สวด. รับรางวัล 56


ดร.อรทัย  ศุกรียพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน   รับรางวัลการประกวดเว็บไซด์ ของหน่วยงานส่วนกลาง โดยที่ สวด. ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 วันที่ 23 พฤษภาคม 2556  วันคล้ายวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 50 ปี หรือ ครึ่งศตวรรษ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *