ตรวจติดตามงานแหล่งน้ำชุมชน


ดร.อรทัย ศุกรียพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Workshop on "Soil Quality Project และตรวจติดตามงานแหล่งน้ำชุมชน พื้นที่ในสถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี ในวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2558

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *