โครงการฐานข้อมูลโลหะหนัก

ค้นหาข้อมูลหลายเงื่อนไข

ปีงบประมาณ
ชนิดพืช
สพข.
รหัสจังหวัด
ลำดับที่
พิกัดทางภูมิศาสตร์ของพื้นที่ (UTM) X
พิกัดทางภูมิศาสตร์ของพื้นที่ (UTM) Y
รายชื่อ (เกษตรกร)
นามสกุล