เปิดบ้านวิเคราะห์ดิน


เปิดบ้านวิเคราะห์ดิน กิจกรรมของสำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพํมนาที่ดิน ระหว่างวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2556 ในช่วงวันคล้ายวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน มีผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมบ้านวิเคราะห์ดินเป็นจำนวนมากน่าพึงพอใจเป็นอย่างยิ่ง ตามภาพที่ได้ประมวลไว้ด้านล่าง  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *