นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีด้านปฏิบัติการ


ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยโครงการปรับปรุงระบบชลประทานและการอนุรักษ์ดินและน้ำ ในพื้นที่เขตพัฒนาที่ดิน บ้านห้วยโจ้ ต.แม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2559 เวลา 16.00 น. นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีด้านปฏิบัติการ พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยการดำเนินการ โครงการปรับปรุงระบบชลประทานและการอนุรักษ์ดินและน้ำ งานระบบท่อส่งน้ำความยาว 2,100 เมตร ในพื้นที่เขตพัฒนาที่ดิน บ้านห้วยโจ้ ตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
รายงาน : นางสาวปมิตา เดชากิจกีรติ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
              สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 กรมพัฒนาที่ดิน
ภาพ :     นางสาวปมิตา เดชากิจกีรติ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
             สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 กรมพัฒนาที่ดิน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *