ถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี 2557


ดร.อรทัย ศุกรียพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน ร่วมถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี 2557 ณ วัดเทวสังฆาราม พระอารามหลวง จ.กาญจนบุรี ในวันที่ 31 ตุลาคม 2557

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *