อบรมเชิงปฏิบัติการวิชาการการใช้สถิติ R-Environment


ดร.อรทัย  ศุกรียพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน เป็นวิทยากรร่วมบรรยาย ในการอบรมเชิงปฏิบัติการวิชาการการใช้สถิติ R-Environment ในการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ ณ จังหวัดขอนแก่น วันที่ 10-12 กรกฎาคม 2556 และวันที่ 26 กรกฎาคม 2556 จัดโดยสำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *