ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร – อาหารแห้ง ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์


ดร.อรทัย ศุกรียพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร - อาหารแห้ง ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันที่ 5 มกราคม 2558

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *