โครงการเมืองเกษตรสีเขียว ปีงบประมาณ 2558


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 เวลา 13.30 น. นางกุลรัศมิ์ อนันต์พงษ์สุข รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร พร้อมด้วย นางอรทัย ศุกรียพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานกิจกรรม “รณรงค์ไถกลบพืชปุ๋ยสด (ปอเทือง) 250 ไร่” ในโครงการเมืองเกษตรสีเขียว ปีงบประมาณ 2558 ณ บ้านต้นส้าน หมู่ที่ 6 ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *