ต้อนรับตัวแทนสมาชิกวิสาหกิจชุมชน


ดร.อรทัย ศุกรียพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน ได้ให้การต้อนรับตัวแทนสมาชิกวิสาหกิจชุมชน จำนวน 7 ท่าน จากสำนักพัฒนาข้าวพันธุ์ดีพระยาบันลือ เพื่อขอคำแนะนำการตรวจวิเคราะห์ดิน และการวิเคราะห์ปุ๋ยอินทรีย์ วันที่ 30 กรกฎาคม 2557

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *