ให้การต้อนรับ Mr. Maruo Matsumoto, Representative of JIRCAS South East Asia และคณะ


ให้การต้อนรับ Mr. Maruo Matsumoto, Representative of JIRCAS South East Asia และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะพร้อมทั้งร่วมหารือโครงการความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาที่ดินและ JIRCAS ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 กรมพัฒนาที่ดิน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *