ร่วมแสดงนิทรรศการ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กรมพัฒนาที่ดิน


ดร.อรทัย ศุกรียพงศ์ ผอ.สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน  ร่วมแสดงนิทรรศการ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา   กรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 51 ปี ระหว่างวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2557

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *