ผลวิเคราะห์ทางเคมีของวัสดุจากพืชชนิดต่าง ๆ


ตารางที่ 1 ผลวิเคราะห์ทางเคมีของวัสดุจากพืชชนิดต่าง ๆ
ชนิดของวัสดุจากพืช สถานที่เก็บตัวอย่าง %N %P %K %Ca %Mg %S %OC C/N  ratio
ก้านยาสูบ จ. เชียงใหม่ 2.79 0.45 5.53 2.30 0.85 0.85 - -
ใบสับปะรด จ. เพชรบุรี 1.25 0.40 4.77 - - - - -
ใบอ้อย จ. นครนายก 1.04 0.12 1.28 0.07 0.21 - - -
ใบแฝก จ. ประจวบคีรีขันธ์ 1.26 0.14 1.62 0.50 0.17 - - -
ใบแฝก จ. ขอนแก่น 1.06 0.08 0.99 0.19 0.08 0.25 - -
ต้นแฝก จ. ประจวบคีรีขันธ์ 0.70 0.12 1.13 0.26 0.13 0.22 - -
รากแฝก จ. ประจวบคีรีขันธ์ 0.34 0.06 0.32 0.12 0.05 0.05 - -
ต้นข้าว จ. ปทุมธานี 0.95 0.07 2.03 0.43 0.18 0.17 - -
ใบทุเรียน จ. ระยอง 2.09 0.25 1.90 2.34 0.45 0.23 - -
ใบทุเรียน จ. จันทบุรี 2.07 0.21 1.37 2.21 0.70 0.23 - -
ใบทุเรียน จ. ตราด 1.94 0.27 1.81 1.89 0.37 0.22 - -
ใบข้าวโพด จ. นครราชสีมา 0.40 0.11 0.53 0.02 0.11 0.05 - -
ใบลิ้นจี่ จ. เชียงใหม่ 1.37 0.13 0.79 0.39 0.34 - - -
ใบส้มโอ จ. สมุทรสงคราม 2.47 0.20 2.51 2.83 0.23 0.28 - -
ใบขี้เหล็ก จ. เพชรบุรี 2.31 0.16 0.97 2.04 0.22 0.15 - -
ใบมะม่วงหิมพานต์ จ. เพชรบุรี 1.62 0.11 0.71 0.31 0.19 0.08 - -
ใบประดู่ กรุงเทพฯ 1.60 0.04 1.24 - - - 43.77 29
บล็อกโคลี่ จ. เชียงใหม่ 3.20 0.58 3.08 - - - - -
กะหล่ำปลี กรุงเทพฯ 2.98 0.43 3.01 0.43 0.23 0.89 42.64 14
คะน้า กรุงเทพฯ 4.99 0.54 3.56 3.14 0.44 1.25 31.86 6
ผักกวางตุ้ง กรุงเทพฯ 3.76 0.92 3.66 3.74 0.45 1.20 31.34 8
เปลือกกล้วยหักมุก กรุงเทพฯ 1.89 0.30 4.34 0.10 0.26 0.27 58.83 31
เปลือกกล้วยหอม กรุงเทพฯ 1.43 0.33 3.71 0.27 0.10 0.16 44.54 31
เปลือกกล้วยน้ำว้า กรุงเทพฯ 0.97 0.29 3.70 0.35 0.33 0.11 43.48 45
เปลือกกล้วยเล็บมือนาง  จ.ชุมพร 1.46 0.16 5.56 0.48 0.12 0.04 46.58 32
เปลือกมะละกอสุก (แขกดำ) กรุงเทพฯ 4.27 0.65 2.59 0.48 0.21 0.64 45.63 11
เปลือกแก้วมังกรใหญ่ กรุงเทพฯ 1.26 0.21 3.38 1.51 0.79 0.15 35.84 28
เปลือกแก้วมังกรเล็ก กรุงเทพฯ 1.88 0.30 2.55 1.63 0.67 0.29 34.03 18
เปลือกส้มเขียวหวานคั้น  กรุงเทพฯ 1.64 0.14 1.18 1.39 0.14 0.28 52.10 32
เปลือกส้มเขียวหวาน กรุงเทพฯ 1.62 0.16 1.59 1.59 0.13 - 57.07 35
เปลือกส้มสายน้ำผึ้ง กรุงเทพฯ 1.54 0.09 1.54 0.45 0.07 0.13 50.91 33
เปลือกแครอท กรุงเทพฯ 1.78 0.49 3.51 0.60 0.20 0.24 42.04 24
เปลือกลางสาด กรุงเทพฯ 1.51 0.13 1.70 0.24 0.14 0.21 44.13 29
เปลือกลองกอง กรุงเทพฯ 1.64 0.12 2.04 0.49 0.12 0.27 47.42 29
เปลือกน้อยหน่า กรุงเทพฯ 1.63 0.21 1.38 0.13 0.09 0.17 41.42 26
เปลือกสับปะรด กรุงเทพฯ 0.90 0.15 1.37 0.15 0.04 - 46.86 52
เปลือกเงาะโรงเรียน กรุงเทพฯ 1.49 0.14 0.81 0.71 0.14 0.15 51.00 34
เปลือกเงาะสีชมพู กรุงเทพฯ 0.86 0.12 0.71 0.66 0.14 0.13 52.37 61
เปลือกมังคุด กรุงเทพฯ 1.73 0.22 0.40 0.21 0.20 0.13 55.68 22
เมล็ดข้าวโพด จ.นครราชสีมา 1.09 0.33 0.36 0.00 0.12 0.08 - -
เมล็ดส้มเขียวหวาน กรุงเทพฯ 2.27 0.31 1.41 0.73 0.17 0.23 37.63 17
เมล็ดส้มสายน้ำผึ้ง กรุงเทพฯ 2.78 0.32 1.21 0.36 0.21 0.23 37.23 13
เมล็ดเงาะโรงเรียน กรุงเทพฯ 1.69 0.22 0.45 0.21 0.19 0.13 39.08 23
เมล็ดเงาะสีชมพู กรุงเทพฯ 1.66 0.18 0.35 0.15 0.18 0.13 38.18 23
ค่าเฉลี่ย 1.80 0.25 2.01 0.88 0.25 0.29 44.29 27
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.94 0.18 1.41 0.96 0.20 0.30 7.53 13
ค่าต่ำสุด 0.34 0.04 0.32 0.00 0.04 0.04 31.34 6
ค่าสูงสุด 4.99 0.92 5.56 3.74 0.85 1.25 58.83 61
  ที่มา : ส่วนวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ย และสิ่งปรับปรุงดิน  สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 2541-2546

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *