ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม


ดร.อรทัย ศุกรียพงศ์ ผอ.สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน พร้อมคณะ ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จ. ระยอง วันที่ 8 เมษายน 57 เวลา 8.30 ถึง 16.30 น.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *