แผนที่ฐานข้อมูลทะเบียนการวิเคราะห์ดินเขต10


เขต10 ข้อมูลประกอบด้วย จังหวัดกาญจนบุรี, ประจวบคีรีขันธ์, เพชรบุรี, ราชบุรี,สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร
  1. OM คือ อินทรียวัตถุในดิน
  2. N ไนโตรเจนในดิน
  3. avail. P ความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสในดิน
  4. avail. K ความเป็นประโยชน์ของโพแทสเซียมในดิน
  5. pH ความเป็นกรดด่างของดิน
  6. LR ความต้องการปูน
วิธีการใช้งานแผนที่ 1.ท่านจะค้นหาโดยคลิกที่ช่องค้นหาบริเวณมุมด้านล่างช้ายมือท่าน เพื่อจะได้กำหนดพื้นที่ให้แคบลง ตามที่ท่านสนใจจะดู คำที่ท่านใช้ในการค้นหาเป็นภาษาไทยได้ เช่น ตำบลบางเขน, ก็จะปรากฏคำให้ท่านเลือก ให้เลือกที่ใกล้กับที่ท่านสนใจได้โดยคลิกที่แถบรายชื่อที่ปรากฏ หากไม่เจอหรือไม่มีคำที่ใกล้เคียงพื้นที่ที่ท่านสนใจ ก็ให้ใช้คำค้นหาที่กว้างขึ้น เช่น เขตจตุจักร 2.ท่านสามารถใช้เมาส์คลิกที่ปุ่ม บวก หรือ ลบ ด้านข้างซ้ายมือท่าน เพื่อทำการขยายหรือย่อ 3.ท่านสามารถใช้เมาส์คลิกมาร์คเกอร์ก็จะปรากฏรายละเอียด 4.ท่านสามารถรูปแบบของแผนที่ได้โดยคลิกที่ปุ่ม ด้านบนสุดขวามือท่านเอง 4.1 map คือแผนที่แสดงถนน 4.2 Satellite คือแผนดาวเทียมแสดงภาพสถานที่โดยรอบ 4.3 Terrain คือแผนที่แสดงลักษณะภูมิประเทศ 4.4 Hybrid คือแผนดาวเทียมพร้อมกับแสดงชื่อถนนด้วย (Satellite+Street)