นายอนุสรณ์ จันทนโรจน์ รองอธิบดีด้านวิชาการ


วันที่ 28 ตุลาคม 2556  นายอนุสรณ์   จันทนโรจน์  รองอธิบดีด้านวิชาการ  ได้มาพบปะชาวสำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน  พร้อมทั้งได้มอบนโยบายในการปฏิบัติงาน โดยมี ดร.อรทัย  ศุกรียพงศ์  ผู้อำนวยการสำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดินพร้อมด้วยข้าราชการ และชาวสวด. ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน ชั้น 2    

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *