แนวทางสู่การเป็น Smart Director


เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร "แนวทางสู่การเป็น Smart Director รุ่นที่ 4" และให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "แนวทางสู่การเป็น Smart Director" ณ ห้องประชุมสำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *