วันคล้ายวันสถาปนา กรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 52 ปี


ดร.อรทัย ศุกรียพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน ร่วมแสดงนิทรรศการ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา  กรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 52 ปี ระหว่างวันที่ 20-22 พฤษภาคม 2558

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *