การกำหนดวิธีมาตรฐานการวิเคราะห์และหน่วยวิเคราะห์ดิน


ดร.อรทัย ศุกรียพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การกำหนดวิธีมาตรฐานการวิเคราะห์และหน่วยวิเคราะห์ดิน” วันที่ 18-19 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมสำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *