คณะจากสาธารณรัฐประชาชนจีน (ไต้หวัน)


ดร.อรทัย  ศุกรียพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน ให้การต้อนรับคณะจากสาธารณรัฐประชาชนจีน (ไต้หวัน) นำโดย Mr.Tzi-Chin Chang Deputy Minister of Environmental Protection Administration Executive Yuan R.O.C. เดินทางมาเยี่ยมกรมพัฒนาที่ดินเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางวิชาการพร้อมทั้งเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน วันที่ 30 กรกฎาคม 2556  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *