สถานที่ยื่นแบบคำขอรับรองมาตรฐานสินค้า


1.1 กลุ่มมาตรฐานและพัฒนาระบบการวิเคราะห์ดิน - ทุกจังหวัดทั่วประเทศ อาคารสำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร 0-2561-4179 โทรสาร 0-2941-2784 E-mail: osd_2@ldd.go.th 2.1 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 - ปทุมธานี อยุธยา นครนายก สมุทรปราการ สระบุรี ลพบุร ี สิงห์บุรี ชัยนาท นครปฐม นนทบุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง ทางหลวง 305 (รังสิต-นครนายก) กม.17 ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 โทร 0-2577-3371-3, 0-2577-3373 โทรสาร 0-2577-1141 E-mail: r01_1@ldd.go.th 2.2 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 - ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง จันทบุรี ตราด สระแก้ว ปราจีนบุรี 184/3 หมู่ 8 ต.ทุ่งศุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 โทร 0-3835-1409, 0-3835-1410 โทรสาร 0-3876-8185 E-mail: r02_1@ldd.go.th   2.3 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 - นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ สุรินทร์ 64 หมู่ 7 ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30310 โทร 0-4437-1354 โทรสาร 0-4437-1716 E-mail: r03_1@ldd.go.th   2.4 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 - อุบลราชธานี นครพนม ร้อยเอ็ด ยโสธร ศรีสะเกษ มุกดาหาร อำนาจเจริญ ถนนแจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทร 0-4531-2646 โทรสาร 0-4531-2646 E-mail: r04_1@ldd.go.th   2.5 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 - ขอนแก่น อุดรธานี มหาสารคาม หนองคาย กาฬสินธุ์ หนองบัวลำภูสกลนคร ตรงข้ามมหาวิทยาลัยขอนแก่น ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทร 0-4324-6667, 0-4324-6668 โทรสาร 0-4324-3913 E-mail: r05_1@ldd.go.th   2.6 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 - เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน 164 หมู่ 3 ถ.โชตนา ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 โทร 0-5322-2564, 0-5322-2744 โทรสาร 0-5321-6219 E-mail: r06_1@ldd.go.th 2.7 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 - น่าน พะเยา แพร่ เชียงราย เชิงพระธาตุเขาน้อย ถ.พญาวัดเขาน้อย ต.ดู่ใต้ อ.เมือง จ.น่าน 55000 โทร 0-5477-1588 โทรสาร 0-5477-1664 E-mail: r07_1@ldd.go.th   2.8 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 - พิษณุโลก เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ เลย พิจิตร ถ.สายพิษณุโลก-วัดโบสถ์ ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทร 0-5524-1020, 0-5524-1008 โทรสาร 0-5524-5350 E-mail: r08_1@ldd.go.th   2.9 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 - นครสวรรค์ ตาก กำแพงเพชร อุทัยธานี สุโขทัย 201/1 หมู่ 1 ถ.ริมแม่น้ำ ต.นครสวรรค์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร 0-5622-8428, 0-5622-2372 โทรสาร 0-5622-2349 E-mail: r09_1@ldd.go.th   2.10 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 - ราชบุรี เพชรบุรี กาญจนบุรี สมุทรสาคร ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม กม.145 ถ.ราชบุรี-จอมบึง ม 11 บ.ทุ่งน้อย ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร 0-3237-3586, 0-3237-3517 โทรสาร 0-3237-3516 E-mail: r10_1@ldd.go.th 2.11 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 - สุราษฏร์ธานี ระนอง พังงานครศรีธรรมราช ชุมพร กระบี่ ภูเก็ต หมู่ที่ 2 ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130 โทร 0-7724-0647, 0-7731-2183 โทรสาร 0-7731-2924 E-mail: r11_1@ldd.go.th 2.12 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 - สงขลา ตรัง พัทลุง สตูล ยะลา นราธิวาส ปัตตานี ถ.สายแยกเกาะยอ-สะพานติณสูลานนท์ ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 90100 โทร 0-7433-3781, 0-7433-3212 โทรสาร 0-7433-3213 E-mail: r12_1@ldd.go.th 2.13 สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด ทุกจังหวัดทั่วประเทศ - จังหวัดที่อยู่ในเขตพื้นที่ รับผิดชอบ สถานที่ตั้งสามารถสอบถามได้จาก สำนักงานพัฒนาที่ดินเขตที่เป็น หน่วยงานต้นสังกัดใน ข้อ 2.1 – ข้อ 2.12

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *