 กรุงเทพฯ
284 61-0426 61006115-61006138 04 ต.ค. 2560 04 ต.ค. 2560 04 ต.ค. 2560 19 ม.ค. 2561 ดิน ดร.รวมพรมูลจันทร์ 24 กรุงเทพฯ
285 61-0427 61006139-61006150 04 ต.ค. 2560 04 ต.ค. 2560 04 ต.ค. 2560 05 ก.พ. 2561 ดิน ดร.รวมพรมูลจันทร์ 12 กรุงเทพฯ
286 61-0431 61006208-61006237 05 ต.ค. 2560 05 ต.ค. 2560 05 ต.ค. 2560 21 ม.ค. 2561 ดิน ดร.พนิดาปรีเปรมโมทย์ 30 บุรีรัมย์
287 61-0438 61006268-61006283 05 ต.ค. 2560 05 ต.ค. 2560 05 ต.ค. 2560 21 ม.ค. 2561 ดิน นางอัศวินเนตรถนอมศักดิ์ 16 กาญจนบุรี
288 61-0446 61006343-61006387 05 ต.ค. 2560 05 ต.ค. 2560 05 ต.ค. 2560 21 ม.ค. 2561 ดิน ดร.ภรภัทรนพมาลัย 45 อุทัยธานี
289 61-0453 61006443-61006469 06 ต.ค. 2560 06 ต.ค. 2560 06 ต.ค. 2560 18 ม.ค. 2561 ดิน นส.อโนชาเทพสุภรณ์กุล 27 กาญจนบุรี
290 61-0465 61006533-61006550 09 ต.ค. 2560 09 ต.ค. 2560 09 ต.ค. 2560 01 พ.ย. 2560 ดิน หจก.ดี.เอ.รีเซิร์ช เซนเตอร์จำกัด 18 สตูล
291 61-0526 61006737-61006786 10 ต.ค. 2560 10 ต.ค. 2560 17 ต.ค. 2560 09 เม.ย. 2561 ดิน ดร.สุลาวัลย์สุทธิวรวงศ์ 50 สตูล
292 61-0527 61006787-61006836 10 ต.ค. 2560 10 ต.ค. 2560 10 ต.ค. 2560 05 ก.พ. 2561 ดิน ดร.สุลาวัลย์สุทธิวรวงศ์ 50 สตูล
293 61-0535 61006943-61006972 11 ต.ค. 2560 11 ต.ค. 2560 11 ต.ค. 2560 27 ม.ค. 2561 ดิน นางอัธยะพินจงสกุลดิษฐ์ 30 อุทัยธานี
294 61-0536 61006973-61007002 11 ต.ค. 2560 11 ต.ค. 2560 11 ต.ค. 2560 27 ม.ค. 2561 ดิน นางอัธยะพินจงสกุลดิษฐ์ 30 บุรีรัมย์
295 61-0538 61007013-61007022 11 ต.ค. 2560 11 ต.ค. 2560 27 ต.ค. 2560 27 มี.ค. 2561 ดิน นางอัธยะพินจงสกุลดิษฐ์ 10 บุรีรัมย์
296 61-0549 61007076-61007091 01 ม.ค. 2513 12 ต.ค. 2560 12 ต.ค. 2560 29 ม.ค. 2561 ดิน นางอัศวินเนตรถนอมศักดิ์ 16 กาญจนบุรี
297 61-0556 61007137-61007166 16 ต.ค. 2560 16 ต.ค. 2560 16 ต.ค. 2560 29 ม.ค. 2561 ดิน นางอัธยะพินจงสกุลดิษฐ์ 30 บุรีรัมย์
298 61-0558 61007183-61007198 31 ต.ค. 2560 16 ต.ค. 2560 31 ต.ค. 2560 09 เม.ย. 2561 ดิน นางอัธยะพินจงสกุลดิษฐ์ 16 บุรีรัมย์
299 61-0589 61007691-61007720 19 ต.ค. 2560 19 ต.ค. 2560 24 ต.ค. 2560 27 พ.ย. 2560 ดิน ดร.พนิดาปรีเปรมโมทย์ 30 บุรีรัมย์
300 61-0590 61007721-61007750 19 ต.ค. 2560 19 ต.ค. 2560 24 ต.ค. 2560 27 ม.ค. 2561 ดิน ดร.พนิดาปรีเปรมโมทย์ 30 บุรีรัมย์
301 61-0602 61007815-61007838 31 ต.ค. 2560 20 ต.ค. 2560 31 ต.ค. 2560 27 มี.ค. 2561 ดิน นางพรชัยสระทอง 24 สุราษฎร์ธานี
302 61-0619 61008027-61008058 30 ต.ค. 2560 30 ต.ค. 2560 02 พ.ย. 2560 27 ม.ค. 2561 ดิน ดร.พิมพิลัยนวลละออง 32 สระแก้ว
303 61-0625 61008096-61008103 31 ต.ค. 2560 31 ต.ค. 2560 07 พ.ย. 2560 13 มี.ค. 2561 ดิน ดร.วรรยาสุธรรมชัย 8 บุรีรัมย์
304 61-0632 61008237-61008263 01 ม.ค. 2513 02 พ.ย. 2560 02 พ.ย. 2560 29 ม.ค. 2561 ดิน ดร.สมจินต์วานิชเสถียร 27 อุตรดิตถ์
305 61-0640 61008302-61008302 03 พ.ย. 2560 03 พ.ย. 2560 13 พ.ย. 2560 26 ธ.ค. 2560 ดิน โรงเรียนโครงการแปลงสาธิตการทำนาในที่ดินของมูลนิธิชัยพัฒนา 1 กระบี่
306 61-0669 61008381-61008428 07 พ.ย. 2560 07 พ.ย. 2560 07 พ.ย. 2560 29 ม.ค. 2561 ดิน นางวินัยชมบุตร 48 บุรีรัมย์
307 61-0704 61009134-61009163 08 พ.ย. 2560 08 พ.ย. 2560 08 พ.ย. 2560 29 ม.ค. 2561 ดิน นางอัธยะพินจงสกุลดิษฐ์ 30 สกลนคร
308 61-0736 61009335-61009360 10 พ.ย. 2560 10 พ.ย. 2560 10 พ.ย. 2560 09 เม.ย. 2561 ดิน ดร.อรอนงค์โฉมศิริ 26 สตูล
309 61-0764 61009513-61009536 01 ม.ค. 2513 15 พ.ย. 2560 15 พ.ย. 2560 29 ม.ค. 2561 ดิน ดร.ชนิดาเกิดชนะ 24 นครสวรรค์
310 61-0798 61009731-61009738 17 พ.ย. 2560 17 พ.ย. 2560 23 พ.ย. 2560 13 มี.ค. 2561 ดิน นส.วรางคณาสงวนพงษ์ 8 ร้อยเอ็ด
311 61-0878 61010144-61010188 22 พ.ย. 2560 22 พ.ย. 2560 01 ธ.ค. 2560 10 เม.ย. 2561 ดิน นางดนัยแสนจันทอง 45 สระบุรี
312 61-0889 61010374-61010376 23 พ.ย. 2560 23 พ.ย. 2560 28 พ.ย. 2560 08 ธ.ค. 2560 ดิน ดร.สายใยถนอมชาติ 3 อุทัยธานี
313 61-0902 61010480-61010518 28 พ.ย. 2560 28 พ.ย. 2560 28 พ.ย. 2560 18 ม.ค. 2561 ดิน ดร.พนิดาปรีเปรมโมทย์ 39 บุรีรัมย์
314 61-0903 61010519-61010545 28 พ.ย. 2560 28 พ.ย. 2560 28 พ.ย. 2560 18 ม.ค. 2561 ดิน นางวุฒิชัยจันทรสมบัติ 27 บุรีรัมย์
315 61-0905 61010557-61010616 28 พ.ย. 2560 28 พ.ย. 2560 28 พ.ย. 2560 05 ก.พ. 2561 ดิน ดร.รวมพรมูลจันทร์ 60 สระบุรี
316 61-0969 61010794-61010841 30 พ.ย. 2560 30 พ.ย. 2560 30 พ.ย. 2560 05 ก.พ. 2561 ดิน ดร.ถนอมขวัญทิพวงศ์ 48 บุรีรัมย์
317 61-0970 61010842-61010889 30 พ.ย. 2560 30 พ.ย. 2560 30 พ.ย. 2560 10 ก.พ. 2561 ดิน ดร.ถนอมขวัญทิพวงศ์ 48 บุรีรัมย์
318 61-1020 61011093-61011102 01 ม.ค. 2513 06 ธ.ค. 2560 06 ธ.ค. 2560 29 ม.ค. 2561 ดิน นางอัธยะพินจงสกุลดิษฐ์ 10 บุรีรัมย์
319 61-1021 61011103-61011112 06 ธ.ค. 2560 06 ธ.ค. 2560 06 ธ.ค. 2560 29 ม.ค. 2561 ดิน นางอัธยะพินจงสกุลดิษฐ์ 10 บุรีรัมย์
320 61-1022 61011113-61011117 06 ธ.ค. 2560 06 ธ.ค. 2560 20 ธ.ค. 2560 27 มี.ค. 2561 ดิน นางอัธยะพินจงสกุลดิษฐ์ 5 บุรีรัมย์
321 61-1044 61011417-61011423 07 ธ.ค. 2560 07 ธ.ค. 2560 14 ธ.ค. 2560 25 ธ.ค. 2560 ดิน หจก.เอ็นเทคโพลิเมอร์จำกัด 7 แพร่
322 61-1048 61011440-61011499 08 ธ.ค. 2560 08 ธ.ค. 2560 08 ธ.ค. 2560 10 ก.พ. 2561 ดิน นางรวมพรมูลจันทร์ 60 สระบุรี
323 61-1049 61011500-61011543 08 ธ.ค. 2560 08 ธ.ค. 2560 20 ธ.ค. 2560 10 เม.ย. 2561 ดิน ดร.รวมพรมูลจันทร์ 44 สระบุรี
324 61-1062 61011741-61011770 12 ธ.ค. 2560 12 ธ.ค. 2560 12 ธ.ค. 2560 30 ม.ค. 2561 ดิน นางนันทภพชลเขตต์ 30 กาญจนบุรี
325 61-1066 61011774-61011778 13 ธ.ค. 2560 13 ธ.ค. 2560 14 ธ.ค. 2560 13 มี.ค. 2561 ดิน ดร.ชนิดาเกิดชนะ 5 หนองคาย
326 61-1076 61011858-61011900 14 ธ.ค. 2560 14 ธ.ค. 2560 27 ธ.ค. 2560 29 เม.ย. 2561 ดิน ดร.รวมพรมูลจันทร์ 43 สระบุรี
327 61-1152 61012360-61012367 22 ธ.ค. 2560 20 ธ.ค. 2560 22 ธ.ค. 2560 14 มี.ค. 2561 ดิน นส.สุนีย์รัตน์โลหะโชติ 8 ภูเก็ต
328 61-1153 61012368-61012388 20 ธ.ค. 2560 20 ธ.ค. 2560 20 ธ.ค. 2560 10 ก.พ. 2561 ดิน นส.สุนีย์รัตน์โลหะโชติ 21 ภูเก็ต
329 61-1182 61012597-61012686 26 ธ.ค. 2560 26 ธ.ค. 2560 26 ธ.ค. 2560 15 ก.พ. 2561 ดิน ดร.ประไพพิศศรีมาวงษ์ 90 สุรินทร์
330 61-1183 61012687-61012744 26 ธ.ค. 2560 26 ธ.ค. 2560 26 ธ.ค. 2560 15 ก.พ. 2561 ดิน ดร.ประไพพิศศรีมาวงษ์ 58 ลำปาง
331 61-1184 61012745-61012781 26 ธ.ค. 2560 26 ธ.ค. 2560 26 ธ.ค. 2560 15 ก.พ. 2561 ดิน ดร.ประไพพิศศรีมาวงษ์ 37 ภูเก็ต
332 61-1187 61012804-61012804 26 ธ.ค. 2560 26 ธ.ค. 2560 03 ม.ค. 2561 19 ก.พ. 2561 ดิน นส.จันจิราแสงสีเหลือง 1 ขอนแก่น
333 61-1263 61013265-61013322 08 ม.ค. 2561 08 ม.ค. 2561 08 ม.ค. 2561 26 ก.พ. 2561 ดิน ดร.รวมพรมูลจันทร์ 58 สระบุรี
334 61-1264 61013323-61013358 08 ม.ค. 2561 08 ม.ค. 2561 15 ม.ค. 2561 29 เม.ย. 2561 ดิน ดร.รวมพรมูลจันทร์ 36 แพร่
335 61-1271 61013486-61013491 08 ม.ค. 2561 08 ม.ค. 2561 26 ม.ค. 2561 29 เม.ย. 2561 ดิน นางพัลลภหงษ์เจริญไทย 6 เพชรบุรี
336 61-1272 61013492-61013541 08 ม.ค. 2561 08 ม.ค. 2561 26 ม.ค. 2561 29 เม.ย. 2561 ดิน นางดนัยแสนจันทอง 50 สระบุรี
337 61-1275 61013642-61013659 08 ม.ค. 2561 08 ม.ค. 2561 08 ม.ค. 2561 26 ก.พ. 2561 ดิน นางพัลลภหงษ์เจริญไทย 18 เพชรบุรี
338 61-1361 61013944-61013950 10 ม.ค. 2561 10 ม.ค. 2561 26 ม.ค. 2561 27 มี.ค. 2561 ดิน รองผู้อำนวยการอรทัยศุกรียพงศ์ 7 นครสวรรค์
339 61-1362 61013951-61013957 10 ม.ค. 2561 10 ม.ค. 2561 26 ม.ค. 2561 23 เม.ย. 2561 ดิน รองผู้อำนวยการอรทัยศุกรียพงศ์ 7 นครสวรรค์
340 61-1380 61014262-61014321 12 ม.ค. 2561 12 ม.ค. 2561 26 ม.ค. 2561 13 มิ.ย. 2561 ดิน นางภาสกรกาวิชัย 60 ภูเก็ต
341 61-1381 61014322-61014375 12 ม.ค. 2561 12 ม.ค. 2561 26 ม.ค. 2561 17 มิ.ย. 2561 ดิน นางภาสกรกาวิชัย 54 ภูเก็ต
342 61-1382 61014376-61014391 12 ม.ค. 2561 12 ม.ค. 2561 12 ม.ค. 2561 26 ก.พ. 2561 ดิน ดร.ประไพพิศศรีมาวงษ์ 16 กรุงเทพฯ
343 61-1408 61014581-61014625 17 ม.ค. 2561 17 ม.ค. 2561 17 ม.ค. 2561 14 มี.ค. 2561 ดิน นางภาสกรกาวิชัย 45 ภูเก็ต
344 61-1409 61014626-61014670 17 ม.ค. 2561 17 ม.ค. 2561 17 ม.ค. 2561 14 มี.ค. 2561 ดิน นางภาสกรกาวิชัย 45 ภูเก็ต
345 61-1412 61014685-61014696 17 ม.ค. 2561 17 ม.ค. 2561 26 ม.ค. 2561 08 ก.พ. 2561 ดิน นางวิวัฒน์สวยสม 12 บุรีรัมย์
346 61-1413 61014697-61014708 17 ม.ค. 2561 17 ม.ค. 2561 26 ม.ค. 2561 08 ก.พ. 2561 ดิน นางวิวัฒน์สวยสม 12 บุรีรัมย์
347 61-1415 61014745-61014780 18 ม.ค. 2561 18 ม.ค. 2561 29 ม.ค. 2561 19 ก.พ. 2561 ดิน นางณัฐพงศ์นิลคุปต์ 36 เพชรบุรี
348 61-1417 61014817-61014828 18 ม.ค. 2561 18 ม.ค. 2561 18 ม.ค. 2561 14 มี.ค. 2561 ดิน นางวิวัฒน์สวยสม 12 บุรีรัมย์
349 61-1437 61014989-61014989 19 ม.ค. 2561 19 ม.ค. 2561 26 ม.ค. 2561 08 ก.พ. 2561 ดิน ดร.สิรภัทรวีระถาวร 1 กรุงเทพฯ
350 61-1439 61014991-61015050 19 ม.ค. 2561 19 ม.ค. 2561 19 ม.ค. 2561 14 มี.ค. 2561 ดิน ดร.รวมพรมูลจันทร์ 60 อุดรธานี
351 61-1440 61015051-61015081 19 ม.ค. 2561 19 ม.ค. 2561 29 ม.ค. 2561 04 มิ.ย. 2561 ดิน ดร.รวมพรมูลจันทร์ 31 อุดรธานี
352 61-1478 61015454-61015497 23 ม.ค. 2561 23 ม.ค. 2561 02 ก.พ. 2561 04 มิ.ย. 2561 ดิน นางดนัยแสนจันทอง 44 สระบุรี
353 61-1481 61015586-61015645 23 ม.ค. 2561 23 ม.ค. 2561 23 ม.ค. 2561 05 พ.ค. 2561 ดิน นางภาสกรกาวิชัย 60 ภูเก็ต
354 61-1482 61015646-61015705 23 ม.ค. 2561 23 ม.ค. 2561 23 ม.ค. 2561 05 พ.ค. 2561 ดิน นางภาสกรกาวิชัย 60 ภูเก็ต
355 61-1519 61015843-61015846 25 ม.ค. 2561 25 ม.ค. 2561 25 ม.ค. 2561 14 มี.ค. 2561 ดิน นางวินัยชมบุตร 4 บุรีรัมย์
356 61-1557 61016241-61016283 29 ม.ค. 2561 29 ม.ค. 2561 07 ก.พ. 2561 13 มิ.ย. 2561 ดิน ดร.รวมพรมูลจันทร์ 43 ปราจีนบุรี
357 61-1558 61016284-61016341 29 ม.ค. 2561 29 ม.ค. 2561 29 ม.ค. 2561 26 มี.ค. 2561 ดิน ดร.รวมพรมูลจันทร์ 58 ปราจีนบุรี
358 61-1597 61016516-61016545 01 ก.พ. 2561 01 ก.พ. 2561 01 ก.พ. 2561 26 มี.ค. 2561 ดิน นางอัธยะพินจงสกุลดิษฐ์ 30 สกลนคร
359 61-1611 61016607-61016614 02 ก.พ. 2561 02 ก.พ. 2561 15 ก.พ. 2561 22 พ.ค. 2561 ดิน นางพัลลภหงษ์เจริญไทย 8 สระบุรี
360 61-1612 61016615-61016638 02 ก.พ. 2561 02 ก.พ. 2561 02 ก.พ. 2561 09 เม.ย. 2561 ดิน นางพัลลภหงษ์เจริญไทย 24 สระบุรี
361 61-1615 61016641-61016701 02 ก.พ. 2561 02 ก.พ. 2561 21 ก.พ. 2561 06 ก.ค. 2561 ดิน นางดนัยแสนจันทอง 61 อุดรธานี
362 61-1641 61016888-61016925 02 ก.พ. 2561 02 ก.พ. 2561 15 ก.พ. 2561 23 มิ.ย. 2561 ดิน นางธนัชกฤต กลิ่นหวล 38 นครพนม
363 61-1642 61016926-61016962 02 ก.พ. 2561 02 ก.พ. 2561 15 ก.พ. 2561 18 ก.ค. 2561 ดิน นางธนัชกฤต กลิ่นหวล 37 นครพนม
364 61-1649 61017028-61017089 05 ก.พ. 2561 05 ก.พ. 2561 05 ก.พ. 2561 09 เม.ย. 2561 ดิน นางธนัชกฤต กลิ่นหวล 62 นครพนม
365 61-1650 61017090-61017155 05 ก.พ. 2561 05 ก.พ. 2561 05 ก.พ. 2561 09 เม.ย. 2561 ดิน นางธนัชกฤต กลิ่นหวล 66 นครพนม
366 61-1654 61017205-61017249 05 ก.พ. 2561 05 ก.พ. 2561 05 ก.พ. 2561 26 มี.ค. 2561 ดิน ดร.ภรภัทรนพมาลัย 45 อุทัยธานี
367 61-1782 61018000-61018000 09 ก.พ. 2561 09 ก.พ. 2561 21 ก.พ. 2561 11 ก.พ. 2561 ดิน ดร.ออมสินคำปาน 1 เพชรบุรี
368 61-1884 61018929-61018952 20 ก.พ. 2561 20 ก.พ. 2561 28 ก.พ. 2561 11 เม.ย. 2561 ดิน ดร.วรรยาสุธรรมชัย 24 บุรีรัมย์
369 61-2001 61020185-61020226 12 มี.ค. 2561 12 มี.ค. 2561 12 มี.ค. 2561 05 พ.ค. 2561 ดิน ดร.ถนอมขวัญทิพวงศ์ 42 บุรีรัมย์
370 61-2002 61020227-61020268 12 มี.ค. 2561 12 มี.ค. 2561 12 มี.ค. 2561 17 พ.ค. 2561 ดิน ดร.ถนอมขวัญทิพวงศ์ 42 บุรีรัมย์
371 61-2003 61020269-61020312 12 มี.ค. 2561 12 มี.ค. 2561 12 มี.ค. 2561 16 มิ.ย. 2561 ดิน นส.จารุภรณ์โต๊ะแสง 44 บุรีรัมย์
372 61-2004 61020313-61020370 13 มี.ค. 2561 13 มี.ค. 2561 13 มี.ค. 2561 22 พ.ค. 2561 ดิน ดร.รวมพรมูลจันทร์ 58 อุดรธานี
373 61-2005 61020371-61020434 13 มี.ค. 2561 13 มี.ค. 2561 13 มี.ค. 2561 28 พ.ค. 2561 ดิน นางธนัชกฤต กลิ่นหวล 64 นครพนม
374 61-2006 61020435-61020496 13 มี.ค. 2561 13 มี.ค. 2561 13 มี.ค. 2561 13 มิ.ย. 2561 ดิน นางธนัชกฤต กลิ่นหวล 62 นครพนม
375 61-2009 61020506-61020508 13 มี.ค. 2561 13 มี.ค. 2561 13 มี.ค. 2561 09 เม.ย. 2561 ดิน หจก.ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์จำกัด (มหาชน) 3 เพชรบุรี
376 61-2032 61020569-61020592 13 มี.ค. 2561 13 มี.ค. 2561 13 มี.ค. 2561 10 เม.ย. 2561 ดิน ดร.วรรยาสุธรรมชัย 24 บุรีรัมย์
377 61-2037 61020673-61020726 13 มี.ค. 2561 13 มี.ค. 2561 13 มี.ค. 2561 17 พ.ค. 2561 ดิน ดร.ประไพพิศศรีมาวงษ์ 54 กรุงเทพฯ
378 61-2038 61020727-61020786 13 มี.ค. 2561 13 มี.ค. 2561 13 มี.ค. 2561 17 พ.ค. 2561 ดิน ดร.ประไพพิศศรีมาวงษ์ 60 กรุงเทพฯ
379 61-2190 61022098-61022113 29 มี.ค. 2561 29 มี.ค. 2561 29 มี.ค. 2561 05 พ.ค. 2561 ดิน ดร.จารุภรณ์โต๊ะแสง 16 กาญจนบุรี
380 61-2194 61022125-61022181 29 มี.ค. 2561 29 มี.ค. 2561 29 มี.ค. 2561 05 พ.ค. 2561 ดิน โรงเรียนยุพเยาว์หัสจรรย์ 57 กรุงเทพฯ
381 61-2416 61023189-61023200 17 เม.ย. 2561 17 เม.ย. 2561 17 เม.ย. 2561 29 เม.ย. 2561 ดิน ดร.ประไพพิศศรีมาวงษ์ 12 กรุงเทพฯ
382 61-2459 61023889-61023906 23 เม.ย. 2561 23 เม.ย. 2561 01 พ.ค. 2561 22 พ.ค. 2561 ดิน นส.อรทัยศุกรียพงศ์ 18 กรุงเทพฯ
383 61-2460 61023907-61023942 23 เม.ย. 2561 23 เม.ย. 2561 23 เม.ย. 2561 28 พ.ค. 2561 ดิน นส.อรทัยศุกรียพงศ์ 36 กรุงเทพฯ
384 61-2493 61024101-61024158 24 เม.ย. 2561 24 เม.ย. 2561 24 เม.ย. 2561 22 พ.ค. 2561 ดิน โรงเรียนยุพเยาว์หัสจรรย์ 58 กรุงเทพฯ
385 61-2646 61026763-61026778 10 พ.ค. 2561 10 พ.ค. 2561 10 พ.ค. 2561 12 มิ.ย. 2561 ดิน มรว.ชนิษฎาพันธุ์เมือง 16 ตราด
386 61-2647 61026779-61026784 10 พ.ค. 2561 10 พ.ค. 2561 10 พ.ค. 2561 22 พ.ค. 2561 ดิน มรว.ชนิษฎาพันธุ์เมือง 6 ตราด
387 61-2649 61026830-61026838 01 ม.ค. 2513 10 พ.ค. 2561 10 พ.ค. 2561 22 พ.ค. 2561 ดิน นางสัญชัยแซ่เจียง 9 บุรีรัมย์
388 61-2663 61026919-61026943 11 พ.ค. 2561 11 พ.ค. 2561 11 พ.ค. 2561 04 มิ.ย. 2561 ดิน ดร.นิศราจงหวัง 25 สกลนคร
389 61-2696 61027134-61027193 18 พ.ค. 2561 18 พ.ค. 2561 18 พ.ค. 2561 29 มิ.ย. 2561 ดิน ดร.รวมพรมูลจันทร์ 60 กรุงเทพฯ
390 61-2697 61027194-61027241 18 พ.ค. 2561 18 พ.ค. 2561 18 พ.ค. 2561 21 มิ.ย. 2561 ดิน นางสัญชัยแซ่เจียง 48 บุรีรัมย์
391 61-2720 61027324-61027383 18 พ.ค. 2561 18 พ.ค. 2561 18 พ.ค. 2561 06 มิ.ย. 2561 ดิน ดร.อิสริยามีสิงห์ 60 กรุงเทพฯ
392 61-2721 61027384-61027407 18 พ.ค. 2561 18 พ.ค. 2561 18 พ.ค. 2561 06 มิ.ย. 2561 ดิน ดร.อิสริยามีสิงห์ 24 กรุงเทพฯ
393 61-2730 61027428-61027447 21 พ.ค. 2561 21 พ.ค. 2561 21 พ.ค. 2561 29 มิ.ย. 2561 ดิน มรว.ชนิษฎาพันธุ์เมือง 20 ตราด
394 61-2731 61027448-61027451 21 พ.ค. 2561 21 พ.ค. 2561 21 พ.ค. 2561 29 มิ.ย. 2561 ดิน นางดานิเอลมูลอย 4 ชุมพร
395 61-2735 61027514-61027531 21 พ.ค. 2561 21 พ.ค. 2561 21 พ.ค. 2561 23 มิ.ย. 2561 ดิน ดร.สมจินต์วานิชเสถียร 18 กาฬสินธุ์
396 61-2737 61027541-61027585 21 พ.ค. 2561 21 พ.ค. 2561 21 พ.ค. 2561 23 มิ.ย. 2561 ดิน ดร.ยุพเยาว์หัสจรรย์ 45 ลพบุรี
397 61-2740 61027593-61027650 22 พ.ค. 2561 22 พ.ค. 2561 22 พ.ค. 2561 01 ก.ค. 2561 ดิน นางดนัยแสนจันทอง 58 แพร่
398 61-2741 61027651-61027674 22 พ.ค. 2561 22 พ.ค. 2561 22 พ.ค. 2561 06 ก.ค. 2561 ดิน นางพัลลภหงษ์เจริญไทย 24 สระบุรี
399 61-2823 61028382-61028385 24 พ.ค. 2561 24 พ.ค. 2561 24 พ.ค. 2561 02 ก.ค. 2561 ดิน นางบุญเดี่ยวบุญหมั้น 4 ลำปาง
400 61-2825 61028406-61028425 24 พ.ค. 2561 24 พ.ค. 2561 24 พ.ค. 2561 23 มิ.ย. 2561 ดิน นางบุญเดี่ยวบุญหมั้น 20 ลำปาง
401 61-2844 61028547-61028602 28 พ.ค. 2561 28 พ.ค. 2561 28 พ.ค. 2561 06 ก.ค. 2561 ดิน ดร.รวมพรมูลจันทร์ 56 อุตรดิตถ์
402 61-2845 61028603-61028610 28 พ.ค. 2561 28 พ.ค. 2561 28 พ.ค. 2561 02 ก.ค. 2561 ดิน นส.สุนีย์รัตน์โลหะโชติ 8 ภูเก็ต
403 61-2862 61028802-61028861 04 มิ.ย. 2561 04 มิ.ย. 2561 04 มิ.ย. 2561 21 มิ.ย. 2561 ดิน นางธนัชกฤต กลิ่นหวล 60 สตูล
404 61-2872 61029126-61029131 05 มิ.ย. 2561 20 มิ.ย. 2561 05 มิ.ย. 2561 21 มิ.ย. 2561 ดิน นางธวัชชัยตาอินทร์ 6 บุรีรัมย์
405 61-2911 61029448-61029463 07 มิ.ย. 2561 07 มิ.ย. 2561 07 มิ.ย. 2561 21 มิ.ย. 2561 ดิน มรว.ชนิษฎาพันธุ์เมือง 16 ตราด
406 61-2912 61029464-61029521 07 มิ.ย. 2561 07 มิ.ย. 2561 07 มิ.ย. 2561 21 มิ.ย. 2561 ดิน ดร.รวมพรมูลจันทร์ 58 กำแพงเพชร
407 61-2915 61029524-61029559 08 มิ.ย. 2561 08 มิ.ย. 2561 08 มิ.ย. 2561 21 มิ.ย. 2561 ดิน ดร.สมจินต์วานิชเสถียร 36 กาฬสินธุ์
408 61-2925 61029599-61029610 08 มิ.ย. 2561 08 มิ.ย. 2561 08 มิ.ย. 2561 22 มิ.ย. 2561 ดิน ดร.วรรณพรพลแสง 12 ชุมพร
409 61-2936 61029641-61029673 11 มิ.ย. 2561 11 มิ.ย. 2561 11 มิ.ย. 2561 01 ก.ค. 2561 ดิน ดร.ยุพเยาว์หัสจรรย์ 33 ลพบุรี
410 61-2937 61029674-61029733 11 มิ.ย. 2561 11 มิ.ย. 2561 11 มิ.ย. 2561 01 ก.ค. 2561 ดิน ดร.ยุพเยาว์หัสจรรย์ 60 ลพบุรี
411 61-2990 61030287-61030287 12 มิ.ย. 2561 12 มิ.ย. 2561 12 มิ.ย. 2561 04 ก.ค. 2561 ดิน นางณัฐพงศ์นิลคุปต์ 1 กรุงเทพฯ
412 61-2991 61030288-61030324 12 มิ.ย. 2561 12 มิ.ย. 2561 12 มิ.ย. 2561 01 ก.ค. 2561 ดิน ดร.รวิยาทองย่น 37 กรุงเทพฯ
413 61-2992 61030325-61030368 12 มิ.ย. 2561 12 มิ.ย. 2561 12 มิ.ย. 2561 01 ก.ค. 2561 ดิน ดร.รวิยาทองย่น 44 กรุงเทพฯ
414 61-2993 61030369-61030377 12 มิ.ย. 2561 12 มิ.ย. 2561 12 มิ.ย. 2561 01 ก.ค. 2561 ดิน ดร.ประไพพิศศรีมาวงษ์ 9 บุรีรัมย์
415 61-3072 61030764-61030781 15 มิ.ย. 2561 15 มิ.ย. 2561 15 มิ.ย. 2561 22 มิ.ย. 2561 ดิน นางวุฒิชัยจันทรสมบัติ 18 อุดรธานี
416 61-3078 61030816-61030833 18 มิ.ย. 2561 18 มิ.ย. 2561 18 มิ.ย. 2561 02 ก.ค. 2561 ดิน นางสัญชัยแซ่เจียง 18 บุรีรัมย์
417 61-3079 61030834-61030893 18 มิ.ย. 2561 18 มิ.ย. 2561 18 มิ.ย. 2561 17 ก.ค. 2561 ดิน นางภาสกรกาวิชัย 60 ภูเก็ต
418 61-3081 61030896-61030909 19 มิ.ย. 2561 19 มิ.ย. 2561 19 มิ.ย. 2561 22 มิ.ย. 2561 ดิน ดร.นิศราจงหวัง 14 บึงกาฬ
419 61-3087 61031049-61031063 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 18 ก.ค. 2561 ดิน นางเชฏฐรุจจันทร์แปลง 15 กรุงเทพฯ
420 61-0038 61000104-61000132 03 ส.ค. 2560 03 ส.ค. 2560 03 ส.ค. 2560 28 ส.ค. 2560 ดิน กลุ่มวิเคราะห์ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 29 เพชรบุรี
421 61-0070 61000826-61000839 07 ส.ค. 2560 07 ส.ค. 2560 07 ส.ค. 2560 13 มี.ค. 2561 ดิน โรงเรียนศูนย์ฯห้วยโป่ง 14 กาฬสินธุ์
422 61-0071 61000840-61000863 07 ส.ค. 2560 07 ส.ค. 2560 07 ส.ค. 2560 06 มี.ค. 2561 ดิน โรงเรียนสถานีฯ อินทนนท์ ผัก GAP 24 กาฬสินธุ์
423 61-0072 61000864-61000872 07 ส.ค. 2560 07 ส.ค. 2560 07 ส.ค. 2560 08 มี.ค. 2561 ดิน โรงเรียนสถานีฯ อินทนนท์ ผัก GAP 9 กาฬสินธุ์
424 61-0073 61000873-61000876 07 ส.ค. 2560 07 ส.ค. 2560 07 ส.ค. 2560 06 มี.ค. 2561 ดิน โรงเรียนสถานีฯ อ่างขาง 4 กาฬสินธุ์
425 61-0074 61000877-61000900 07 ส.ค. 2560 07 ส.ค. 2560 07 ส.ค. 2560 02 มี.ค. 2561 ดิน โรงเรียนสถานีฯ อินทนนท์ ผัก GAP 24 กาฬสินธุ์
426 61-0075 61000901-61000927 07 ส.ค. 2560 07 ส.ค. 2560 07 ส.ค. 2560 08 ก.พ. 2561 ดิน คุณสถานีฯ อินทนนท์ 27 กาฬสินธุ์
427 61-0199 61003540-61003582 22 ส.ค. 2560 22 ส.ค. 2560 28 ก.ย. 2560 09 มี.ค. 2561 ดิน โรงเรียนศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 43 กาฬสินธุ์
428 61-0200 61003583-61003615 22 ส.ค. 2560 22 ส.ค. 2560 28 ก.ย. 2560 08 มี.ค. 2561 ดิน โรงเรียนศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 33 กาฬสินธุ์
429 61-0201 61003616-61003629 22 ส.ค. 2560 22 ส.ค. 2560 05 ก.ย. 2560 21 มี.ค. 2561 ดิน โรงเรียนศูนย์ฯแม่ป๊อก (ไม้ผล) 14 กาฬสินธุ์
430 61-0202 61003630-61003652 22 ส.ค. 2560 22 ส.ค. 2560 05 ก.ย. 2560 21 มี.ค. 2561 ดิน โรงเรียนศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 23 กาฬสินธุ์
431 61-0276 61004327-61004417 04 ต.ค. 2560 05 ก.ย. 2560 04 ต.ค. 2560 23 มี.ค. 2561 ดิน ดร.ละไมศรีสวัสดิ์ 91 อุดรธานี
432 61-0432 61006238-61006240 05 ต.ค. 2560 05 ต.ค. 2560 17 ต.ค. 2560 08 ก.พ. 2561 ดิน นางสมชายเตี่ยวเจริญกิจ 3 ศรีสะเกษ
433 61-0529 61006861-61006884 27 ต.ค. 2560 10 ต.ค. 2560 27 ต.ค. 2560 26 ธ.ค. 2560 ดิน นางวันชัยวงษา 24 สมุทรสาคร
434 61-0553 61007111-61007123 31 ต.ค. 2560 16 ต.ค. 2560 31 ต.ค. 2560 22 ธ.ค. 2560 ดิน นางวิวัฒน์สวยสม 13 สมุทรสาคร
435 61-0570 61007297-61007422 17 ต.ค. 2560 17 ต.ค. 2560 17 ต.ค. 2560 02 พ.ย. 2560 ดิน หจก.เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) 126 เพชรบุรี
436 61-0605 61007857-61007890 24 ต.ค. 2560 24 ต.ค. 2560 06 พ.ย. 2560 26 มิ.ย. 2561 ดิน ดร.รวมพรมูลจันทร์ 34 ฉะเชิงเทรา
437 61-0608 61007929-61007932 25 ต.ค. 2560 25 ต.ค. 2560 25 ต.ค. 2560 09 พ.ย. 2560 ดิน นางประเสริฐ 4 ขอนแก่น
438 61-0629 61008164-61008211 01 พ.ย. 2560 01 พ.ย. 2560 06 พ.ย. 2560 08 ก.พ. 2561 ดิน ดร.ทิพวัลย์คงถอด 48 สุราษฎร์ธานี
439 61-0645 61008313-61008313 06 พ.ย. 2560 06 พ.ย. 2560 13 พ.ย. 2560 21 มี.ค. 2561 ดิน โรงเรียนโครงการแปลงสาธิตการทำนาในที่ดินของมูลนิธิชัยพัฒนา 1 นครนายก
440 61-0732 61009272-61009279 09 พ.ย. 2560 09 พ.ย. 2560 09 พ.ย. 2560 17 พ.ย. 2560 ดิน นางถวิลหน่อคำ 8 นครสวรรค์
441 61-1052 61011636-61011681 08 ธ.ค. 2560 08 ธ.ค. 2560 20 ธ.ค. 2560 26 มิ.ย. 2561 ดิน ดร.รวมพรมูลจันทร์ 46 สระบุรี
442 61-1080 61012030-61012072 14 ธ.ค. 2560 14 ธ.ค. 2560 25 ธ.ค. 2560 26 มิ.ย. 2561 ดิน ดร.รวมพรมูลจันทร์ 43 สระบุรี
443 61-1144 61012277-61012279 19 ธ.ค. 2560 19 ธ.ค. 2560 27 ธ.ค. 2560 25 ม.ค. 2561 ดิน หจก.นครไชยศรีอุตสาหกรรมจำกัด 3 ศรีสะเกษ
444 61-1169 61012528-61012536 22 ธ.ค. 2560 22 ธ.ค. 2560 03 ม.ค. 2561 13 มี.ค. 2561 ดิน นางวันชัยวงษา 9 สมุทรสาคร
445 61-1188 61012805-61012806 28 ธ.ค. 2560 28 ธ.ค. 2560 05 ม.ค. 2561 24 ม.ค. 2561 ดิน หจก.ดี.เอ.รีเซิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัด 2 สตูล
446 61-1267 61013431-61013466 08 ม.ค. 2561 08 ม.ค. 2561 15 ม.ค. 2561 26 มิ.ย. 2561 ดิน ดร.รวมพรมูลจันทร์ 36 แพร่
447 61-1363 61013958-61013964 10 ม.ค. 2561 10 ม.ค. 2561 26 ม.ค. 2561 31 ม.ค. 2561 ดิน รองผู้อำนวยการอรทัยศุกรียพงศ์ 7 นครสวรรค์
448 61-1405 61014577-61014577 17 ม.ค. 2561 17 ม.ค. 2561 17 ม.ค. 2561 31 ม.ค. 2561 ดิน นางฉัตรชัยค้างาม 1 สุราษฎร์ธานี
449 61-1416 61014781-61014816 18 ม.ค. 2561 18 ม.ค. 2561 29 ม.ค. 2561 21 มี.ค. 2561 ดิน นางณัฐพงศ์นิลคุปต์ 36 เพชรบุรี
450 61-1443 61015144-61015174 19 ม.ค. 2561 19 ม.ค. 2561 29 ม.ค. 2561 09 ก.ค. 2561 ดิน ดร.รวมพรมูลจันทร์ 31 อุดรธานี
451 61-1556 61016198-61016240 29 ม.ค. 2561 29 ม.ค. 2561 07 ก.พ. 2561 05 ก.ค. 2561 ดิน ดร.รวมพรมูลจันทร์ 43 ปราจีนบุรี
452 61-1988 61020062-61020063 07 มี.ค. 2561 07 มี.ค. 2561 14 มี.ค. 2561 27 มี.ค. 2561 ดิน ดร.อัญญรัตน์คุ้มทรัพย์ 2 นครศรีธรรมราช
453 61-1993 61020101-61020102 12 มี.ค. 2561 12 มี.ค. 2561 12 มี.ค. 2561 11 เม.ย. 2561 ดิน นส.นพมณีสุวรรณัง 2 อุทัยธานี
454 61-2288 61022456-61022458 05 เม.ย. 2561 05 เม.ย. 2561 23 เม.ย. 2561 15 พ.ค. 2561 ดิน นางนันทภพชลเขตต์ 3 กรุงเทพฯ
455 61-2722 61027408-61027408 18 พ.ค. 2561 18 พ.ค. 2561 18 พ.ค. 2561 09 ก.ค. 2561 ดิน โรงเรียนพันธ์ญาสุนินทบูรณ์ 1 ศรีสะเกษ
456 61-0039 61000133-61000139 03 ส.ค. 2560 03 ส.ค. 2560 03 ส.ค. 2560 23 ส.ค. 2560 น้ำ mrวิเคราะห์ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 7 เพชรบุรี
457 61-0100 61001658-61001658 09 ส.ค. 2560 09 ส.ค. 2560 09 ส.ค. 2560 22 ส.ค. 2560 น้ำ นางอาทิตย์ประวิทย์ 1 อุบลราชธานี
458 61-0111 61001784-61001784 10 ส.ค. 2560 10 ส.ค. 2560 10 ส.ค. 2560 01 ก.ย. 2560 น้ำ ดร.ศิริลักษณ์ภาโนมัย 1 บุรีรัมย์
459 61-0131 61002374-61002400 15 ส.ค. 2560 15 ส.ค. 2560 15 ส.ค. 2560 12 ก.ย. 2560 น้ำ โรงเรียนสถานีฯ อินทนนท์ 27 กระบี่
460 61-0203 61003653-61003669 22 ส.ค. 2560 22 ส.ค. 2560 22 ส.ค. 2560 17 ต.ค. 2560 น้ำ โรงเรียนศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 17 กาฬสินธุ์
461 61-0222 61003793-61003793 24 ส.ค. 2560 24 ส.ค. 2560 24 ส.ค. 2560 05 ก.ย. 2560 น้ำ อธิบดีกสิกรรมไร้สารพิษละโว้ธานี 1 อุทัยธานี
462 61-0257 61004154-61004155 31 ส.ค. 2560 31 ส.ค. 2560 31 ส.ค. 2560 25 ต.ค. 2560 น้ำ ดร.นัฏชฎาพรเหล่าประวัติกุล 2 เพชรบุรี
463 61-0263 61004175-61004177 01 ก.ย. 2560 01 ก.ย. 2560 01 ก.ย. 2560 25 ต.ค. 2560 น้ำ นางบวรบัวขาว 3 ศรีสะเกษ
464 61-0351 61004877-61004877 14 ก.ย. 2560 14 ก.ย. 2560 14 ก.ย. 2560 25 ต.ค. 2560 น้ำ นางวสันต์เชี่ยวพิมลพร 1 บุรีรัมย์
465 61-0389 61005552-61005552 22 ก.ย. 2560 22 ก.ย. 2560 22 ก.ย. 2560 17 ต.ค. 2560 น้ำ นส.เปรมศิริเฉลยญาณ 1 นครนายก
466 61-0417 61006004-61006004 02 ต.ค. 2560 02 ต.ค. 2560 02 ต.ค. 2560 17 ต.ค. 2560 น้ำ นส.นวลจันทร์ชะบา 1 นครศรีธรรมราช
467 61-0424 61006086-61006090 04 ต.ค. 2560 04 ต.ค. 2560 04 ต.ค. 2560 01 พ.ย. 2560 น้ำ นางบวรบัวขาว 5 กรุงเทพฯ
468 61-0447 61006388-61006392 06 ต.ค. 2560 06 ต.ค. 2560 06 ต.ค. 2560 17 ต.ค. 2560 น้ำ นส.นวลจันทร์ชะบา 5 สุพรรณบุรี
469 61-0530 61006885-61006890 10 ต.ค. 2560 10 ต.ค. 2560 10 ต.ค. 2560 24 ต.ค. 2560 น้ำ นางวันชัยวงษา 6 สมุทรสาคร
470 61-0554 61007124-61007135 16 ต.ค. 2560 16 ต.ค. 2560 16 ต.ค. 2560 24 ต.ค. 2560 น้ำ นางวิวัฒน์สวยสม 12 สมุทรสาคร
471 61-0671 61008431-61008431 01 ม.ค. 2513 07 พ.ย. 2560 07 พ.ย. 2560 08 ธ.ค. 2560 น้ำ อรรถพงศ์ศิริวรรณ 1 นนทบุรี
472 61-0676 61008445-61008560 08 พ.ย. 2560 08 พ.ย. 2560 08 พ.ย. 2560 22 ธ.ค. 2560 น้ำ ดร.จุไรพรแก้วทิพย์ 116 ร้อยเอ็ด
473 61-0677 61008561-61008676 08 พ.ย. 2560 08 พ.ย. 2560 08 พ.ย. 2560 26 ธ.ค. 2560 น้ำ ดร.จุไรพรแก้วทิพย์ 116 ร้อยเอ็ด
474 61-0678 61008677-61008748 08 พ.ย. 2560 08 พ.ย. 2560 08 พ.ย. 2560 25 ม.ค. 2561 น้ำ ดร.จุไรพรแก้วทิพย์ 72 ร้อยเอ็ด
475 61-0679 61008749-61008864 08 พ.ย. 2560 08 พ.ย. 2560 08 พ.ย. 2560 30 เม.ย. 2561 น้ำ ดร.จุไรพรแก้วทิพย์ 116 สิงห์บุรี
476 61-0680 61008865-61008980 08 พ.ย. 2560 08 พ.ย. 2560 08 พ.ย. 2560 30 เม.ย. 2561 น้ำ ดร.จุไรพรแก้วทิพย์ 116 สิงห์บุรี
477 61-0681 61008981-61009018 08 พ.ย. 2560 08 พ.ย. 2560 08 พ.ย. 2560 16 ก.ค. 2561 น้ำ ดร.จุไรพรแก้วทิพย์ 38 สิงห์บุรี
478 61-0981 61010937-61010937 04 ธ.ค. 2560 04 ธ.ค. 2560 04 ธ.ค. 2560 24 ม.ค. 2561 น้ำ โรงเรียนก่อน 1 กระบี่
479 61-1089 61012086-61012088 14 ธ.ค. 2560 14 ธ.ค. 2560 14 ธ.ค. 2560 23 ม.ค. 2561 น้ำ นางเมฆมีศิริ 3 บุรีรัมย์
480 61-1090 61012089-61012089 14 ธ.ค. 2560 14 ธ.ค. 2560 14 ธ.ค. 2560 23 ม.ค. 2561 น้ำ ดร.รณิษฐาเพชรณรงค์ 1 ชุมพร
481 61-1116 61012158-61012158 18 ธ.ค. 2560 18 ธ.ค. 2560 18 ธ.ค. 2560 23 ม.ค. 2561 น้ำ นางทำนองศุกรเสพย์ 1 สระแก้ว
482 61-1518 61015842-61015842 25 ม.ค. 2561 25 ม.ค. 2561 25 ม.ค. 2561 02 พ.ค. 2561 น้ำ โรงเรียนคมจักร ไคยฤทธ์ 1 กรุงเทพฯ
483 61-1933 61019527-61019527 27 ก.พ. 2561 27 ก.พ. 2561 27 ก.พ. 2561 27 มี.ค. 2561 น้ำ นางประเมษฐ์ โยธนังนางสาวมัทนา พรหมมาลี 1 ขอนแก่น
484 61-2383 61022864-61022864 10 เม.ย. 2561 10 เม.ย. 2561 10 เม.ย. 2561 21 พ.ค. 2561 น้ำ นส.พิมพ์วิภาคล่องการเขียน 1 นครสวรรค์
485 61-2390 61022991-61022991 10 เม.ย. 2561 10 เม.ย. 2561 10 เม.ย. 2561 15 พ.ค. 2561 น้ำ ดร.ดวงใจวัยเจริญ 1 หนองคาย
486 61-2404 61023029-61023029 10 เม.ย. 2561 10 เม.ย. 2561 10 เม.ย. 2561 18 พ.ค. 2561 น้ำ นางอาทิตย์ประวิทย์ 1 ศรีสะเกษ
487 61-2419 61023203-61023203 17 เม.ย. 2561 17 เม.ย. 2561 17 เม.ย. 2561 18 พ.ค. 2561 น้ำ ดร.บัวกันวาจาสัตย์ 1 อุตรดิตถ์
488 61-2430 61023414-61023414 19 เม.ย. 2561 19 เม.ย. 2561 19 เม.ย. 2561 18 พ.ค. 2561 น้ำ โรงเรียนอังคณา 1 บุรีรัมย์
489 61-2498 61024192-61024196 24 เม.ย. 2561 24 เม.ย. 2561 24 เม.ย. 2561 03 พ.ค. 2561 น้ำ นางชัยนามดิสถาพร 5 กรุงเทพฯ
490 61-2526 61024454-61024454 26 เม.ย. 2561 26 เม.ย. 2561 26 เม.ย. 2561 16 พ.ค. 2561 น้ำ นางชัยนามดิสถาพร 1 กรุงเทพฯ
491 61-0050 61000249-61000288 04 ส.ค. 2560 04 ส.ค. 2560 04 ส.ค. 2560 17 ต.ค. 2560 พืช นส.จุฑารัตน์ยิ้มฉลวย 40 กาฬสินธุ์
492 61-0052 61000317-61000344 04 ส.ค. 2560 04 ส.ค. 2560 04 ส.ค. 2560 01 พ.ย. 2560 พืช นส.จุฑารัตน์ยิ้มฉลวย 28 กาฬสินธุ์
493 61-0078 61000930-61000984 07 ส.ค. 2560 07 ส.ค. 2560 07 ส.ค. 2560 21 มี.ค. 2561 พืช นส.จุฑารัตน์ยิ้มฉลวย 55 กาฬสินธุ์
494 61-0079 61000985-61001039 07 ส.ค. 2560 07 ส.ค. 2560 07 ส.ค. 2560 21 มี.ค. 2561 พืช นส.จุฑารัตน์ยิ้มฉลวย 55 กาฬสินธุ์
495 61-2387 61022901-61022930 10 เม.ย. 2561 10 เม.ย. 2561 10 เม.ย. 2561 03 ก.ค. 2561 พืช ดร.ทัศพรเขื่อนเพชร 30 เชียงราย
496 61-2389 61022961-61022990 10 เม.ย. 2561 10 เม.ย. 2561 10 เม.ย. 2561 04 ก.ค. 2561 พืช ดร.ทัศพรเขื่อนเพชร 30 เชียงราย
497 61-0003 61000005-61000007 02 ส.ค. 2560 02 ส.ค. 2560 02 ส.ค. 2560 12 ก.ย. 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางวิชัยสุนทรกุล 3 มหาสารคาม
498 61-0011 61000023-61000025 02 ส.ค. 2560 02 ส.ค. 2560 02 ส.ค. 2560 12 ก.ย. 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางจำลองจันทรา 3 ลำปาง
499 61-0067 61000787-61000789 07 ส.ค. 2560 07 ส.ค. 2560 07 ส.ค. 2560 12 ก.ย. 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางนพพรเรือนแก้ว 3 ร้อยเอ็ด
500 61-0164 61003219-61003221 18 ส.ค. 2560 18 ส.ค. 2560 18 ส.ค. 2560 31 ต.ค. 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางประสิทธิ์วงษ์สนอง 3 สระแก้ว
501 61-0216 61003780-61003782 01 ม.ค. 2513 24 ส.ค. 2560 24 ส.ค. 2560 17 ต.ค. 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางสมานแสนบุญสม 3 สกลนคร
502 61-0218 61003786-61003788 24 ส.ค. 2560 24 ส.ค. 2560 24 ส.ค. 2560 31 ต.ค. 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางสุชาติมุ่งสอนกลาง 3 สกลนคร
503 61-0225 61003800-61003802 24 ส.ค. 2560 24 ส.ค. 2560 24 ส.ค. 2560 31 ต.ค. 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) ดร.ทรายขาววันนา 3 น่านน่าน
504 61-0229 61003812-61003814 24 ส.ค. 2560 24 ส.ค. 2560 24 ส.ค. 2560 01 พ.ย. 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) ดร.ผ่องพุทรอนไพริน 3 ชัยนาท
505 61-0235 61003826-61003828 28 ส.ค. 2560 28 ส.ค. 2560 28 ส.ค. 2560 31 ต.ค. 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) ดร.อังคณาพวงไธสง 3 เลย
506 61-0237 61003832-61003834 28 ส.ค. 2560 28 ส.ค. 2560 28 ส.ค. 2560 31 ต.ค. 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางธนกรธีรนันทิน 3 เลย
507 61-0290 61004554-61004556 07 ก.ย. 2560 07 ก.ย. 2560 07 ก.ย. 2560 01 พ.ย. 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางสุพัฒน์ศิลศร 3 พิษณุโลก
508 61-0294 61004566-61004568 07 ก.ย. 2560 07 ก.ย. 2560 07 ก.ย. 2560 01 พ.ย. 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นส.วิลัยพรตรงดี 3 แพร่
509 61-0317 61004721-61004723 12 ก.ย. 2560 12 ก.ย. 2560 12 ก.ย. 2560 01 พ.ย. 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางมนัสตนยะและ 3 อยุธยา
510 61-0319 61004727-61004729 12 ก.ย. 2560 12 ก.ย. 2560 12 ก.ย. 2560 01 พ.ย. 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) ดร.ประภาแก้วนพรัตน์ 3 เชียงใหม่
511 61-0321 61004733-61004735 12 ก.ย. 2560 12 ก.ย. 2560 12 ก.ย. 2560 01 พ.ย. 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) ดร.ประภาแก้วนพรัตน์ 3 เชียงใหม่
512 61-0337 61004837-61004839 13 ก.ย. 2560 13 ก.ย. 2560 13 ก.ย. 2560 31 ต.ค. 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางจันต๊ะศรเตโช 3 ภูเก็ต
513 61-0341 61004849-61004851 13 ก.ย. 2560 13 ก.ย. 2560 13 ก.ย. 2560 31 ต.ค. 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางสมคิดเสียงกอง 3 ภูเก็ต
514 61-0345 61004861-61004863 13 ก.ย. 2560 13 ก.ย. 2560 13 ก.ย. 2560 31 ต.ค. 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางเปลี่ยนสีเสียดค้า 3 ปัตตานี
515 61-0347 61004867-61004869 13 ก.ย. 2560 13 ก.ย. 2560 13 ก.ย. 2560 01 พ.ย. 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางองอาจแป้งร่ำ 3 หนองคาย
516 61-0381 61005317-61005319 22 ก.ย. 2560 22 ก.ย. 2560 22 ก.ย. 2560 26 ธ.ค. 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางพิทักษ์เกษมจิตร 3 น่านน่าน
517 61-0455 61006473-61006475 06 ต.ค. 2560 06 ต.ค. 2560 06 ต.ค. 2560 09 พ.ย. 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางชนะ 3 กระบี่
518 61-0457 61006479-61006481 06 ต.ค. 2560 06 ต.ค. 2560 06 ต.ค. 2560 09 พ.ย. 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางประยูรปิมปา 3 น่านน่าน
519 61-0459 61006485-61006487 06 ต.ค. 2560 06 ต.ค. 2560 06 ต.ค. 2560 09 พ.ย. 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นส.ทรายขาววันนา 3 น่านน่าน
520 61-0461 61006491-61006493 06 ต.ค. 2560 06 ต.ค. 2560 06 ต.ค. 2560 09 พ.ย. 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางวิจิตรกูลเรือน 3 กาฬสินธุ์
521 61-0467 61006554-61006556 09 ต.ค. 2560 09 ต.ค. 2560 09 ต.ค. 2560 09 พ.ย. 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางสุณีปราณีตพลกรัง 3 บุรีรัมย์
522 61-0469 61006560-61006562 09 ต.ค. 2560 09 ต.ค. 2560 09 ต.ค. 2560 09 พ.ย. 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางสันแช่มพุดซา 3 บุรีรัมย์
523 61-0471 61006566-61006568 09 ต.ค. 2560 09 ต.ค. 2560 09 ต.ค. 2560 09 พ.ย. 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางเดิอนศักดิ์ฟักโคกกรวด 3 บุรีรัมย์
524 61-0473 61006572-61006574 09 ต.ค. 2560 09 ต.ค. 2560 09 ต.ค. 2560 09 พ.ย. 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางสุรศักดิ์ศรอินทร์ 3 บุรีรัมย์
525 61-0475 61006578-61006580 09 ต.ค. 2560 09 ต.ค. 2560 09 ต.ค. 2560 09 พ.ย. 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางประคองแถมพลกรัง 3 บุรีรัมย์
526 61-0477 61006584-61006586 09 ต.ค. 2560 09 ต.ค. 2560 09 ต.ค. 2560 09 พ.ย. 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางโฉมเกี้ยวสันเทียะ 3 บุรีรัมย์
527 61-0479 61006590-61006592 09 ต.ค. 2560 09 ต.ค. 2560 09 ต.ค. 2560 09 พ.ย. 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางโฉมเกี้ยวสันเทียะ 3 บุรีรัมย์
528 61-0481 61006596-61006598 09 ต.ค. 2560 09 ต.ค. 2560 09 ต.ค. 2560 09 พ.ย. 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางพรทิวาเนียนพลกรัง 3 บุรีรัมย์
529 61-0483 61006602-61006604 09 ต.ค. 2560 09 ต.ค. 2560 09 ต.ค. 2560 09 พ.ย. 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางพรทิวาเนียนพลกรัง 3 บุรีรัมย์
530 61-0485 61006608-61006610 09 ต.ค. 2560 09 ต.ค. 2560 09 ต.ค. 2560 09 พ.ย. 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางชาญชัยล้อมในเมือง 3 บุรีรัมย์
531 61-0487 61006614-61006616 09 ต.ค. 2560 09 ต.ค. 2560 09 ต.ค. 2560 09 พ.ย. 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางบุญส่งศรีกำปัง 3 บุรีรัมย์
532 61-0489 61006620-61006622 09 ต.ค. 2560 09 ต.ค. 2560 09 ต.ค. 2560 09 พ.ย. 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางชัชวิลสมพลกรัง 3 บุรีรัมย์
533 61-0491 61006626-61006628 09 ต.ค. 2560 09 ต.ค. 2560 09 ต.ค. 2560 09 พ.ย. 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางประคองแถมพลกรัง 3 บุรีรัมย์
534 61-0493 61006632-61006634 09 ต.ค. 2560 09 ต.ค. 2560 09 ต.ค. 2560 09 พ.ย. 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นส.วันเพ็ญปุญญนิรันดร์ 3 สงขลา
535 61-0495 61006638-61006640 09 ต.ค. 2560 09 ต.ค. 2560 09 ต.ค. 2560 15 พ.ย. 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นส.วันเพ็ญปุญญนิรันดร์ 3 สงขลา
536 61-0497 61006644-61006646 09 ต.ค. 2560 09 ต.ค. 2560 09 ต.ค. 2560 22 พ.ย. 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) ดร.ออมสินโชติวรรณ 3 นครปฐม
537 61-0499 61006650-61006652 09 ต.ค. 2560 09 ต.ค. 2560 09 ต.ค. 2560 22 พ.ย. 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางประธานมาลา 3 นครปฐม
538 61-0501 61006656-61006658 09 ต.ค. 2560 09 ต.ค. 2560 09 ต.ค. 2560 15 พ.ย. 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางนพดลเสือทับ 3 นครปฐม
539 61-0503 61006662-61006664 09 ต.ค. 2560 09 ต.ค. 2560 09 ต.ค. 2560 15 พ.ย. 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางอุทัยบัวศรีตัน 3 นครปฐม
540 61-0505 61006668-61006670 09 ต.ค. 2560 09 ต.ค. 2560 09 ต.ค. 2560 15 พ.ย. 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางบุญสมแย้มครวญ 3 อุทัยธานี
541 61-0507 61006674-61006676 09 ต.ค. 2560 09 ต.ค. 2560 09 ต.ค. 2560 15 พ.ย. 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางบุญสมแย้มครวญ 3 อุทัยธานี
542 61-0509 61006680-61006682 09 ต.ค. 2560 09 ต.ค. 2560 09 ต.ค. 2560 22 พ.ย. 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางทองใบเครือคำ 3 อุทัยธานี
543 61-0511 61006686-61006688 10 ต.ค. 2560 10 ต.ค. 2560 10 ต.ค. 2560 15 พ.ย. 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางสุรเดชกาสี 3 อุทัยธานี
544 61-0513 61006692-61006694 10 ต.ค. 2560 10 ต.ค. 2560 10 ต.ค. 2560 23 พ.ย. 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางณัฏฐ์พัชร์วงษาไชย 3 อุทัยธานี
545 61-0519 61006710-61006712 10 ต.ค. 2560 10 ต.ค. 2560 10 ต.ค. 2560 15 พ.ย. 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางสมศักดิ์สัจจานุรักษ์วงศ์ 3 กรุงเทพฯ
546 61-0521 61006716-61006718 10 ต.ค. 2560 10 ต.ค. 2560 10 ต.ค. 2560 15 พ.ย. 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางสมชายภู่อยู่ 3 กรุงเทพฯ
547 61-0523 61006722-61006724 10 ต.ค. 2560 10 ต.ค. 2560 10 ต.ค. 2560 15 พ.ย. 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางสมชายภู่อยู่ 3 กรุงเทพฯ
548 61-0545 61007055-61007057 12 ต.ค. 2560 12 ต.ค. 2560 12 ต.ค. 2560 15 พ.ย. 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) ดร.ลำไพสิงห์คูณ 3
549 61-0551 61007095-61007097 12 ต.ค. 2560 12 ต.ค. 2560 12 ต.ค. 2560 15 พ.ย. 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) ดร.สัณห์มนัสสีหะวงษ์ 3 ลพบุรี
550 61-0562 61007228-61007230 17 ต.ค. 2560 17 ต.ค. 2560 17 ต.ค. 2560 22 พ.ย. 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นส.จรัสศรียมนา 3 นราธิวาส
551 61-0564 61007234-61007236 17 ต.ค. 2560 17 ต.ค. 2560 17 ต.ค. 2560 22 พ.ย. 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางสุไวม๊ะจำนอง 3 กระบี่
552 61-0566 61007240-61007242 17 ต.ค. 2560 17 ต.ค. 2560 17 ต.ค. 2560 22 พ.ย. 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางอนุวัตจีวะรัตน์ 3 นราธิวาส
553 61-0568 61007246-61007248 17 ต.ค. 2560 17 ต.ค. 2560 17 ต.ค. 2560 22 พ.ย. 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางสถิตย์พรหมรักษา 3 กระบี่
554 61-0636 61008292-61008294 03 พ.ย. 2560 03 พ.ย. 2560 03 พ.ย. 2560 07 ธ.ค. 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางวิโนจน์โกสีย์รัตนาภิบาล 3 ปทุมธานี
555 61-0638 61008298-61008300 03 พ.ย. 2560 03 พ.ย. 2560 03 พ.ย. 2560 07 ธ.ค. 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางทวีศักดิ์รักใหม่ 3 เพชรบูรณ์
556 61-0648 61008318-61008320 07 พ.ย. 2560 07 พ.ย. 2560 07 พ.ย. 2560 07 ธ.ค. 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางบุญแก้วทิพย์รงค์ 3 สมุทรสงคราม
557 61-0652 61008330-61008332 07 พ.ย. 2560 07 พ.ย. 2560 07 พ.ย. 2560 07 ธ.ค. 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางสุจินต์มากแก้ว 3 สมุทรสงคราม
558 61-0654 61008336-61008338 07 พ.ย. 2560 07 พ.ย. 2560 07 พ.ย. 2560 07 ธ.ค. 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางบุญเกื้อศรีสวัสดิ์ 3 สมุทรสงคราม
559 61-0656 61008342-61008344 07 พ.ย. 2560 07 พ.ย. 2560 07 พ.ย. 2560 07 ธ.ค. 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางวรรณโนทิพย์ราษฎร์ฯ 3 สมุทรสงคราม
560 61-0658 61008348-61008350 07 พ.ย. 2560 07 พ.ย. 2560 07 พ.ย. 2560 07 ธ.ค. 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นส.บุปผาพูลสวัสดิ์ 3 สมุทรสงคราม
561 61-0660 61008354-61008356 07 พ.ย. 2560 07 พ.ย. 2560 07 พ.ย. 2560 07 ธ.ค. 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นส.บุปผาพูลสวัสดิ์ 3 สมุทรสงคราม
562 61-0662 61008360-61008362 07 พ.ย. 2560 07 พ.ย. 2560 07 พ.ย. 2560 07 ธ.ค. 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นส.ธนพรวิสิทธิ์ 3 สมุทรสงคราม
563 61-0664 61008366-61008368 07 พ.ย. 2560 07 พ.ย. 2560 07 พ.ย. 2560 07 ธ.ค. 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางสันติพรคุณวิจิตร 3 สมุทรสงคราม
564 61-0666 61008372-61008374 07 พ.ย. 2560 07 พ.ย. 2560 07 พ.ย. 2560 07 ธ.ค. 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางสมชายชูพล 3 สมุทรสงคราม
565 61-0668 61008378-61008380 07 พ.ย. 2560 07 พ.ย. 2560 07 พ.ย. 2560 07 ธ.ค. 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางบุญลือสำลี 3 สมุทรสงคราม
566 61-0683 61009022-61009024 08 พ.ย. 2560 08 พ.ย. 2560 08 พ.ย. 2560 07 ธ.ค. 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางไพรินทร์เลารุจิราลัย 3 ศรีสะเกษ
567 61-0685 61009028-61009030 08 พ.ย. 2560 08 พ.ย. 2560 08 พ.ย. 2560 07 ธ.ค. 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางสมชายทุยคอย 3 อุบลราชธานี
568 61-0687 61009034-61009036 08 พ.ย. 2560 08 พ.ย. 2560 08 พ.ย. 2560 07 ธ.ค. 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางสุนันท์ด่านยุทธพลชัย 3 อุบลราชธานี
569 61-0689 61009040-61009042 08 พ.ย. 2560 08 พ.ย. 2560 08 พ.ย. 2560 07 ธ.ค. 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางพรเทพพิมพ์สุวรรณ 3 กรุงเทพฯ
570 61-0691 61009046-61009048 08 พ.ย. 2560 08 พ.ย. 2560 08 พ.ย. 2560 07 ธ.ค. 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางพรเทพพิมพ์สุวรรณ 3 กรุงเทพฯ
571 61-0693 61009052-61009054 08 พ.ย. 2560 08 พ.ย. 2560 08 พ.ย. 2560 07 ธ.ค. 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางพรเทพพิมพ์สุวรรณ 3 กรุงเทพฯ
572 61-0695 61009058-61009060 08 พ.ย. 2560 08 พ.ย. 2560 08 พ.ย. 2560 07 ธ.ค. 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางธนิพัฒน์มงคล 3 ภูเก็ต
573 61-0699 61009070-61009072 08 พ.ย. 2560 08 พ.ย. 2560 08 พ.ย. 2560 07 ธ.ค. 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางรัชต์ธรเวสกุล 3 ลำพูน
574 61-0708 61009173-61009175 09 พ.ย. 2560 09 พ.ย. 2560 09 พ.ย. 2560 07 ธ.ค. 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางซอยสุขรี่ 3 สุรินทร์
575 61-0712 61009185-61009187 09 พ.ย. 2560 09 พ.ย. 2560 09 พ.ย. 2560 07 ธ.ค. 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางธนภัทรสีเมฆ 3 สุรินทร์
576 61-0718 61009203-61009205 09 พ.ย. 2560 09 พ.ย. 2560 09 พ.ย. 2560 07 ธ.ค. 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) ดร.พรธิพาสมจันทร์ 3 สุรินทร์
577 61-0728 61009233-61009235 09 พ.ย. 2560 09 พ.ย. 2560 09 พ.ย. 2560 07 ธ.ค. 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางบุญล้นบุญธรรม 3 ลพบุรี
578 61-0749 61009414-61009416 14 พ.ย. 2560 14 พ.ย. 2560 14 พ.ย. 2560 28 ธ.ค. 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางสุขศักดาแหลมทอง 3 พังงา
579 61-0751 61009420-61009422 14 พ.ย. 2560 14 พ.ย. 2560 14 พ.ย. 2560 26 ธ.ค. 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางประทิ่นยิ่งขจร 3 มุกดาหาร
580 61-0753 61009426-61009428 14 พ.ย. 2560 14 พ.ย. 2560 14 พ.ย. 2560 25 ธ.ค. 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางประทิ่นยิ่งขจร 3 มุกดาหาร
581 61-0755 61009432-61009434 14 พ.ย. 2560 14 พ.ย. 2560 14 พ.ย. 2560 25 ธ.ค. 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางประกอบเทียมสร้อย 3 พังงา
582 61-0757 61009438-61009440 14 พ.ย. 2560 14 พ.ย. 2560 14 พ.ย. 2560 25 ธ.ค. 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางสุพรรณบัฐทวีธรรม 3 พังงา
583 61-0759 61009444-61009446 14 พ.ย. 2560 14 พ.ย. 2560 14 พ.ย. 2560 25 ธ.ค. 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางสุวิทย์เพ็ชรเกลี้ยง 3 พังงา
584 61-0761 61009450-61009452 14 พ.ย. 2560 14 พ.ย. 2560 14 พ.ย. 2560 26 ธ.ค. 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางสุวิทย์เพ็ชรเกลี้ยง 3 พังงา
585 61-0770 61009631-61009633 16 พ.ย. 2560 16 พ.ย. 2560 16 พ.ย. 2560 24 ม.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางพิสิษฐ์เกษมวิราศรี 3 หนองคาย
586 61-0772 61009637-61009639 16 พ.ย. 2560 16 พ.ย. 2560 16 พ.ย. 2560 24 ม.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางพิสิษฐ์เกษมวิราศรี 3 หนองคาย
587 61-0780 61009661-61009663 16 พ.ย. 2560 16 พ.ย. 2560 16 พ.ย. 2560 24 ม.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นส.เสี่ยนสุวรรณดำรงชัย 3 สุโขทัย
588 61-0782 61009667-61009669 16 พ.ย. 2560 16 พ.ย. 2560 16 พ.ย. 2560 24 ม.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางบัญชาบัวผึด 3 สุโขทัย
589 61-0784 61009673-61009675 16 พ.ย. 2560 16 พ.ย. 2560 16 พ.ย. 2560 24 ม.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางบัญชาบัวผึด 3 สุโขทัย
590 61-0786 61009679-61009681 16 พ.ย. 2560 16 พ.ย. 2560 16 พ.ย. 2560 24 ม.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางบัญชาบัวผึด 3 สุโขทัย
591 61-0793 61009716-61009718 17 พ.ย. 2560 17 พ.ย. 2560 17 พ.ย. 2560 24 ม.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางพยุงศักดิ์เพาะรัก 3 เพชรบุรี
592 61-0795 61009722-61009724 17 พ.ย. 2560 17 พ.ย. 2560 17 พ.ย. 2560 25 ม.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางโรจน์ศิลป์ภูมิโคกรักษ์ 3 ศรีสะเกษ
593 61-0797 61009728-61009730 17 พ.ย. 2560 17 พ.ย. 2560 17 พ.ย. 2560 24 ม.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นส.หทัยรัตน์เพ็ชรพยัพ 3 นครนายก
594 61-0808 61009758-61009760 17 พ.ย. 2560 17 พ.ย. 2560 17 พ.ย. 2560 24 ม.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางวิศิษฐ์เขตประเสริฐกุล 3 ขอนแก่น
595 61-0810 61009764-61009766 17 พ.ย. 2560 17 พ.ย. 2560 17 พ.ย. 2560 24 ม.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) ดร.สายชลแซ่ล้อ 3 นครสวรรค์
596 61-0812 61009770-61009772 17 พ.ย. 2560 17 พ.ย. 2560 17 พ.ย. 2560 24 ม.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางจรินทร์อ่อนน่วม 3 นครสวรรค์
597 61-0814 61009776-61009778 17 พ.ย. 2560 17 พ.ย. 2560 17 พ.ย. 2560 24 ม.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางวีระศักดิ์จรูญพงศ์ 3 สมุทรสงคราม
598 61-0827 61009815-61009817 20 พ.ย. 2560 20 พ.ย. 2560 20 พ.ย. 2560 24 ม.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางกลศฉัตตะวานิช 3 กาฬสินธุ์
599 61-0829 61009821-61009823 20 พ.ย. 2560 20 พ.ย. 2560 20 พ.ย. 2560 24 ม.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นส.ศรัณยากิตติคุณไพศาล 3 กาฬสินธุ์
600 61-0831 61009827-61009829 20 พ.ย. 2560 20 พ.ย. 2560 20 พ.ย. 2560 24 ม.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางณรงค์ชัยคำมา 3 กาฬสินธุ์
601 61-0833 61009833-61009835 20 พ.ย. 2560 20 พ.ย. 2560 20 พ.ย. 2560 24 ม.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางณรงค์ชัยคำมา 3 กาฬสินธุ์
602 61-0839 61009851-61009853 20 พ.ย. 2560 20 พ.ย. 2560 20 พ.ย. 2560 24 ม.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางบุญยืนสวนพลู 3 กาฬสินธุ์
603 61-0841 61009857-61009859 20 พ.ย. 2560 20 พ.ย. 2560 20 พ.ย. 2560 24 ม.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) ดร.เมธิราเป็งวันปลูก 3 ชัยนาท
604 61-0843 61009863-61009865 20 พ.ย. 2560 20 พ.ย. 2560 20 พ.ย. 2560 24 ม.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางชยวุฒินพศรี 3 ชัยนาท
605 61-0845 61009869-61009871 20 พ.ย. 2560 20 พ.ย. 2560 20 พ.ย. 2560 24 ม.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางปริวรรตทองคำมา 3 ชัยนาท
606 61-0847 61009875-61009877 20 พ.ย. 2560 20 พ.ย. 2560 20 พ.ย. 2560 24 ม.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) ดร.อามรรัตน์แก้วพรมงาม 3 ชัยนาท
607 61-0849 61009881-61009883 20 พ.ย. 2560 20 พ.ย. 2560 20 พ.ย. 2560 24 ม.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) ดร.รัตนาอุดคำ 3 ชัยนาท
608 61-0851 61009887-61009889 20 พ.ย. 2560 20 พ.ย. 2560 20 พ.ย. 2560 24 ม.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) ดร.รัตนาอุดคำ 3 ชัยนาท
609 61-0853 61009893-61009895 20 พ.ย. 2560 20 พ.ย. 2560 20 พ.ย. 2560 24 ม.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางเสถียรใจคำ 3 ชัยนาท
610 61-0855 61009899-61009901 20 พ.ย. 2560 20 พ.ย. 2560 20 พ.ย. 2560 24 ม.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางเสถียรใจคำ 3 ชัยนาท
611 61-0858 61009908-61009910 20 พ.ย. 2560 20 พ.ย. 2560 20 พ.ย. 2560 24 ม.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางสมพรสมหวัง 3 ปราจีนบุรี
612 61-0860 61009914-61009916 20 พ.ย. 2560 20 พ.ย. 2560 20 พ.ย. 2560 24 ม.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางสมพรสมหวัง 3 ปราจีนบุรี
613 61-0909 61010622-61010624 28 พ.ย. 2560 28 พ.ย. 2560 28 พ.ย. 2560 24 ม.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางจตุพรแสงนาค 3 นครนายก
614 61-0917 61010646-61010648 29 พ.ย. 2560 29 พ.ย. 2560 29 พ.ย. 2560 24 ม.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางสถิตย์สาวิกัลย์ 3 ปราจีนบุรี
615 61-0919 61010652-61010654 29 พ.ย. 2560 29 พ.ย. 2560 29 พ.ย. 2560 24 ม.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางสถิตย์สาวิกัลย์ 3 ปราจีนบุรี
616 61-0921 61010658-61010660 29 พ.ย. 2560 29 พ.ย. 2560 29 พ.ย. 2560 24 ม.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางสถิตย์สาวิกัลย์ 3 ปราจีนบุรี
617 61-0923 61010664-61010666 29 พ.ย. 2560 29 พ.ย. 2560 29 พ.ย. 2560 24 ม.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางสถิตย์สาวิกัลย์ 3 ปราจีนบุรี
618 61-0925 61010670-61010672 29 พ.ย. 2560 29 พ.ย. 2560 29 พ.ย. 2560 24 ม.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางสถิตย์สาวิกัลย์ 3 ปราจีนบุรี
619 61-0935 61010700-61010702 29 พ.ย. 2560 29 พ.ย. 2560 29 พ.ย. 2560 08 ก.พ. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางไพฑูรย์ภูหัดสวน 3 ระยอง
620 61-0942 61010713-61010715 30 พ.ย. 2560 30 พ.ย. 2560 30 พ.ย. 2560 08 ก.พ. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางจรัลอรุณคีรีรัตน์ 3 นครสวรรค์
621 61-0944 61010719-61010721 30 พ.ย. 2560 30 พ.ย. 2560 30 พ.ย. 2560 08 ก.พ. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางจรัลอรุณคีรีรัตน์ 3 นครสวรรค์
622 61-0946 61010725-61010727 30 พ.ย. 2560 30 พ.ย. 2560 30 พ.ย. 2560 08 ก.พ. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางเชื้อทองเปี่ยม 3 ตาก
623 61-0948 61010731-61010733 30 พ.ย. 2560 30 พ.ย. 2560 30 พ.ย. 2560 08 ก.พ. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางเชื้อทองเปี่ยม 3 ตาก
624 61-0950 61010737-61010739 30 พ.ย. 2560 30 พ.ย. 2560 30 พ.ย. 2560 08 ก.พ. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางสธนสมานมิตร 3 ตาก
625 61-0952 61010743-61010745 30 พ.ย. 2560 30 พ.ย. 2560 30 พ.ย. 2560 08 ก.พ. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางทองอยู่พุกพวง 3 ตาก
626 61-0954 61010749-61010751 30 พ.ย. 2560 30 พ.ย. 2560 30 พ.ย. 2560 08 ก.พ. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางสุรสิทธิ์อุดมเวทย์ 3 ประจวบคีรีขันธ์
627 61-0956 61010755-61010757 30 พ.ย. 2560 30 พ.ย. 2560 30 พ.ย. 2560 08 ก.พ. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางสุรสิทธิ์อุดมเวทย์ 3 ประจวบคีรีขันธ์
628 61-0958 61010761-61010763 30 พ.ย. 2560 30 พ.ย. 2560 30 พ.ย. 2560 08 ก.พ. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) ดร.อำไพลือสุขประเสริฐ 3 นครสวรรค์
629 61-0960 61010767-61010769 30 พ.ย. 2560 30 พ.ย. 2560 30 พ.ย. 2560 08 ก.พ. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางสำราญดวงหม่อง 3 นครสวรรค์
630 61-0962 61010773-61010775 30 พ.ย. 2560 30 พ.ย. 2560 30 พ.ย. 2560 08 ก.พ. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางจรัลอรุณคีรีรัตน์ 3 นครสวรรค์
631 61-0964 61010779-61010781 30 พ.ย. 2560 30 พ.ย. 2560 30 พ.ย. 2560 08 ก.พ. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางจรัลอรุณคีรีรัตน์ 3 นครสวรรค์
632 61-0975 61010924-61010926 30 พ.ย. 2560 30 พ.ย. 2560 30 พ.ย. 2560 08 ก.พ. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นส.สุปวีณ์เสมอเหมือน 3 สุราษฎร์ธานี
633 61-0977 61010930-61010932 30 พ.ย. 2560 30 พ.ย. 2560 30 พ.ย. 2560 08 ก.พ. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางสำราญดวงหม่อง 3 นครสวรรค์
634 61-0983 61010941-61010943 04 ธ.ค. 2560 04 ธ.ค. 2560 04 ธ.ค. 2560 08 ก.พ. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางพินิจคล้ายอ้น 3 ตราด
635 61-0985 61010947-61010949 04 ธ.ค. 2560 04 ธ.ค. 2560 04 ธ.ค. 2560 08 ก.พ. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางกลโฉมคุ้ม 3 ราชบุรี
636 61-0988 61010956-61010958 04 ธ.ค. 2560 04 ธ.ค. 2560 04 ธ.ค. 2560 08 ก.พ. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางกลโฉมคุ้ม 3 ราชบุรี
637 61-0990 61010962-61010964 04 ธ.ค. 2560 04 ธ.ค. 2560 04 ธ.ค. 2560 08 ก.พ. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางกลโฉมคุ้ม 3 ราชบุรี
638 61-0992 61010968-61010970 04 ธ.ค. 2560 04 ธ.ค. 2560 04 ธ.ค. 2560 08 ก.พ. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางทองคำเข็มทองคำ 3 ราชบุรี
639 61-0994 61010974-61010976 04 ธ.ค. 2560 04 ธ.ค. 2560 04 ธ.ค. 2560 08 ก.พ. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางพงศกรศรีโชค 3 อุตรดิตถ์
640 61-0996 61010980-61010982 04 ธ.ค. 2560 04 ธ.ค. 2560 04 ธ.ค. 2560 21 ก.พ. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางเตือนงามกาละ 3
641 61-0998 61010986-61010988 04 ธ.ค. 2560 04 ธ.ค. 2560 04 ธ.ค. 2560 21 ก.พ. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางเตือนงามกาละ 3
642 61-1000 61010992-61010994 04 ธ.ค. 2560 04 ธ.ค. 2560 04 ธ.ค. 2560 21 ก.พ. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางเตือนงามกาละ 3
643 61-1029 61011282-61011284 07 ธ.ค. 2560 07 ธ.ค. 2560 07 ธ.ค. 2560 16 มี.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางสมศักดิ์กรทิพย์ 3 สมุทรสงคราม
644 61-1031 61011288-61011290 07 ธ.ค. 2560 07 ธ.ค. 2560 07 ธ.ค. 2560 21 ก.พ. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางทนงศักดิ์เพชรชนะ 3 มหาสารคาม
645 61-1033 61011294-61011296 07 ธ.ค. 2560 07 ธ.ค. 2560 07 ธ.ค. 2560 21 ก.พ. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางอรุณคงสุวรรณ 3 มหาสารคาม
646 61-1037 61011306-61011308 07 ธ.ค. 2560 07 ธ.ค. 2560 07 ธ.ค. 2560 21 ก.พ. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางมณูอรุณโชติ 3 มหาสารคาม
647 61-1039 61011312-61011314 07 ธ.ค. 2560 07 ธ.ค. 2560 07 ธ.ค. 2560 21 ก.พ. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางทวีสินกะมูลลึก 3 สมุทรสงคราม
648 61-1068 61011782-61011784 13 ธ.ค. 2560 13 ธ.ค. 2560 13 ธ.ค. 2560 21 ก.พ. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นส.ณัฐมนแสงอ่อน 3 สระแก้ว
649 61-1070 61011788-61011790 13 ธ.ค. 2560 13 ธ.ค. 2560 13 ธ.ค. 2560 21 ก.พ. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางบวรวรเจษฎารมย์ 3 นครปฐม
650 61-1072 61011794-61011796 13 ธ.ค. 2560 13 ธ.ค. 2560 13 ธ.ค. 2560 21 ก.พ. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางบวรวรเจษฎารมย์ 3 นครปฐม
651 61-1094 61012094-61012096 15 ธ.ค. 2560 15 ธ.ค. 2560 15 ธ.ค. 2560 21 ก.พ. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางวรพงษ์วรคันธา 3 กาฬสินธุ์
652 61-1096 61012100-61012102 15 ธ.ค. 2560 15 ธ.ค. 2560 15 ธ.ค. 2560 21 ก.พ. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางประเสริฐสุอ้าย 3 กาฬสินธุ์
653 61-1098 61012106-61012108 15 ธ.ค. 2560 15 ธ.ค. 2560 15 ธ.ค. 2560 22 ก.พ. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางวิชาญมูลกาวิน 3 กาฬสินธุ์
654 61-1100 61012112-61012114 15 ธ.ค. 2560 15 ธ.ค. 2560 15 ธ.ค. 2560 21 ก.พ. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางรุ่งธนทรัพย์หลวงยานะ 3 กาฬสินธุ์
655 61-1102 61012118-61012120 15 ธ.ค. 2560 15 ธ.ค. 2560 15 ธ.ค. 2560 22 ก.พ. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางบุญฤทธิ์ปินธง 3 กาฬสินธุ์
656 61-1104 61012124-61012126 15 ธ.ค. 2560 15 ธ.ค. 2560 15 ธ.ค. 2560 16 ก.พ. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางบุญฤทธิ์ปินธง 3 กาฬสินธุ์
657 61-1106 61012130-61012132 15 ธ.ค. 2560 15 ธ.ค. 2560 15 ธ.ค. 2560 22 ก.พ. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางสะอาดสิทธิน้อย 3 กาฬสินธุ์
658 61-1108 61012136-61012138 15 ธ.ค. 2560 15 ธ.ค. 2560 15 ธ.ค. 2560 16 ก.พ. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางพิสิษฐ์อุบาลี 3 กาฬสินธุ์
659 61-1110 61012142-61012144 15 ธ.ค. 2560 15 ธ.ค. 2560 15 ธ.ค. 2560 16 ก.พ. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางอินปั๋นสุภาทา 3 กาฬสินธุ์
660 61-1112 61012148-61012150 15 ธ.ค. 2560 15 ธ.ค. 2560 15 ธ.ค. 2560 16 ก.พ. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางสว่างอินต๊ะ 3 กาฬสินธุ์
661 61-1114 61012154-61012156 15 ธ.ค. 2560 15 ธ.ค. 2560 15 ธ.ค. 2560 22 ก.พ. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางสว่างอินต๊ะ 3 กาฬสินธุ์
662 61-1124 61012180-61012182 18 ธ.ค. 2560 18 ธ.ค. 2560 18 ธ.ค. 2560 23 ก.พ. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางทองสัยโสไกสี 3 กำแพงเพชร
663 61-1126 61012186-61012188 18 ธ.ค. 2560 18 ธ.ค. 2560 18 ธ.ค. 2560 16 ก.พ. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางพรชัยสีเนตร 3 กำแพงเพชร
664 61-1140 61012265-61012267 19 ธ.ค. 2560 19 ธ.ค. 2560 19 ธ.ค. 2560 16 ก.พ. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางธีรศักดิ์อุดคำเที่ยง 3 ภูเก็ต
665 61-1148 61012343-61012345 20 ธ.ค. 2560 20 ธ.ค. 2560 20 ธ.ค. 2560 16 ก.พ. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) ดร.นฤมลบุญเคลิ้ม 3 อุบลราชธานี
666 61-1150 61012349-61012351 20 ธ.ค. 2560 20 ธ.ค. 2560 20 ธ.ค. 2560 16 ก.พ. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) ดร.นฤมลบุญเคลิ้ม 3 ภูเก็ต
667 61-1155 61012392-61012394 20 ธ.ค. 2560 20 ธ.ค. 2560 20 ธ.ค. 2560 16 ก.พ. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) ดร.นฤมลบุญเคลิ้ม 3 อุบลราชธานี
668 61-1177 61012582-61012584 26 ธ.ค. 2560 26 ธ.ค. 2560 26 ธ.ค. 2560 16 ก.พ. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางทินกรศิวาลัย 3 พิจิตร
669 61-1179 61012588-61012590 26 ธ.ค. 2560 26 ธ.ค. 2560 26 ธ.ค. 2560 16 ก.พ. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางโพธิ์เศรษฐเดช 3 สมุทรสงคราม
670 61-1205 61013058-61013060 05 ม.ค. 2561 05 ม.ค. 2561 05 ม.ค. 2561 16 ก.พ. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางสมชายสุรสรยุทธ 3 กรุงเทพฯ
671 61-1209 61013070-61013072 05 ม.ค. 2561 05 ม.ค. 2561 05 ม.ค. 2561 23 ก.พ. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางสมชายสุรสรยุทธ 3 กรุงเทพฯ
672 61-1213 61013082-61013084 05 ม.ค. 2561 05 ม.ค. 2561 05 ม.ค. 2561 16 ก.พ. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางรักษ์นันทิยะประดิษฐ์ 3 ระนอง
673 61-1215 61013088-61013090 05 ม.ค. 2561 05 ม.ค. 2561 05 ม.ค. 2561 16 ก.พ. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางปราโมทย์กล่ำเดช 3 ระนอง
674 61-1217 61013094-61013096 05 ม.ค. 2561 05 ม.ค. 2561 05 ม.ค. 2561 16 ก.พ. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางกิตติมั่นกตัญญู 3 ระนอง
675 61-1219 61013100-61013102 05 ม.ค. 2561 05 ม.ค. 2561 05 ม.ค. 2561 16 ก.พ. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) ดร.เบญจมาศทองพูล 3 สระแก้ว
676 61-1221 61013106-61013108 05 ม.ค. 2561 05 ม.ค. 2561 05 ม.ค. 2561 16 ก.พ. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) ดร.เบญจมาศทองพูล 3 สระแก้ว
677 61-1224 61013120-61013122 05 ม.ค. 2561 05 ม.ค. 2561 05 ม.ค. 2561 16 ก.พ. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางสุเทพทิพรังศรี 3 ตราด
678 61-1226 61013126-61013128 05 ม.ค. 2561 05 ม.ค. 2561 05 ม.ค. 2561 16 ก.พ. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นส.ยุพินเหลืองแดง 3 ชุมพร
679 61-1228 61013132-61013134 05 ม.ค. 2561 05 ม.ค. 2561 05 ม.ค. 2561 16 ก.พ. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางอดิรุจแสงชัย 3 ราชบุรี
680 61-1230 61013138-61013140 05 ม.ค. 2561 05 ม.ค. 2561 05 ม.ค. 2561 21 ก.พ. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางฉลองสำราญ 3 ราชบุรี
681 61-1232 61013144-61013146 05 ม.ค. 2561 05 ม.ค. 2561 05 ม.ค. 2561 22 ก.พ. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางทวีปครุธชาติ 3 ราชบุรี
682 61-1234 61013150-61013152 05 ม.ค. 2561 05 ม.ค. 2561 05 ม.ค. 2561 22 ก.พ. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางทวีปครุธชาติ 3 ราชบุรี
683 61-1236 61013156-61013158 05 ม.ค. 2561 05 ม.ค. 2561 05 ม.ค. 2561 22 ก.พ. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางประสิทธิ์ศรีน้อย 3 อำนาจเจริญ
684 61-1238 61013162-61013164 05 ม.ค. 2561 05 ม.ค. 2561 05 ม.ค. 2561 22 ก.พ. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางจันตากาล้อม 3 กระบี่
685 61-1240 61013168-61013170 05 ม.ค. 2561 05 ม.ค. 2561 05 ม.ค. 2561 22 ก.พ. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางผดุงกิจเอื้ออารยะมนตรี 3 อำนาจเจริญ
686 61-1246 61013193-61013195 05 ม.ค. 2561 05 ม.ค. 2561 05 ม.ค. 2561 21 มี.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางผดุงกิจเอื้ออารยะมนตรี 3 อำนาจเจริญ
687 61-1250 61013226-61013228 05 ม.ค. 2561 05 ม.ค. 2561 05 ม.ค. 2561 22 ก.พ. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางประทินพนมทวน 3 ขอนแก่น
688 61-1252 61013232-61013234 05 ม.ค. 2561 05 ม.ค. 2561 05 ม.ค. 2561 22 ก.พ. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) ดร.ณัฏฐ์กานดาโชติปิติธนภัทร 3 นครสวรรค์
689 61-1254 61013238-61013240 08 ม.ค. 2561 08 ม.ค. 2561 08 ม.ค. 2561 22 ก.พ. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางระดมแสนชมพู 3 นครสวรรค์
690 61-1256 61013244-61013246 08 ม.ค. 2561 08 ม.ค. 2561 08 ม.ค. 2561 22 ก.พ. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางประทินอ่อนน้อย 3 ขอนแก่น
691 61-1258 61013250-61013252 08 ม.ค. 2561 08 ม.ค. 2561 08 ม.ค. 2561 22 ก.พ. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางโกศลสินประเสริฐ 3 ขอนแก่น
692 61-1260 61013256-61013258 08 ม.ค. 2561 08 ม.ค. 2561 08 ม.ค. 2561 22 ก.พ. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางโกศลสินประเสริฐ 3 ขอนแก่น
693 61-1262 61013262-61013264 08 ม.ค. 2561 08 ม.ค. 2561 08 ม.ค. 2561 22 ก.พ. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางเสนาะชื่นใจฉ่ำ 3 ประจวบคีรีขันธ์
694 61-1281 61013668-61013670 09 ม.ค. 2561 09 ม.ค. 2561 09 ม.ค. 2561 22 ก.พ. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางเล็กพรรณศรี 3 อยุธยา
695 61-1283 61013674-61013676 09 ม.ค. 2561 09 ม.ค. 2561 09 ม.ค. 2561 22 ก.พ. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางเจริญเมืองแก้ว 3 อยุธยา
696 61-1285 61013680-61013682 09 ม.ค. 2561 09 ม.ค. 2561 09 ม.ค. 2561 22 ก.พ. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางเจริญเมืองแก้ว 3 อยุธยา
697 61-1287 61013686-61013688 09 ม.ค. 2561 09 ม.ค. 2561 09 ม.ค. 2561 22 ก.พ. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางนิยมดำแก้ว 3 อยุธยา
698 61-1289 61013692-61013694 09 ม.ค. 2561 09 ม.ค. 2561 09 ม.ค. 2561 22 ก.พ. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางสวัสดิ์คงคำนึง 3 อยุธยา
699 61-1291 61013698-61013700 09 ม.ค. 2561 09 ม.ค. 2561 09 ม.ค. 2561 22 ก.พ. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางนิคมจันทร์เกตุ 3 อยุธยา
700 61-1293 61013704-61013706 09 ม.ค. 2561 09 ม.ค. 2561 09 ม.ค. 2561 22 ก.พ. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางสมหมายธรรมกิจ 3 อยุธยา
701 61-1295 61013710-61013712 09 ม.ค. 2561 09 ม.ค. 2561 09 ม.ค. 2561 22 ก.พ. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางสมชายพรหมมาณ 3 ปทุมธานี
702 61-1297 61013716-61013718 09 ม.ค. 2561 09 ม.ค. 2561 09 ม.ค. 2561 22 ก.พ. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางอมรศุภรัตน์ 3 ปทุมธานี
703 61-1421 61014838-61014840 18 ม.ค. 2561 18 ม.ค. 2561 18 ม.ค. 2561 21 มี.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางอัษฎาวุธยอดดี 3 ลพบุรี
704 61-1423 61014844-61014846 18 ม.ค. 2561 18 ม.ค. 2561 18 ม.ค. 2561 21 มี.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางอัษฎาวุธยอดดี 3 ลพบุรี
705 61-1425 61014850-61014852 18 ม.ค. 2561 18 ม.ค. 2561 18 ม.ค. 2561 21 มี.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) ดร.รณิดา จันทสิทธิ์ 3 ลพบุรี
706 61-1469 61015337-61015339 23 ม.ค. 2561 23 ม.ค. 2561 23 ม.ค. 2561 21 มี.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางสุบรรอันทินทา 3 บุรีรัมย์
707 61-1473 61015349-61015351 23 ม.ค. 2561 23 ม.ค. 2561 23 ม.ค. 2561 28 มี.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางคำภีภูมินา 3 บุรีรัมย์
708 61-1497 61015760-61015762 24 ม.ค. 2561 24 ม.ค. 2561 24 ม.ค. 2561 27 มี.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางจำลองรักกะเปา 3 สมุทรสงคราม
709 61-1499 61015766-61015768 24 ม.ค. 2561 24 ม.ค. 2561 24 ม.ค. 2561 27 มี.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางเฉลิมพลชนะศรี 3 นราธิวาส
710 61-1501 61015772-61015774 24 ม.ค. 2561 24 ม.ค. 2561 24 ม.ค. 2561 27 มี.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางอดิศักดิ์แสนแก้ว 3 อำนาจเจริญ
711 61-1537 61016066-61016068 26 ม.ค. 2561 26 ม.ค. 2561 26 ม.ค. 2561 26 มี.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางเต้าเครือมา 3 ปัตตานี
712 61-1539 61016072-61016074 26 ม.ค. 2561 26 ม.ค. 2561 26 ม.ค. 2561 26 มี.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางเต้าเครือมา 3 ปัตตานี
713 61-1543 61016084-61016086 26 ม.ค. 2561 26 ม.ค. 2561 26 ม.ค. 2561 28 มี.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางสินธ์พรมพิชัย 3 ตรัง
714 61-1545 61016090-61016092 26 ม.ค. 2561 26 ม.ค. 2561 26 ม.ค. 2561 26 มี.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางมนัสเชียงแสน 3 ลำพูน
715 61-1547 61016096-61016098 26 ม.ค. 2561 26 ม.ค. 2561 26 ม.ค. 2561 26 มี.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางมนัสเชียงแสน 3 ลำพูน
716 61-1549 61016102-61016104 26 ม.ค. 2561 26 ม.ค. 2561 26 ม.ค. 2561 26 มี.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางมนัสเชียงแสน 3 ลำพูน
717 61-1569 61016391-61016393 30 ม.ค. 2561 30 ม.ค. 2561 30 ม.ค. 2561 26 มี.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางสมจิตรเพ็ชรวิเศษ 3 อุดรธานี
718 61-1602 61016570-61016572 01 ก.พ. 2561 01 ก.พ. 2561 01 ก.พ. 2561 21 มี.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางทินเมณฑ์กูล 3 ชุมพร
719 61-1604 61016576-61016578 01 ก.พ. 2561 01 ก.พ. 2561 01 ก.พ. 2561 27 มี.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางทินเมณฑ์กูล 3 ชุมพร
720 61-1608 61016588-61016590 01 ก.พ. 2561 01 ก.พ. 2561 01 ก.พ. 2561 27 มี.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางตนุตรมีเดชประดับ 3 ชุมพร
721 61-1619 61016827-61016829 02 ก.พ. 2561 02 ก.พ. 2561 02 ก.พ. 2561 04 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นส.วิลาวัณย์แก้วกุลธร 3 บุรีรัมย์
722 61-1623 61016839-61016841 02 ก.พ. 2561 02 ก.พ. 2561 02 ก.พ. 2561 04 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางณรงค์ตราฉิมพลี 3 บุรีรัมย์
723 61-1627 61016851-61016853 02 ก.พ. 2561 02 ก.พ. 2561 02 ก.พ. 2561 04 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางสง่าด่วนรับรัมย์ 3 บุรีรัมย์
724 61-1631 61016863-61016865 02 ก.พ. 2561 02 ก.พ. 2561 02 ก.พ. 2561 04 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางถวิลพนาจันทร์ 3 สงขลา
725 61-1633 61016869-61016871 02 ก.พ. 2561 02 ก.พ. 2561 02 ก.พ. 2561 04 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางถวิลพนาจันทร์ 3 สงขลา
726 61-1635 61016875-61016877 02 ก.พ. 2561 02 ก.พ. 2561 02 ก.พ. 2561 04 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางมงคลชัยปะทะโก 3 สงขลา
727 61-1648 61017025-61017027 05 ก.พ. 2561 05 ก.พ. 2561 05 ก.พ. 2561 27 มี.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางพิทักษ์ชอบแต่ง 3 มหาสารคาม
728 61-1687 61017541-61017543 07 ก.พ. 2561 07 ก.พ. 2561 07 ก.พ. 2561 09 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางพงษ์ศักดิ์จริงจิตร 3 สมุทรสงคราม
729 61-1689 61017547-61017549 07 ก.พ. 2561 07 ก.พ. 2561 07 ก.พ. 2561 04 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางเชาวลิตรัตนะ 3 มหาสารคาม
730 61-1766 61017895-61017897 09 ก.พ. 2561 09 ก.พ. 2561 09 ก.พ. 2561 11 เม.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางชาตรีรักธรรม 3 สมุทรสาคร
731 61-1768 61017901-61017903 09 ก.พ. 2561 09 ก.พ. 2561 09 ก.พ. 2561 11 เม.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางชัชวาลจันทร์ฉาย 3 สมุทรสาคร
732 61-1770 61017907-61017909 09 ก.พ. 2561 09 ก.พ. 2561 09 ก.พ. 2561 11 เม.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) ดร.นันทิยาวาสยศ 3 สมุทรสาคร
733 61-1772 61017913-61017915 09 ก.พ. 2561 09 ก.พ. 2561 09 ก.พ. 2561 11 เม.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) ดร.นันทิยาวาสยศ 3 สมุทรสาคร
734 61-1774 61017919-61017921 09 ก.พ. 2561 09 ก.พ. 2561 09 ก.พ. 2561 11 เม.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางวิรัชกาฬภักดี 3 สมุทรสาคร
735 61-1806 61018349-61018351 14 ก.พ. 2561 14 ก.พ. 2561 14 ก.พ. 2561 11 เม.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางปราสาทสื่อเฉย 3 ประจวบคีรีขันธ์
736 61-1812 61018367-61018369 14 ก.พ. 2561 14 ก.พ. 2561 14 ก.พ. 2561 30 เม.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางปราสาทสื่อเฉย 3 ประจวบคีรีขันธ์
737 61-1814 61018373-61018375 14 ก.พ. 2561 14 ก.พ. 2561 14 ก.พ. 2561 11 เม.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางสธนสมานมิตร 3 ตาก
738 61-1816 61018379-61018381 14 ก.พ. 2561 14 ก.พ. 2561 14 ก.พ. 2561 11 เม.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางสธนสมานมิตร 3 ตาก
739 61-1821 61018444-61018446 15 ก.พ. 2561 15 ก.พ. 2561 15 ก.พ. 2561 11 เม.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางพิทักษ์เกษมจิตร 3 น่านน่าน
740 61-1864 61018871-61018873 19 ก.พ. 2561 19 ก.พ. 2561 19 ก.พ. 2561 11 เม.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางบุญเลี้ยงทิพยศักดิ์ 3 พิษณุโลก
741 61-1866 61018877-61018879 19 ก.พ. 2561 19 ก.พ. 2561 19 ก.พ. 2561 11 เม.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางสัญชัยช่องวารินทร์ 3 พิษณุโลก
742 61-1872 61018895-61018897 19 ก.พ. 2561 19 ก.พ. 2561 19 ก.พ. 2561 11 เม.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) ดร.ลัดดาเศรษฐวานิช 3
743 61-1874 61018901-61018903 19 ก.พ. 2561 19 ก.พ. 2561 19 ก.พ. 2561 11 เม.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) ดร.ลัดดาเศรษฐวานิช 3
744 61-1876 61018907-61018909 19 ก.พ. 2561 19 ก.พ. 2561 19 ก.พ. 2561 11 เม.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) ดร.ธนาพรพันธ์ครู 3
745 61-1881 61018920-61018922 20 ก.พ. 2561 20 ก.พ. 2561 20 ก.พ. 2561 11 เม.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางสวัสดิ์พลสังข์ 3 มุกดาหาร
746 61-1883 61018926-61018928 20 ก.พ. 2561 20 ก.พ. 2561 20 ก.พ. 2561 11 เม.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) โรงเรียนสหกรณ์หมอดินเมืองลุงจำกัด 3 เชียงใหม่
747 61-1894 61019096-61019098 21 ก.พ. 2561 21 ก.พ. 2561 21 ก.พ. 2561 11 เม.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางสีสุพันอุทรักษ์ 3 บึงกาฬ
748 61-1896 61019102-61019104 21 ก.พ. 2561 21 ก.พ. 2561 21 ก.พ. 2561 11 เม.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางสีสุพันอุทรักษ์ 3 บึงกาฬ
749 61-1898 61019108-61019110 21 ก.พ. 2561 21 ก.พ. 2561 21 ก.พ. 2561 11 เม.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางไพศาลรัตน์วิสัย 3 บึงกาฬ
750 61-1923 61019448-61019450 26 ก.พ. 2561 26 ก.พ. 2561 26 ก.พ. 2561 11 เม.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางเอกสิทธิ์ลิ้มรสธรรม 3 กรุงเทพฯ
751 61-1925 61019454-61019456 26 ก.พ. 2561 26 ก.พ. 2561 26 ก.พ. 2561 11 เม.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางเอกสิทธิ์ลิ้มรสธรรม 3 กรุงเทพฯ
752 61-1927 61019460-61019462 26 ก.พ. 2561 26 ก.พ. 2561 26 ก.พ. 2561 11 เม.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางเอกสิทธิ์ลิ้มรสธรรม 3 กรุงเทพฯ
753 61-2018 61020533-61020535 13 มี.ค. 2561 13 มี.ค. 2561 13 มี.ค. 2561 26 มิ.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางจำนงค์พุทธรักษา 3 ชุมพร
754 61-2062 61020890-61020892 14 มี.ค. 2561 14 มี.ค. 2561 14 มี.ค. 2561 26 มิ.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นส.สุพินหนองเสนา 3 บึงกาฬ
755 61-2064 61020896-61020898 14 มี.ค. 2561 14 มี.ค. 2561 14 มี.ค. 2561 26 มิ.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) ดร.ปิยพรแดนสีแก้ว 3 บึงกาฬ
756 61-2068 61020908-61020910 14 มี.ค. 2561 14 มี.ค. 2561 14 มี.ค. 2561 26 มิ.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางมนูญขนันแข็ง 3 บึงกาฬ
757 61-2070 61020914-61020916 14 มี.ค. 2561 14 มี.ค. 2561 14 มี.ค. 2561 26 มิ.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางวินิจถิตย์ผาด 3 บึงกาฬ
758 61-2072 61020920-61020922 14 มี.ค. 2561 14 มี.ค. 2561 14 มี.ค. 2561 26 มิ.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางหนูพรดิษพันลำ 3 อุดรธานี
759 61-2113 61021513-61021515 26 มี.ค. 2561 26 มี.ค. 2561 26 มี.ค. 2561 26 มิ.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางธนกิจภัทรธีรธรรม 3 บุรีรัมย์
760 61-2115 61021519-61021521 26 มี.ค. 2561 26 มี.ค. 2561 26 มี.ค. 2561 26 มิ.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางไพโรจน์คีรีแก้ว 3 บุรีรัมย์
761 61-2127 61021568-61021570 26 มี.ค. 2561 26 มี.ค. 2561 26 มี.ค. 2561 26 มิ.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางโฆษิตอั้นเต้ง 3 มุกดาหาร
762 61-2129 61021574-61021576 26 มี.ค. 2561 26 มี.ค. 2561 26 มี.ค. 2561 26 มิ.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางคล่องปิยดิลก 3 มุกดาหาร
763 61-2131 61021580-61021582 26 มี.ค. 2561 26 มี.ค. 2561 26 มี.ค. 2561 26 มิ.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางภาสเรืองมี 3 เชียงใหม่
764 61-2133 61021586-61021588 26 มี.ค. 2561 26 มี.ค. 2561 26 มี.ค. 2561 26 มิ.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางสุพรไทยสนธิ 3 นครสวรรค์
765 61-2140 61021607-61021609 26 มี.ค. 2561 26 มี.ค. 2561 26 มี.ค. 2561 26 มิ.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางสุพรไทยสนธิ 3 นครสวรรค์
766 61-2143 61021615-61021617 26 มี.ค. 2561 26 มี.ค. 2561 26 มี.ค. 2561 26 มิ.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) ดร.ผ่องพุทรอนไพริน 3 ชัยนาท
767 61-2145 61021621-61021623 26 มี.ค. 2561 26 มี.ค. 2561 26 มี.ค. 2561 26 มิ.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางปรีชาพรนิมิตร 3 น่านน่าน
768 61-2147 61021627-61021629 26 มี.ค. 2561 26 มี.ค. 2561 26 มี.ค. 2561 26 มิ.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางปภาวินติรศุภนนท์ 3 กาฬสินธุ์
769 61-2149 61021633-61021635 26 มี.ค. 2561 26 มี.ค. 2561 26 มี.ค. 2561 26 มิ.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางเจริญขำเขียว 3 กาฬสินธุ์
770 61-2157 61021657-61021659 26 มี.ค. 2561 26 มี.ค. 2561 26 มี.ค. 2561 26 มิ.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางบุญนาคลูกอินทรีย์ 3 อุบลราชธานี
771 61-2159 61021663-61021665 26 มี.ค. 2561 26 มี.ค. 2561 26 มี.ค. 2561 26 มิ.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นส.อังคณาธนกัญญา 3 นครศรีธรรมราช
772 61-2162 61021671-61021673 27 มี.ค. 2561 27 มี.ค. 2561 27 มี.ค. 2561 26 มิ.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) ดร.ฉวีวรรณอยู่ป้อม 3 ชุมพร
773 61-2164 61021677-61021679 27 มี.ค. 2561 27 มี.ค. 2561 27 มี.ค. 2561 26 มิ.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางสมานถาวร 3 ราชบุรี
774 61-2166 61021683-61021685 27 มี.ค. 2561 27 มี.ค. 2561 27 มี.ค. 2561 26 มิ.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางรุ่งภัญน์ยุทธเสมียนมหาโชค 3 ราชบุรี
775 61-2168 61021689-61021691 27 มี.ค. 2561 27 มี.ค. 2561 27 มี.ค. 2561 26 มิ.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางรุ่งภัญน์ยุทธเสมียนมหาโชค 3 ราชบุรี
776 61-2170 61021695-61021697 27 มี.ค. 2561 27 มี.ค. 2561 27 มี.ค. 2561 26 มิ.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางรุ่งภัญน์ยุทธเสมียนมหาโชค 3 ราชบุรี
777 61-2205 61022202-61022204 30 มี.ค. 2561 30 มี.ค. 2561 30 มี.ค. 2561 26 มิ.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางองอาจชุมมาด 3 เชียงราย
778 61-2207 61022208-61022210 30 มี.ค. 2561 30 มี.ค. 2561 30 มี.ค. 2561 26 มิ.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางองอาจชุมมาด 3 เชียงราย
779 61-2235 61022292-61022294 30 มี.ค. 2561 30 มี.ค. 2561 30 มี.ค. 2561 26 มิ.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางสมประสงค์อัครผล 3 แม่ฮ่องสอน
780 61-2237 61022298-61022300 30 มี.ค. 2561 30 มี.ค. 2561 30 มี.ค. 2561 26 มิ.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางสมประสงค์อัครผล 3 แม่ฮ่องสอน
781 61-2239 61022304-61022306 30 มี.ค. 2561 30 มี.ค. 2561 30 มี.ค. 2561 27 มิ.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางสมประสงค์อัครผล 3 แม่ฮ่องสอน
782 61-2241 61022310-61022312 30 มี.ค. 2561 30 มี.ค. 2561 30 มี.ค. 2561 26 มิ.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางสมประสงค์อัครผล 3 แม่ฮ่องสอน
783 61-2243 61022316-61022318 30 มี.ค. 2561 30 มี.ค. 2561 30 มี.ค. 2561 28 มิ.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางสมประสงค์อัครผล 3 แม่ฮ่องสอน
784 61-2261 61022370-61022372 30 มี.ค. 2561 30 มี.ค. 2561 30 มี.ค. 2561 27 มิ.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางวัฒน์ชัยอินทร์อารีย์ 3 เชียงราย
785 61-2275 61022412-61022414 30 มี.ค. 2561 30 มี.ค. 2561 30 มี.ค. 2561 27 มิ.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางบุญตาเทียมเพ็ง 3 ลำปาง
786 61-2285 61022451-61022453 30 มี.ค. 2561 30 มี.ค. 2561 30 มี.ค. 2561 27 มิ.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) ดร.เกศลินศุนย์กลาง 3 บุรีรัมย์
787 61-2312 61022561-61022563 09 เม.ย. 2561 09 เม.ย. 2561 09 เม.ย. 2561 27 มิ.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางอภิชาติสุขใส 3 อำนาจเจริญ
788 61-2324 61022597-61022599 09 เม.ย. 2561 09 เม.ย. 2561 09 เม.ย. 2561 27 มิ.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางชาณุวัฒน์สิวะโมกข์ 3 หนองคาย
789 61-2326 61022603-61022605 09 เม.ย. 2561 09 เม.ย. 2561 09 เม.ย. 2561 27 มิ.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางชาณุวัฒน์สิวะโมกข์ 3 หนองคาย
790 61-2365 61022787-61022789 09 เม.ย. 2561 09 เม.ย. 2561 09 เม.ย. 2561 27 มิ.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางดำรงพ่อคำจันทร์ 3 สุรินทร์
791 61-2367 61022793-61022795 09 เม.ย. 2561 09 เม.ย. 2561 09 เม.ย. 2561 27 มิ.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางดำรงพ่อคำจันทร์ 3 สุรินทร์
792 61-2369 61022799-61022801 09 เม.ย. 2561 09 เม.ย. 2561 09 เม.ย. 2561 27 มิ.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางฉัตย์วงษ์แก้ว 3 สุรินทร์
793 61-2371 61022805-61022807 09 เม.ย. 2561 09 เม.ย. 2561 09 เม.ย. 2561 27 มิ.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางสุระศักดิ์กะนะหาวงศ์ 3
794 61-2373 61022811-61022813 09 เม.ย. 2561 09 เม.ย. 2561 09 เม.ย. 2561 28 มิ.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางเคนนัยนิตย์ 3 ลพบุรี
795 61-2392 61022995-61022997 10 เม.ย. 2561 10 เม.ย. 2561 10 เม.ย. 2561 27 มิ.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางสายชลเหล่าภักดี 3 อ่างทอง
796 61-2394 61023001-61023003 10 เม.ย. 2561 10 เม.ย. 2561 10 เม.ย. 2561 27 มิ.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางสายชลเหล่าภักดี 3 อ่างทอง
797 61-2396 61023007-61023009 10 เม.ย. 2561 10 เม.ย. 2561 10 เม.ย. 2561 27 มิ.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางสายชลเหล่าภักดี 3 อ่างทอง
798 61-2435 61023496-61023498 19 เม.ย. 2561 19 เม.ย. 2561 19 เม.ย. 2561 27 มิ.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นส.มลิวรรณจันมณี 3 นครราชสีมา
799 61-2437 61023502-61023504 19 เม.ย. 2561 19 เม.ย. 2561 19 เม.ย. 2561 27 มิ.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นส.มลิวรรณจันมณี 3 นครราชสีมา
800 61-2439 61023508-61023510 19 เม.ย. 2561 19 เม.ย. 2561 19 เม.ย. 2561 27 มิ.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นส.สมบัติยกเชื้อ 3 นราธิวาส
801 61-2446 61023729-61023731 20 เม.ย. 2561 20 เม.ย. 2561 20 เม.ย. 2561 27 มิ.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นส.ยุพินเหลืองแดง 3 ชุมพร
802 61-2448 61023735-61023737 20 เม.ย. 2561 20 เม.ย. 2561 20 เม.ย. 2561 27 มิ.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางชัชวาลย์ดีประเสริฐ 3 ชุมพร
803 61-2450 61023741-61023743 20 เม.ย. 2561 20 เม.ย. 2561 20 เม.ย. 2561 27 มิ.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) ดร.นันทินีอุทัยวรรณ์ 3 ชุมพร
804 61-2478 61024056-61024058 24 เม.ย. 2561 24 เม.ย. 2561 24 เม.ย. 2561 27 มิ.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางชาติน้อยอินต๊ะ 3 ภูเก็ต
805 61-2484 61024074-61024076 24 เม.ย. 2561 24 เม.ย. 2561 24 เม.ย. 2561 27 มิ.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางวิโรจน์พอสม 3 ลำพูน
806 61-2504 61024288-61024290 25 เม.ย. 2561 25 เม.ย. 2561 25 เม.ย. 2561 27 มิ.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางทนงค์แสงเกิด 3 เชียงใหม่
807 61-2506 61024294-61024296 25 เม.ย. 2561 25 เม.ย. 2561 25 เม.ย. 2561 27 มิ.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางสาครนาคะสวรรค์ 3 ปทุมธานี
808 61-2508 61024300-61024302 25 เม.ย. 2561 25 เม.ย. 2561 25 เม.ย. 2561 27 มิ.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางเอกสัมภาทพันธมาศ 3 อยุธยา
809 61-2510 61024306-61024308 25 เม.ย. 2561 25 เม.ย. 2561 25 เม.ย. 2561 27 มิ.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางเอกสัมภาทพันธมาศ 3 อยุธยา
810 61-2512 61024312-61024314 25 เม.ย. 2561 25 เม.ย. 2561 25 เม.ย. 2561 27 มิ.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางวิเชียรดังเด็ง 3 กาฬสินธุ์
811 61-2514 61024318-61024320 25 เม.ย. 2561 25 เม.ย. 2561 25 เม.ย. 2561 27 มิ.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางสุรชัยทิพย์สุภา 3 กาฬสินธุ์
812 61-2516 61024324-61024326 25 เม.ย. 2561 25 เม.ย. 2561 25 เม.ย. 2561 27 มิ.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางสุรชัยทิพย์สุภา 3 กาฬสินธุ์
813 61-2518 61024330-61024332 25 เม.ย. 2561 25 เม.ย. 2561 25 เม.ย. 2561 27 มิ.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางสนั่นใจงาม 3 ชัยนาท
814 61-2520 61024336-61024338 25 เม.ย. 2561 25 เม.ย. 2561 25 เม.ย. 2561 27 มิ.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางสนั่นใจงาม 3 ชัยนาท
815 61-2522 61024342-61024344 25 เม.ย. 2561 25 เม.ย. 2561 25 เม.ย. 2561 27 มิ.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) ดร.วราภรณ์ยารังษี 3 ชัยนาท
816 61-2567 61025654-61025656 04 พ.ค. 2561 04 พ.ค. 2561 04 พ.ค. 2561 27 มิ.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางวิชาการหนูเกตุ 3 นครราชสีมา
817 61-2576 61025761-61025763 07 พ.ค. 2561 07 พ.ค. 2561 07 พ.ค. 2561 03 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางบุญพามะโนมัย 3 ฉะเชิงเทรา
818 61-2578 61025767-61025769 07 พ.ค. 2561 07 พ.ค. 2561 07 พ.ค. 2561 03 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางเสกสรรค์วงศ์เครือศร 3 อ่างทอง
819 61-2580 61025773-61025775 07 พ.ค. 2561 07 พ.ค. 2561 07 พ.ค. 2561 03 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางวิชาญมหามณี 3 อุดรธานี
820 61-2582 61025779-61025781 07 พ.ค. 2561 07 พ.ค. 2561 07 พ.ค. 2561 03 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นส.เสงี่ยมเพียแก่นแก้ว 3 อุดรธานี
821 61-2592 61025959-61025961 07 พ.ค. 2561 07 พ.ค. 2561 07 พ.ค. 2561 03 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางอำนวยอบเชย 3 ลพบุรี
822 61-2594 61025965-61025967 07 พ.ค. 2561 07 พ.ค. 2561 07 พ.ค. 2561 03 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางทองหล่อแจ่มศรี 3 ลพบุรี
823 61-2596 61025971-61025973 07 พ.ค. 2561 07 พ.ค. 2561 07 พ.ค. 2561 03 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นส.พรมสุทัดตาพิมพ์ไชย 3 ลพบุรี
824 61-2598 61025977-61025979 07 พ.ค. 2561 07 พ.ค. 2561 07 พ.ค. 2561 03 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางกิตติศักดิ์สิงห์คำ 3 ลพบุรี
825 61-2600 61025983-61025985 07 พ.ค. 2561 07 พ.ค. 2561 07 พ.ค. 2561 03 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางกิตติศักดิ์สิงห์คำ 3 ลพบุรี
826 61-2630 61026618-61026620 10 พ.ค. 2561 10 พ.ค. 2561 10 พ.ค. 2561 27 มิ.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางณรงค์เกตุพิชัย 3 เพชรบุรี
827 61-2632 61026624-61026626 10 พ.ค. 2561 10 พ.ค. 2561 10 พ.ค. 2561 27 มิ.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางสมานชำนิ 3 เพชรบุรี
828 61-2634 61026630-61026632 10 พ.ค. 2561 10 พ.ค. 2561 10 พ.ค. 2561 27 มิ.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางฉลองจิตน้อม 3 อุบลราชธานี
829 61-2636 61026636-61026638 10 พ.ค. 2561 10 พ.ค. 2561 10 พ.ค. 2561 27 มิ.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) ดร.สมพรรุ่นประพันธ์ 3 อุบลราชธานี
830 61-2638 61026642-61026644 10 พ.ค. 2561 10 พ.ค. 2561 10 พ.ค. 2561 27 มิ.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางเจริญบุญเคลิ้ม 3 อุบลราชธานี
831 61-2640 61026648-61026650 10 พ.ค. 2561 10 พ.ค. 2561 10 พ.ค. 2561 27 มิ.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นส.พิมพ์ประภาอ่อนโพธิชา 3 ชัยภูมิ
832 61-2658 61026904-61026906 11 พ.ค. 2561 11 พ.ค. 2561 11 พ.ค. 2561 03 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางสมชัยนวลจันทร์ 3 เชียงใหม่
833 61-2660 61026910-61026912 11 พ.ค. 2561 11 พ.ค. 2561 11 พ.ค. 2561 03 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางฉลองแก้วเกาะสะบ้า 3 อยุธยา
834 61-2662 61026916-61026918 11 พ.ค. 2561 11 พ.ค. 2561 11 พ.ค. 2561 03 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางพิทักษ์สีสลับ 3 อยุธยา
835 61-2678 61027027-61027029 11 พ.ค. 2561 11 พ.ค. 2561 11 พ.ค. 2561 03 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางอุดรไลออน 3 สงขลา
836 61-2680 61027033-61027035 11 พ.ค. 2561 11 พ.ค. 2561 11 พ.ค. 2561 03 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางชุมนุมยงสืบชาติ 3 สงขลา
837 61-2684 61027045-61027047 11 พ.ค. 2561 11 พ.ค. 2561 11 พ.ค. 2561 03 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางจองรักงาม 3 บุรีรัมย์
838 61-2701 61027247-61027249 18 พ.ค. 2561 18 พ.ค. 2561 18 พ.ค. 2561 03 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางมงคลชิวชวด 3 ตราด
839 61-2703 61027253-61027255 18 พ.ค. 2561 18 พ.ค. 2561 18 พ.ค. 2561 03 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางสิทธิรัตนาจารย์ 3 ตราด
840 61-2707 61027265-61027267 18 พ.ค. 2561 18 พ.ค. 2561 18 พ.ค. 2561 03 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางสอาดศรศิลป์ 3 เลย
841 61-2709 61027271-61027273 18 พ.ค. 2561 18 พ.ค. 2561 18 พ.ค. 2561 03 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางสอาดศรศิลป์ 3 เลย
842 61-2711 61027277-61027279 18 พ.ค. 2561 18 พ.ค. 2561 18 พ.ค. 2561 03 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางอนุศักดิ์พูลเผ่า 3 ชุมพร
843 61-2725 61027413-61027415 21 พ.ค. 2561 21 พ.ค. 2561 21 พ.ค. 2561 03 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางทรงชัยสู่พานิช 3 กาฬสินธุ์
844 61-2729 61027425-61027427 21 พ.ค. 2561 21 พ.ค. 2561 21 พ.ค. 2561 03 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางชยพลจันทร์เจริญ 3 กาฬสินธุ์
845 61-2743 61027678-61027680 22 พ.ค. 2561 22 พ.ค. 2561 22 พ.ค. 2561 03 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางถนอมสังข์แก้ว 3 ปทุมธานี
846 61-2745 61027684-61027686 22 พ.ค. 2561 22 พ.ค. 2561 22 พ.ค. 2561 03 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางสุรชัยรัตนะ 3 ปทุมธานี
847 61-2747 61027690-61027692 22 พ.ค. 2561 22 พ.ค. 2561 22 พ.ค. 2561 03 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางวันชัยวิชัย 3 อยุธยา
848 61-2749 61027696-61027698 22 พ.ค. 2561 22 พ.ค. 2561 22 พ.ค. 2561 03 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางวันชัยวิชัย 3 อยุธยา
849 61-2751 61027702-61027704 22 พ.ค. 2561 22 พ.ค. 2561 22 พ.ค. 2561 03 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) โรงเรียนสหกรณ์หมอดินเมืองลุงจำกัด 3 เชียงใหม่
850 61-2753 61027708-61027710 22 พ.ค. 2561 22 พ.ค. 2561 22 พ.ค. 2561 03 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางดิษฐ์ศรีเมือง 3 ปทุมธานี
851 61-2755 61027714-61027716 22 พ.ค. 2561 22 พ.ค. 2561 22 พ.ค. 2561 03 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางสาครนาคะสรรค์ 3 ปทุมธานี
852 61-2757 61027720-61027722 22 พ.ค. 2561 22 พ.ค. 2561 22 พ.ค. 2561 03 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางวันชัยวิชัย 3 อยุธยา
853 61-2772 61028066-61028068 24 พ.ค. 2561 24 พ.ค. 2561 24 พ.ค. 2561 04 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางพรชัยชั้นสกุล 3 มุกดาหาร
854 61-2774 61028072-61028074 24 พ.ค. 2561 24 พ.ค. 2561 24 พ.ค. 2561 04 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางชิดชัยชุมสุด 3 มุกดาหาร
855 61-2776 61028078-61028080 24 พ.ค. 2561 24 พ.ค. 2561 24 พ.ค. 2561 16 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางปรีดาเกตุกุล 3 หนองคาย
856 61-2778 61028084-61028086 24 พ.ค. 2561 24 พ.ค. 2561 24 พ.ค. 2561 16 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางปรีดาเกตุกุล 3 หนองคาย
857 61-2780 61028090-61028092 24 พ.ค. 2561 24 พ.ค. 2561 24 พ.ค. 2561 16 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางปรีดาเกตุกุล 3 กระบี่
858 61-2782 61028096-61028098 24 พ.ค. 2561 24 พ.ค. 2561 24 พ.ค. 2561 16 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางปรีดาเกตุกุล 3 หนองคาย
859 61-2786 61028108-61028110 24 พ.ค. 2561 24 พ.ค. 2561 24 พ.ค. 2561 16 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นส.ส้มลิ้มนามกระโทก 3 ขอนแก่น
860 61-2788 61028114-61028116 24 พ.ค. 2561 24 พ.ค. 2561 24 พ.ค. 2561 16 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นส.ส้มลิ้มนามกระโทก 3 ขอนแก่น
861 61-2804 61028162-61028164 24 พ.ค. 2561 24 พ.ค. 2561 24 พ.ค. 2561 16 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางสุรสิทธิ์อุดมเวทย์ 3 ประจวบคีรีขันธ์
862 61-2806 61028168-61028170 24 พ.ค. 2561 24 พ.ค. 2561 24 พ.ค. 2561 16 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางสุรสิทธิ์อุดมเวทย์ 3 ประจวบคีรีขันธ์
863 61-2808 61028174-61028176 24 พ.ค. 2561 24 พ.ค. 2561 24 พ.ค. 2561 16 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางอนุชาติศรีเข็มทอง 3 ประจวบคีรีขันธ์
864 61-2810 61028180-61028182 24 พ.ค. 2561 24 พ.ค. 2561 24 พ.ค. 2561 16 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางลำไพรพื้นทอง 3 พัทลุง
865 61-2812 61028186-61028188 24 พ.ค. 2561 24 พ.ค. 2561 24 พ.ค. 2561 16 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางลำไพรพื้นทอง 3 พัทลุง
866 61-2818 61028204-61028206 24 พ.ค. 2561 24 พ.ค. 2561 24 พ.ค. 2561 16 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางมังกรวิชาเรือง 3 กำแพงเพชร
867 61-2837 61028455-61028457 25 พ.ค. 2561 25 พ.ค. 2561 25 พ.ค. 2561 16 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางอดินันท์แก้วประไพ 3 สมุทรสงคราม
868 61-2840 61028479-61028481 25 พ.ค. 2561 25 พ.ค. 2561 25 พ.ค. 2561 16 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางรสศรีประเสริฐ 3 ลำพูน
869 61-2882 61029223-61029225 07 มิ.ย. 2561 07 มิ.ย. 2561 07 มิ.ย. 2561 16 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางรัศมีสังวิเศษ 3 พิษณุโลก
870 61-2884 61029229-61029231 07 มิ.ย. 2561 07 มิ.ย. 2561 07 มิ.ย. 2561 16 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางรัศมีสังวิเศษ 3 พิษณุโลก
871 61-2886 61029235-61029237 07 มิ.ย. 2561 07 มิ.ย. 2561 07 มิ.ย. 2561 16 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางรัศมีสังวิเศษ 3 พิษณุโลก
872 61-2888 61029241-61029243 07 มิ.ย. 2561 07 มิ.ย. 2561 07 มิ.ย. 2561 16 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางรัศมีสังวิเศษ 3 พิษณุโลก
873 61-2890 61029247-61029249 07 มิ.ย. 2561 07 มิ.ย. 2561 07 มิ.ย. 2561 16 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางรัศมีสังวิเศษ 3 พิษณุโลก
874 61-0311 61004707-61004709 12 ก.ย. 2560 12 ก.ย. 2560 12 ก.ย. 2560 23 พ.ย. 2560 สารสกัดอินทรีย์ (Q) นางกมลเกษมศุข 3 นครสวรรค์
875 61-0313 61004713-61004715 12 ก.ย. 2560 12 ก.ย. 2560 12 ก.ย. 2560 23 พ.ย. 2560 สารสกัดอินทรีย์ (Q) ดร.ศิริพรรณ ไชยวงศ์ 3 นครสวรรค์
876 61-0368 61005113-61005115 19 ก.ย. 2560 19 ก.ย. 2560 19 ก.ย. 2560 23 พ.ย. 2560 สารสกัดอินทรีย์ (Q) หจก.ริช เวลธ อะโกร จำกัด 3 นครศรีธรรมราช
877 61-0441 61006288-61006290 05 ต.ค. 2560 05 ต.ค. 2560 05 ต.ค. 2560 16 ม.ค. 2561 สารสกัดอินทรีย์ (Q) หจก.สมาร์ท ไบโอเทค คอร์ปอเรชั่นจำกัด 3 ระนอง
878 61-0575 61007517-61007519 17 ต.ค. 2560 17 ต.ค. 2560 17 ต.ค. 2560 11 ม.ค. 2561 สารสกัดอินทรีย์ (Q) นางหัสนัยแก้วกุล 3 ปัตตานี
879 61-1013 61011072-61011074 06 ธ.ค. 2560 06 ธ.ค. 2560 06 ธ.ค. 2560 25 ม.ค. 2561 สารสกัดอินทรีย์ (Q) นางประวิทย์ศรีอนุวัติพงศ์ 3 ระนอง
880 61-1015 61011078-61011080 06 ธ.ค. 2560 06 ธ.ค. 2560 06 ธ.ค. 2560 25 ม.ค. 2561 สารสกัดอินทรีย์ (Q) นางประวิทย์ศรีอนุวัติพงศ์ 3 ระนอง
881 61-1017 61011084-61011086 06 ธ.ค. 2560 06 ธ.ค. 2560 06 ธ.ค. 2560 25 ม.ค. 2561 สารสกัดอินทรีย์ (Q) นางประวิทย์ศรีอนุวัติพงศ์ 3 ระนอง
882 61-1808 61018355-61018357 14 ก.พ. 2561 14 ก.พ. 2561 14 ก.พ. 2561 21 มี.ค. 2561 สารสกัดอินทรีย์ (Q) นางโกเมศรัตนาวิวัฒน์พงศ์ 3 ประจวบคีรีขันธ์
883 61-1810 61018361-61018363 14 ก.พ. 2561 14 ก.พ. 2561 14 ก.พ. 2561 21 มี.ค. 2561 สารสกัดอินทรีย์ (Q) นางโกเมศรัตนาวิวัฒน์พงศ์ 3 ประจวบคีรีขันธ์
884 61-0213 61003746-61003746 24 ส.ค. 2560 24 ส.ค. 2560 24 ส.ค. 2560 30 ส.ค. 2560 เกลือแป้ง โรงเรียนหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จ.เชียงใหม่ (ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ จ.เชียงใหม่) 1 กาฬสินธุ์
885 61-0268 61004243-61004243 04 ก.ย. 2560 04 ก.ย. 2560 04 ก.ย. 2560 12 ก.ย. 2560 เกลือแป้ง คุณปุณยปภา เคมีภัณฑ์ 1 กรุงเทพฯ
886 61-0385 61005488-61005488 22 ก.ย. 2560 22 ก.ย. 2560 22 ก.ย. 2560 28 ก.ย. 2560 เกลือแป้ง โรงเรียนหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จ.พิษณุโลก (ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ จ.เชียงใหม่) 1 แม่ฮ่องสอน
887 61-0540 61007025-61007025 11 ต.ค. 2560 11 ต.ค. 2560 11 ต.ค. 2560 20 ต.ค. 2560 เกลือแป้ง โรงเรียนศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ 1 กาฬสินธุ์
888 61-0733 61009280-61009280 10 พ.ย. 2560 10 พ.ย. 2560 10 พ.ย. 2560 17 พ.ย. 2560 เกลือแป้ง โรงเรียนหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จ.เชียงใหม่ (ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ จ.เชียงใหม่) 1 แม่ฮ่องสอน
889 61-0936 61010703-61010703 29 พ.ย. 2560 29 พ.ย. 2560 29 พ.ย. 2560 14 มี.ค. 2561 เกลือแป้ง โรงเรียนศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ 1 กาฬสินธุ์
890 61-0937 61010704-61010704 29 พ.ย. 2560 29 พ.ย. 2560 29 พ.ย. 2560 07 ธ.ค. 2560 เกลือแป้ง โรงเรียนศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ จังหวัดพิษณุโลก 1 แม่ฮ่องสอน
891 61-1963 61019663-61019663 05 มี.ค. 2561 05 มี.ค. 2561 05 มี.ค. 2561 14 มี.ค. 2561 เกลือแป้ง ผู้อำนวยการกรมฝนหลวงและการบินเกษตร 1 ตาก
892 61-1964 61019664-61019664 05 มี.ค. 2561 05 มี.ค. 2561 05 มี.ค. 2561 14 มี.ค. 2561 เกลือแป้ง ผู้อำนวยการกรมฝนหลวงและการบินเกษตร 1 ประจวบคีรีขันธ์
893 61-1665 61017333-61017333 06 ก.พ. 2561 06 ก.พ. 2561 06 ก.พ. 2561 14 มี.ค. 2561 สารปรับปรุงดิน หจก.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่จำกัด (มหาชน) 1 สมุทรสาคร
894 61-1666 61017334-61017334 06 ก.พ. 2561 06 ก.พ. 2561 06 ก.พ. 2561 14 มี.ค. 2561 สารปรับปรุงดิน หจก.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่จำกัด (มหาชน) 1 สมุทรสาคร
895 61-1667 61017335-61017335 06 ก.พ. 2561 06 ก.พ. 2561 06 ก.พ. 2561 14 มี.ค. 2561 สารปรับปรุงดิน หจก.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่จำกัด (มหาชน) 1 สมุทรสาคร
896 61-1668 61017336-61017336 06 ก.พ. 2561 06 ก.พ. 2561 06 ก.พ. 2561 14 มี.ค. 2561 สารปรับปรุงดิน หจก.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่จำกัด (มหาชน) 1 สมุทรสาคร
897 61-1669 61017337-61017337 06 ก.พ. 2561 06 ก.พ. 2561 06 ก.พ. 2561 14 มี.ค. 2561 สารปรับปรุงดิน หจก.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่จำกัด (มหาชน) 1 สมุทรสาคร
898 61-1670 61017338-61017338 06 ก.พ. 2561 06 ก.พ. 2561 06 ก.พ. 2561 14 มี.ค. 2561 สารปรับปรุงดิน หจก.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่จำกัด (มหาชน) 1 สมุทรสาคร
899 61-1671 61017339-61017339 06 ก.พ. 2561 06 ก.พ. 2561 06 ก.พ. 2561 14 มี.ค. 2561 สารปรับปรุงดิน หจก.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่จำกัด (มหาชน) 1 สมุทรสาคร
900 61-0104 61001664-61001666 10 ส.ค. 2560 10 ส.ค. 2560 10 ส.ค. 2560 06 ก.ย. 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ ดร.เรวดีศรีนุ้ยคง 3 เชียงราย
901 61-0183 61003317-61003318 21 ส.ค. 2560 21 ส.ค. 2560 21 ส.ค. 2560 17 ต.ค. 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ นส.อุมรากล้าหาญ 2 พิษณุโลก
902 61-0282 61004432-61004432 05 ก.ย. 2560 05 ก.ย. 2560 05 ก.ย. 2560 01 พ.ย. 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ หจก.แอดวานซ์ ไบโอเทค อินเตอร์เนชันแนลจำกัด 1 ตาก
903 61-0331 61004827-61004828 12 ก.ย. 2560 12 ก.ย. 2560 12 ก.ย. 2560 01 พ.ย. 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ ดร.วรรณพรพลแสง 2 อำนาจเจริญ
904 61-0370 61005117-61005118 19 ก.ย. 2560 19 ก.ย. 2560 19 ก.ย. 2560 17 ต.ค. 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ โรงเรียนโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ บ้านหนองลาด ต.ท่าข้าม อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 2 นครปฐม
905 61-0371 61005119-61005119 19 ก.ย. 2560 19 ก.ย. 2560 19 ก.ย. 2560 17 ต.ค. 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ โรงเรียนห้างหุ้นส่วนจำกัด สดชื่นเคมี 1 ขอนแก่น
906 61-0411 61005920-61005920 29 ก.ย. 2560 29 ก.ย. 2560 29 ก.ย. 2560 09 พ.ย. 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ หจก.สกายเอิร์ธจำกัด 1 นครนายก
907 61-0622 61008076-61008076 30 ต.ค. 2560 30 ต.ค. 2560 30 ต.ค. 2560 07 ธ.ค. 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ ดร.ทัศพรเขื่อนเพชร 1 เชียงราย
908 61-0901 61010477-61010479 28 พ.ย. 2560 28 พ.ย. 2560 28 พ.ย. 2560 11 ม.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ นางเสกสิทธิ์ดวงคำ 3 สงขลา
909 61-1457 61015301-61015303 23 ม.ค. 2561 23 ม.ค. 2561 23 ม.ค. 2561 21 มี.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ นางประมวลชัยสุวรรณ 3 บุรีรัมย์
910 61-1459 61015307-61015309 23 ม.ค. 2561 23 ม.ค. 2561 23 ม.ค. 2561 21 มี.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ นางล้อมเพยขุนทด 3 บุรีรัมย์
911 61-1461 61015313-61015315 23 ม.ค. 2561 23 ม.ค. 2561 23 ม.ค. 2561 21 มี.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ นางสมัยเวียนขุนทด 3 บุรีรัมย์
912 61-1515 61015836-61015836 25 ม.ค. 2561 25 ม.ค. 2561 25 ม.ค. 2561 22 ก.พ. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ หจก.แอดวานซ์ ไบโอเทค อินเตอร์เนชันแนลจำกัด 1 ตาก
913 61-1566 61016385-61016386 30 ม.ค. 2561 30 ม.ค. 2561 30 ม.ค. 2561 21 ก.พ. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ นางวิชัยเรืองรัศมีโรจน์ 2 นครพนม
914 61-1911 61019275-61019276 23 ก.พ. 2561 23 ก.พ. 2561 23 ก.พ. 2561 11 เม.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ นางวิวัฒน์สวยสม 2 มหาสารคาม
915 61-2418 61023202-61023202 17 เม.ย. 2561 17 เม.ย. 2561 17 เม.ย. 2561 07 มิ.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ นางวราวุฒิเหลืองอร่าม 1 อุทัยธานี
916 61-2705 61027259-61027261 18 พ.ค. 2561 18 พ.ค. 2561 18 พ.ค. 2561 03 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ นางสิทธิรัตนาจารย์ 3 ตราด
917 61-2792 61028126-61028128 24 พ.ค. 2561 24 พ.ค. 2561 24 พ.ค. 2561 16 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ นางบรรพตประดับพงษา 3 นครสวรรค์
918 61-2794 61028132-61028134 24 พ.ค. 2561 24 พ.ค. 2561 24 พ.ค. 2561 16 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ นางสรรชัยอารีย์วงศ์ 3 นครสวรรค์
919 61-2796 61028138-61028140 24 พ.ค. 2561 24 พ.ค. 2561 24 พ.ค. 2561 16 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ นางทองใบเรืองวิญญูเวช 3 นครสวรรค์
920 61-2798 61028144-61028146 24 พ.ค. 2561 24 พ.ค. 2561 24 พ.ค. 2561 16 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ นางวิศิษฐ์เขตประเสริฐกุล 3 ขอนแก่น
921 61-2800 61028150-61028152 24 พ.ค. 2561 24 พ.ค. 2561 24 พ.ค. 2561 16 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ นางวิศิษฐ์เขตประเสริฐกุล 3 ขอนแก่น
922 61-0017 61000041-61000043 01 ม.ค. 2513 02 ส.ค. 2560 02 ส.ค. 2560 17 ต.ค. 2560 น้ำหมักชีวภาพ(Q) ดร.กฤษลดา ประทุมสิริ 3 แม่ฮ่องสอน
923 61-0577 61007523-61007525 17 ต.ค. 2560 17 ต.ค. 2560 17 ต.ค. 2560 22 ธ.ค. 2560 น้ำหมักชีวภาพ(Q) นางหัสนัยแก้วกุล 3 ปัตตานี
924 61-1142 61012271-61012273 19 ธ.ค. 2560 19 ธ.ค. 2560 19 ธ.ค. 2560 09 มี.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ(Q) นางธีรศักดิ์อุดคำเที่ยง 3 ภูเก็ต
925 61-2713 61027283-61027285 18 พ.ค. 2561 18 พ.ค. 2561 18 พ.ค. 2561 03 ก.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ(Q) นางอนุศักดิ์พูลเผ่า 3 ชุมพร
926 61-0369 61005116-61005116 19 ก.ย. 2560 19 ก.ย. 2560 19 ก.ย. 2560 04 ต.ค. 2560 ขี้เถ้าแกลบ หจก.เฌอร่าจำกัด (มหาชน) 1 อุทัยธานี
927 61-0172 61003301-61003301 18 ส.ค. 2560 18 ส.ค. 2560 18 ส.ค. 2560 05 ก.ย. 2560 น้ำหมักชีวภาพ โรงเรียนโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ บ้านหนองลาด ต.ท่าข้าม อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 1 นครปฐม
928 61-0870 61010016-61010016 21 พ.ย. 2560 21 พ.ย. 2560 21 พ.ย. 2560 24 ม.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ นางเกรียงศักดิ์ชัยศักดานุกุล 1 ประจวบคีรีขันธ์
929 61-0872 61010020-61010022 21 พ.ย. 2560 21 พ.ย. 2560 21 พ.ย. 2560 24 ม.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ ดร.สายฝนกลั่นภักดี 3 ประจวบคีรีขันธ์
930 61-0244 61003901-61003903 29 ส.ค. 2560 29 ส.ค. 2560 29 ส.ค. 2560 01 พ.ย. 2560 ยิปซัม (Q) นส.อวภาสุวรรณศิริ 3 สมุทรสงคราม
931 61-0586 61007657-61007659 19 ต.ค. 2560 19 ต.ค. 2560 19 ต.ค. 2560 23 พ.ย. 2560 ยิปซัม (Q) นางจิรพันธุ์จิรภาค 3 กรุงเทพฯ
932 61-0102 61001660-61001660 10 ส.ค. 2560 10 ส.ค. 2560 10 ส.ค. 2560 04 ต.ค. 2560 สิ่งปรับปรุงดิน นางกิตติศักดิ์อินทวิเศษ 1 ชัยนาท
933 61-0212 61003744-61003745 23 ส.ค. 2560 23 ส.ค. 2560 23 ส.ค. 2560 04 ต.ค. 2560 สิ่งปรับปรุงดิน นางอธิวัฒน์สิทธิภิญญาพัฒน์ 2 สตูล
934 61-0261 61004165-61004171 01 ก.ย. 2560 01 ก.ย. 2560 01 ก.ย. 2560 03 ต.ค. 2560 สิ่งปรับปรุงดิน นางบวรบัวขาว 7 ศรีสะเกษ
935 61-1932 61019525-61019526 27 ก.พ. 2561 27 ก.พ. 2561 27 ก.พ. 2561 21 มี.ค. 2561 ขี้เถ้ากะลาปาล์ม นางอธิวัฒน์สิทธิภิญญาพัฒน์ 2 สตูล
936 61-1406 61014578-61014579 17 ม.ค. 2561 17 ม.ค. 2561 17 ม.ค. 2561 08 ก.พ. 2561 ปุ๋ยน้ำ นางฉัตรชัยค้างาม 2 สุราษฎร์ธานี
937 61-1156 61012395-61012413 20 ธ.ค. 2560 20 ธ.ค. 2560 20 ธ.ค. 2560 31 ม.ค. 2561 วัสดุอินทรีย์ โรงเรียนสพด.สิงห์บุรี 19 นครปฐม
938 61-1157 61012414-61012422 20 ธ.ค. 2560 20 ธ.ค. 2560 20 ธ.ค. 2560 25 ม.ค. 2561 วัสดุอินทรีย์ โรงเรียนผศ.ดร.สุกาญจน์รัตนเลิศนุสรณ์ 9 นครศรีธรรมราช
939 61-1917 61019308-61019313 23 ก.พ. 2561 23 ก.พ. 2561 23 ก.พ. 2561 21 มี.ค. 2561 วัสดุอินทรีย์ โรงเรียนผศ.ดร.สุกาญจน์รัตนเลิศนุสรณ์ 6 นครศรีธรรมราช
940 61-1374 61013991-61013991 12 ม.ค. 2561 12 ม.ค. 2561 12 ม.ค. 2561 31 ม.ค. 2561 กากตะกอนชีวภาพ หจก.ส.กนกการจัดการสิ่งแวดล้อมจำกัด 1 นครพนม
941 61-0013 61000029-61000031 01 ม.ค. 2513 02 ส.ค. 2560 02 ส.ค. 2560 17 ต.ค. 2560 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางจำลองจันทรา 3 ลำปาง
942 61-0015 61000035-61000037 02 ส.ค. 2560 02 ส.ค. 2560 02 ส.ค. 2560 31 ต.ค. 2560 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางจำลองจันทรา 3 ลำปาง
943 61-0019 61000047-61000049 03 ส.ค. 2560 03 ส.ค. 2560 03 ส.ค. 2560 01 พ.ย. 2560 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางสมประสงค์อัครผล 3 แม่ฮ่องสอน
944 61-0021 61000053-61000055 03 ส.ค. 2560 03 ส.ค. 2560 03 ส.ค. 2560 01 พ.ย. 2560 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางสมประสงค์อัครผล 3 แม่ฮ่องสอน
945 61-0023 61000059-61000061 01 ม.ค. 2513 03 ส.ค. 2560 03 ส.ค. 2560 17 ต.ค. 2560 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางสมประสงค์อัครผล 3 แม่ฮ่องสอน
946 61-0025 61000065-61000067 01 ม.ค. 2513 03 ส.ค. 2560 03 ส.ค. 2560 17 ต.ค. 2560 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางสมประสงค์อัครผล 3 แม่ฮ่องสอน
947 61-0027 61000071-61000073 01 ม.ค. 2513 03 ส.ค. 2560 03 ส.ค. 2560 17 ต.ค. 2560 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางสมประสงค์อัครผล 3 แม่ฮ่องสอน
948 61-0029 61000077-61000079 01 ม.ค. 2513 03 ส.ค. 2560 03 ส.ค. 2560 17 ต.ค. 2560 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางสมประสงค์อัครผล 3 แม่ฮ่องสอน
949 61-0033 61000089-61000091 01 ม.ค. 2513 03 ส.ค. 2560 03 ส.ค. 2560 17 ต.ค. 2560 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางสมประสงค์อัครผล 3 แม่ฮ่องสอน
950 61-0035 61000095-61000097 01 ม.ค. 2513 03 ส.ค. 2560 03 ส.ค. 2560 17 ต.ค. 2560 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางภานุวัฒน์อยู่บ้านคลอง 3 แม่ฮ่องสอน
951 61-0037 61000101-61000103 01 ม.ค. 2513 03 ส.ค. 2560 03 ส.ค. 2560 17 ต.ค. 2560 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางภานุวัฒน์อยู่บ้านคลอง 3 แม่ฮ่องสอน
952 61-0227 61003806-61003808 01 ม.ค. 2513 24 ส.ค. 2560 24 ส.ค. 2560 17 ต.ค. 2560 น้ำหมักชีวภาพ (Q) ดร.ทรายขาววันนา 3 น่านน่าน
953 61-0292 61004560-61004562 07 ก.ย. 2560 07 ก.ย. 2560 07 ก.ย. 2560 15 พ.ย. 2560 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นส.พรมสุทัดตาพิมพ์ไชย 3 ลพบุรี
954 61-0307 61004695-61004697 12 ก.ย. 2560 12 ก.ย. 2560 12 ก.ย. 2560 15 พ.ย. 2560 น้ำหมักชีวภาพ (Q) ดร.ศิริลักษณ์ไชยวงศ์ 3 นครสวรรค์
955 61-0309 61004701-61004703 12 ก.ย. 2560 12 ก.ย. 2560 12 ก.ย. 2560 23 พ.ย. 2560 น้ำหมักชีวภาพ (Q) ดร.ศิริพรรณ ไชยวงศ์ 3 นครสวรรค์
956 61-0339 61004843-61004845 13 ก.ย. 2560 13 ก.ย. 2560 13 ก.ย. 2560 23 พ.ย. 2560 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางจันต๊ะศรเตโช 3 ภูเก็ต
957 61-0343 61004855-61004857 13 ก.ย. 2560 13 ก.ย. 2560 13 ก.ย. 2560 15 พ.ย. 2560 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางสมคิดเสียงกอง 3 ภูเก็ต
958 61-0349 61004873-61004875 13 ก.ย. 2560 13 ก.ย. 2560 13 ก.ย. 2560 22 พ.ย. 2560 น้ำหมักชีวภาพ (Q) ดร.สุรภาการัณภิรมย์ 3 หนองคาย
959 61-0515 61006698-61006700 10 ต.ค. 2560 10 ต.ค. 2560 10 ต.ค. 2560 26 ธ.ค. 2560 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางประธานมาลา 3 นครปฐม
960 61-0517 61006704-61006706 10 ต.ค. 2560 10 ต.ค. 2560 10 ต.ค. 2560 07 ธ.ค. 2560 น้ำหมักชีวภาพ (Q) ดร.รัชนีวรรณคนหมั่น 3 เพชรบุรี
961 61-0579 61007529-61007531 17 ต.ค. 2560 17 ต.ค. 2560 17 ต.ค. 2560 07 ธ.ค. 2560 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางหัสนัยแก้วกุล 3 ปัตตานี
962 61-0697 61009064-61009066 08 พ.ย. 2560 08 พ.ย. 2560 08 พ.ย. 2560 24 ม.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางนินมคำมา 3 ลำพูน
963 61-0706 61009167-61009169 09 พ.ย. 2560 09 พ.ย. 2560 09 พ.ย. 2560 24 ม.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางลานสีงาม 3 สุรินทร์
964 61-0710 61009179-61009181 09 พ.ย. 2560 09 พ.ย. 2560 09 พ.ย. 2560 24 ม.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางซอยสุขรี่ 3 สุรินทร์
965 61-0714 61009191-61009193 09 พ.ย. 2560 09 พ.ย. 2560 09 พ.ย. 2560 24 ม.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางธนภัทรสีเมฆ 3 สุรินทร์
966 61-0716 61009197-61009199 09 พ.ย. 2560 09 พ.ย. 2560 09 พ.ย. 2560 24 ม.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางธนภัทรสีเมฆ 3 สุรินทร์
967 61-0720 61009209-61009211 09 พ.ย. 2560 09 พ.ย. 2560 09 พ.ย. 2560 24 ม.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) ดร.พรธิพาสมจันทร์ 3 สุรินทร์
968 61-0722 61009215-61009217 09 พ.ย. 2560 09 พ.ย. 2560 09 พ.ย. 2560 24 ม.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) ดร.ประภาภรณ์โจมแพง 3 สุรินทร์
969 61-0724 61009221-61009223 09 พ.ย. 2560 09 พ.ย. 2560 09 พ.ย. 2560 24 ม.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) ดร.ลำดวนสามานิตย์ 3 สุรินทร์
970 61-0726 61009227-61009229 09 พ.ย. 2560 09 พ.ย. 2560 09 พ.ย. 2560 25 ม.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางใหม่ศรีประเสริฐ 3 สุรินทร์
971 61-0774 61009643-61009645 16 พ.ย. 2560 16 พ.ย. 2560 16 พ.ย. 2560 24 ม.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางพิสิษฐ์เกษมวิราศรี 3 หนองคาย
972 61-0776 61009649-61009651 16 พ.ย. 2560 16 พ.ย. 2560 16 พ.ย. 2560 24 ม.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางพิสิษฐ์เกษมวิราศรี 3 หนองคาย
973 61-0778 61009655-61009657 16 พ.ย. 2560 16 พ.ย. 2560 16 พ.ย. 2560 24 ม.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางพิสิษฐ์เกษมวิราศรี 3 หนองคาย
974 61-0788 61009685-61009687 16 พ.ย. 2560 16 พ.ย. 2560 16 พ.ย. 2560 24 ม.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางธยศสุรภาพ 3 สุโขทัย
975 61-0816 61009782-61009784 17 พ.ย. 2560 17 พ.ย. 2560 17 พ.ย. 2560 24 ม.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นส.สุนีย์อรุณโชติ 3 มหาสารคาม
976 61-0818 61009788-61009790 17 พ.ย. 2560 17 พ.ย. 2560 17 พ.ย. 2560 24 ม.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางอรุณคงสุวรรณ 3 มหาสารคาม
977 61-0820 61009794-61009796 17 พ.ย. 2560 17 พ.ย. 2560 17 พ.ย. 2560 24 ม.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางสิทธิพงษ์อรุณรักษ์ 3 มหาสารคาม
978 61-0822 61009800-61009802 17 พ.ย. 2560 17 พ.ย. 2560 17 พ.ย. 2560 24 ม.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางสมศักดิ์กรทิพย์ 3 สมุทรสงคราม
979 61-0825 61009809-61009811 20 พ.ย. 2560 20 พ.ย. 2560 20 พ.ย. 2560 24 ม.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นส.ศรีแพรวรรณสิงห์ 3 ชุมพร
980 61-0835 61009839-61009841 20 พ.ย. 2560 20 พ.ย. 2560 20 พ.ย. 2560 24 ม.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางณรงค์ชัยคำมา 3 กาฬสินธุ์
981 61-0837 61009845-61009847 20 พ.ย. 2560 20 พ.ย. 2560 20 พ.ย. 2560 08 ก.พ. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางณรงค์ชัยคำมา 3 กาฬสินธุ์
982 61-0862 61009920-61009922 20 พ.ย. 2560 20 พ.ย. 2560 20 พ.ย. 2560 24 ม.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางสมพรสมหวัง 3 ปราจีนบุรี
983 61-0911 61010628-61010630 28 พ.ย. 2560 28 พ.ย. 2560 28 พ.ย. 2560 21 ก.พ. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางจตุพรแสงนาค 3 นครนายก
984 61-0913 61010634-61010636 28 พ.ย. 2560 28 พ.ย. 2560 28 พ.ย. 2560 21 ก.พ. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นส.หทัยรัตน์เพ็ชรพยัพ 3 นครนายก
985 61-0915 61010640-61010642 29 พ.ย. 2560 29 พ.ย. 2560 29 พ.ย. 2560 21 ก.พ. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางสมพรสมหวัง 3 ปราจีนบุรี
986 61-0927 61010676-61010678 29 พ.ย. 2560 29 พ.ย. 2560 29 พ.ย. 2560 21 ก.พ. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางไพฑูรย์ภูหัดสวน 3 ระยอง
987 61-0929 61010682-61010684 29 พ.ย. 2560 29 พ.ย. 2560 29 พ.ย. 2560 21 ก.พ. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางไพฑูรย์ภูหัดสวน 3 ระยอง
988 61-0931 61010688-61010690 29 พ.ย. 2560 29 พ.ย. 2560 29 พ.ย. 2560 21 ก.พ. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางไพฑูรย์ภูหัดสวน 3 ระยอง
989 61-0933 61010694-61010696 29 พ.ย. 2560 29 พ.ย. 2560 29 พ.ย. 2560 21 ก.พ. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางไพฑูรย์ภูหัดสวน 3 ระยอง
990 61-0966 61010785-61010787 30 พ.ย. 2560 30 พ.ย. 2560 30 พ.ย. 2560 21 ก.พ. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางปราสาทสื่อเฉย 3 ประจวบคีรีขันธ์
991 61-0968 61010791-61010793 30 พ.ย. 2560 30 พ.ย. 2560 30 พ.ย. 2560 21 ก.พ. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางปราสาทสื่อเฉย 3 ประจวบคีรีขันธ์
992 61-1002 61010998-61011000 04 ธ.ค. 2560 04 ธ.ค. 2560 04 ธ.ค. 2560 22 ก.พ. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางเตือนงามกาละ 3
993 61-1004 61011004-61011006 04 ธ.ค. 2560 04 ธ.ค. 2560 04 ธ.ค. 2560 22 ก.พ. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางเตือนงามกาละ 3
994 61-1006 61011010-61011012 04 ธ.ค. 2560 04 ธ.ค. 2560 04 ธ.ค. 2560 22 ก.พ. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางเตือนงามกาละ 3
995 61-1130 61012198-61012200 18 ธ.ค. 2560 18 ธ.ค. 2560 18 ธ.ค. 2560 09 มี.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางประเสริฐนาชำ 3 ระยอง
996 61-1350 61013911-61013913 10 ม.ค. 2561 10 ม.ค. 2561 10 ม.ค. 2561 23 ก.พ. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางหัสนัยแก้วกุล 3 ปัตตานี
997 61-1352 61013917-61013919 10 ม.ค. 2561 10 ม.ค. 2561 10 ม.ค. 2561 22 ก.พ. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางหัสนัยแก้วกุล 3 ร้อยเอ็ด
998 61-1354 61013923-61013925 10 ม.ค. 2561 10 ม.ค. 2561 10 ม.ค. 2561 22 ก.พ. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางหัสนัยแก้วกุล 3 ปัตตานี
999 61-1356 61013929-61013931 10 ม.ค. 2561 10 ม.ค. 2561 10 ม.ค. 2561 22 ก.พ. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางหัสนัยแก้วกุล 3 ปัตตานี
1000 61-1358 61013935-61013937 10 ม.ค. 2561 10 ม.ค. 2561 10 ม.ค. 2561 22 ก.พ. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางหัสนัยแก้วกุล 3 ปัตตานี
1001 61-1360 61013941-61013943 10 ม.ค. 2561 10 ม.ค. 2561 10 ม.ค. 2561 22 ก.พ. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางหัสนัยแก้วกุล 3 ปัตตานี
1002 61-1592 61016467-61016469 31 ม.ค. 2561 31 ม.ค. 2561 31 ม.ค. 2561 13 มี.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นส.ใกล้รุ่งแก้วเจริญ 3 สมุทรสาคร
1003 61-1621 61016833-61016835 02 ก.พ. 2561 02 ก.พ. 2561 02 ก.พ. 2561 02 มี.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นส.วิลาวัณย์แก้วกุลธร 3 บุรีรัมย์
1004 61-1625 61016845-61016847 02 ก.พ. 2561 02 ก.พ. 2561 02 ก.พ. 2561 08 มี.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางณรงค์ตราฉิมพลี 3 บุรีรัมย์
1005 61-1629 61016857-61016859 02 ก.พ. 2561 02 ก.พ. 2561 02 ก.พ. 2561 08 มี.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางสง่าด่วนรับรัมย์ 3 บุรีรัมย์
1006 61-1637 61016881-61016883 02 ก.พ. 2561 02 ก.พ. 2561 02 ก.พ. 2561 13 มี.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางมงคลชัยปะทะโก 3 สงขลา
1007 61-1747 61017820-61017822 08 ก.พ. 2561 08 ก.พ. 2561 08 ก.พ. 2561 23 มี.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางสมเดชสวยดี 3 ชุมพร
1008 61-1751 61017832-61017834 08 ก.พ. 2561 08 ก.พ. 2561 08 ก.พ. 2561 23 มี.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางตนุตรมีเดชประดับ 3 ชุมพร
1009 61-2225 61022262-61022264 30 มี.ค. 2561 30 มี.ค. 2561 30 มี.ค. 2561 19 มิ.ย. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นส.สีนวลทูลจินดา 3 เชียงราย
1010 61-2642 61026654-61026656 10 พ.ค. 2561 10 พ.ค. 2561 10 พ.ค. 2561 03 ก.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางอาษามันตะสูตร 3 นครศรีธรรมราช
1011 61-2665 61026947-61026949 11 พ.ค. 2561 11 พ.ค. 2561 11 พ.ค. 2561 03 ก.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) ดร.เกษศิรินทร์ พิบูลย์ 3 สตูล
1012 61-2667 61026953-61026955 11 พ.ค. 2561 11 พ.ค. 2561 11 พ.ค. 2561 03 ก.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) ดร.เกษศิรินทร์ พิบูลย์ 3 สตูล
1013 61-2669 61026959-61026961 11 พ.ค. 2561 11 พ.ค. 2561 11 พ.ค. 2561 03 ก.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) ดร.เกษศิรินทร์ พิบูลย์ 3 สตูล
1014 61-2671 61026965-61026967 11 พ.ค. 2561 11 พ.ค. 2561 11 พ.ค. 2561 03 ก.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) ดร.เกษศิรินทร์ พิบูลย์ 3 สตูล
1015 61-2674 61027015-61027017 11 พ.ค. 2561 11 พ.ค. 2561 11 พ.ค. 2561 03 ก.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางอุดรไลออน 3 สงขลา
1016 61-2676 61027021-61027023 11 พ.ค. 2561 11 พ.ค. 2561 11 พ.ค. 2561 03 ก.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางอุดรไลออน 3 สงขลา
1017 61-2682 61027039-61027041 11 พ.ค. 2561 11 พ.ค. 2561 11 พ.ค. 2561 03 ก.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางชุมนุมยงสืบชาติ 3 สงขลา
1018 61-2802 61028156-61028158 24 พ.ค. 2561 24 พ.ค. 2561 24 พ.ค. 2561 03 ก.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางสรรชัยอารีย์วงศ์ 3 นครสวรรค์
1019 61-2814 61028192-61028194 24 พ.ค. 2561 24 พ.ค. 2561 24 พ.ค. 2561 03 ก.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางลำไพรพื้นทอง 3 พัทลุง
1020 61-2816 61028198-61028200 24 พ.ค. 2561 24 พ.ค. 2561 24 พ.ค. 2561 03 ก.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางลำไพรพื้นทอง 3 พัทลุง
1021 61-0744 61009403-61009403 13 พ.ย. 2560 13 พ.ย. 2560 13 พ.ย. 2560 12 ม.ค. 2561 ตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสีย หจก.ทรัพย์ทิพย์จำกัด 1 อุทัยธานี
1022 61-1160 61012426-61012426 20 ธ.ค. 2560 20 ธ.ค. 2560 20 ธ.ค. 2560 12 ม.ค. 2561 ตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสีย ดร.วิจิตตราคำเสมอ 1 อุทัยธานี
1023 61-2296 61022477-61022477 05 เม.ย. 2561 05 เม.ย. 2561 05 เม.ย. 2561 04 พ.ค. 2561 ตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสีย ดร.วรรณพรพลแสง 1 อำนาจเจริญ
1024 61-0064 61000781-61000782 04 ส.ค. 2560 04 ส.ค. 2560 04 ส.ค. 2560 19 ก.ย. 2560 ผักตบชวา ดร.ทัศพรเขื่อนเพชร 2 เชียงราย
1025 61-0083 61001151-61001151 07 ส.ค. 2560 07 ส.ค. 2560 07 ส.ค. 2560 05 ก.ย. 2560 สิ่งปรับปรุงดิน(น้ำท้ายบ่อ) หจก.โรงไฟฟ้าสระยายโสมจำกัด 1 สมุทรสาคร
1026 61-0085 61001153-61001153 07 ส.ค. 2560 07 ส.ค. 2560 07 ส.ค. 2560 05 ก.ย. 2560 สิ่งปรับปรุงดิน(น้ำท้ายบ่อ) หจก.โรงไฟฟ้าขุนพัดเพ็งจำกัด 1 สมุทรสาคร
1027 61-0359 61004983-61004983 15 ก.ย. 2560 15 ก.ย. 2560 15 ก.ย. 2560 03 ต.ค. 2560 สิ่งปรับปรุงดินจากตะกอนน้ำเสีย หจก.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่จำกัด (มหาชน) 1 สมุทรสาคร
1028 61-0416 61006003-61006003 29 ก.ย. 2560 29 ก.ย. 2560 29 ก.ย. 2560 20 ต.ค. 2560 กากตะกอนบ่อบำบัด หจก.ซีพีเอฟ(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 1 กรุงเทพฯ
1029 61-0571 61007423-61007452 17 ต.ค. 2560 17 ต.ค. 2560 17 ต.ค. 2560 01 พ.ย. 2560 สารละลายเหลือทิ้งจาก OM โรงเรียนกลุ่มวิเคราะห์ดิน สำนักพัฒนาที่ดินเขต 1 30 นครศรีธรรมราช
1030 61-3131 61032095-61032100 26 มิ.ย. 2561 26 มิ.ย. 2561 26 มิ.ย. 2561 05 ก.ค. 2561 สารละลายเหลือทิ้งจาก OM mrวิเคราะห์ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 6 นครศรีธรรมราช
1031 61-1055 61011729-61011729 08 ธ.ค. 2560 08 ธ.ค. 2560 08 ธ.ค. 2560 16 ม.ค. 2561 กากตะกอนจากระบบบำบัด หจก.JSR BST Elastomer Co., Ltd. 1 สุโขทัย
1032 61-1372 61013989-61013989 12 ม.ค. 2561 12 ม.ค. 2561 12 ม.ค. 2561 31 ม.ค. 2561 กากตะกอนจากระบบบำบัด หจก.บีแอลซีพี เพาเวอร์จำกัด 1 สุโขทัย
1033 61-0593 61007753-61007753 31 ต.ค. 2560 19 ต.ค. 2560 31 ต.ค. 2560 17 พ.ย. 2560 ดินก่อนปลูกแปลงบวบสาธิต (Control) หจก.ดี.เอ.รีเซิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัด 1 สตูล
1034 61-0594 61007754-61007754 31 ต.ค. 2560 19 ต.ค. 2560 31 ต.ค. 2560 17 พ.ย. 2560 ดินแปลง สวทช. หจก.ดี.เอ.รีเซิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัด 1 สตูล
1035 61-0617 61007994-61007994 27 ต.ค. 2560 27 ต.ค. 2560 27 ต.ค. 2560 07 ธ.ค. 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (ตรา มังกรทิพย์) หจก.รวีภัทรไบโอเทคจำกัด 1 ศรีสะเกษ
1036 61-0616 61007993-61007993 27 ต.ค. 2560 27 ต.ค. 2560 27 ต.ค. 2560 07 ธ.ค. 2560 ปุ่ยอินทรีย์ (ตรา รุ่งสุริยา) หจก.ทรัพย์รุ่งเรืองธุรกิจเกษตร จำกัด 1 บุรีรัมย์
1037 61-1086 61012078-61012078 14 ธ.ค. 2560 14 ธ.ค. 2560 14 ธ.ค. 2560 23 ม.ค. 2561 น้ำเข้าสวน หจก.ไทยอีสเทิร์น ไบโอ พาวเวอร์ จำกัด 1 นครพนม
1038 61-1085 61012077-61012077 14 ธ.ค. 2560 14 ธ.ค. 2560 14 ธ.ค. 2560 12 ม.ค. 2561 กากตะกอนท้ายบ่อ Tepb หจก.ไทยอีสเทิร์น ไบโอ พาวเวอร์ จำกัด 1 นครพนม
1039 61-1508 61015808-61015808 25 ม.ค. 2561 25 ม.ค. 2561 25 ม.ค. 2561 09 ก.พ. 2561 lime mud หจก.ผลิตภัณฑ์กระดาษไทยจำกัด 1 นครสวรรค์
1040 61-1370 61013987-61013987 11 ม.ค. 2561 11 ม.ค. 2561 11 ม.ค. 2561 19 ก.พ. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์เม็ด ตรา : สดชื่น คุณสดชื่นเคมี 1 ขอนแก่น
1041 61-3115 61032004-61032004 22 มิ.ย. 2561 22 มิ.ย. 2561 22 มิ.ย. 2561 12 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์เม็ด ตรา : สดชื่น คุณสดชื่นเคมี 1 ขอนแก่น
1042 61-1914 61019280-61019280 23 ก.พ. 2561 23 ก.พ. 2561 23 ก.พ. 2561 27 มี.ค. 2561 น้ำ gasification หจก.จีเนียส เอ็นเนอร์จี้จำกัด 1 อำนาจเจริญ
1043 61-2298 61022479-61022479 05 เม.ย. 2561 05 เม.ย. 2561 05 เม.ย. 2561 15 มิ.ย. 2561 ตะกอนเศษชานอ้อย ดร.วรรณพรพลแสง 1 อำนาจเจริญ
1044 61-3212 61033217-61033217 05 ก.ค. 2561 05 ก.ค. 2561 05 ก.ค. 2561 10 ก.ค. 2561 สารฝนหลวงเกลือแป้ง แบบ4/2 สำนักฝนหลวงและการบินเกษตร 1 บุรีรัมย์
1045 61-3213 61033218-61033218 05 ก.ค. 2561 05 ก.ค. 2561 05 ก.ค. 2561 10 ก.ค. 2561 สารฝนหลวงเกลือแป้ง แบบ4/2 สำนักฝนหลวงและการบินเกษตร 1 อุดรธานี
1046 61-3287 61034513-61034513 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 18 ก.ค. 2561 สารฝนหลวงเกลือแป้ง แบบ4/2 กรมกรมฝนหลวงและการบินเกษตร 1 ร้อยเอ็ด
1047 61-3205 61033029-61033029 04 ก.ค. 2561 04 ก.ค. 2561 04 ก.ค. 2561 13 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ ชื่อการค้าออมดี mrกรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยีจำกัด 1 ระนอง
1048 61-0737 61009361-61009368 13 พ.ย. 2560 13 พ.ย. 2560 13 พ.ย. 2560 07 มี.ค. 2561 ดิน ดร.นฤกมลจันทร์จิราวุฒิกุล 8 สกลนคร
1049 61-0738 61009369-61009376 13 พ.ย. 2560 13 พ.ย. 2560 13 พ.ย. 2560 07 มี.ค. 2561 ดิน ดร.นฤกมลจันทร์จิราวุฒิกุล 8 สกลนคร
1050 61-0739 61009377-61009384 13 พ.ย. 2560 13 พ.ย. 2560 13 พ.ย. 2560 15 มี.ค. 2561 ดิน ดร.นฤกมลจันทร์จิราวุฒิกุล 8 สกลนคร
1051 61-0740 61009385-61009392 13 พ.ย. 2560 13 พ.ย. 2560 13 พ.ย. 2560 15 มี.ค. 2561 ดิน ดร.นฤกมลจันทร์จิราวุฒิกุล 8 สกลนคร
1052 61-0741 61009393-61009400 13 พ.ย. 2560 13 พ.ย. 2560 13 พ.ย. 2560 15 มี.ค. 2561 ดิน ดร.นฤกมลจันทร์จิราวุฒิกุล 8 สกลนคร
1053 61-0205 61003691-61003700 01 ม.ค. 2513 23 ส.ค. 2560 11 ก.ย. 2560 20 ธ.ค. 2560 ดิน Kubiena ดร.วิภาวรรณ อินทร์สมบูรณ์ 10 บุรีรัมย์
1054 61-0206 61003701-61003710 01 ม.ค. 2513 23 ส.ค. 2560 11 ก.ย. 2560 20 พ.ย. 2560 ดิน Kubiena ดร.วิภาวรรณ อินทร์สมบูรณ์ 10 บุรีรัมย์
1055 61-0207 61003711-61003720 01 ม.ค. 2513 23 ส.ค. 2560 11 ก.ย. 2560 20 พ.ย. 2560 ดิน Kubiena ดร.วิภาวรรณ อินทร์สมบูรณ์ 10 บุรีรัมย์
1056 61-0208 61003721-61003730 01 ม.ค. 2513 23 ส.ค. 2560 11 ก.ย. 2560 20 พ.ย. 2560 ดิน Kubiena ดร.วิภาวรรณ อินทร์สมบูรณ์ 10 บุรีรัมย์
1057 61-0209 61003731-61003740 01 ม.ค. 2513 23 ส.ค. 2560 11 ก.ย. 2560 20 พ.ย. 2560 ดิน Kubiena ดร.วิภาวรรณ อินทร์สมบูรณ์ 10 บุรีรัมย์
1058 61-1431 61014918-61014931 01 ก.พ. 2561 19 ม.ค. 2561 19 ม.ค. 2561 29 มี.ค. 2561 เครื่องปั้นดินเผา ดร.ดวงกมลอัศวมาศ 14 อยุธยา
1059 61-1432 61014932-61014945 01 ม.ค. 2513 19 ม.ค. 2561 19 ม.ค. 2561 21 พ.ค. 2561 เครื่องปั้นดินเผา ดร.ดวงกมลอัศวมาศ 14 อยุธยา
1060 61-1433 61014946-61014959 01 ม.ค. 2513 19 ม.ค. 2561 19 ม.ค. 2561 21 พ.ค. 2561 เครื่องปั้นดินเผา ดร.ดวงกมลอัศวมาศ 14 อยุธยา
1061 61-1434 61014960-61014973 01 ม.ค. 2513 19 ม.ค. 2561 19 ม.ค. 2561 21 พ.ค. 2561 เครื่องปั้นดินเผา ดร.ดวงกมลอัศวมาศ 14 อยุธยา
1062 61-1435 61014974-61014987 01 ม.ค. 2513 19 ม.ค. 2561 19 ม.ค. 2561 21 พ.ค. 2561 เครื่องปั้นดินเผา ดร.ดวงกมลอัศวมาศ 14 อยุธยา
1063 61-1198 61012910-61012964 04 ม.ค. 2561 03 ม.ค. 2561 03 ม.ค. 2561 03 ม.ค. 2561 ดิน ดร.ธนัชชาติ๊บลังกา 55 อำนาจเจริญ
1064 61-1525 61015961-61015970 31 ม.ค. 2561 26 ม.ค. 2561 26 ม.ค. 2561 15 ก.พ. 2561 ดิน นส.จิราพรสวยสม 10 บุรีรัมย์
1065 61-1526 61015971-61016036 31 ม.ค. 2561 26 ม.ค. 2561 26 ม.ค. 2561 26 ม.ค. 2561 ดิน นส.จิราพรสวยสม 66 อ่างทอง
1066 61-0049 61000209-61000248 04 ส.ค. 2560 04 ส.ค. 2560 04 ส.ค. 2560 29 ส.ค. 2560 พืช ดร.จุฑารัตน์ยิ้มฉลวย 40 กาฬสินธุ์
1067 61-0051 61000289-61000316 04 ส.ค. 2560 04 ส.ค. 2560 04 ส.ค. 2560 29 ส.ค. 2560 พืช นส.จุฑารัตน์ยิ้มฉลวย 28 กาฬสินธุ์
1068 61-0080 61001040-61001094 15 ส.ค. 2560 07 ส.ค. 2560 07 ส.ค. 2560 05 ก.ย. 2560 พืช นส.จุฑารัตน์ยิ้มฉลวย 55 กาฬสินธุ์
1069 61-0081 61001095-61001149 15 ส.ค. 2560 07 ส.ค. 2560 07 ส.ค. 2560 05 ก.ย. 2560 พืช นส.จุฑารัตน์ยิ้มฉลวย 55 กาฬสินธุ์
1070 61-0088 61001173-61001198 15 ส.ค. 2560 07 ส.ค. 2560 07 ส.ค. 2560 06 ต.ค. 2560 พืช ดร.วรรยาสุธรรมชัย 26 บุรีรัมย์
1071 61-0248 61003949-61004008 31 ส.ค. 2560 29 ส.ค. 2560 29 ส.ค. 2560 10 ต.ค. 2560 พืช ดร.อิสริยามีสิงห์ 60 นครสวรรค์
1072 61-0249 61004009-61004068 31 ส.ค. 2560 29 ส.ค. 2560 29 ส.ค. 2560 17 ต.ค. 2560 พืช ดร.อิสริยามีสิงห์ 60 สุโขทัย
1073 61-0259 61004157-61004157 05 ก.ย. 2560 01 ก.ย. 2560 01 ก.ย. 2560 06 ต.ค. 2560 พืช ดร.ฎานุภาอยู่อุ่นพะเนา 1 ศรีสะเกษ
1074 61-0284 61004438-61004455 08 ก.ย. 2560 06 ก.ย. 2560 06 ก.ย. 2560 09 ต.ค. 2560 พืช นส.ปานิสราทองท้วม 18 กาญจนบุรี
1075 61-0324 61004742-61004768 14 ก.ย. 2560 12 ก.ย. 2560 12 ก.ย. 2560 17 ต.ค. 2560 พืช นส.จันจิราแสงสีเหลือง 27 ขอนแก่น
1076 61-0355 61004954-61004967 18 ก.ย. 2560 15 ก.ย. 2560 15 ก.ย. 2560 17 ต.ค. 2560 พืช ดร.อิสริยามีสิงห์ 14 มหาสารคาม
1077 61-0356 61004968-61004980 18 ก.ย. 2560 15 ก.ย. 2560 15 ก.ย. 2560 02 พ.ย. 2560 พืช ดร.ภรภัทรนพมาลัย 13 อุทัยธานี
1078 61-0393 61005557-61005568 26 ก.ย. 2560 25 ก.ย. 2560 25 ก.ย. 2560 02 พ.ย. 2560 พืช ดร.เกษมศรีมานิมนต์ 12 กาญจนบุรี
1079 61-0398 61005641-61005655 26 ก.ย. 2560 25 ก.ย. 2560 25 ก.ย. 2560 17 ต.ค. 2560 พืช ดร.ฎานุภาอยู่อุ่นพะเนา 15 บุรีรัมย์
1080 61-0399 61005656-61005672 26 ก.ย. 2560 25 ก.ย. 2560 25 ก.ย. 2560 02 พ.ย. 2560 พืช ดร.ฎานุภาอยู่อุ่นพะเนา 17 บุรีรัมย์
1081 61-0406 61005805-61005810 02 ต.ค. 2560 28 ก.ย. 2560 28 ก.ย. 2560 02 พ.ย. 2560 พืช ดร.ปานิสราทองท้วม 6 กาญจนบุรี
1082 61-0429 61006175-61006186 07 ต.ค. 2560 04 ต.ค. 2560 04 ต.ค. 2560 02 พ.ย. 2560 พืช ดร.พิมพ์ธิดาเรืองไพศาล 12 กรุงเทพฯ
1083 61-0451 61006425-61006433 09 ต.ค. 2560 06 ต.ค. 2560 06 ต.ค. 2560 02 พ.ย. 2560 พืช นส.อโนชาเทพสุภรณ์กุล 9 กาญจนบุรี
1084 61-0452 61006434-61006442 09 ต.ค. 2560 06 ต.ค. 2560 06 ต.ค. 2560 02 พ.ย. 2560 พืช นส.อโนชาเทพสุภรณ์กุล 9 กาญจนบุรี
1085 61-0463 61006524-61006531 10 ต.ค. 2560 09 ต.ค. 2560 09 ต.ค. 2560 09 พ.ย. 2560 พืช นางวุฒิชัยจันทรสมบัติ 8 บุรีรัมย์
1086 61-0541 61007026-61007027 16 ต.ค. 2560 12 ต.ค. 2560 12 ต.ค. 2560 09 พ.ย. 2560 พืช ดร.วรรณพรพลแสง 2 เลย
1087 61-0583 61007587-61007652 19 ต.ค. 2560 18 ต.ค. 2560 18 ต.ค. 2560 23 พ.ย. 2560 พืช ดร.รวมพรมูลจันทร์ 66 ภูเก็ต
1088 61-0620 61008059-61008074 01 พ.ย. 2560 30 ต.ค. 2560 30 ต.ค. 2560 12 ธ.ค. 2560 พืช ดร.พิมพิลัยนวลละออง 16 สระแก้ว
1089 61-0735 61009290-61009334 14 พ.ย. 2560 10 พ.ย. 2560 10 พ.ย. 2560 12 ธ.ค. 2560 พืช นางทศนัศน์รัตนแก้ว 45 กระบี่
1090 61-0767 61009557-61009580 16 พ.ย. 2560 16 พ.ย. 2560 16 พ.ย. 2560 26 ธ.ค. 2560 พืช ดร.พิมพ์ธิดาเรืองไพศาล 24 บุรีรัมย์
1091 61-0864 61009925-61010005 23 พ.ย. 2560 20 พ.ย. 2560 20 พ.ย. 2560 26 ธ.ค. 2560 พืช นส.จันจิราแสงสีเหลือง 81 ขอนแก่น
1092 61-0873 61010023-61010049 23 พ.ย. 2560 21 พ.ย. 2560 21 พ.ย. 2560 26 ธ.ค. 2560 พืช ดร.สมจินต์วานิชเสถียร 27 อุตรดิตถ์
1093 61-0895 61010386-61010412 28 พ.ย. 2560 27 พ.ย. 2560 27 พ.ย. 2560 26 ธ.ค. 2560 พืช ดร.สมจินต์วานิชเสถียร 27 อุตรดิตถ์
1094 61-0897 61010416-61010439 28 พ.ย. 2560 27 พ.ย. 2560 27 พ.ย. 2560 26 ธ.ค. 2560 พืช นางบวรบัวขาว 24 ศรีสะเกษ
1095 61-0899 61010444-61010473 28 พ.ย. 2560 27 พ.ย. 2560 27 พ.ย. 2560 26 ธ.ค. 2560 พืช นส.พนิดาปรีเปรมโมทย์ 30 บุรีรัมย์
1096 61-0971 61010890-61010904 01 ธ.ค. 2560 30 พ.ย. 2560 30 พ.ย. 2560 23 ม.ค. 2561 พืช นางโสฬสแซ่ลิ้ม 15 นครสวรรค์
1097 61-1008 61011016-61011042 13 ธ.ค. 2560 06 ธ.ค. 2560 06 ธ.ค. 2560 23 ม.ค. 2561 พืช ดร.สมจินต์วานิชเสถียร 27 อุตรดิตถ์
1098 61-1009 61011043-61011066 13 ธ.ค. 2560 06 ธ.ค. 2560 06 ธ.ค. 2560 23 ม.ค. 2561 พืช นางเชฏฐรุจจันทร์แปลง 24 ศรีสะเกษ
1099 61-1024 61011199-61011219 13 ธ.ค. 2560 07 ธ.ค. 2560 07 ธ.ค. 2560 23 ม.ค. 2561 พืช ดร.ถนอมขวัญทิพวงศ์ 21 บุรีรัมย์
1100 61-1025 6101120-61011240 13 ธ.ค. 2560 07 ธ.ค. 2560 07 ธ.ค. 2560 23 ม.ค. 2561 พืช ดร.ถนอมขวัญทิพวงศ์ 21 บุรีรัมย์
1101 61-1026 61011241-61011262 13 ธ.ค. 2560 07 ธ.ค. 2560 07 ธ.ค. 2560 23 ม.ค. 2561 พืช ดร.ถนอมขวัญทิพวงศ์ 22 บุรีรัมย์
1102 61-1027 61011263-61011278 13 ธ.ค. 2560 07 ธ.ค. 2560 07 ธ.ค. 2560 23 ม.ค. 2561 พืช ดร.ถนอมขวัญทิพวงศ์ 16 บุรีรัมย์
1103 61-1135 61012213-61012257 22 ธ.ค. 2560 18 ธ.ค. 2560 18 ธ.ค. 2560 23 ม.ค. 2561 พืช นส.จันจิราแสงสีเหลือง 45 ขอนแก่น
1104 61-1165 61012455-61012490 25 ธ.ค. 2560 21 ธ.ค. 2560 21 ธ.ค. 2560 24 ม.ค. 2561 พืช นส.พิกุลเกตุชาญวิทย์ 36 กรุงเทพฯ
1105 61-1166 61012491-61012517 25 ธ.ค. 2560 22 ธ.ค. 2560 22 ธ.ค. 2560 24 ม.ค. 2561 พืช นส.จันจิราแสงสีเหลือง 27 ขอนแก่น
1106 61-1174 61012541-61012576 26 ธ.ค. 2560 25 ธ.ค. 2560 25 ธ.ค. 2560 02 ก.พ. 2561 พืช นส.จันจิราแสงสีเหลือง 36 ขอนแก่น
1107 61-1196 61012901-61012908 04 ม.ค. 2561 03 ม.ค. 2561 03 ม.ค. 2561 02 ก.พ. 2561 พืช ดร.จารุภรณ์โต๊ะแสง 8 กรุงเทพฯ
1108 61-1199 61012965-61013038 04 ม.ค. 2561 03 ม.ค. 2561 03 ม.ค. 2561 16 ก.พ. 2561 พืช นส.กมรินทร์นิ่มนวลรัตน์ 74 กรุงเทพฯ
1109 61-1383 61014392-61014410 16 ม.ค. 2561 15 ม.ค. 2561 15 ม.ค. 2561 02 ก.พ. 2561 พืช ดร.ฎานุภาอยู่อุ่นพะเนา 19 บุรีรัมย์
1110 61-1429 61014872-61014892 22 ม.ค. 2561 19 ม.ค. 2561 19 ม.ค. 2561 02 ก.พ. 2561 พืช ดร.พนิดาปรีเปรมโมทย์ 21 บุรีรัมย์
1111 61-1520 61015847-61015942 30 ม.ค. 2561 25 ม.ค. 2561 25 ม.ค. 2561 28 มี.ค. 2561 พืช นางวินัยชมบุตร 96 บุรีรัมย์
1112 61-1644 61016987-61017010 07 ก.พ. 2561 02 ก.พ. 2561 02 ก.พ. 2561 23 ก.พ. 2561 พืช ดร.พนิดาปรีเปรมโมทย์ 24 กรุงเทพฯ
1113 61-1657 61017252-61017325 07 ก.พ. 2561 05 ก.พ. 2561 05 ก.พ. 2561 16 ก.พ. 2561 พืช โรงเรียนMagot Neyret 74 ร้อยเอ็ด
1114 61-1819 61018411-61018440 15 ก.พ. 2561 14 ก.พ. 2561 14 ก.พ. 2561 28 มี.ค. 2561 พืช ดร.พนิดาปรีเปรมโมทย์ 30 กรุงเทพฯ
1115 61-1937 61019566-61019592 02 มี.ค. 2561 28 ก.พ. 2561 28 ก.พ. 2561 28 มี.ค. 2561 พืช ดร.ฎานุภาอยู่อุ่นพะเนา 27 บุรีรัมย์
1116 61-1996 61020133-61020159 13 มี.ค. 2561 12 มี.ค. 2561 12 มี.ค. 2561 30 พ.ค. 2561 พืช นส.จันจิราแสงสีเหลือง 27 ขอนแก่น
1117 61-2076 61020944-61020967 16 มี.ค. 2561 15 มี.ค. 2561 15 มี.ค. 2561 30 พ.ค. 2561 พืช นางนายจักรพันธ์ เภาสาคู 24 กระบี่
1118 61-2116 61021522-61021548 04 เม.ย. 2561 26 มี.ค. 2561 26 มี.ค. 2561 30 พ.ค. 2561 พืช นส.จันจิราแสงสีเหลือง 27 ขอนแก่น
1119 61-2388 61022931-61022960 17 เม.ย. 2561 10 เม.ย. 2561 10 เม.ย. 2561 29 มิ.ย. 2561 พืช ดร.ทัศพรเขื่อนเพชร 30 เชียงราย
1120 61-2386 61022871-61022900 17 เม.ย. 2561 10 เม.ย. 2561 10 เม.ย. 2561 29 มิ.ย. 2561 พืช ดร.ทัศพรเขื่อนเพชร 30 เชียงราย
1121 61-2456 61023842-61023868 25 เม.ย. 2561 23 เม.ย. 2561 23 เม.ย. 2561 18 ก.ค. 2561 พืช นางโสฬสแซ่ลิ่ม 27 กรุงเทพฯ
1122 61-2523 61024345-61024398 27 เม.ย. 2561 26 เม.ย. 2561 26 เม.ย. 2561 18 ก.ค. 2561 พืช นส.ทรายแก้วอนากาศ 54 แม่ฮ่องสอน
1123 61-2853 61028712-61028712 04 มิ.ย. 2561 31 พ.ค. 2561 31 พ.ค. 2561 28 มิ.ย. 2561 พืช นางสมชายเลิศอัศววิวัฒน์ 1 มหาสารคาม
1124 61-2294 61022474-61022475 09 เม.ย. 2561 05 เม.ย. 2561 05 เม.ย. 2561 10 ก.ค. 2561 ปุ๋ยหมัก ดร.ถนอมขวัญทิพวงศ์ 2 กรุงเทพฯ
1125 61-1969 61019677-61019680 06 มี.ค. 2561 05 มี.ค. 2561 05 มี.ค. 2561 19 มิ.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ โรงเรียนพรพรหมแรมนิล 4 ระนอง
1126 61-2093 61021173-61021175 21 มี.ค. 2561 20 มี.ค. 2561 20 มี.ค. 2561 04 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ ดร.ดารารัตน์โฮตาก้า 3 กรุงเทพฯ
1127 61-1971 61019682-61019682 06 มี.ค. 2561 05 มี.ค. 2561 05 มี.ค. 2561 19 มิ.ย. 2561 ยิปซั่ม นส.แฉล้มพริ้มจรัส 1 สมุทรสงคราม
1128 61-2050 61020816-61020816 15 มี.ค. 2561 14 มี.ค. 2561 14 มี.ค. 2561 04 ก.ค. 2561 ยิปซั่ม โรงเรียนสพด.สุราษฎร์ธานี, นครศรีธรรมราช 1 สมุทรสงคราม
1129 61-2104 61021304-61021305 26 มี.ค. 2561 23 มี.ค. 2561 23 มี.ค. 2561 04 ก.ค. 2561 ยิปซั่ม นส.แฉล้มพริ้มจรัส 2 สมุทรสงคราม
1130 61-2541 61024949-61024950 08 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2561 30 เม.ย. 2561 18 ก.ค. 2561 ยิปซั่ม นส.แฉล้มพริ้มจรัส 2 มหาสารคาม
1131 61-0114 61001789-61001789 15 ส.ค. 2560 11 ส.ค. 2560 11 ส.ค. 2560 14 ต.ค. 2560 โดโลไมท์ นางนันทภพชลเขตต์ 1 กาญจนบุรี
1132 61-0175 61003304-61003304 21 ส.ค. 2560 18 ส.ค. 2560 18 ส.ค. 2560 13 ธ.ค. 2560 โดโลไมท์ หจก.เฟิสท์ ยูเนี่ยน ซัพพลายจำกัด 1 ขอนแก่น
1133 61-0223 61003794-61003796 29 ส.ค. 2560 24 ส.ค. 2560 24 ส.ค. 2560 13 ธ.ค. 2560 โดโลไมท์ โรงเรียนสถานีพัฒนาที่ดินชลบุรี 3 นครพนม
1134 61-1203 61013054-61013054 08 ม.ค. 2561 05 ม.ค. 2561 05 ม.ค. 2561 26 ก.พ. 2561 โดโลไมท์ นางสาโรชดุรงค์กาญจน์ 1 สตูล
1135 61-1222 61013109-61013116 08 ม.ค. 2561 05 ม.ค. 2561 05 ม.ค. 2561 26 ก.พ. 2561 โดโลไมท์ ดร.ชนม์ชนกตั้งตระกูล 8 นครสวรรค์
1136 61-1244 61013176-61013185 08 ม.ค. 2561 05 ม.ค. 2561 05 ม.ค. 2561 28 มี.ค. 2561 โดโลไมท์ นางต่อศักดิ์ชื่นชีพ 10 นครสวรรค์
1137 61-1245 61013186-61013192 08 ม.ค. 2561 05 ม.ค. 2561 05 ม.ค. 2561 28 มี.ค. 2561 โดโลไมท์ นางต่อศักดิ์ชื่นชีพ 7 สุพรรณบุรี
1138 61-1247 61013196-61013214 08 ม.ค. 2561 05 ม.ค. 2561 05 ม.ค. 2561 28 มี.ค. 2561 โดโลไมท์ ดร.วรรณพรพลแสง 19 ราชบุรี
1139 61-1248 61013215-61013222 08 ม.ค. 2561 05 ม.ค. 2561 05 ม.ค. 2561 28 มี.ค. 2561 โดโลไมท์ ดร.วรรณพรพลแสง 8 ตราด
1140 61-1268 61013467-61013473 09 ม.ค. 2561 08 ม.ค. 2561 08 ม.ค. 2561 28 มี.ค. 2561 โดโลไมท์ โรงเรียนสพด.พังงา 7 นราธิวาส
1141 61-1276 61013660-61013660 09 ม.ค. 2561 09 ม.ค. 2561 09 ม.ค. 2561 28 มี.ค. 2561 โดโลไมท์ โรงเรียนสพด.อุบลราชธานี 1
1142 61-1277 61013661-61013661 09 ม.ค. 2561 09 ม.ค. 2561 09 ม.ค. 2561 28 มี.ค. 2561 โดโลไมท์ โรงเรียนสพด.ศรีสะเกษ 1 ลพบุรี
1143 61-1278 61013662-61013662 09 ม.ค. 2561 09 ม.ค. 2561 09 ม.ค. 2561 28 มี.ค. 2561 โดโลไมท์ โรงเรียนสพด.ร้อยเอ็ด 1 พิษณุโลก
1144 61-1385 61014471-61014494 16 ม.ค. 2561 15 ม.ค. 2561 15 ม.ค. 2561 28 มี.ค. 2561 โดโลไมท์ นางเจษฎาสาระ 24 ยโสธร
1145 61-1390 61014533-61014538 16 ม.ค. 2561 16 ม.ค. 2561 16 ม.ค. 2561 02 เม.ย. 2561 โดโลไมท์ ดร.วรรณพรพลแสง 6 ชุมพร
1146 61-1404 61014573-61014576 17 ม.ค. 2561 17 ม.ค. 2561 17 ม.ค. 2561 02 เม.ย. 2561 โดโลไมท์ โรงเรียนสพด.พิจิตร 4 เชียงราย
1147 61-1483 61015706-61015734 24 ม.ค. 2561 23 ม.ค. 2561 23 ม.ค. 2561 10 พ.ค. 2561 โดโลไมท์ โรงเรียนสถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี 29 หนองบัวลำภู
1148 61-1509 61015809-61015813 30 ม.ค. 2561 25 ม.ค. 2561 25 ม.ค. 2561 10 พ.ค. 2561 โดโลไมท์ โรงเรียนสพด.ราชบุรี 5 นครสวรรค์
1149 61-1511 61015822-61015822 30 ม.ค. 2561 25 ม.ค. 2561 25 ม.ค. 2561 10 พ.ค. 2561 โดโลไมท์ โรงเรียนสพด.เพชรบุรี 1 ตาก
1150 61-1521 61015943-61015957 30 ม.ค. 2561 25 ม.ค. 2561 25 ม.ค. 2561 10 พ.ค. 2561 โดโลไมท์ โรงเรียนสพด.ระยอง 15 สุโขทัย
1151 61-1552 61016107-61016110 30 ม.ค. 2561 29 ม.ค. 2561 29 ม.ค. 2561 10 พ.ค. 2561 โดโลไมท์ นางชาติชายประสาระวัน 4 ชลบุรี
1152 61-1595 61016496-61016504 02 ก.พ. 2561 01 ก.พ. 2561 01 ก.พ. 2561 04 ก.พ. 2561 โดโลไมท์ นส.แฉล้มพริ้มจรัส 9 กระบี่
1153 61-1598 61016546-61016554 02 ก.พ. 2561 01 ก.พ. 2561 01 ก.พ. 2561 10 พ.ค. 2561 โดโลไมท์ ดร.วรรณพรพลแสง 9 เลย
1154 61-1639 61016885-61016886 07 ก.พ. 2561 02 ก.พ. 2561 02 ก.พ. 2561 10 พ.ค. 2561 โดโลไมท์ หจก.เค เอ็ม ซี เฟอทิไลเซอร์จำกัด 2 ขอนแก่น
1155 61-1678 61017357-61017364 09 ก.พ. 2561 07 ก.พ. 2561 07 ก.พ. 2561 21 พ.ค. 2561 โดโลไมท์ นางแฉล้มพริ้มจรัส 8 นครราชสีมา
1156 61-1736 61017723-61017737 09 ก.พ. 2561 08 ก.พ. 2561 08 ก.พ. 2561 21 พ.ค. 2561 โดโลไมท์ ดร.วรรณพรพลแสง 15 เลย
1157 61-1754 61017841-61017850 12 ก.พ. 2561 08 ก.พ. 2561 08 ก.พ. 2561 21 พ.ค. 2561 โดโลไมท์ โรงเรียนสถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก 10 แม่ฮ่องสอน
1158 61-1755 61017851-61017858 12 ก.พ. 2561 08 ก.พ. 2561 08 ก.พ. 2561 21 พ.ค. 2561 โดโลไมท์ โรงเรียนสถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์ 8 ลำปาง
1159 61-1756 61017859-61017867 12 ก.พ. 2561 08 ก.พ. 2561 08 ก.พ. 2561 21 พ.ค. 2561 โดโลไมท์ โรงเรียนสถานีพัฒนาที่ดินเลย 9 สระบุรี
1160 61-1802 61018288-61018288 15 ก.พ. 2561 14 ก.พ. 2561 14 ก.พ. 2561 25 พ.ค. 2561 โดโลไมท์ โรงเรียนสพด.ราชบุรี 1 นครสวรรค์
1161 61-1803 61018289-61018315 15 ก.พ. 2561 14 ก.พ. 2561 14 ก.พ. 2561 25 พ.ค. 2561 โดโลไมท์ โรงเรียนสพด.เพชรบุรี 27 ตาก
1162 61-1804 61018316-61018345 15 ก.พ. 2561 14 ก.พ. 2561 14 ก.พ. 2561 25 พ.ค. 2561 โดโลไมท์ โรงเรียนสพด.ประจวบคีรีขันธ์ 30 สุราษฎร์ธานี
1163 61-1850 61018531-61018531 16 ก.พ. 2561 15 ก.พ. 2561 15 ก.พ. 2561 25 พ.ค. 2561 โดโลไมท์ โรงเรียนสพด.แพร่ 1 กระบี่
1164 61-1862 61018843-61018867 19 ก.พ. 2561 16 ก.พ. 2561 16 ก.พ. 2561 25 พ.ค. 2561 โดโลไมท์ นส.แฉล้มพริ้มจรัส 25 นครราชสีมา
1165 61-1901 61019117-61019121 23 ก.พ. 2561 22 ก.พ. 2561 22 ก.พ. 2561 25 พ.ค. 2561 โดโลไมท์ ดร.กฤษลดาประทุมสิริ 5 จันทบุรี
1166 61-1903 61019127-61019158 23 ก.พ. 2561 22 ก.พ. 2561 22 ก.พ. 2561 25 พ.ค. 2561 โดโลไมท์ โรงเรียนสำนักพัฒนาที่ดินเขต9 32 อำนาจเจริญ
1167 61-1904 61019159-61019172 23 ก.พ. 2561 22 ก.พ. 2561 22 ก.พ. 2561 25 พ.ค. 2561 โดโลไมท์ โรงเรียนสถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี 14 นครสวรรค์
1168 61-1905 61019173-61019189 23 ก.พ. 2561 22 ก.พ. 2561 22 ก.พ. 2561 25 พ.ค. 2561 โดโลไมท์ โรงเรียนสถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี 17 ขอนแก่น
1169 61-1940 61019595-61019595 05 มี.ค. 2561 02 มี.ค. 2561 02 มี.ค. 2561 19 มิ.ย. 2561 โดโลไมท์ คุณภูมิสวัสดิ์ 1 ขอนแก่น
1170 61-1972 61019683-61019705 06 มี.ค. 2561 05 มี.ค. 2561 05 มี.ค. 2561 19 มิ.ย. 2561 โดโลไมท์ นส.แฉล้มพริ้มจรัส 23 สมุทรสงคราม
1171 61-1984 61020015-61020024 07 มี.ค. 2561 06 มี.ค. 2561 06 มี.ค. 2561 19 มิ.ย. 2561 โดโลไมท์ โรงเรียนสถานีพัฒนาที่ดินชลบุรี 10 นครพนม
1172 61-1985 61020025-61020038 07 มี.ค. 2561 06 มี.ค. 2561 06 มี.ค. 2561 19 มิ.ย. 2561 โดโลไมท์ โรงเรียนสถานีพัฒนาที่ดินชลบุรี 14 นครพนม
1173 61-1986 61020039-61020060 07 มี.ค. 2561 06 มี.ค. 2561 06 มี.ค. 2561 19 มิ.ย. 2561 โดโลไมท์ โรงเรียนสถานีพัฒนาที่ดินชลบุรี 22 นครพนม
1174 61-1999 61020165-61020183 13 มี.ค. 2561 12 มี.ค. 2561 12 มี.ค. 2561 29 มิ.ย. 2561 โดโลไมท์ นส.แฉล้มพริ้มจรัส 19 นครราชสีมา
1175 61-2008 61020498-61020505 14 มี.ค. 2561 13 มี.ค. 2561 13 มี.ค. 2561 29 มิ.ย. 2561 โดโลไมท์ นส.แฉล้มพริ้มจรัส 8 นราธิวาส
1176 61-2031 61020568-61020568 14 มี.ค. 2561 13 มี.ค. 2561 13 มี.ค. 2561 29 มิ.ย. 2561 โดโลไมท์ คุณภูมิสวัสดิ์ 1 กรุงเทพฯ
1177 61-2051 61020817-61020835 15 มี.ค. 2561 14 มี.ค. 2561 14 มี.ค. 2561 04 ก.ค. 2561 โดโลไมท์ โรงเรียนสพด.สุราษฎร์ธานี, นครศรีธรรมราช 19 สมุทรสงคราม
1178 61-2053 61020837-61020837 15 มี.ค. 2561 14 มี.ค. 2561 14 มี.ค. 2561 04 ก.ค. 2561 โดโลไมท์ โรงเรียนสพด.น่าน 1 ภูเก็ต
1179 61-2054 61020838-61020840 15 มี.ค. 2561 14 มี.ค. 2561 14 มี.ค. 2561 04 ก.ค. 2561 โดโลไมท์ โรงเรียนสพด.น่าน 3 ภูเก็ต
1180 61-2055 61020841-61020857 15 มี.ค. 2561 14 มี.ค. 2561 14 มี.ค. 2561 04 ก.ค. 2561 โดโลไมท์ โรงเรียนสพด.น่าน 17 ภูเก็ต
1181 61-2080 61020974-61020974 21 มี.ค. 2561 16 มี.ค. 2561 16 มี.ค. 2561 04 ก.ค. 2561 โดโลไมท์ หจก. เฟิสท์ ยูเนี่ยน ซัพพลาย จำกัด 1 กระบี่
1182 61-2088 61021152-61021161 21 มี.ค. 2561 19 มี.ค. 2561 19 มี.ค. 2561 04 ก.ค. 2561 โดโลไมท์ ดร.กฤษลดาประทุมสิริ 10 เชียงราย
1183 61-2089 61021162-61021164 21 มี.ค. 2561 19 มี.ค. 2561 19 มี.ค. 2561 04 ก.ค. 2561 โดโลไมท์ ดร.กฤษลดาประทุมสิริ 3 จันทบุรี
1184 61-2094 61021176-61021190 21 มี.ค. 2561 20 มี.ค. 2561 20 มี.ค. 2561 04 ก.ค. 2561 โดโลไมท์ นางสพด.สระแก้ว 15 กาญจนบุรี
1185 61-2175 61021818-61021818 28 มี.ค. 2561 27 มี.ค. 2561 27 มี.ค. 2561 05 ก.ค. 2561 โดโลไมท์ คุณเชียงใหม่ลิ้มศักดากุล 1 ลำปาง
1186 61-2176 61021819-61021821 28 มี.ค. 2561 28 มี.ค. 2561 28 มี.ค. 2561 05 ก.ค. 2561 โดโลไมท์ นางสุรารักษ์ สีปวน 3 แม่ฮ่องสอน
1187 61-2189 61022086-61022097 04 เม.ย. 2561 29 มี.ค. 2561 29 มี.ค. 2561 05 ก.ค. 2561 โดโลไมท์ นางวชิระแสงประทุม 12 สุโขทัย
1188 61-2410 61023109-61023132 19 เม.ย. 2561 10 เม.ย. 2561 10 เม.ย. 2561 13 ก.ค. 2561 โดโลไมท์ โรงเรียนสถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี 24 หนองบัวลำภู
1189 61-2440 61023511-61023540 25 เม.ย. 2561 19 เม.ย. 2561 19 เม.ย. 2561 13 ก.ค. 2561 โดโลไมท์ นางเจษฎาสาระ 30 ยโสธร
1190 61-2444 61023725-61023725 25 เม.ย. 2561 20 เม.ย. 2561 20 เม.ย. 2561 13 ก.ค. 2561 โดโลไมท์ หจก.พี.แอนด์.เอสโดโลไลม์จำกัด 1 ขอนแก่น
1191 61-2465 61023966-61023966 26 เม.ย. 2561 23 เม.ย. 2561 23 เม.ย. 2561 13 ก.ค. 2561 โดโลไมท์ คุณ กาญจนบุรีไดโลไมท์ 1 ขอนแก่น
1192 61-1386 61014495-61014527 16 ม.ค. 2561 15 ม.ค. 2561 15 ม.ค. 2561 10 พ.ค. 2561 ปูนมาร์ล นางเจษฎาสาระ 33 ยโสธร
1193 61-1388 61014530-61014531 16 ม.ค. 2561 15 ม.ค. 2561 15 ม.ค. 2561 28 มี.ค. 2561 ปูนมาร์ล นางอธิวัฒน์สิทธิภิญญาพัฒน์ 2 สตูล
1194 61-1430 61014893-61014917 22 ม.ค. 2561 19 ม.ค. 2561 19 ม.ค. 2561 02 เม.ย. 2561 ปูนมาร์ล นางโชตินันท์เที่ยงสายสกุล 25 หนองคาย
1195 61-1510 61015814-61015821 30 ม.ค. 2561 25 ม.ค. 2561 25 ม.ค. 2561 10 พ.ค. 2561 ปูนมาร์ล โรงเรียนสพด.เพชรบุรี 8 ตาก
1196 61-1580 61016424-61016436 31 ม.ค. 2561 30 ม.ค. 2561 30 ม.ค. 2561 10 พ.ค. 2561 ปูนมาร์ล โรงเรียนสพด.ชลบุรี 13 นครพนม
1197 61-1801 61018277-61018287 15 ก.พ. 2561 14 ก.พ. 2561 14 ก.พ. 2561 25 พ.ค. 2561 ปูนมาร์ล โรงเรียนสพด.เพชรบุรี 11 ตาก
1198 61-1979 61019827-61019839 07 มี.ค. 2561 06 มี.ค. 2561 06 มี.ค. 2561 19 มิ.ย. 2561 ปูนมาร์ล โรงเรียนสถานีพัฒนาที่ดินระยอง 13 สุโขทัย
1199 61-2047 61020800-61020812 14 มี.ค. 2561 13 มี.ค. 2561 13 มี.ค. 2561 04 ก.ค. 2561 ปูนมาร์ล โรงเรียนสพด.เพชรบุรี 13 ตาก
1200 61-1365 61013967-61013967 12 ม.ค. 2561 10 ม.ค. 2561 10 ม.ค. 2561 28 มี.ค. 2561 ปูนขาว หจก.โอเวอร์ออล คอร์เปอเรชั่นจำกัด 1 นครศรีธรรมราช
1201 61-0002 61000002-61000004 01 ม.ค. 2513 02 ส.ค. 2560 02 ส.ค. 2560 08 พ.ย. 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางวิชัยสุนทรกุล 3 มหาสารคาม
1202 61-0010 61000020-61000022 01 ม.ค. 2513 02 ส.ค. 2560 02 ส.ค. 2560 08 พ.ย. 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางจำลองจันทรา 3 ลำปาง
1203 61-0066 61000784-61000786 01 ม.ค. 2513 07 ส.ค. 2560 07 ส.ค. 2560 08 พ.ย. 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางนพพรเรือนแก้ว 3 ร้อยเอ็ด
1204 61-0163 61003216-61003218 01 ม.ค. 2513 18 ส.ค. 2560 18 ส.ค. 2560 12 ธ.ค. 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางประสิทธิ์วงษ์สนอง 3 สระแก้ว
1205 61-0215 61003777-61003779 01 ม.ค. 2513 24 ส.ค. 2560 24 ส.ค. 2560 08 พ.ย. 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางสมานแสนบุญสม 3 สกลนคร
1206 61-0217 61003783-61003785 01 ม.ค. 2513 24 ส.ค. 2560 24 ส.ค. 2560 08 พ.ย. 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางสุชาติมุ่งสอนกลาง 3 สกลนคร
1207 61-0224 61003797-61003799 01 ม.ค. 2513 24 ส.ค. 2560 24 ส.ค. 2560 08 พ.ย. 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) ดร.ทรายขาววันนา 3 น่านน่าน
1208 61-0234 61003823-61003825 01 ม.ค. 2513 28 ส.ค. 2560 28 ส.ค. 2560 08 พ.ย. 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) ดร.อังคณาพวงไธสง 3 เลย
1209 61-0236 61003829-61003831 01 ม.ค. 2513 28 ส.ค. 2560 28 ส.ค. 2560 08 พ.ย. 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางธนกรธีรนันทิน 3 เลย
1210 61-0289 61004551-61004553 01 ม.ค. 2513 07 ก.ย. 2560 07 ก.ย. 2560 08 พ.ย. 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางสุพัฒน์ศิลศร 3 พิษณุโลก
1211 61-0293 61004563-61004565 01 ม.ค. 2513 07 ก.ย. 2560 07 ก.ย. 2560 08 พ.ย. 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นส.วิลัยพรตรงดี 3 แพร่
1212 61-0316 61004718-61004720 01 ม.ค. 2513 12 ก.ย. 2560 12 ก.ย. 2560 08 พ.ย. 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางมนัสตนยะและ 3 อยุธยา
1213 61-0318 61004724-61004726 01 ม.ค. 2513 12 ก.ย. 2560 12 ก.ย. 2560 08 พ.ย. 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) ดร.ประภาแก้วนพรัตน์ 3 เชียงใหม่
1214 61-0320 61004730-61004732 01 ม.ค. 2513 12 ก.ย. 2560 12 ก.ย. 2560 08 พ.ย. 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) ดร.ประภาแก้วนพรัตน์ 3 เชียงใหม่
1215 61-0336 61004834-61004836 01 ม.ค. 2513 13 ก.ย. 2560 13 ก.ย. 2560 08 พ.ย. 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางจันต๊ะศรเตโช 3 ตรัง
1216 61-0340 61004846-61004848 01 ม.ค. 2513 13 ก.ย. 2560 13 ก.ย. 2560 08 พ.ย. 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางสมคิดเสียงกอง 3 ตรัง
1217 61-0344 61004858-61004860 01 ม.ค. 2513 13 ก.ย. 2560 13 ก.ย. 2560 08 พ.ย. 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางเปลี่ยนสีเสียดค้า 3 ปัตตานี
1218 61-0346 61004864-61004866 01 ม.ค. 2513 13 ก.ย. 2560 13 ก.ย. 2560 08 พ.ย. 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางองอาจแป้งร่ำ 3 หนองคาย
1219 61-0380 61005314-61005316 01 ม.ค. 2513 22 ก.ย. 2560 22 ก.ย. 2560 08 พ.ย. 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางพิทักษ์เกษมจิตร 3 น่านน่าน
1220 61-0454 61006470-61006472 01 ม.ค. 2513 06 ต.ค. 2560 06 ต.ค. 2560 08 พ.ย. 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางชนะกันตศรี 3 กาฬสินธุ์
1221 61-0456 61006476-61006478 01 ม.ค. 2513 06 ต.ค. 2560 06 ต.ค. 2560 08 พ.ย. 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางประยูรปิมปา 3 น่านน่าน
1222 61-0458 61006482-61006484 01 ม.ค. 2513 06 ต.ค. 2560 06 ต.ค. 2560 08 พ.ย. 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) ดร.ทรายขาววันนา 3 น่านน่าน
1223 61-0460 61006488-61006490 01 ม.ค. 2513 06 ต.ค. 2560 06 ต.ค. 2560 08 พ.ย. 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางวิจิตรกูลเรือน 3 กาฬสินธุ์
1224 61-0466 61006551-61006553 10 ต.ค. 2560 09 ต.ค. 2560 09 ต.ค. 2560 08 พ.ย. 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นส.สุณีปราณีตพลกรัง 3 บุรีรัมย์
1225 61-0468 61006557-61006559 10 ต.ค. 2560 09 ต.ค. 2560 09 ต.ค. 2560 08 พ.ย. 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางสันแช่มพุดซา 3 บุรีรัมย์
1226 61-0470 61006563-61006565 10 ต.ค. 2560 09 ต.ค. 2560 09 ต.ค. 2560 08 พ.ย. 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางเดือนศักดิ์ฟักโคกกรวด 3 บุรีรัมย์
1227 61-0472 61006569-61006571 10 ต.ค. 2560 09 ต.ค. 2560 09 ต.ค. 2560 08 พ.ย. 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางสุรศักดิ์ศรอินทร์ 3 บุรีรัมย์
1228 61-0474 61006575-61006577 10 ต.ค. 2560 09 ต.ค. 2560 09 ต.ค. 2560 08 พ.ย. 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางประคองแถมพลกรัง 3 บุรีรัมย์
1229 61-0476 61006581-61006583 10 ต.ค. 2560 09 ต.ค. 2560 09 ต.ค. 2560 08 พ.ย. 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางโฉมเกี้ยวสันเทียะ 3 บุรีรัมย์
1230 61-0478 61006587-61006589 10 ต.ค. 2560 09 ต.ค. 2560 09 ต.ค. 2560 08 พ.ย. 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางโฉมเกี้ยวสันเทียะ 3 บุรีรัมย์
1231 61-0480 61006593-61006595 10 ต.ค. 2560 09 ต.ค. 2560 09 ต.ค. 2560 08 พ.ย. 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางพรทิวาเนียนพลกรัง 3 บุรีรัมย์
1232 61-0482 61006599-61006601 10 ต.ค. 2560 09 ต.ค. 2560 09 ต.ค. 2560 08 พ.ย. 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางพรทิวาเนียนพลกรัง 3 บุรีรัมย์
1233 61-0484 61006605-61006607 10 ต.ค. 2560 09 ต.ค. 2560 09 ต.ค. 2560 08 พ.ย. 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางชาญชัยล้อมในเมือง 3 บุรีรัมย์
1234 61-0486 61006611-61006613 10 ต.ค. 2560 09 ต.ค. 2560 09 ต.ค. 2560 08 พ.ย. 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางบุญส่งศรีกำปัง 3 บุรีรัมย์
1235 61-0488 61006617-61006619 10 ต.ค. 2560 09 ต.ค. 2560 09 ต.ค. 2560 08 พ.ย. 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางชัชวิลสมพลกรัง 3 บุรีรัมย์
1236 61-0490 61006623-61006625 10 ต.ค. 2560 09 ต.ค. 2560 09 ต.ค. 2560 08 พ.ย. 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางประคองแถมพลกรัง 3 บุรีรัมย์
1237 61-0492 61006629-61006631 10 ต.ค. 2560 09 ต.ค. 2560 09 ต.ค. 2560 08 พ.ย. 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นส.วันเพ็ญปุญญนิรันดร์ 3 สงขลา
1238 61-0494 61006635-61006637 10 ต.ค. 2560 09 ต.ค. 2560 09 ต.ค. 2560 08 พ.ย. 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นส.วันเพ็ญปุญญนิรันดร์ 3 สงขลา
1239 61-0496 61006641-61006643 01 ม.ค. 2513 09 ต.ค. 2560 09 ต.ค. 2560 08 พ.ย. 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) ดร.ออมสินโชติวรรณ 3 นครปฐม
1240 61-0498 61006647-61006649 01 ม.ค. 2513 09 ต.ค. 2560 09 ต.ค. 2560 08 พ.ย. 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางประธานมาลา 3 นครปฐม
1241 61-0500 61006653-61006655 01 ม.ค. 2513 09 ต.ค. 2560 09 ต.ค. 2560 08 พ.ย. 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางนพดลเสือทับ 3 นครปฐม
1242 61-0502 61006659-61006661 01 ม.ค. 2513 09 ต.ค. 2560 09 ต.ค. 2560 08 พ.ย. 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางอุทัยบัวศรีตัน 3 นครปฐม
1243 61-0504 61006665-61006667 01 ม.ค. 2513 09 ต.ค. 2560 09 ต.ค. 2560 08 พ.ย. 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางบุญสมแย้มครวญ 3 อุทัยธานี
1244 61-0506 61006671-61006673 01 ม.ค. 2513 09 ต.ค. 2560 09 ต.ค. 2560 08 พ.ย. 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางบุยสมแย้มครวญ 3 อุทัยธานี
1245 61-0508 61006677-61006679 01 ม.ค. 2513 09 ต.ค. 2560 09 ต.ค. 2560 08 พ.ย. 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางทองใบเครือคำ 3 อุทัยธานี
1246 61-0510 61006683-61006685 01 ม.ค. 2513 10 ต.ค. 2560 10 ต.ค. 2560 09 พ.ย. 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางสุรเดชกาสี 3 อุทัยธานี
1247 61-0512 61006689-61006691 01 ม.ค. 2513 10 ต.ค. 2560 10 ต.ค. 2560 09 พ.ย. 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางณัฏฐ์พัชร์วงษาไชย 3 อุทัยธานี
1248 61-0518 61006707-61006709 01 ม.ค. 2513 10 ต.ค. 2560 10 ต.ค. 2560 09 พ.ย. 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางสมศักดิ์สัจจานุรักษ์วงศ์ 3 กรุงเทพฯ
1249 61-0520 61006713-61006715 01 ม.ค. 2513 10 ต.ค. 2560 10 ต.ค. 2560 09 พ.ย. 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางสมชายภู่อยู่ 3 กรุงเทพฯ
1250 61-0522 61006719-61006721 01 ม.ค. 2513 10 ต.ค. 2560 10 ต.ค. 2560 09 พ.ย. 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางสมชายภู่อยู่ 3 กรุงเทพฯ
1251 61-0544 61007052-61007054 16 ต.ค. 2560 12 ต.ค. 2560 12 ต.ค. 2560 09 พ.ย. 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) ดร.ลำไพสิงห์คูณ 3
1252 61-0550 61007092-61007094 16 ต.ค. 2560 12 ต.ค. 2560 12 ต.ค. 2560 09 พ.ย. 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) ดร.สัณห์มนัสสีหะวงษ์ 3 ลพบุรี
1253 61-0561 61007225-61007227 18 ต.ค. 2560 17 ต.ค. 2560 17 ต.ค. 2560 09 พ.ย. 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นส.จรัสศรียมนา 3 นราธิวาส
1254 61-0563 61007231-61007233 18 ต.ค. 2560 17 ต.ค. 2560 17 ต.ค. 2560 09 พ.ย. 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นส.สุไวม๊ะจำนอง 3 กระบี่
1255 61-0565 61007237-61007239 18 ต.ค. 2560 17 ต.ค. 2560 17 ต.ค. 2560 09 พ.ย. 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางอนุวัตจีวะรัตน์ 3 นราธิวาส
1256 61-0567 61007243-61007245 18 ต.ค. 2560 17 ต.ค. 2560 17 ต.ค. 2560 09 พ.ย. 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางสถิตย์พรหมรักษา 3 กระบี่
1257 61-0635 61008289-61008291 06 พ.ย. 2560 03 พ.ย. 2560 03 พ.ย. 2560 18 ธ.ค. 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางวิโนจน์โกสีย์รัตนาภิบาล 3 ปทุมธานี
1258 61-0637 61008295-61008297 06 พ.ย. 2560 03 พ.ย. 2560 03 พ.ย. 2560 23 พ.ย. 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางทวีศักดิืรักใหม่ 3 เพชรบูรณ์
1259 61-0647 61008315-61008317 09 พ.ย. 2560 07 พ.ย. 2560 07 พ.ย. 2560 23 พ.ย. 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางบุญแก้วทิพย์รงค์ 3 สมุทรสงคราม
1260 61-0649 61008321-61008323 09 พ.ย. 2560 07 พ.ย. 2560 07 พ.ย. 2560 23 พ.ย. 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางสำรวยคงเพ็ชร 3 สมุทรสงคราม
1261 61-0651 61008327-61008329 09 พ.ย. 2560 07 พ.ย. 2560 07 พ.ย. 2560 23 พ.ย. 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางสุจินต์มากแก้ว 3 สมุทรสงคราม
1262 61-0653 61008333-61008335 09 พ.ย. 2560 07 พ.ย. 2560 07 พ.ย. 2560 23 พ.ย. 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางบุญเกื้อศรีสวัสดิ์ 3 สมุทรสงคราม
1263 61-0655 61008339-61008341 09 พ.ย. 2560 07 พ.ย. 2560 07 พ.ย. 2560 23 พ.ย. 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางวรรณโนทิพย์ราษฎร์ฯ 3 สมุทรสงคราม
1264 61-0657 61008345-61008347 09 พ.ย. 2560 07 พ.ย. 2560 07 พ.ย. 2560 23 พ.ย. 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นส.บุปผาพูลสวัสดิ์ 3 สมุทรสงคราม
1265 61-0659 61008351-61008353 09 พ.ย. 2560 07 พ.ย. 2560 07 พ.ย. 2560 23 พ.ย. 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นส.บุปผาพูลสวัสดิ์ 3 สมุทรสงคราม
1266 61-0661 61008357-61008359 09 พ.ย. 2560 07 พ.ย. 2560 07 พ.ย. 2560 23 พ.ย. 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นส.ธนพรวิสิทธิ์ 3 สมุทรสงคราม
1267 61-0663 61008363-61008365 09 พ.ย. 2560 07 พ.ย. 2560 07 พ.ย. 2560 23 พ.ย. 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางสันติพรคุณวิจิตร 3 สมุทรสงคราม
1268 61-0665 61008369-61008371 09 พ.ย. 2560 07 พ.ย. 2560 07 พ.ย. 2560 23 พ.ย. 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางสมชายชูพล 3 สมุทรสงคราม
1269 61-0667 61008375-61008377 09 พ.ย. 2560 07 พ.ย. 2560 07 พ.ย. 2560 23 พ.ย. 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางบุญลือสำลี 3 สมุทรสงคราม
1270 61-0682 61009019-61009021 09 พ.ย. 2560 08 พ.ย. 2560 08 พ.ย. 2560 23 พ.ย. 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางไพรินทร์เลารุจิราลัย 3 ศรีสะเกษ
1271 61-0684 61009025-61009027 09 พ.ย. 2560 08 พ.ย. 2560 08 พ.ย. 2560 23 พ.ย. 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางสมชายทุยคอย 3 อุบลราชธานี
1272 61-0686 61009031-61009033 09 พ.ย. 2560 08 พ.ย. 2560 08 พ.ย. 2560 23 พ.ย. 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางสุนันท์ด่านยุทธพลชัย 3 อุบลราชธานี
1273 61-0688 61009037-61009039 09 พ.ย. 2560 08 พ.ย. 2560 08 พ.ย. 2560 23 พ.ย. 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางพรเทพพิมพ์สุวรรณ 3 กรุงเทพฯ
1274 61-0690 61009043-61009045 09 พ.ย. 2560 08 พ.ย. 2560 08 พ.ย. 2560 23 พ.ย. 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางพรเทพพิมพ์สุวรรณ 3 กรุงเทพฯ
1275 61-0692 61009049-61009051 09 พ.ย. 2560 08 พ.ย. 2560 08 พ.ย. 2560 23 พ.ย. 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางพรเทพพิมพ์สุวรรณ 3 กรุงเทพฯ
1276 61-0694 61009055-61009057 09 พ.ย. 2560 08 พ.ย. 2560 08 พ.ย. 2560 23 พ.ย. 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางธนิพัฒน์มงคล 3 ภูเก็ต
1277 61-0698 61009067-61009069 09 พ.ย. 2560 08 พ.ย. 2560 08 พ.ย. 2560 23 พ.ย. 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางรัชต์ธรเวสกุล 3 ลำพูน
1278 61-0707 61009170-61009172 10 พ.ย. 2560 09 พ.ย. 2560 09 พ.ย. 2560 23 พ.ย. 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางซอยสุขรี่ 3 สุรินทร์
1279 61-0711 61009182-61009184 10 พ.ย. 2560 09 พ.ย. 2560 09 พ.ย. 2560 23 พ.ย. 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางธนภัทรสีเมฆ 3 สุรินทร์
1280 61-0717 61009200-61009202 10 พ.ย. 2560 09 พ.ย. 2560 09 พ.ย. 2560 23 พ.ย. 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) ดร.พรธิพาสมจันทร์ 3 สุรินทร์
1281 61-0727 61009230-61009232 10 พ.ย. 2560 09 พ.ย. 2560 09 พ.ย. 2560 23 พ.ย. 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางบุญล้นบุญธรรม 3 ลพบุรี
1282 61-0748 61009411-61009413 14 พ.ย. 2560 14 พ.ย. 2560 14 พ.ย. 2560 13 ธ.ค. 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางสุขศักดาแหลมทอง 3 พังงา
1283 61-0750 61009417-61009419 14 พ.ย. 2560 14 พ.ย. 2560 14 พ.ย. 2560 13 ธ.ค. 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางประทิ่นยิ่งขจร 3 มุกดาหาร
1284 61-0752 61009423-61009425 14 พ.ย. 2560 14 พ.ย. 2560 14 พ.ย. 2560 13 ธ.ค. 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางประทิ่นยิ่งขจร 3 มุกดาหาร
1285 61-0754 61009429-61009431 14 พ.ย. 2560 14 พ.ย. 2560 14 พ.ย. 2560 13 ธ.ค. 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางประกอบเทียมสร้อย 3 มุกดาหาร
1286 61-0756 61009435-61009437 14 พ.ย. 2560 14 พ.ย. 2560 14 พ.ย. 2560 13 ธ.ค. 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางสุพรรณบัฐทวีธรรม 3 พังงา
1287 61-0758 61009441-61009443 14 พ.ย. 2560 14 พ.ย. 2560 14 พ.ย. 2560 13 ธ.ค. 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางสุวิทย์เพ็ชรเกลี้ยง 3 พังงา
1288 61-0760 61009447-61009449 14 พ.ย. 2560 14 พ.ย. 2560 14 พ.ย. 2560 13 ธ.ค. 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางสุวิทย์เพ็ชรเกลี้ยง 3 พังงา
1289 61-0769 61009628-61009630 17 พ.ย. 2560 16 พ.ย. 2560 16 พ.ย. 2560 26 ธ.ค. 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางพิสิษฐ์เกษมวิราศรี 3 หนองคาย
1290 61-0771 61009634-61009636 17 พ.ย. 2560 16 พ.ย. 2560 16 พ.ย. 2560 26 ธ.ค. 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางพิสิษฐ์เกษมวิราศรี 3 หนองคาย
1291 61-0779 61009658-61009660 17 พ.ย. 2560 16 พ.ย. 2560 16 พ.ย. 2560 26 ธ.ค. 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นส.เสี่ยนสุวรรณดำรงชัย 3 สุโขทัย
1292 61-0781 61009664-61009666 17 พ.ย. 2560 16 พ.ย. 2560 16 พ.ย. 2560 26 ธ.ค. 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางบัญชาบัวผึด 3 สุโขทัย
1293 61-0783 61009670-61009672 17 พ.ย. 2560 16 พ.ย. 2560 16 พ.ย. 2560 26 ธ.ค. 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางบัญชาบัวผึด 3 สุโขทัย
1294 61-0785 61009676-61009678 17 พ.ย. 2560 16 พ.ย. 2560 16 พ.ย. 2560 26 ธ.ค. 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางบัญชาบัวผึด 3 สุโขทัย
1295 61-0792 61009713-61009715 21 พ.ย. 2560 17 พ.ย. 2560 17 พ.ย. 2560 26 ธ.ค. 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางพยุงศักดิ์เพาะรัก 3 เพชรบุรี
1296 61-0794 61009719-61009721 21 พ.ย. 2560 17 พ.ย. 2560 17 พ.ย. 2560 26 ธ.ค. 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางโรจน์ศิลป์ภูมิโคกรักษ์ 3 ศรีสะเกษ
1297 61-0796 61009725-61009727 21 พ.ย. 2560 17 พ.ย. 2560 17 พ.ย. 2560 26 ธ.ค. 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นส.หทัยรัตน์เพ็ชรพยัพ 3 นครนายก
1298 61-0807 61009755-61009757 21 พ.ย. 2560 17 พ.ย. 2560 17 พ.ย. 2560 12 ม.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางวิศิษฐ์เขตประเสริฐกุล 3 ขอนแก่น
1299 61-0809 61009761-61009763 21 พ.ย. 2560 17 พ.ย. 2560 17 พ.ย. 2560 12 ม.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) ดร.สายชลแซ่ล้อ 3 นครสวรรค์
1300 61-0811 61009767-61009769 21 พ.ย. 2560 17 พ.ย. 2560 17 พ.ย. 2560 12 ม.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางจรินทร์อ่อนน่วม 3 นครสวรรค์
1301 61-0813 61009773-61009775 21 พ.ย. 2560 17 พ.ย. 2560 17 พ.ย. 2560 12 ม.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางวีระศักดิ์จรูญพงศ์ 3 สมุทรสงคราม
1302 61-0826 61009812-61009814 21 พ.ย. 2560 20 พ.ย. 2560 20 พ.ย. 2560 12 ม.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางกลศฉัตตะวานิช 3 กาฬสินธุ์
1303 61-0828 61009818-61009820 21 พ.ย. 2560 20 พ.ย. 2560 20 พ.ย. 2560 12 ม.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นส.ศรัณยากิตติคุณไพศาล 3 กาฬสินธุ์
1304 61-0830 61009824-61009826 21 พ.ย. 2560 20 พ.ย. 2560 20 พ.ย. 2560 12 ม.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางณรงค์ชัยคำมา 3 กาฬสินธุ์
1305 61-0832 61009830-61009832 21 พ.ย. 2560 20 พ.ย. 2560 20 พ.ย. 2560 12 ม.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางณรงค์ชัยคำมา 3 กาฬสินธุ์
1306 61-0840 61009854-61009856 21 พ.ย. 2560 20 พ.ย. 2560 20 พ.ย. 2560 12 ม.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) ดร.เมธิราเป็งวันปลูก 3 ชัยนาท
1307 61-0842 61009860-61009862 21 พ.ย. 2560 20 พ.ย. 2560 20 พ.ย. 2560 12 ม.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางชยวุฒินพศรี 3 ชัยนาท
1308 61-0844 61009866-61009868 21 พ.ย. 2560 20 พ.ย. 2560 20 พ.ย. 2560 12 ม.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางปริวรรตทองคำมา 3 ชัยนาท
1309 61-0846 61009872-61009874 21 พ.ย. 2560 20 พ.ย. 2560 20 พ.ย. 2560 12 ม.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) ดร.อามรรัตน์แก้วพรมงาม 3 ชัยนาท
1310 61-0848 61009878-61009880 21 พ.ย. 2560 20 พ.ย. 2560