นักศึกษาวิชาสิ่งแวดล้อม ดูงานส่วนวิจัยสิ่งแวดล้อม


วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2553 นักศึกษาวิชาสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดูงานเกี่ยวกับงานวิจัยและการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม,พืช ปุ๋ย และเคมีดิน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *